Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

129
Cổ phiếu
2024.680B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.938M
Khối lượng
−0.41%
Thay đổi
−1.18%
Hiệu suất Tháng
+16.91%
Hiệu suất Năm
+8.49%
Hiệu suất YTD
           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.050.00%0.00Mua3.100K15655.004.949B-0.16
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.050.00%0.00Mua3.100K15655.004.949B-0.16
A5 ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.341.74%0.04Mua13.301M31123595.882.830B24.730.09
A5.R ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.341.74%0.04Mua13.301M31123404.002.830B24.730.09
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.75-2.60%-0.02Bán Mạnh16.560M12419925.001.174B-0.41
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.75-2.60%-0.02Bán Mạnh16.560M12419925.001.174B-0.41
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
18.600.00%0.00Bán5.972M111078995.4021.390B9.851.89
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.600.00%0.00Bán5.972M111077340.0021.390B9.851.89
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.300.69%0.05Bán115.700K844610.006.826B4.411.65
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.300.69%0.05Bán115.700K844610.006.826B4.401.65
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.37-1.44%-0.02Mua26.480M36277521.915.708B-0.33
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.37-1.44%-0.02Mua26.480M36277326.005.708B-0.33
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Bán371.801M7436010.801.874B-0.00
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán371.800M7436008.001.874B-0.00
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
6.200.81%0.05Mua4.268M26459857.803.720B-0.09
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.200.81%0.05Mua4.268M26459740.003.720B-0.09
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.702.67%0.20Sức mua mạnh59.501K458157.702.464B-0.58298.00
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.702.67%0.20Sức mua mạnh59.500K458150.002.464B-0.58298.00
ASW ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.70-0.65%-0.05Bán Mạnh660.160K5083232.006.592B7.611.02
ASW.R ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.70-0.65%-0.05Bán Mạnh660.100K5082770.00
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.800.00%0.00Mua25.014M145079332.40185.604B60.350.10
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.800.00%0.00Mua25.013M145077720.00185.604B60.350.10
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.981.03%0.01Bán8.153M7990265.3616.984B21.850.04
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.981.03%0.01Bán8.153M7990234.0016.984B21.900.04
BLESS BLESS ASSET GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.180.00%0.00Bán Mạnh21.819M25746986.40944.000M14.050.08
BLESS.R BLESS ASSET GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.180.00%0.00Bán Mạnh21.819M25746892.0014.050.08
BRI BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED
9.702.11%0.20Bán1.001M9707633.908.271B6.981.36
BRI.R BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.702.11%0.20Bán1.001M9706790.006.981.36
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.75-1.69%-0.03Mua82.000K143500.001.794B54.770.03
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.75-1.69%-0.03Mua82.000K143500.001.794B54.940.03
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.442.33%0.01Bán10.458M4601520.003.637B95.560.00
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.442.33%0.01Bán10.458M4601520.003.637B95.560.00
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.90-5.26%-0.05Bán7.297M6567176.701.148B10.380.09
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.90-5.26%-0.05Bán7.297M6567120.001.148B10.380.09
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.951.06%0.01Mua40.434M38412289.551.013B-0.05
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.951.06%0.01Mua40.434M38412110.001.013B-0.05
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.53-0.65%-0.01Bán117.028K179052.841.574B-0.06
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.53-0.65%-0.01Bán117.000K179010.001.574B-0.06
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
65.25-1.14%-0.75Bán13.389M873660438.00291.723B41.401.594712.00
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
65.25-1.14%-0.75Bán13.389M873625725.00291.723B41.401.594712.00
DHOUSE DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.74-1.33%-0.01Bán Mạnh111.420K82450.80621.600M-0.01
DHOUSE.R DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.74-1.33%-0.01Bán Mạnh111.400K82436.00621.600M-0.01
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.350.00%0.00Bán781.200K273420.001.758B77.780.00
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.350.00%0.00Bán781.200K273420.001.758B77.780.00
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.260.00%0.00Bán3.062M796120.521.262B-0.11
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.260.00%0.00Bán3.062M796120.001.262B-0.11
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
15.200.00%0.00Sức mua mạnh2.290K34808.0035.253B18.540.821342.00
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.200.00%0.00Sức mua mạnh2.200K33440.0035.253B18.540.821342.00
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.080.00%0.00Bán7.700K16016.0013.520B24.050.09
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.080.00%0.00Bán7.700K16016.0013.520B24.050.09
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
3.920.51%0.02Bán645.200K2529184.004.417B21.550.18
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.920.51%0.02Bán645.200K2529184.004.417B21.550.18
JAK JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.560.00%0.00Bán23.450K36582.00499.200M57.350.03
JAK.R JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.560.00%0.00Bán23.400K36504.00499.200M57.350.03
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.420.00%0.00Bán2.519M1058152.201.246B-0.07
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.420.00%0.00Bán2.519M1058148.001.246B-0.07
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.603.17%0.08Mua1.515M3938870.001.785B10.610.24
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.603.17%0.08Mua1.515M3938740.001.785B10.610.24
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.800.00%0.00Bán508.200K4472160.008.140B5.891.49
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.800.00%0.00Bán508.100K4471280.008.140B5.891.49
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
8.90-1.11%-0.10Mua38.334M341173997.30106.352B14.550.62
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.90-1.11%-0.10Mua38.333M341161030.00106.352B14.550.62
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.360.00%0.00Bán327.111K1426203.966.340B15.960.27
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.360.00%0.00Bán327.100K1426156.006.340B15.960.27
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
16.200.00%0.00Theo dõi3.030M49079458.2321.822B-0.47
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.200.00%0.00Theo dõi3.030M49077903.0321.822B-0.47
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
4.340.93%0.04Bán16.700K72478.002.064B6.380.67
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.340.93%0.04Bán16.700K72478.002.064B6.380.67
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.54-0.65%-0.01Bán198.600K305844.001.325B-0.44
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.54-0.65%-0.01Bán198.600K305844.001.325B-0.44
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
2.88-2.70%-0.08Bán Mạnh63.900K184032.003.143B-0.21
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
2.88-2.70%-0.08Bán Mạnh63.900K184032.003.143B-0.21
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.731.76%0.03Mua1.083M1874295.842.154B6.640.26
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.731.76%0.03Mua1.083M1874282.002.154B6.630.26
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.04-0.97%-0.02Bán122.115K249114.604.045B12.720.16
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.04-0.97%-0.02Bán122.000K248880.004.045B12.720.16
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.062.91%0.03Bán12.899M13673470.0012.340B-0.06
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.062.91%0.03Bán12.899M13673470.0012.340B-0.06
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.99%0.02Mua720.400K1469616.003.168B5.800.35
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.99%0.02Mua720.400K1469616.003.168B5.800.35
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
10.10-0.98%-0.10Bán6.157M62189022.9024.787B7.341.39
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.10-0.98%-0.10Bán6.157M62182670.0024.787B7.341.39
PEACE PEACE & LIVING PUBLIC COMPANY LIMITED
4.48-0.44%-0.02Bán298.440K1337011.202.258B5.930.76
PEACE.R PEACE & LIVING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.48-0.44%-0.02Bán298.400K1336832.002.258B5.930.76
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.390.00%0.00Bán2.901M1131320.583.904B13.540.03
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.390.00%0.00Bán2.901M1131273.003.904B13.540.03
PIN PINTHONG INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
3.50-0.57%-0.02Bán370.901K1298153.504.060B29.240.12
PIN.R PINTHONG INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.50-0.57%-0.02Bán370.900K1298150.00
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
3.200.00%0.00Bán545.100K1744320.008.960B-0.16
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.200.00%0.00Bán545.100K1744320.008.960B-0.16
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.380.00%0.00Bán160.400K221352.00463.680M-0.10
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.380.00%0.00Bán160.400K221352.00463.680M-0.10
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.00%0.00Mua1.087M2216868.001.309B-0.19
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.00%0.00Mua1.087M2216868.001.309B-0.19
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
12.00-0.83%-0.10Bán561.681K6740172.0026.262B11.511.05
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.00-0.83%-0.10Bán561.500K6738000.0026.262B11.511.05
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.140.94%0.02Bán24.459M52343068.9222.929B12.230.17
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.140.94%0.02Bán24.458M52340762.0022.929B12.230.17
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.870.00%0.00Bán609.284K530077.081.374B13.570.06
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.870.00%0.00Bán609.100K529917.001.374B13.570.06
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
5.45-0.91%-0.05Bán Mạnh2.727M14861686.7511.009B6.930.79
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.45-0.91%-0.05Bán Mạnh2.727M14861060.0011.009B6.930.79
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.82-1.09%-0.02Bán Mạnh2.848M5183372.7412.474B-0.01
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.82-1.09%-0.02Bán Mạnh2.848M5183178.0012.474B-0.01
SA SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
8.650.00%0.00Bán246.700K2133955.0010.256B95.580.09
SA.R SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.650.00%0.00Bán246.700K2133955.0010.256B95.580.09
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.700.00%0.00Bán4.934M18256776.8015.610B7.450.50
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.700.00%0.00Bán4.934M18256540.0015.610B7.450.50
SENA SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.960.00%0.00Bán351.574K1392233.045.695B3.951.00
SENA.R SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.960.00%0.00Bán351.500K1391940.005.695B3.951.00
SENAJ SENA J PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.15-0.86%-0.01Mua22.886M26318808.004.830B-0.09
SENAJ.R SENA J PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.15-0.86%-0.01Mua22.886M26318785.004.830B-0.09
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
2.344.46%0.10Bán26.100K61074.00825.638M-0.45
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.150.88%0.01Mua38.518M44295748.3017.119B9.280.13
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.150.88%0.01Mua38.517M44294895.0017.119B9.280.13
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
18.900.53%0.10Bán7.745M146389836.6036.820B4.674.03
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.900.53%0.10Bán7.745M146386170.0036.820B4.674.03
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.880.00%0.00Bán430.200K1238976.001.186B13.400.21
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.880.00%0.00Bán430.200K1238976.001.186B13.400.21
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.621.55%0.04Bán555.262K1454786.44729.757M13.090.20
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.621.55%0.04Bán555.200K1454624.00729.757M13.090.20
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.16-4.42%-0.10Bán809.605K1748746.80993.600M71.520.03
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.16-4.42%-0.10Bán809.600K1748736.00993.600M71.520.03
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.730.00%0.00Bán Mạnh2.127M3679364.001.250B-0.02
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.730.00%0.00Bán Mạnh2.127M3679364.001.250B-0.02
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.82-2.08%-0.06Bán1.953M5506216.385.392B18.820.15
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.82-2.08%-0.06Bán1.952M5506050.005.392B18.820.15
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
1.28-0.78%-0.01Bán885.200K1133056.00718.264M-0.00
WIN.R WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.28-0.78%-0.01Bán885.200K1133056.00718.264M-0.00
Tải thêm