Truyền thông (Khu vực)

14
Cổ phiếu
1806.289B
Giá trị vốn hóa thị trường
35.921M
Khối lượng
−1.33%
Thay đổi
−0.86%
Hiệu suất Tháng
+19.64%
Hiệu suất Năm
−9.50%
Hiệu suất YTD
           
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
199.50-1.24%-2.50Bán Mạnh9.794M1953949483.50593.149B23.248.69
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
199.50-1.24%-2.50Bán Mạnh9.791M1953404250.00593.149B23.248.69
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
45.50-1.62%-0.75Bán9.128M415310122.50107.735B40.061.15
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
45.50-1.62%-0.75Bán9.127M415292150.00107.735B40.061.15
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.60-0.76%-0.02Bán16.365M42548810.2022.341B-0.05
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.60-0.76%-0.02Bán16.365M42548220.0022.341B-0.13
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.24-4.00%-0.01Bán3.573M857537.523.177B-0.03
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.24-4.00%-0.01Bán3.573M857496.003.177B-0.03
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
5.90-3.28%-0.20Bán Mạnh12.100K71390.002.559B19.230.32
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.90-3.28%-0.20Bán Mạnh12.100K71390.002.559B19.230.32
THCOM THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
9.856.49%0.60Sức mua mạnh10.067M99157861.8010.797B23.390.40
THCOM.R THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.856.49%0.60Sức mua mạnh10.066M99154040.0010.797B23.390.40
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.90-2.00%-0.10Mua154.018M754688494.00163.387B-0.07
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.90-2.00%-0.10Mua154.017M754682320.00163.387B-0.07
Tải thêm