Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

127
Cổ phiếu
2097.838B
Giá trị vốn hóa thị trường
27.101M
Khối lượng
−0.55%
Thay đổi
−3.54%
Hiệu suất Tháng
+49.19%
Hiệu suất Năm
+9.59%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.960.00%0.00Bán1.400K4.861B24.950.20
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.960.00%0.00Bán1.400K4.861B24.950.20
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.26-0.61%-0.02Bán2.678M2.024B8.410.39
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.26-0.61%-0.02Bán2.678M2.024B8.410.39
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
17.601.15%0.20Bán8.219M20.010B17.071.02
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.601.15%0.20Bán8.219M20.010B17.071.02
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
6.25-1.57%-0.10Bán198.600K5.937B-0.03
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.25-1.57%-0.10Bán198.600K5.937B-0.03
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.32-4.13%-0.10Mua9.642M8.066B-0.19
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.32-4.13%-0.10Mua9.642M8.066B-0.19
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8.10-0.61%-0.05Bán27.898M25.639B6.071.34
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.10-0.61%-0.05Bán27.898M25.639B6.071.34
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.010.00%0.00Bán45.801M853.248M-0.00
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán45.801M853.248M-0.00
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.78-1.27%-0.01Bán1.534M474.000M-0.06
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.78-1.27%-0.01Bán1.534M474.000M-0.06
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.74-1.25%-0.06Bán43.001M153.600B-0.06
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.74-1.25%-0.06Bán43.001M153.600B-0.06
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.05-1.87%-0.02Bán32.715M18.567B-0.04
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.05-1.87%-0.02Bán32.715M18.567B-0.04
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.54-1.28%-0.02Bán43.600K1.599B46.430.03
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.54-1.28%-0.02Bán43.600K1.599B46.430.03
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.75-5.06%-0.04Bán9.049M6.530B-0.05
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.75-5.06%-0.04Bán9.049M6.530B-0.05
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.74-2.63%-0.02Bán4.559M969.023M8.040.09
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.74-2.63%-0.02Bán4.559M969.023M8.050.09
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.710.00%0.00Sức bán mạnh1.249M757.279M-0.31
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.710.00%0.00Sức bán mạnh1.249M757.279M-0.31
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.091.87%0.02Mua709.700K1.101B18.480.06
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.091.87%0.02Mua709.700K1.101B18.480.06
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
52.750.00%0.00Bán9.281M235.837B24.722.13
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
52.750.00%0.00Bán9.281M235.837B24.722.13
DHOUSE DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.089.09%0.09Sức mua mạnh21.676M831.600M41.00
DHOUSE.R DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.089.09%0.09Sức mua mạnh21.676M831.600M41.00
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.550.00%0.00Mua6.287M2.762B14.670.04
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.550.00%0.00Mua6.287M2.762B14.670.04
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.370.00%0.00Mua33.612M1.437B10.390.04
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.370.00%0.00Mua33.612M1.437B10.390.04
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
12.700.00%0.00Bán95.800K29.455B9.451.34
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.700.00%0.00Bán95.800K29.455B9.451.34
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.32-4.13%-0.10Bán28.600K15.730B21.980.11
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.32-4.13%-0.10Bán28.600K15.730B21.980.11
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.3310.83%0.13Sức mua mạnh81.548M981.630M144.580.01
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.3310.83%0.13Sức mua mạnh81.548M981.630M144.580.01
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
3.22-4.73%-0.16Bán21.110M3.140B47.540.07
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.22-4.73%-0.16Bán21.110M3.140B47.540.07
JAK JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.67-1.18%-0.02Bán1.613M540.800M
JAK.R JAKPAISAN ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.67-1.18%-0.02Bán1.613M540.800M
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.09-5.22%-0.06Sức bán mạnh7.958M2.469B-0.14
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.09-5.22%-0.06Sức bán mạnh7.958M2.469B-0.14
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.290.00%0.00Mua13.276M1.218B-0.22
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.290.00%0.00Mua13.276M1.218B-0.22
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.844.41%0.12Sức mua mạnh8.998M1.697B20.150.14
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.844.41%0.12Sức mua mạnh8.998M1.697B20.150.14
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
275.001.10%3.00Bán1001.650B19.6313.86
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
275.001.10%3.00Bán1001.650B19.6313.86
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.76-3.30%-0.06Mua1.532M2.397B-0.27
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.76-3.30%-0.06Mua1.532M2.397B-0.27
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.85-1.01%-0.10Bán725.800K9.204B6.901.44
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.85-1.01%-0.10Bán725.800K9.204B6.901.44
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
8.30-0.60%-0.05Bán62.531M99.780B13.970.60
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
8.45-1.74%-0.15Mua15.800K100.975B14.380.60
