Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

19
Cổ phiếu
3086.128B
Giá trị vốn hóa thị trường
24.933M
Khối lượng
−0.27%
Thay đổi
−9.64%
Hiệu suất Tháng
+9.32%
Hiệu suất Năm
−6.30%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
28.25-1.74%-0.50Sức bán mạnh933.300K207.800B9.393.06
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.25-1.74%-0.50Sức bán mạnh933.300K207.800B9.393.06
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
102.500.00%0.00Bán10.080M195.656B9.9310.32
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
102.500.00%0.00Bán10.080M195.656B9.9310.32
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.74-2.63%-0.02Bán945.300K25.768B48.100.02
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.74-2.63%-0.02Bán945.300K25.768B47.800.02
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
103.00-0.48%-0.50Bán25.450M246.506B16.65
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
103.00-0.48%-0.50Bán25.450M246.506B16.65
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
10.10-4.72%-0.50Sức bán mạnh39.193M141.719B1.29
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.10-4.72%-0.50Sức bán mạnh39.193M141.719B1.29
LHFG LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.07-2.73%-0.03Sức bán mạnh4.248M22.385B0.08
LHFG.R LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.07-2.73%-0.03Sức bán mạnh4.248M22.385B0.08
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
93.50-0.80%-0.75Bán12.297M317.820B8.38
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
93.50-0.80%-0.75Bán12.297M317.820B8.38
TTB TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.97-1.02%-0.01Sức bán mạnh451.881M93.469B10.840.09
TTB.R TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.97-1.02%-0.01Sức bán mạnh451.881M93.469B10.840.09
Tải thêm