Cửa hàng Đặc sản

Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: cửa hàng đặc sản

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, cửa hàng đặc sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như BANGCHAK CORPORATION PCL NON-VOTING hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ALL ENERGY & UTILITIES PUBLIC CO, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BCPBANGCHAK CORPORATION PCL
50.535 B THB37.75 THB+0.67%15.061 M1.914.189.03 THB+17.38%5.30%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BCP.RBANGCHAK CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
50.535 B THB37.75 THB+0.67%15.061 M1.914.189.03 THB+17.37%5.30%Bán Lẻ
PTG.RPTG ENERGY PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
13.945 B THB8.35 THB+3.09%3.955 M0.5415.090.55 THB−12.13%4.19%Bán Lẻ
PTGPTG ENERGY PUBLIC COMPANY LTD
13.945 B THB8.35 THB+3.09%3.955 M0.5415.090.55 THB−12.12%4.19%Bán Lẻ
Theo dõi
IILM.RINDEX LIVING MALL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.696 B THB19.2 THB+2.67%683.6 K3.1512.751.51 THB+13.03%5.21%Bán Lẻ
IILMINDEX LIVING MALL PCL
9.696 B THB19.2 THB+2.67%683.622 K3.1512.751.51 THB+13.03%5.21%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MMGCMILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA)
4.368 B THB3.90 THB−1.52%1.895 M4.120.00%Bán Lẻ
SSUSCO.RSUSCO PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.026 B THB3.66 THB+2.81%2.803 M1.313.091.19 THB+190.71%7.65%Bán Lẻ
SSUSCOSUSCO PCL
4.026 B THB3.66 THB+2.81%2.803 M1.313.091.19 THB+190.71%7.65%Bán Lẻ
Theo dõi
JJUBILE.RJUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.388 B THB13.7 THB−2.14%63.4 K1.4613.661.00 THB−40.32%3.65%Bán Lẻ
JJUBILEJUBILEE ENTERPRISE PUBLIC CO LTD
2.388 B THB13.7 THB−2.14%63.406 K1.4613.661.00 THB−40.32%3.65%Bán Lẻ
BEAUTYBEAUTY COMMUNITY PUBLIC CO LTD
1.431 B THB0.48 THB+2.13%3.858 M0.53−0.01 THB+41.77%0.00%Bán Lẻ
BEAUTY.RBEAUTY COMMUNITY PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.431 B THB0.48 THB+2.13%3.858 M0.53−0.01 THB+42.19%0.00%Bán Lẻ
AE.RALL ENERGY & UTILITIES PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.337 B THB0.26 THB+8.33%11.114 M1.55−0.03 THB−47.41%0.00%Bán Lẻ
AEALL ENERGY & UTILITIES PUBLIC CO
1.337 B THB0.26 THB+8.33%11.114 M1.55−0.03 THB−47.41%0.00%Bán Lẻ
MMITSIBMITSIB LEASING PCL
1.245 B THB0.79 THB+2.60%806.645 K1.3520.260.04 THB−14.66%0.32%Bán Lẻ
MMITSIB.RMITSIB LEASING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.245 B THB0.79 THB+2.60%806.6 K1.3520.260.04 THB−14.66%0.32%Bán Lẻ
AJAAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO
1.126 B THB0.21 THB+5.00%17.381 M1.48−0.01 THB+70.29%0.00%Bán Lẻ
AJA.RAJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.126 B THB0.21 THB+5.00%17.381 M1.48−0.01 THB+70.29%0.00%Bán Lẻ
KK.RK&K SUPERSTORE SOUTHERN PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
425.04 M THB1.76 THB0.00%14.3 K0.51Bán Lẻ
KKK&K SUPERSTORE SOUTHERN PCL
425.04 M THB1.76 THB0.00%14.3 K0.518800.000.00 THB−99.07%0.85%Bán Lẻ
MMGC.RMILLENNIUM GROUP CORPORATION (ASIA) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.90 THB−1.52%1.895 M4.120.00%Bán Lẻ