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.30-0.60%-0.05Bán62.531M99.780B13.970.60
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.000.40%0.02Mua6.848M7.242B10.110.49
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.000.40%0.02Mua6.848M7.242B10.110.49
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
13.60-0.73%-0.10Bán2.349M16.384B
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.60-0.73%-0.10Bán2.349M16.384B117.090.12
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
5.15-0.96%-0.05Mua1.584M2.473B15.430.34
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.15-0.96%-0.05Mua1.584M2.473B15.430.34
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.06-1.90%-0.04Mua793.600K1.807B9.060.23
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.06-1.90%-0.04Mua793.600K1.807B9.060.23
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
3.02-0.66%-0.02Bán350.400K3.317B-0.00
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
3.02-0.66%-0.02Bán350.400K3.317B-0.00
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.02-0.97%-0.01Bán2.000M1.283B11.120.09
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.02-0.97%-0.01Bán2.000M1.283B11.120.09
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.400.00%0.00Mua823.100K4.746B13.590.18
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.400.00%0.00Mua823.100K4.746B13.590.18
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.46-2.13%-0.01Mua8.281M3.591B-0.12
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.46-2.13%-0.01Mua8.281M3.591B-0.12
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.651.17%0.10Mua14.266M20.972B7.881.09
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.651.17%0.10Mua14.266M20.972B7.881.09
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.490.00%0.00Mua44.411M4.672B-0.12
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.490.00%0.00Mua44.411M4.672B-0.12
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
2.90-1.36%-0.04Bán2.867M8.232B-0.09
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.90-1.36%-0.04Bán2.867M8.232B-0.09
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.130.00%0.00Mua430.600K379.680M-0.05
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.130.00%0.00Mua430.600K379.680M-0.05
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.441.83%0.08Sức mua mạnh23.307M15.096B-0.15
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.441.83%0.08Sức mua mạnh23.307M15.096B-0.15
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
12.80-0.78%-0.10Bán1.792M28.232B10.191.27
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.80-0.78%-0.10Bán1.792M28.232B10.191.27
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.480.00%0.00Mua43.337M26.572B12.510.20
QH.F QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.440.00%0.00Mua1.891M26.143B12.310.20
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.480.00%0.00Mua43.337M26.572B12.510.20
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.177.34%0.08Mua23.437M1.302B12.820.09
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.177.34%0.08Mua23.437M1.302B12.820.09
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.751.35%0.01Mua3.444M3.088B-0.17
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.751.35%0.01Mua3.444M3.088B-0.17
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
5.000.00%0.00Bán1.572M10.100B7.310.68
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.000.00%0.00Bán1.572M10.100B7.310.68
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.99-0.50%-0.01Bán13.164M13.707B-0.38
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.99-0.50%-0.01Bán13.164M13.707B-0.38
SA SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
7.10-1.39%-0.10Bán6.867M8.537B
SA.R SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.10-1.39%-0.10Bán6.867M
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.20-0.62%-0.02Mua9.885M13.458B7.100.45
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.20-0.62%-0.02Mua9.885M13.458B7.100.45
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
6.201.64%0.10Mua2.813M13.005B6.240.98
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.201.64%0.10Mua2.813M13.005B6.240.98
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
2.90-0.68%-0.02Sức bán mạnh16.800K1.030B-1.32
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.99-1.98%-0.02Bán200.411M15.011B9.650.10
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.99-1.98%-0.02Bán200.411M15.011B9.650.10
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
21.600.47%0.10Mua6.768M41.885B9.992.15
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.600.47%0.10Mua6.768M41.885B9.992.15
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.49-4.49%-0.07Mua513.500K395.011M-0.07
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.49-4.49%-0.07Mua513.500K395.011M-0.07
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.94-2.51%-0.05Bán189.300K915.400M20.140.10
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.94-2.51%-0.05Bán189.300K915.400M20.140.10
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.70-1.46%-0.04Mua2.960M1.978B-0.07
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.70-1.46%-0.04Mua2.960M1.978B-0.07
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.88-1.12%-0.01Sức bán mạnh26.955M4.996B-1.33
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.88-1.12%-0.01Sức bán mạnh26.955M4.996B-1.33
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.76-0.53%-0.02Bán3.092M7.227B76.210.05
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.76-0.53%-0.02Bán3.092M7.227B76.210.05
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.20-0.62%-0.02Bán109.891M48.129B19.080.17
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.20-0.62%-0.02Bán109.891M48.129B19.080.17
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
0.470.00%0.00Mua912.500K263.738M-0.13
WIN.R WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.470.00%0.00Mua912.500K263.738M-0.13
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất