Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

130
Cổ phiếu
1772.709B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.764M
Khối lượng
−1.89%
Thay đổi
−6.94%
Hiệu suất Tháng
−28.59%
Hiệu suất Năm
−22.59%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.000.40%0.02Mua12.000K4.880B-0.30
A.F AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.000.00%0.00Mua0-0.30
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.000.40%0.02Mua12.000K4.880B-0.30
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.544.73%0.16Bán50.955M1.893B3.580.94
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.544.73%0.16Bán50.955M1.893B3.580.94
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
15.400.65%0.10Bán6.142M16.325B9.671.58
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.400.65%0.10Bán6.142M16.325B9.671.58
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.500.92%0.05Mua121.400K5.096B41.230.13
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.500.92%0.05Mua121.400K5.096B41.230.13
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.48-0.67%-0.01Sức bán mạnh4.960M4.966B23.280.06
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.48-0.67%-0.01Sức bán mạnh4.960M4.966B23.280.06
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
5.95-0.83%-0.05Mua14.589M18.875B7.240.83
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.95-0.83%-0.05Mua14.589M18.875B6.150.98
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0912.50%0.01Bán1.303M319.984M-0.09
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0912.50%0.01Bán1.303M
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Bán37.106M1.706B-0.00
AQ.F AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
0.030.00%0.00Bán01.706B-0.00
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán37.106M1.706B-0.00
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.941.08%0.01Mua193.800K558.000M-0.04
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.941.08%0.01Mua193.800K558.000M-0.04
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.020.50%0.02Bán51.894M128.000B136.050.03
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.020.50%0.02Bán51.894M128.000B136.050.03
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.02-0.97%-0.01Sức bán mạnh9.497M17.885B14.570.07
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.02-0.97%-0.01Sức bán mạnh9.497M17.885B14.570.07
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.39-2.11%-0.03Sức bán mạnh220.700K1.456B82.080.02
BROCK.F BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.600.00%0.0001.456B92.490.02
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.39-2.11%-0.03Sức bán mạnh220.700K1.456B82.080.02
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.580.00%0.00Sức bán mạnh1.050M4.794B-0.13
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.580.00%0.00Sức bán mạnh1.050M4.794B-0.13
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.440.00%0.00Mua747.400K561.013M-0.07
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.440.00%0.00Mua747.400K
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.821.23%0.01Mua20.400K863.938M3.600.23
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.821.23%0.01Mua20.400K863.938M3.600.23
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.74-5.13%-0.04Bán1.371M780.000M-0.00
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.74-5.13%-0.04Bán1.371M780.000M-0.00
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
49.25-1.99%-1.00Sức bán mạnh5.065M225.522B16.653.02
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
49.25-1.99%-1.00Sức bán mạnh5.065M225.522B16.653.02
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.350.00%0.00Bán584.400K1.758B350.000.00
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.350.00%0.00Bán584.400K1.758B350.000.00
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.234.55%0.01Bán3.541M854.652M-0.02
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.234.55%0.01Bán3.541M854.652M2.640.08
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
10.90-4.39%-0.50Sức bán mạnh130.100K26.440B6.461.76
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.90-4.39%-0.50Sức bán mạnh130.100K26.440B8.161.40
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.18-2.68%-0.06Bán15.800K14.560B10.180.22
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.18-2.68%-0.06Bán15.800K14.560B10.180.22
GOLD GOLD
8.450.00%0.00Mua423.900K19.635B10.960.77
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.450.00%0.00Mua423.900K19.635B9.380.90
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.940.00%0.00Mua1.235M746.179M29.470.03
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.940.00%0.00Mua1.235M
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.740.00%0.00Bán104.500K1.589B-0.24
JCK.F JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.500.00%0.00Theo dõi0-0.24
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.740.00%0.00Bán104.500K1.589B-0.24
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.22-4.35%-0.01Sức bán mạnh6.235M966.000M-0.06
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.22-4.35%-0.01Sức bán mạnh6.235M966.000M-0.06
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.901.12%0.01Mua249.900K
KUN.F VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.100.00%0.000
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.901.12%0.01Mua249.900K
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
293.004.64%13.00Mua1001.758B16.1717.31
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
293.004.64%13.00Mua1001.758B16.4317.04
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.76-1.30%-0.01Bán72.900K1.014B-0.22
KWG.F KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY FOREIGN
125.000.00%0.00Mua0-0.22
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.76-1.30%-0.01Bán72.900K1.014B-0.22
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.38-0.90%-0.04Bán281.700K4.088B4.620.96
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.38-0.90%-0.04Bán281.700K4.088B4.62
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
7.45-1.32%-0.10Bán42.107M90.220B9.450.80
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.45-1.32%-0.10Bán42.107M90.220B9.450.80
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.80-1.64%-0.08Mua11.673M7.096B6.320.77
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.80-1.64%-0.08Mua11.673M7.096B5.650.86
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
13.600.74%0.10Bán1.997M16.145B6.791.99
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.600.74%0.10Bán1.997M16.145B6.791.99
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.68-7.59%-0.22Mua1.422M1.379B-0.01
MDX.F M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.560.00%0.0001.693B
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.68-7.59%-0.22Mua1.422M1.379B-0.01
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.59-1.24%-0.02Bán1.871M1.385B3.760.43
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.59-1.24%-0.02Bán1.871M1.385B3.760.43
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
2.84-0.70%-0.02Mua73.200K3.121B-0.01
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
2.84-0.70%-0.02Mua73.200K3.121B
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.611.67%0.01Bán49.300K747.168M-0.00
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.611.67%0.01Bán49.300K747.168M34.290.02
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.83-1.08%-0.02Bán659.600K3.789B13.020.14
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.83-1.08%-0.02Bán659.600K3.789B13.020.14
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.330.00%0.00Bán1.422M2.522B-0.11
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.330.00%0.00Bán1.422M2.522B-0.11
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05-1.63%-0.10Mua8.374M15.085B5.201.18
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.05-1.63%-0.10Mua8.374M15.085B5.201.18
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.030.00%0.00Bán152.281M431.202M
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.030.00%0.00Bán152.281M431.202M
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.410.00%0.00Sức bán mạnh36.013M3.909B7.280.06
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.410.00%0.00Sức bán mạnh36.013M3.909B7.300.06
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
2.94-1.34%-0.04Bán687.000K8.344B15.450.19554.00
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.94-1.34%-0.04Bán687.000K8.344B15.450.19554.00
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.93-5.10%-0.05Mua1.027M329.280M-0.08
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.93-5.10%-0.05Mua1.027M329.280M-0.08
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.10-2.52%-0.08Bán2.718M11.010B-0.07
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.10-2.52%-0.08Bán2.718M10.303B-0.07
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
11.40-0.87%-0.10Sức bán mạnh822.000K25.168B5.482.10
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.40-0.87%-0.10Sức bán mạnh822.000K25.168B5.482.10
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.160.00%0.00Bán19.043M23.143B9.270.23
QH.F QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.16-1.82%-0.04Bán1.116M23.143B9.450.23
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.160.00%0.00Bán19.043M23.143B8.110.27
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.710.00%0.00Mua689.000K847.903M8.770.08
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.710.00%0.00Mua689.000K847.903M8.770.08
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.730.00%0.00Mua5.143M3.046B-0.04
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.730.00%0.00Mua5.143M3.046B
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
4.26-1.84%-0.08Bán2.047M8.769B14.170.31
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.26-1.84%-0.08Bán2.047M8.769B14.170.31
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.48-3.90%-0.06Sức bán mạnh3.630M10.555B9.000.17
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.48-3.90%-0.06Sức bán mạnh3.630M10.555B9.000.17
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.200.92%0.02Bán4.275M9.112B4.530.48
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.200.92%0.02Bán4.275M9.112B4.53
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.14-2.36%-0.10Bán3.044M9.039B4.370.97
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.14-2.36%-0.10Bán3.044M9.039B4.450.95
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
3.60-0.55%-0.02Bán376.900K1.277B-0.46
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.73-2.67%-0.02Sức bán mạnh56.437M10.607B5.180.14
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.73-2.67%-0.02Sức bán mạnh56.437M10.607B5.180.14
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
16.601.22%0.20Mua4.758M32.897B7.582.16
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.601.22%0.20Mua4.758M35.147B
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.87-2.25%-0.02Sức bán mạnh12.000K225.359M-0.28
THANA.F THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.750.00%0.00Theo dõi0225.359M-0.28
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.87-2.25%-0.02Sức bán mạnh12.000K225.359M-0.28
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.600.00%0.00Sức bán mạnh114.700K736.000M8.960.18
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.600.00%0.00Sức bán mạnh114.700K736.000M8.960.18
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.850.00%0.00Bán258.800K1.336B10.950.17
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.850.00%0.00Bán258.800K
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.521.33%0.02Bán14.523M8.421B17.750.08
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.521.33%0.02Bán14.523M8.421B17.730.08
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.96-1.33%-0.04Sức bán mạnh2.398M5.736B4.740.63
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.96-1.33%-0.04Sức bán mạnh2.398M5.736B
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.12-0.64%-0.02Bán86.216M46.933B15.850.20
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.12-0.64%-0.02Bán86.216M46.933B15.850.20
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất