Các công ty Thái Lan tham gia một lĩnh vực: Health Technology

Những Các công ty Thái Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Health Technology. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BISBIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PCL
3.24 THB−0.61%355.2K1.741.017B THB21.370.15 THB−37.69%3.16%
BIS.RBIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.24 THB−0.61%355.2K1.741.017B THB21.370.15 THB−37.69%3.16%
DODDOD BIOTECH PCL
3.50 THB0.00%798.8K2.721.519B THB273.440.01 THB0.00%
DOD.RDOD BIOTECH PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.50 THB0.00%798.8K2.721.519B THB273.440.01 THB0.00%
IPINTER PHARMA PCL
8.00 THB−4.19%1.439M7.572.384B THB58.690.14 THB−63.01%2.25%
IP.RINTER PHARMA PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.00 THB−4.19%1.439M7.582.384B THB31.940.25 THB−39.46%2.25%
JCTJACK CHIA INDUSTRIES
81.00 THB+0.93%1000.061.094B THB11.497.05 THB+7.59%4.94%
JCT.RJACK CHIA INDUSTRIES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
81.00 THB+0.93%1000.061.094B THB11.497.05 THB+7.59%4.94%
JSPJSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (T
2.28 THB+0.88%276.615K1.681.037B THB373.770.01 THB0.00%
JSP.RJSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (T NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.28 THB+0.88%276.6K1.681.037B THB373.770.01 THB0.00%
MEGAMEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD
41.50 THB0.00%1.469M1.5836.183B THB18.162.29 THB−11.10%3.98%
Mua
MEGA.RMEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
41.50 THB0.00%1.468M1.5836.183B THB18.162.29 THB−11.10%3.98%
NAMNAMWIWAT MEDICAL CORPORATION PCL
5.40 THB−0.92%569.142K0.553.78B THB0.00%
Sức mua mạnh
NAM.RNAMWIWAT MEDICAL CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.40 THB−0.92%569K0.550.00%
NVNOVA ORGANIC PCL
1.64 THB−2.38%658.3K0.09984M THB−0.12 THB+17.39%0.00%
NV.RNOVA ORGANIC PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.64 THB−2.38%658.3K0.09984M THB−0.12 THB+17.39%0.00%
TOGTHAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY
11.8 THB+0.85%53.603K0.125.597B THB13.150.90 THB+5.45%5.34%
Sức mua mạnh
TOG.RTHAI OPTICAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.8 THB+0.85%53.6K0.125.597B THB13.150.90 THB+5.46%5.34%