Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: chuyên ngành viễn thông

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, chuyên ngành viễn thông. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như THAICOM PUBLIC COMPANY LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như INFORMATION & COMMUNICATION NETWORK NON-VOTING, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
THCOMTHAICOM PUBLIC COMPANY LTD
14.03 B THB12.8 THB−0.78%1.883 M0.2825.430.50 THB+579.22%1.02%Truyền thông
Sức mua mạnh
THCOM.RTHAICOM PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.03 B THB12.8 THB−0.78%1.883 M0.2825.430.50 THB+580.14%1.02%Truyền thông
SSYMC.RSYMPHONY COMMUNICATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.86 B THB8.90 THB−2.73%1.033 M0.5713.690.65 THB+56.80%1.32%Truyền thông
SSYMCSYMPHONY COMMUNICATION PCL
3.86 B THB8.90 THB−2.73%1.033 M0.5713.690.65 THB+56.80%1.32%Truyền thông
ICNINFORMATION & COMMUNICATION NETWORK
1.667 B THB2.48 THB+0.81%110.152 K0.269.720.26 THB+4.42%9.27%Truyền thông
ICN.RINFORMATION & COMMUNICATION NETWORK NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.667 B THB2.48 THB+0.81%110.1 K0.269.720.26 THB+4.38%9.27%Truyền thông