Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

117
Cổ phiếu
1903.038B
Giá trị vốn hóa thị trường
46.472M
Khối lượng
+0.05%
Thay đổi
+5.51%
Hiệu suất Tháng
+35.89%
Hiệu suất Năm
+19.04%
Hiệu suất YTD
          
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.980.00%0.00Mua8.500K4.880B51.500.10
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.980.00%0.00Mua8.500K4.880B51.500.10
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.84-0.70%-0.02Sức bán mạnh1.302M1.907B-0.02
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.84-0.70%-0.02Sức bán mạnh1.302M1.907B-0.02
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
18.40-1.08%-0.20Mua19.683M21.160B18.820.99
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.40-1.08%-0.20Mua19.683M21.160B18.820.99
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.850.64%0.05Mua82.900K7.340B211.960.04
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.850.64%0.05Mua82.900K7.340B210.810.04
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.730.58%0.01Bán6.520M5.766B-0.05
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.730.58%0.01Bán6.520M5.766B-0.05
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8.30-2.35%-0.20Bán9.489M26.111B5.451.56
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.30-2.35%-0.20Bán9.489M26.111B5.451.56
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0716.67%0.01Sức mua mạnh3.558B5.973B-0.01
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0716.67%0.01Sức mua mạnh3.558B5.973B-0.01
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.74-1.14%-0.02Mua1.164M1.044B-0.05
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.74-1.14%-0.02Mua1.164M1.044B-0.05
ASW ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.60-0.58%-0.05Bán395.700K7.363B
ASW.R ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.60-0.58%-0.05Bán395.700K
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.542.25%0.10Sức mua mạnh84.315M145.280B-0.06
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.542.25%0.10Sức mua mạnh84.315M145.280B-0.06
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.080.00%0.00Mua20.747M18.741B-0.04
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.080.00%0.00Mua20.747M18.741B-0.04
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.57-0.63%-0.01Mua25.500K1.609B33.120.05
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.57-0.63%-0.01Mua25.500K1.609B33.120.05
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.54-1.82%-0.01Bán32.793M4.464B-0.05
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.54-1.82%-0.01Bán32.793M4.464B-0.05
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.05-5.41%-0.06Mua30.366M1.339B6.820.16
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.05-5.41%-0.06Mua30.366M1.339B6.830.16
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.97-3.00%-0.03Mua2.243M1.035B-0.23
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.97-3.00%-0.03Mua2.243M1.035B-0.23
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.68-4.00%-0.07Mua35.738M1.728B12.940.14
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.68-4.00%-0.07Mua35.738M1.728B12.940.14
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
54.00-0.46%-0.25Mua10.767M241.426B25.262.15
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
54.00-0.46%-0.25Mua10.767M241.426B25.262.15
DHOUSE DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.250.00%0.00Mua3.957M1.050B543.480.00
DHOUSE.R DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.250.00%0.00Mua3.957M543.480.00
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.58-1.69%-0.01Bán6.425M2.913B16.910.03
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.58-1.69%-0.01Bán6.425M2.913B16.910.03
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.36-2.70%-0.01Bán27.073M1.399B64.910.01
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.36-2.70%-0.01Bán27.073M1.399B-0.01
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
11.900.00%0.00Mua46.300K27.599B10.161.17
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.900.00%0.00Mua46.300K27.599B10.161.17
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.220.00%0.00Mua24.100K14.430B26.490.08
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.220.00%0.00Mua24.100K14.430B26.490.08
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
3.06-1.29%-0.04Bán5.337M2.843B33.410.09
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.06-1.29%-0.04Bán5.337M2.843B33.410.09
JAK JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.742.35%0.04Mua755.000K556.800M61.150.03
JAK.R JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.742.35%0.04Mua755.000K61.150.03
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.12-2.61%-0.03Bán4.255M2.405B-0.06
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.12-2.61%-0.03Bán4.255M2.405B-0.06
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-2.44%-0.01Mua7.617M1.680B-0.17
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-2.44%-0.01Mua7.617M1.680B-0.17
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.82-1.40%-0.04Bán1.153M1.936B15.600.18
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.82-1.40%-0.04Bán1.153M1.936B15.600.18
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
260.002.77%7.00Bán2001.560B18.7313.51
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
260.002.77%7.00Bán2001.560B18.7313.51
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.700.00%0.00Bán165.100K2.239B-0.42
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.700.00%0.00Bán165.100K2.239B-0.42
