Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: thép

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, thép. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như M.C.S.STEEL NON-VOTING hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TSTHTATA STEEL(THAILAND) PUBLIC COMPANY
6.569 B THB0.79 THB+1.28%459.867 K0.5469.300.01 THB−86.00%3.85%Khoáng sản phi năng lượng
TSTH.RTATA STEEL(THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.569 B THB0.79 THB+1.28%459.8 K0.5469.300.01 THB−86.00%3.85%Khoáng sản phi năng lượng
GJS.RG J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.607 B THB0.22 THB0.00%3.874 M2.28−0.02 THB+85.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GJSG J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.607 B THB0.22 THB0.00%3.874 M2.28−0.02 THB+85.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IINOXPOSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LTD
4.054 B THB0.53 THB+1.92%3.105 M0.81−0.01 THB+41.06%4.67%Khoáng sản phi năng lượng
IINOX.RPOSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.054 B THB0.53 THB+1.92%3.105 M0.81−0.01 THB+41.06%4.67%Khoáng sản phi năng lượng
MMCSM.C.S.STEEL
3.84 B THB8.00 THB−0.62%79.18 K0.3315.320.52 THB3.98%Khoáng sản phi năng lượng
MMCS.RM.C.S.STEEL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.84 B THB8.00 THB−0.62%79.1 K0.3315.320.52 THB3.98%Khoáng sản phi năng lượng
CCHOWCHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO
2.56 B THB3.02 THB−5.63%1.782 M0.264.900.62 THB0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCHOW.RCHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.56 B THB3.02 THB−5.63%1.782 M0.264.900.62 THB0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSSSC.RSIAM STEEL SERVICE CENTRE NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.792 B THB2.82 THB+0.71%19 K0.078.630.33 THB−5.74%6.61%Khoáng sản phi năng lượng
SSSSCSIAM STEEL SERVICE CENTRE
1.792 B THB2.82 THB+0.71%19.067 K0.078.630.33 THB−5.74%6.61%Khoáng sản phi năng lượng
ZIGA.RZIGA INNOVATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.711 B THB2.28 THB−1.72%1.496 M0.3145.970.05 THB0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ZIGAZIGA INNOVATION PCL
1.711 B THB2.28 THB−1.72%1.496 M0.3145.970.05 THB0.00%Khoáng sản phi năng lượng
22S.R2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.65 B THB3.06 THB+2.00%120.9 K1.1813.390.23 THB7.33%Khoáng sản phi năng lượng
22S2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.65 B THB3.06 THB+2.00%120.931 K1.1813.390.23 THB7.33%Khoáng sản phi năng lượng
LLHKLOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LTD.
1.586 B THB4.16 THB+0.48%29.751 K0.2919.540.21 THB−37.97%5.56%Khoáng sản phi năng lượng
LLHK.RLOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LTD. NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.586 B THB4.16 THB+0.48%29.6 K0.2919.540.21 THB−37.97%5.56%Khoáng sản phi năng lượng
AAMCASIA METAL PUBLIC CO LTD
1.556 B THB3.26 THB+0.62%251.102 K1.764.730.69 THB5.86%Khoáng sản phi năng lượng
AAMC.RASIA METAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.556 B THB3.26 THB+0.62%251.1 K1.764.730.69 THB5.86%Khoáng sản phi năng lượng
CCENCAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO.
