Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
121.511B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.355M
Khối lượng
+0.12%
Thay đổi
+4.30%
Hiệu suất Tháng
+9.12%
Hiệu suất Năm
+8.94%
Hiệu suất YTD
           
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.830.00%0.00Bán5.146M4271122.734.217B65.870.01
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.830.00%0.00Bán5.146M4271014.004.217B65.870.01
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.020.99%0.01Bán525.700K536214.001.648B33.550.03
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.020.99%0.01Bán525.700K536214.001.648B33.550.03
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.26-3.70%-0.01Bán Mạnh2.468M641716.401.345B-0.03
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.26-3.70%-0.01Bán Mạnh2.468M641680.001.345B-0.03
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.351.50%0.02Bán2.988M4033557.003.965B-0.02
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.351.50%0.02Bán2.988M4033530.003.965B-0.02
ILM INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED
17.003.66%0.60Bán303.000K5151000.008.181B15.631.05
ILM.R INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.003.66%0.60Bán303.000K5151000.008.181B15.631.05
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
28.500.00%0.00Bán31.600K900600.004.967B16.341.74
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.500.00%0.00Bán31.600K900600.004.967B16.341.74
KK K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY
2.720.74%0.02Bán42.355K115205.60642.390M41.990.06
KK.R K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.720.74%0.02Bán42.200K114784.00
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.310.77%0.01Mua1.504M1970122.10960.479M34.030.04
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.310.77%0.01Mua1.504M1970109.00960.479M34.030.04
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
16.000.00%0.00Mua3.191M51062784.0026.553B36.210.44
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.000.00%0.00Mua3.191M51059200.0026.553B36.210.44
SUSCO SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
5.155.10%0.25Sức mua mạnh16.105M82943129.305.434B13.550.36
SUSCO.R SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.155.10%0.25Sức mua mạnh16.105M82942295.005.434B13.550.36
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.621.69%0.06Mua17.528M63451743.722.912B30.400.12
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.621.69%0.06Mua17.528M63451722.002.912B30.400.12
Tải thêm