Phát triển Bất động sản

Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: phát triển bất động sản

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, phát triển bất động sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như SAHA PATHANA INTER-HLDG CO NON-VOTING hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CPN.RCENTRAL PATTANA PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
267.133 B THB59.75 THB0.00%7.796 M0.7816.763.56 THB+36.46%3.01%Tài chính
CPNCENTRAL PATTANA PUBLIC CO
267.133 B THB59.75 THB0.00%7.797 M0.7816.763.56 THB+36.46%3.01%Tài chính
Sức mua mạnh
AWCASSET WORLD CORP PCL
124.179 B THB3.88 THB0.00%54.192 M0.7523.790.16 THB+12.72%0.82%Tài chính
Mua
AWC.RASSET WORLD CORP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
124.179 B THB3.88 THB0.00%54.191 M0.7523.790.16 THB+12.72%0.82%Tài chính
LH.RLAND & HOUSES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
81.258 B THB6.80 THB0.00%54.017 M0.6011.040.62 THB−4.87%8.09%Tài chính
Mua
LHLAND & HOUSES
81.258 B THB6.80 THB0.00%54.021 M0.6011.040.62 THB−4.87%8.09%Tài chính
Mua
SPI.RSAHA PATHANA INTER-HLDG CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
39.175 B THB68.25 THB−0.36%23.3 K1.9714.944.57 THB−35.73%1.17%Tài chính
SPISAHA PATHANA INTER-HLDG CO
39.175 B THB68.25 THB−0.36%23.301 K1.9714.944.57 THB−35.73%1.17%Tài chính
FPTFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL
34.789 B THB15.1 THB+0.67%28.511 K0.9120.670.73 THB−16.66%2.67%Tài chính
Theo dõi
FPT.RFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
34.789 B THB15.1 THB+0.67%28.5 K0.9120.670.73 THB−16.66%2.67%Tài chính
SPALISUPALAI PUBLIC CO
33.228 B THB18.7 THB−1.06%5.046 M0.946.612.83 THB−31.67%7.67%Tài chính
Mua
SPALI.RSUPALAI PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
33.228 B THB18.7 THB−1.06%5.045 M0.946.612.83 THB−31.67%7.67%Tài chính
SIRISANSIRI CO
27.715 B THB1.63 THB+1.24%43.213 M0.535.000.33 THB−4.71%12.42%Tài chính
Sức mua mạnh
SIRI.RSANSIRI CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
27.715 B THB1.63 THB+1.24%43.209 M0.535.000.33 THB−4.74%12.42%Tài chính
AMATA.RAMATA CORP NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
27.6 B THB23.8 THB−0.83%4.354 M0.4214.741.61 THB−18.58%2.71%Tài chính
Sức mua mạnh
AMATAAMATA CORP
27.6 B THB23.8 THB−0.83%4.355 M0.4214.741.61 THB−18.58%2.71%Tài chính
Sức mua mạnh
PSHPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD
22.542 B THB10.3 THB0.00%175.094 K0.1413.930.74 THB−43.68%9.32%Tài chính
Bán Mạnh
PSH.RPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
22.542 B THB10.3 THB0.00%174.9 K0.1413.930.74 THB−43.68%9.32%Tài chính
QHQUALITY HOUSES CO
21.643 B THB2.02 THB0.00%15.044 M0.399.020.22 THB−0.13%7.43%Tài chính
Theo dõi
QH.RQUALITY HOUSES CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
21.643 B THB2.02 THB0.00%15.043 M0.399.020.22 THB−0.13%7.43%Tài chính
SC.RSC ASSET CORPORATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.687 B THB3.12 THB−2.50%7.07 M1.206.270.50 THB−22.05%7.81%Tài chính
SCSC ASSET CORPORATION
13.687 B THB3.12 THB−2.50%7.071 M1.206.270.50 THB−22.05%7.81%Tài chính
