Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
84.287B
Giá trị vốn hóa thị trường
285.885M
Khối lượng
+3.40%
Thay đổi
+18.73%
Hiệu suất Tháng
+271.81%
Hiệu suất Năm
+206.29%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
3.3210.67%0.32Sức mua mạnh368.894M10.461B58.140.05
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.3210.67%0.32Sức mua mạnh368.894M10.461B1764.710.00
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.370.00%0.00Mua41.438M1.569B-0.03
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.370.00%0.00Mua41.438M1.569B-0.03
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-0.66%-0.01Bán27.481M4.521B-0.03
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-0.66%-0.01Bán27.481M4.521B-0.03
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.66-4.32%-0.12Mua5.952M2.660B-0.05
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.66-4.32%-0.12Mua5.952M2.660B-0.05
ILM INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED
13.90-2.11%-0.30Bán888.800K7.019B15.990.89
ILM.R INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.90-2.11%-0.30Bán888.800K7.019B15.990.89
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
23.80-0.42%-0.10Bán22.300K4.148B14.841.61
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.80-0.42%-0.10Bán22.300K4.148B14.841.61
KK K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY
3.362.44%0.08Mua531.400K772.800M36.940.09
KK.R K&K SUPERSTORE SOUTHERN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.362.44%0.08Bán531.400K
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.330.00%0.00Mua1.639M997.998M96.380.01
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.330.00%0.00Mua1.639M997.998M96.380.01
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.446.67%0.09Sức mua mạnh847.701M9.404B-0.01
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.446.67%0.09Sức mua mạnh847.701M9.404B-0.01
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.22-0.81%-0.01Bán3.724M976.000M30.070.04
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.22-0.81%-0.01Bán3.724M976.000M30.070.04
Tải thêm