Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

124
Cổ phiếu
2308.895B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.119M
Khối lượng
−0.38%
Thay đổi
−3.56%
Hiệu suất Tháng
−10.97%
Hiệu suất Năm
−3.51%
Hiệu suất YTD
          
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05-0.82%-0.05Bán3.000K5.929B-0.18
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.05-0.82%-0.05Bán3.000K
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.34-1.76%-0.06Bán452.800K1.926B3.970.87225.00
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.34-1.76%-0.06Bán452.800K1.926B3.970.87225.00
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
17.10-2.29%-0.40Bán4.430M18.566B11.551.51
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.10-2.29%-0.40Bán4.430M18.566B11.551.51
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.760.00%0.00Bán26.400K4.451B-0.15
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.760.00%0.00Bán26.400K4.451B-0.15
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.16-0.92%-0.02Bán352.500K7.199B7.800.28
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.16-0.92%-0.02Bán352.500K7.199B
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.95-0.71%-0.05Bán683.000K22.336B7.111.00
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.95-0.71%-0.05Bán683.000K22.336B7.111.00
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.12-7.69%-0.01Bán232.400K479.976M-0.10
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.12-7.69%-0.01Bán232.400K
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.02100.00%0.01Mua2.539M1.706B-0.00
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.02100.00%0.01Mua2.539M1.706B-0.00
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.59-1.67%-0.01Bán101.300K360.000M-0.02
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.59-1.67%-0.01Bán101.300K360.000M-0.02
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.65-1.74%-0.10Bán3.929M182.400B
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.65-1.74%-0.10Bán3.929M
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.240.00%0.00Bán5.272M19.706B12.750.10
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.240.00%0.00Bán5.272M19.706B12.750.10
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.611.26%0.02Bán3.200K1.619B69.000.02
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.611.26%0.02Bán3.200K1.619B69.910.02
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
12.900.00%0.00Bán9.721M167.060B30.450.42
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
12.70-1.55%-0.20Mua512.100K167.060B
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.900.00%0.00Bán9.721M
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.87-1.14%-0.01Sức bán mạnh26.500K7.274B-0.07
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.87-1.14%-0.01Sức bán mạnh26.500K7.274B-0.07
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.410.00%0.00Bán246.500K535.513M-0.01
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.410.00%0.00Bán246.500K
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.830.00%0.00Mua676.100K895.936M-0.04
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.830.00%0.00Mua676.100K895.936M-0.04
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.88-2.22%-0.02Mua341.400K890.000M19.140.05
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.88-2.22%-0.02Mua341.400K890.000M19.140.05
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
61.00-1.21%-0.75Bán1.362M280.500B26.312.38
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
61.00-1.21%-0.75Bán1.362M280.500B26.312.38
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.340.00%0.00Bán253.600K1.758B16.910.02
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.340.00%0.00Bán253.600K1.758B16.910.02
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.240.00%0.00Bán204.800K932.347M3.000.08
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.240.00%0.00Bán204.800K932.347M3.000.08
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
13.600.00%0.00Sức bán mạnh5.200K27.630B9.571.43
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.600.00%0.00Sức bán mạnh5.200K27.630B9.571.43
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68-0.74%-0.02Mua12.400K17.809B27.930.10
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.68-0.74%-0.02Mua12.400K17.809B27.290.10
GOLD GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT
7.950.00%0.00Bán77.900K18.590B8.880.90
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
7.950.00%0.00Bán77.900K18.590B8.880.90
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.79-2.47%-0.02Bán100658.860M-0.01
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.79-2.47%-0.02Bán100
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.860.00%0.00Bán53.100K1.846B-0.05
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.860.00%0.00Bán53.100K1.846B-0.05
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.260.00%0.00Bán687.500K1.050B-0.03
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.260.00%0.00Bán687.500K1.050B-0.03
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.94-1.05%-0.01Bán244.200K
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.94-1.05%-0.01Bán244.200K
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
280.001.82%5.00Bán2001.650B16.7016.47
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
280.001.82%5.00Bán2001.650B16.7016.47
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.441.41%0.02Bán10.200K1.870B-0.17
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.441.41%0.02Bán10.200K1.870B-0.17
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.10-1.92%-0.10Bán54.600K4.764B5.650.91
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.10-1.92%-0.10Bán54.600K4.764B5.650.91
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
9.40-1.05%-0.10Sức bán mạnh3.782M114.717B14.070.68
