Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

8
Cổ phiếu
98.446B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.167M
Khối lượng
−0.58%
Thay đổi
+7.93%
Hiệu suất Tháng
+38.83%
Hiệu suất Năm
+35.41%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
12.80-0.78%-0.10Bán2.776M5.289B31.400.41Dược phẩm: Khác
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.80-0.78%-0.10Bán2.776M5.289B31.400.41Dược phẩm: Khác
IP INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED
22.500.00%0.00Mua1.038M6.735B98.770.23Dược phẩm: Chính
IP.R INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.500.00%0.00Mua1.038M6.735B98.770.23Dược phẩm: Chính
JCT JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND)
77.50-2.52%-2.00Bán1.200K1.046B21.063.79Dược phẩm: Chính
JCT.R JACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND) NON-VOTING
77.50-2.52%-2.00Bán1.200K1.046B21.063.79Dược phẩm: Chính
MEGA MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
41.25-0.60%-0.25Mua2.350M36.401B25.731.61Dược phẩm: Khác
MEGA.R MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.25-0.60%-0.25Mua2.350M36.401B25.731.61Dược phẩm: Khác
Tải thêm