Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
3400.664B
Giá trị vốn hóa thị trường
40.319M
Khối lượng
+1.40%
Thay đổi
+8.99%
Hiệu suất Tháng
+29.80%
Hiệu suất Năm
+1.09%
Hiệu suất YTD
           
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
33.250.00%0.00Mua355.599K11823666.75244.579B3.81
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.250.00%0.00Mua355.500K11820375.00244.579B3.81
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
137.00-0.36%-0.50Mua5.482M751045097.00262.466B9.6114.31
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
137.00-0.36%-0.50Mua5.481M750965500.00262.466B9.6114.31
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.841.20%0.01Mua1.142M958886.8828.902B9.140.09
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.841.20%0.01Mua1.141M958860.0028.902B9.150.09
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
19.902.05%0.40Mua3.704M73705301.6014.296B39.730.49
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.902.05%0.40Mua3.704M73699650.0014.296B39.730.49
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
154.000.00%0.00Mua15.435M2377033582.00364.876B9.4416.31
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
154.000.00%0.00Mua15.434M2376805200.00364.876B9.4416.31
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
16.300.00%0.00Mua23.467M382516070.03228.651B1.9418937.00
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.300.00%0.00Mua23.466M382500666.53228.651B1.9418937.00
LHFG LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.210.83%0.01Mua4.563M5520680.6625.420B0.05
LHFG.R LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.210.83%0.01Mua4.562M5520504.0025.420B0.05
SCB SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
108.000.00%0.00Mua7.814M843915348.00363.648B10.2810.50
SCB.R SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
108.000.00%0.00Mua7.813M843771600.00363.648B10.2810.50
TISCO TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
92.000.27%0.25Mua3.858M354901684.0073.460B10.508.74
TISCO.R TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
92.000.27%0.25Mua3.856M354752000.0073.460B10.508.74
TTB TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.220.00%0.00Mua133.094M162374999.64117.880B10.040.1215102.00
TTB.R TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.220.00%0.00Mua133.093M162372972.00117.880B10.030.1215102.00
Tải thêm