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.40-1.05%-0.10Sức bán mạnh3.782M114.717B14.070.68
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.35-0.93%-0.05Mua3.528M7.853B6.260.86
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.35-0.93%-0.05Mua3.528M7.853B6.260.86
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
20.300.50%0.10Bán91.500K24.158B13.131.54
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.300.50%0.10Bán91.500K24.158B13.131.54
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68-0.74%-0.02Bán14.000K1.275B4.730.57
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.68-0.74%-0.02Bán14.000K1.274B4.730.57
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.84-2.74%-0.08Bán59.500K2.581B3.780.79
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.84-2.74%-0.08Bán59.500K2.581B3.780.79
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
3.06-0.65%-0.02Mua230.200K3.339B9.120.34
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
3.06-0.65%-0.02Mua230.200K3.339B8.480.36
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.742.78%0.02Bán1.600K896.602M9.230.08
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.742.78%0.02Bán1.600K896.602M9.230.08
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.18-0.91%-0.02Mua1.700K4.497B15.280.14
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.18-0.91%-0.02Mua1.700K4.506B15.280.14
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.510.00%0.00Mua474.500K3.821B-0.04
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.510.00%0.00Mua474.500K3.821B-0.04
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.45-1.53%-0.10Bán2.023M15.698B5.091.26
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.45-1.53%-0.10Bán2.023M15.698B5.091.26
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.070.00%0.00Bán724.700K1.006B-0.15
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.070.00%0.00Bán724.700K1.006B-0.12
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.80-1.23%-0.01Bán1.631M6.934B4.580.17
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.80-1.23%-0.01Bán1.631M6.934B4.570.17
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
3.88-2.51%-0.10Sức bán mạnh377.700K11.200B15.270.26
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.88-2.51%-0.10Sức bán mạnh377.700K11.200B15.270.26
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.022.00%0.02Bán16.300K336.000M-0.11
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.022.00%0.02Bán16.300K336.000M-0.11
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.361.40%0.06Bán1.100K15.234B-0.04
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.361.40%0.06Bán1.100K14.256B-0.04
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
15.00-0.66%-0.10Mua445.400K32.171B5.812.53
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.00-0.66%-0.10Mua445.400K32.171B5.812.53
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.54-0.78%-0.02Bán6.697M27.000B9.110.28
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.54-0.78%-0.02Bán6.697M27.000B9.110.28
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.850.00%0.00Bán31.400K1.039B5.950.15
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.850.00%0.00Bán31.400K1.039B5.950.15
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.82-1.20%-0.01Bán211.500K3.463B10.510.08
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.82-1.20%-0.01Bán211.500K3.463B16.370.05
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
5.15-1.90%-0.10Bán160.700K10.506B5.460.95
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.15-1.90%-0.10Bán160.700K10.506B6.710.77
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.26-1.74%-0.04Sức bán mạnh668.400K15.764B16.570.141319.00
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.26-1.74%-0.04Sức bán mạnh668.400K15.764B16.570.141319.00
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.40-0.83%-0.02Mua1.922M10.031B5.820.41
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.40-0.83%-0.02Mua1.922M10.031B5.820.41
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.451.87%0.10Bán328.300K11.726B5.770.95
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.451.87%0.10Bán328.300K11.726B5.770.95
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
5.400.00%0.00Bán7.000K1.923B6.870.79
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.01-0.98%-0.01Bán5.862M14.708B6.920.15
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.01-0.98%-0.01Bán5.862M14.708B6.920.15
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
16.900.00%0.00Bán816.400K36.647B6.112.80
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.900.00%0.00Bán816.400K36.647B6.112.80
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.281.59%0.02Bán54.000K311.451M-0.18
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.281.59%0.02Bán54.000K311.451M-0.18
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.021.00%0.02Bán1.200K938.400M12.660.16
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.021.00%0.02Bán1.200K938.400M12.660.16
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.340.60%0.02Bán213.000K2.169B10.020.33
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.340.60%0.02Bán213.000K
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.63-2.40%-0.04Mua10.484M8.645B-0.11
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.63-2.40%-0.04Mua10.484M8.645B-0.11
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
4.02-1.95%-0.08Sức bán mạnh1.693M7.992B5.000.84
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.02-1.95%-0.08Sức bán mạnh1.693M7.992B5.000.84
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.38-0.59%-0.02Bán14.415M51.416B14.420.24
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.38-0.59%-0.02Bán14.415M50.599B14.420.24
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất