Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: Regional Banks

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, Regional Banks. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BAYBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
26.75 THB+0.94%399.631K1.62194.928B THB3.21%Tài chính
Mua
BAY.RBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
26.75 THB+0.94%399.3K1.61194.928B THB3.21%Tài chính
Mua
BBLBANGKOK BANK PUBLIC CO
143.5 THB+1.06%10.319M1.60271.056B THB3.52%Tài chính
Sức mua mạnh
BBL.RBANGKOK BANK PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
143.5 THB+1.06%10.317M1.60271.056B THB3.52%Tài chính
Sức mua mạnh
CREDITTHAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIM
29.25 THB+1.74%8.382M35.342B THB0.00%Tài chính
CREDIT.RTHAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIM NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
29.25 THB+1.74%8.381MTài chính
FSMARTFORTH SMART PUBLIC COMPANY LIMITED
6.70 THB−0.74%744.69K1.604.767B THB18.320.37 THB−16.06%5.04%Tài chính
FSMART.RFORTH SMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.70 THB−0.74%744.6K1.604.767B THB18.320.37 THB−16.06%5.04%Tài chính
KBANKKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
124.0 THB+2.06%19.682M1.93287.873B THB3.29%Tài chính
Mua
KBANK.RKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
124.0 THB+2.06%19.678M1.93287.873B THB3.29%Tài chính
Mua
KKPKIATNAKIN PHATRA BANK PCL
49.50 THB+1.54%2.296M1.5941.279B THB5.64%Tài chính
Theo dõi
KKP.RKIATNAKIN PHATRA BANK PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
49.50 THB+1.54%2.296M1.5941.279B THB5.64%Tài chính
LHFGLH FINANCIAL GROUP PCL
0.99 THB−1.00%4.662M1.3421.184B THB1.00%Tài chính
LHFG.RLH FINANCIAL GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.99 THB−1.00%4.662M1.3421.184B THB1.00%Tài chính
SCBSCB X PCL
111.0 THB+6.73%58.192M9.52350.179B THB8.5912.93 THB7.39%Tài chính
Mua
SCB.RSCB X PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
111.0 THB+6.73%58.183M9.52350.179B THB8.5912.93 THB7.39%Tài chính
Mua
TISCOTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD
100.00 THB+1.01%10.353M4.4579.265B THB9.85%Tài chính
Mua
TISCO.RTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
100.00 THB+1.01%10.349M4.4579.265B THB9.85%Tài chính
Mua