Sức mua mạnh
ROJNAROJANA INDUSTRIAL PARK
13.231 B THB6.50 THB−0.76%2.67 M0.2014.970.43 THB+72.13%4.58%Tài chính
Sức mua mạnh
ROJNA.RROJANA INDUSTRIAL PARK NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.231 B THB6.50 THB−0.76%2.67 M0.2014.970.43 THB+72.19%4.58%Tài chính
BLANDBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
11.438 B THB0.65 THB−1.52%17.822 M2.2319.460.03 THB−52.35%0.00%Tài chính
BLAND.RBANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.438 B THB0.65 THB−1.52%17.822 M2.2319.460.03 THB−52.35%0.00%Tài chính
GGLANDGRAND CANAL LAND PCL
10.855 B THB1.63 THB−2.40%3.202 K0.3225.150.06 THB−40.50%1.50%Tài chính
GGLAND.RGRAND CANAL LAND PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.855 B THB1.63 THB−2.40%3.2 K0.3225.150.06 THB−40.55%1.50%Tài chính
SA.RSIAMESE ASSET PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.3 B THB7.10 THB+1.43%54.9 K0.0838.950.18 THB+23.68%0.71%Tài chính
SASIAMESE ASSET PCL
8.3 B THB7.10 THB+1.43%54.901 K0.0838.950.18 THB+23.68%0.71%Tài chính
AASWASSETWISE PCL
7.151 B THB7.95 THB0.00%29.075 K0.176.651.19 THB−12.99%3.14%Tài chính
Sức mua mạnh
AASW.RASSETWISE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.151 B THB7.95 THB0.00%29 K0.176.651.19 THB−12.99%3.14%Tài chính
PIN.RPINTHONG INDUSTRIAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.018 B THB6.20 THB+2.48%2.156 M0.28Tài chính
PINPINTHONG INDUSTRIAL PCL
7.018 B THB6.20 THB+2.48%2.156 M0.284.361.42 THB+380.42%2.48%Tài chính
PPLATPLATINUM GROUP PCL
6.944 B THB2.50 THB+0.81%32.3 K0.1029.520.08 THB0.00%Tài chính
PPLAT.RPLATINUM GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.944 B THB2.50 THB+0.81%32.3 K0.1029.520.08 THB0.00%Tài chính
LLALIN.RLALIN PROPERTY PUB NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.752 B THB7.35 THB+0.68%79.3 K0.869.610.77 THB−39.91%7.12%Tài chính
LLALINLALIN PROPERTY PUB
6.752 B THB7.35 THB+0.68%79.352 K0.869.610.77 THB−39.91%7.12%Tài chính
SSSINGHA ESTATE PCL
5.689 B THB0.81 THB−2.41%3.991 M0.9522.380.04 THB−55.91%1.81%Tài chính
SS.RSINGHA ESTATE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.689 B THB0.81 THB−2.41%3.99 M0.9522.380.04 THB−55.91%1.81%Tài chính
AAMATAVAMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.649 B THB5.30 THB0.00%55.552 K1.6113.960.38 THB−61.30%1.16%Tài chính
AAMATAV.RAMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.649 B THB5.30 THB0.00%55.5 K1.6114.150.37 THB−62.03%1.16%Tài chính
LLPN.RLPN DEVELOPMENT PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.915 B THB3.34 THB−1.18%1.47 M2.1416.670.20 THB−48.52%3.85%Tài chính
Bán Mạnh
LLPNLPN DEVELOPMENT PUBLIC CO
4.915 B THB3.34 THB−1.18%1.47 M2.1416.680.20 THB−48.55%3.85%Tài chính
Bán Mạnh
AAAREEYA PROPERTY PUBLIC CO LTD
4.9 B THB5.00 THB0.00%6010.55−0.36 THB−1983.24%0.00%Tài chính
AA.RAREEYA PROPERTY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.9 B THB5.00 THB0.00%6000.55−0.36 THB−1983.24%0.00%Tài chính
BBRIBRITANIA PCL
4.604 B THB5.40 THB0.00%396.572 K0.163.961.36 THB−19.65%13.30%Tài chính
Mua
NNUSA.RNUSASIRI PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.074 B THB0.33 THB−5.71%27.679 M1.20−0.06 THB−22.66%0.00%Tài chính
NNUSANUSASIRI PUBLIC CO
4.074 B THB0.33 THB−5.71%27.679 M1.20−0.06 THB−22.88%0.00%Tài chính
PPRIPRIMO SERVICE SOLUTIONS PCL
4 B THB12.3 THB−1.60%194.54 K0.2311.011.12 THB+26.03%11.40%Tài chính
AA5.RASSET FIVE GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.894 B THB3.30 THB+2.48%1.401 M2.337.100.47 THB+318.17%0.00%Tài chính
AA5ASSET FIVE GROUP PCL
3.894 B THB3.30 THB+2.48%1.401 M2.327.100.47 THB+318.17%0.00%Tài chính
NNNCLNAVA NAKORN PUBLIC CO LIMITED
3.827 B THB1.93 THB0.00%115.885 K0.198.190.24 THB+92.72%5.18%Tài chính
NNNCL.RNAVA NAKORN PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.827 B THB1.93 THB0.00%115.8 K0.198.190.24 THB+92.72%5.18%Tài chính
UVUNIVENTURES PUBLIC CO
3.556 B THB1.87 THB+0.54%68.777 K0.08−0.10 THB−120.76%4.84%Tài chính
UV.RUNIVENTURES PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.556 B THB1.87 THB+0.54%68.7 K0.08−0.10 THB−120.76%4.84%Tài chính
ANANANANDA DEVELOPMENT PCL
3.291 B THB0.80 THB+1.27%1.947 M0.74−0.22 THB−122.18%0.00%Tài chính
Bán
ANAN.RANANDA DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.291 B THB0.80 THB+1.27%1.947 M0.74−0.22 THB−122.08%0.00%Tài chính
TTITLERHOM BHO PROPERTY PUBLIC CO LTD
3.253 B THB4.16 THB−0.48%61.201 K0.54−0.11 THB−80.29%0.00%Tài chính
TTITLE.RRHOM BHO PROPERTY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.253 B THB4.16 THB−0.48%61.2 K0.54−0.11 THB−80.59%0.00%Tài chính
CCGD.RCOUNTRY GROUP DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.893 B THB0.34 THB−2.86%693.6 K0.32117.240.00 THB−88.45%0.00%Tài chính
CCGDCOUNTRY GROUP DEVELOPMENT PCL
2.893 B THB0.34 THB−2.86%693.603 K0.32117.240.00 THB−88.45%0.00%Tài chính
NNVDNIRVANA DEVELOPMENT PCL
2.811 B THB1.82 THB+0.55%8.7 K0.2415.030.12 THB−64.05%1.44%Tài chính
NNVD.RNIRVANA DAII PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.811 B THB1.82 THB+0.55%8.7 K0.2415.030.12 THB−64.05%1.44%Tài chính
JJAS ASSET PUBLIC CO LTD
2.746 B THB1.72 THB0.00%74.5 K0.4211.220.15 THB−18.72%1.74%Tài chính
J.RJAS ASSET PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.746 B THB1.72 THB0.00%74.5 K0.4211.220.15 THB−18.72%1.74%Tài chính
MMK.RM.K.REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.182 B THB1.98 THB−1.00%5.2 K0.23−1.09 THB−2154.91%5.50%Tài chính
MMKM.K.REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
2.182 B THB1.98 THB−1.00%5.336 K0.24−1.09 THB−2154.91%5.50%Tài chính
AASIA.RASIA HOTEL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.144 B THB6.55 THB−2.24%16.6 K7.22−0.17 THB+51.31%0.00%Tài chính
AASIAASIA HOTEL CO
2.144 B THB6.55 THB−2.24%16.602 K7.21−0.17 THB+51.31%0.00%Tài chính
RRML.RRAIMON LAND CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.124 B THB0.47 THB+2.17%1.349 M0.26−0.24 THB−230.95%0.00%Tài chính
RRMLRAIMON LAND CO
2.124 B THB0.47 THB+2.17%1.349 M0.26−0.24 THB−230.95%0.00%Tài chính
SSENXSEN X PCL
2.016 B THB0.48 THB0.00%1.019 M0.8229.450.02 THB0.00%Tài chính
SSENX.RSEN X PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.016 B THB0.48 THB0.00%1.019 M0.8229.450.02 THB0.00%Tài chính
PPFPROPERTY PERFECT CO
2.002 B THB0.22 THB+10.00%6.401 M0.51−0.02 THB−141.48%10.00%Tài chính
PPF.RPROPERTY PERFECT CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.002 B THB0.22 THB+10.00%6.401 M0.51−0.02 THB−141.48%10.00%Tài chính
MMDXM D X PUBLIC CO LTD
1.931 B THB4.02 THB−0.99%551.001 K0.1211.220.36 THB+546.93%0.00%Tài chính
MMDX.RM D X PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.931 B THB4.02 THB−0.99%550.9 K0.1211.220.36 THB+547.92%0.00%Tài chính
OORNORNSIRIN HOLDING PCL
1.575 B THB1.06 THB+0.95%2.764 M0.9317.970.06 THB−76.85%0.00%Tài chính
BBROCK.RBAAN ROCK GARDEN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.558 B THB1.51 THB−0.66%194.3 K14.17−0.01 THB−166.42%0.66%Tài chính
BBROCKBAAN ROCK GARDEN PCL
1.558 B THB1.51 THB−0.66%194.301 K14.17−0.01 THB−166.42%0.66%Tài chính
JJCK.RJCK INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.49 B THB0.42 THB−2.33%34.287 M0.801.510.28 THB0.00%Tài chính
JJCKJCK INTERNATIONAL PCL
1.49 B THB0.42 THB−2.33%34.287 M0.801.510.28 THB0.00%Tài chính
PPEACE.RPEACE & LIVING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.441 B THB2.86 THB0.00%40.4 K0.4212.830.22 THB−69.44%5.24%Tài chính
PPEACEPEACE & LIVING PCL
1.441 B THB2.86 THB0.00%40.4 K0.4212.830.22 THB−69.44%5.24%Tài chính
CMCCHAOPRAYA MAHANAKORN PCL
1.279 B THB1.15 THB−0.86%99.074 K0.43−0.18 THB−146.10%0.31%Tài chính
CMC.RCHAOPRAYA MAHANAKORN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.279 B THB1.15 THB−0.86%99 K0.43−0.18 THB−146.10%0.30%Tài chính
EESTAREASTERN STAR REAL ESTATE
1.205 B THB0.25 THB+4.17%623.105 K0.6734.250.01 THB−30.48%0.00%Tài chính
EESTAR.REASTERN STAR REAL ESTATE NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.205 B THB0.25 THB+4.17%623.1 K0.6734.250.01 THB−30.48%0.00%Tài chính
NCH.RN C HOUSING NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.195 B THB0.96 THB0.00%119.2 K0.6512.870.07 THB−71.27%5.21%Tài chính
NCHN C HOUSING
1.195 B THB0.96 THB0.00%119.204 K0.6512.850.07 THB−71.24%5.21%Tài chính
KKUN.RVILLA KUNALAI PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.184 B THB1.59 THB+0.63%1.7 K0.0724.840.06 THB−39.51%4.09%Tài chính
KKUNVILLA KUNALAI PCL
1.184 B THB1.59 THB+0.63%1.701 K0.0724.840.06 THB−39.51%4.09%Tài chính
PPROUDPROUD REAL ESTATE PCL
1.161 B THB1.83 THB+1.10%1.211 M0.3038.690.05 THB−92.50%0.00%Tài chính
PPROUD.RPROUD REAL ESTATE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.161 B THB1.83 THB+1.10%1.211 M0.3038.610.05 THB−92.49%0.00%Tài chính
AARIN.RARINSIRI LAND PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.08 B THB1.85 THB+2.78%106.7 K0.71−0.06 THB+2.11%0.00%Tài chính
AARINARINSIRI LAND PCL
1.08 B THB1.85 THB+2.78%106.718 K0.71−0.06 THB+2.11%0.00%Tài chính
MMJD.RMAJOR DEVELOPMENT PUB COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.05 B THB1.23 THB+0.82%39.8 K0.07−0.37 THB+19.97%0.00%Tài chính
MMJDMAJOR DEVELOPMENT PUB COMPANY LTD
1.05 B THB1.23 THB+0.82%39.801 K0.07−0.37 THB+19.99%0.00%Tài chính
AAKS.RAKS CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
936.836 M THB0.01 THB0.00%8.599 M4.38−0.00 THB0.00%Tài chính