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.150.55%0.05Bán290.000K8.464B6.181.47
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.150.55%0.05Bán290.000K8.464B6.181.47
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
8.100.00%0.00Mua23.590M96.793B12.070.67
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.100.00%0.00Mua23.590M96.793B12.070.67
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.92-0.40%-0.02Bán2.094M7.155B12.180.41
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.92-0.40%-0.02Bán2.094M7.155B12.180.41
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
13.500.00%0.00Bán749.900K16.145B-0.14
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.500.00%0.00Bán749.900K16.145B-0.14
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.91-2.55%-0.05Bán898.600K1.643B-0.09
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.91-2.55%-0.05Bán898.600K1.643B-0.09
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
3.100.00%0.00Mua266.800K3.383B-0.07
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
3.100.00%0.00Mua266.800K3.383B-0.07
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.44-4.00%-0.06Mua4.787M1.793B10.420.14
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.44-4.00%-0.06Mua4.787M1.793B10.420.14
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60-1.52%-0.04Bán3.186M5.142B11.620.23
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.60-1.52%-0.04Bán3.186M5.142B11.620.23
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.400.00%0.00Bán12.843M3.056B-0.12
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.400.00%0.00Bán12.843M3.056B-0.12
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
10.10-0.98%-0.10Mua15.642M24.774B8.241.24
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.10-0.98%-0.10Mua15.642M24.774B8.241.24
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.460.00%0.00Mua5.520M4.386B-0.13
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.460.00%0.00Mua5.520M4.386B-0.13
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
3.060.00%0.00Mua277.000K8.568B-0.17
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.060.00%0.00Mua277.000K8.568B-0.17
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.13-1.74%-0.02Mua246.100K379.680M-0.11
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.13-1.74%-0.02Mua246.100K379.680M-0.11
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.52-1.31%-0.06Mua1.577M15.650B-0.15
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.52-1.31%-0.06Mua1.577M15.650B-0.05
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
13.200.00%0.00Sức mua mạnh563.700K28.888B11.721.13
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.200.00%0.00Sức mua mạnh563.700K28.888B11.721.13
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.20-0.90%-0.02Bán20.128M23.572B11.500.19
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.20-0.90%-0.02Bán20.128M23.572B11.500.19
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
6.50-0.76%-0.05Bán3.226M13.130B9.540.69
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.50-0.76%-0.05Bán3.226M13.130B9.540.69
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.060.00%0.00Mua4.481M14.119B-0.34
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.060.00%0.00Mua4.481M14.119B-0.34
SA SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
10.103.59%0.35Mua4.593M11.975B19.700.49
SA.R SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.103.59%0.35Mua4.593M
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.26-0.61%-0.02Mua3.670M13.626B6.610.50
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.26-0.61%-0.02Mua3.670M13.626B6.610.50
SENA SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.880.00%0.00Bán584.400K5.524B5.000.78
SENA.R SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.880.00%0.00Bán584.400K5.524B5.000.78
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
11.900.00%0.00Mua1.923M25.370B11.451.04
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.900.00%0.00Mua1.923M25.370B11.451.04
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
2.500.81%0.02Mua1.300K882.092M-1.22
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.26-0.79%-0.01Mua137.202M18.727B8.950.14
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.26-0.79%-0.01Mua137.202M18.727B8.950.14
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
20.40-1.45%-0.30Sức bán mạnh12.554M39.742B7.262.85
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.40-1.45%-0.30Sức bán mạnh12.554M39.742B7.262.85
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.38-1.43%-0.02Mua200.800K349.433M280.000.01
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.38-1.43%-0.02Mua200.800K349.433M280.000.01
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.620.00%0.00Mua66.900K1.205B29.500.09
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.620.00%0.00Mua66.900K1.205B29.500.09
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.20-0.90%-0.02Bán107.500K1.589B-0.16
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.20-0.90%-0.02Bán107.500K1.589B-0.16
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
4.221.44%0.06Mua6.806M8.068B8320.000.00
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.221.44%0.06Mua6.806M8.068B8320.000.00
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
1.00-0.99%-0.01Mua9.390M561.144M50.000.02
WIN.R WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.00-0.99%-0.01Mua9.390M561.144M50.000.02
Tải thêm