Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

14
Cổ phiếu
114.726B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.679M
Khối lượng
−0.45%
Thay đổi
−2.70%
Hiệu suất Tháng
+9.72%
Hiệu suất Năm
−6.46%
Hiệu suất YTD
           
BIS BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY
8.452.42%0.20Mua1.063M8982350.002.653B140.00
BIS.R BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.452.42%0.20Mua1.063M8982350.002.653B140.00
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
5.15-2.83%-0.15Bán Mạnh2.121M10920950.952.112B-0.01
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.15-2.83%-0.15Bán Mạnh2.120M10920575.002.112B-0.01
IP INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED
17.500.00%0.00Bán437.745K7660537.505.215B44.330.39
IP.R INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.500.00%0.00Bán437.600K7658000.005.215B44.330.39
JCT JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND)
80.001.27%1.00Bán1008000.001.080B14.765.35
JCT.R JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND) NON-VOTING
80.001.27%1.00Bán1008000.001.080B14.765.35
JP JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND)
4.50-1.32%-0.06Bán Mạnh418.279K1882255.502.047B
JP.R JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) NON-VOTING
4.50-1.32%-0.06Bán Mạnh418.200K1881900.002.047B
MEGA MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
48.75-0.51%-0.25Bán1.986M96803752.5042.504B18.642.63
MEGA.R MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.75-0.51%-0.25Bán1.986M96802875.0042.504B19.182.55
NV NOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.92-2.01%-0.06Bán830.112K2423927.041.752B
NV.R NOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.92-2.01%-0.06Bán830.100K2423892.001.752B
Tải thêm