1.535 B THB2.08 THB+0.97%34.5 K2.67−0.39 THB−20.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCEN.RCAPITAL ENGINEERING NETWORK PUB CO. NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.535 B THB2.08 THB+0.97%34.5 K2.67−0.39 THB−20.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPAP.RPACIFIC PIPE PUBLIC CO LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.531 B THB2.32 THB0.00%17.5 K0.17−0.31 THB+5.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPAPPACIFIC PIPE PUBLIC CO LIMITED
1.531 B THB2.32 THB0.00%17.5 K0.17−0.31 THB+5.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AARROWARROW SYNDICATE PUBLIC CO LTD
1.516 B THB5.90 THB0.00%30.702 K0.8012.710.46 THB+62.59%5.93%Khoáng sản phi năng lượng
AARROW.RARROW SYNDICATE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.516 B THB5.90 THB0.00%30.7 K0.8012.710.46 THB+62.59%5.93%Khoáng sản phi năng lượng
TYCN.RTYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.48 B THB2.50 THB+0.81%49.6 K5.7217.000.15 THB−18.68%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TYCNTYCOONS WORLDWIDE GROUP(THAI)
1.48 B THB2.50 THB+0.81%49.6 K5.7217.000.15 THB−18.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTHE.RSTEEL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.168 B THB1.00 THB−5.66%60.8 K2.02−0.17 THB+45.24%9.43%Khoáng sản phi năng lượng
TTHESTEEL PCL
1.168 B THB1.00 THB−5.66%60.81 K2.02−0.17 THB+45.24%18.87%Khoáng sản phi năng lượng
PPPM.RPORN PROM METAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
936.84 M THB2.22 THB0.00%832.6 K0.194.470.50 THB1.13%Khoáng sản phi năng lượng
PPPMPORN PROM METAL PUBLIC CO LTD
936.84 M THB2.22 THB0.00%832.656 K0.194.470.50 THB1.13%Khoáng sản phi năng lượng
BSBM.RBANGSAPHAN BARMILL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
840.881 M THB0.75 THB0.00%141.4 K0.31−0.05 THB−311.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BSBMBANGSAPHAN BARMILL PCL
840.881 M THB0.75 THB0.00%141.4 K0.31−0.05 THB−311.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPERMPERMSIN STEEL WORKS PCL
664.711 M THB0.88 THB0.00%401.001 K0.34−0.49 THB+38.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PPERM.RPERMSIN STEEL WORKS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
664.711 M THB0.88 THB0.00%401 K0.34−0.49 THB+38.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCITYCITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
648 M THB2.20 THB+1.85%7.5 K0.26−0.08 THB−76.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCITY.RCITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
648 M THB2.20 THB+1.85%7.5 K0.26−0.08 THB−76.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMILL.RMILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
611.124 M THB0.14 THB+16.67%2.998 M0.63−0.27 THB−2681.90%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MMILLMILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LTD
611.124 M THB0.14 THB+16.67%2.998 M0.63−0.27 THB−2681.90%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTGPROTHAI GERMAN PRODUCTS
566.335 M THB0.11 THB−8.33%2.299 M1.37−0.06 THB−675.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTGPRO.RTHAI GERMAN PRODUCTS NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
566.335 M THB0.11 THB−8.33%2.299 M1.37−0.06 THB−675.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCSP.RCSP STEEL CENTER PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
545.786 M THB1.09 THB−0.91%267.7 K1.27−0.22 THB+15.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCSPCSP STEEL CENTER PUBLIC CO LTD
545.786 M THB1.09 THB−0.91%267.7 K1.27−0.22 THB+15.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RRWI.RRAYONG WIRE INDUSTRIES PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
421.027 M THB0.45 THB−2.17%104.4 K0.38−0.18 THB+15.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RRWIRAYONG WIRE INDUSTRIES PCL
421.027 M THB0.45 THB−2.17%104.42 K0.38−0.18 THB+15.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSAM.RSAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
397.148 M THB0.38 THB−2.56%535.6 K1.21−0.09 THB+42.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSAMSAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC CO
397.148 M THB0.38 THB−2.56%535.6 K1.21−0.09 THB+42.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSAFS.A.F. SPECIAL STEEL PCL
213 M THB0.71 THB0.00%70.835 K0.571014.290.00 THB−94.96%1.41%Khoáng sản phi năng lượng
SSAF.RS.A.F. SPECIAL STEEL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.71 THB0.00%70.8 K0.571014.290.00 THB−94.96%1.41%Khoáng sản phi năng lượng