Thép (Công nghiệp)

40
Cổ phiếu
160.663B
Giá trị vốn hóa thị trường
56.625M
Khối lượng
−3.55%
Thay đổi
+7.65%
Hiệu suất Tháng
+211.96%
Hiệu suất Năm
+119.09%
Hiệu suất YTD
          
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.20-0.80%-0.05Bán517.200K3.275B4.511.45
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.20-0.80%-0.05Bán517.200K3.275B4.511.45
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.800.00%0.00Mua1.549M3.409B5.121.39
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.800.00%0.00Mua1.549M3.409B5.121.39
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.50-1.16%-0.10Bán70.000K2.192B12.640.68
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.50-1.16%-0.10Bán70.000K2.192B12.640.68
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
1.764.76%0.08Sức mua mạnh33.595M1.835B18.450.09
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.764.76%0.08Sức mua mạnh33.595M1.835B18.450.09
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
3.320.00%0.00Bán49.900K2.752B
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.320.00%0.00Bán49.900K2.752B
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.82-4.08%-0.12Bán1.279M1.498B4.460.68
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.82-4.08%-0.12Bán1.279M1.498B4.460.68
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.346.25%0.02Bán70.989M9.430B9.840.04
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.346.25%0.02Bán70.989M9.430B9.840.04
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
1.22-1.61%-0.02Bán5.122M9.901B20.960.06
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.22-1.61%-0.02Bán5.122M9.901B20.960.06
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.72-0.53%-0.02Mua172.500K1.425B9.430.39
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.72-0.53%-0.02Mua172.500K1.425B9.430.39
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.40-0.69%-0.10Bán724.900K7.012B6.072.42
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.40-0.69%-0.10Bán724.900K7.012B6.072.42
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.33-0.75%-0.01Bán3.740M6.343B-0.03
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.33-0.75%-0.01Bán3.740M6.343B-0.03
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.15-1.90%-0.10Bán179.800K3.531B5.221.02
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.15-1.90%-0.10Bán179.800K3.531B5.221.02
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
2.58-0.77%-0.02Bán518.700K1.995B4.250.65
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.58-0.77%-0.02Bán518.700K1.995B4.250.65
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.80-1.04%-0.04Mua114.600K1.713B48.220.08
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.80-1.04%-0.04Mua114.600K1.713B48.220.08
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.06-3.74%-0.08Bán2.567M1.344B7.600.30
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.06-3.74%-0.08Bán2.567M1.344B7.600.30
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.22-3.94%-0.05Bán1.798M1.359B20.470.06
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.22-3.94%-0.05Bán1.798M1.359B20.470.06
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.70-0.74%-0.02Bán31.400K1.754B11.740.23801.00
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.70-0.74%-0.02Bán31.400K1.754B11.740.23801.00
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.34-5.56%-0.02Bán18.655M1.746B71.150.01
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.34-5.56%-0.02Bán18.655M1.746B71.150.01
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.72-1.71%-0.03Bán7.894M15.159B10.650.17
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.72-1.71%-0.03Bán7.894M15.159B10.650.17
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.20-2.80%-0.15Bán1.468M2.660B18.360.32
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.20-2.80%-0.15Bán1.468M2.660B18.360.32
Tải thêm