Các công ty của Các công ty Thái Lan hoạt động trong một ngành: nhà phân phối bán buôn

Danh sách sau có Các công ty Thái Lan hoạt động trong cùng ngành, nhà phân phối bán buôn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như MOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PCL NON-VOTING hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như PRIMA MARINE PCL, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OR.RPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
216 B THB18.0 THB−0.55%17.636 M1.3318.240.99 THB+24.66%2.89%Dịch vụ Phân phối
ORPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL
216 B THB18.0 THB−0.55%17.64 M1.3318.240.99 THB+24.66%2.89%Dịch vụ Phân phối
Mua
DOHOME.RDOHOME PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
37.786 B THB11.7 THB−5.65%6.228 M0.7266.140.18 THB−0.28%0.04%Dịch vụ Phân phối
DOHOMEDOHOME PCL
37.786 B THB11.7 THB−5.65%6.236 M0.7366.140.18 THB−0.28%0.04%Dịch vụ Phân phối
Mua
PRMPRIMA MARINE PCL
19.875 B THB7.95 THB+4.61%29.959 M4.309.380.85 THB−15.85%4.40%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
PRM.RPRIMA MARINE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
19.875 B THB7.95 THB+4.61%29.959 M4.309.380.85 THB−15.85%4.40%Dịch vụ Phân phối
MMOSHIMOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PCL
15.263 B THB46.25 THB−1.07%860.661 K0.6034.601.34 THB+33.30%0.20%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
IICCICC INTERNATIONAL
14.874 B THB40.75 THB+2.52%3.1 K0.6949.280.83 THB−76.73%1.95%Dịch vụ Phân phối
IICC.RICC INTERNATIONAL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.874 B THB40.75 THB+2.52%3.1 K0.7049.280.83 THB−76.73%1.95%Dịch vụ Phân phối
DITTO.RDITTO (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.595 B THB18.3 THB−3.17%3.715 M0.9233.580.55 THB+28.99%1.37%Dịch vụ Phân phối
DITTODITTO (THAILAND) PCL
11.595 B THB18.3 THB−3.17%3.715 M0.9233.580.54 THB+28.97%1.37%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SINGER.RSINGER THAILAND PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.989 B THB9.85 THB−0.51%3.452 M0.62−2.88 THB−1523.10%5.69%Dịch vụ Phân phối
SINGERSINGER THAILAND PUBLIC CO
7.989 B THB9.85 THB−0.51%3.452 M0.62−2.88 THB−1523.10%5.69%Dịch vụ Phân phối
Mua
VNG.RVANACHAI GROUP CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.698 B THB3.86 THB0.00%457 K1.4719.310.20 THB+130.03%0.52%Dịch vụ Phân phối
VNGVANACHAI GROUP CO
6.698 B THB3.86 THB0.00%457.002 K1.4719.310.20 THB+130.30%0.52%Dịch vụ Phân phối
LLOXLEY.RLOXLEY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.511 B THB1.55 THB+0.65%207.7 K0.598.190.19 THB4.52%Dịch vụ Phân phối
LLOXLEYLOXLEY
3.511 B THB1.55 THB+0.65%207.73 K0.598.190.19 THB4.52%Dịch vụ Phân phối
SABUYSABUY TECHNOLOGY PCL
3.334 B THB1.81 THB−6.70%49.82 M0.83−1.38 THB−236.36%8.57%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SABUY.RSABUY TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.334 B THB1.81 THB−6.70%49.819 M0.83−1.38 THB−236.36%8.57%Dịch vụ Phân phối
NNFC.RNFC PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.22 B THB2.96 THB+3.50%26.4 K0.2718.630.16 THB+7.88%6.08%Dịch vụ Phân phối
NNFCNFC PCL
3.22 B THB2.96 THB+3.50%26.401 K0.2718.630.16 THB+7.88%6.08%Dịch vụ Phân phối
GGIFTGIFT INFINITE PCLD
2.858 B THB4.32 THB+0.93%4.248 M1.0674.610.06 THB0.00%Dịch vụ Phân phối
GGIFT.RGIFT INFINITE PCLD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.858 B THB4.32 THB+0.93%4.248 M1.0674.610.06 THB0.00%Dịch vụ Phân phối
UAC.RUAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.39 B THB3.58 THB0.00%10.3 K0.169.570.37 THB+161.13%6.15%Dịch vụ Phân phối
UACUAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.39 B THB3.58 THB0.00%10.345 K0.169.570.37 THB+161.13%6.15%Dịch vụ Phân phối
SSMIT.RSAHAMIT MACHINERY PUBLIC CO LI NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.353 B THB4.44 THB−0.45%56.1 K0.7618.440.24 THB−41.08%6.76%Dịch vụ Phân phối
SSMITSAHAMIT MACHINERY PUBLIC CO LI
2.353 B THB4.44 THB−0.45%56.229 K0.7618.440.24 THB−41.08%6.76%Dịch vụ Phân phối
EEUROEURO CREATIONS PCL
2.288 B THB7.50 THB+3.45%1.211 M1.300.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
AGE.RASIA GREEN ENERGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.214 B THB1.85 THB0.00%174.7 K0.34−0.10 THB−110.15%10.81%Dịch vụ Phân phối
AGEASIA GREEN ENERGY PCL
2.214 B THB1.85 THB0.00%174.953 K0.34−0.10 THB−110.15%10.81%Dịch vụ Phân phối
SS11.RS 11 GROUP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.667 B THB2.72 THB+1.49%33.7 K0.31−0.02 THB−103.68%7.35%Dịch vụ Phân phối
SS11S 11 GROUP PUBLIC CO LTD
1.667 B THB2.72 THB+1.49%33.7 K0.31−0.02 THB−103.68%7.35%Dịch vụ Phân phối
RRSPRICH SPORT PCL
1.649 B THB2.22 THB−0.89%58.6 K0.2717.700.13 THB−29.87%5.86%Dịch vụ Phân phối
RRSP.RRICH SPORT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.649 B THB2.22 THB−0.89%58.6 K0.2717.700.13 THB−29.87%5.86%Dịch vụ Phân phối
LLTSLIGHT UP TOTAL SOLUTION PCL
1.632 B THB7.90 THB−14.59%20.84 M0.00%Dịch vụ Phân phối
SSMSTAR MONEY PCL
1.496 B THB1.36 THB−0.73%53.201 K0.0923.610.06 THB2.94%Dịch vụ Phân phối
SSM.RSTAR MONEY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.496 B THB1.36 THB−0.73%53.2 K0.0923.610.06 THB2.94%Dịch vụ Phân phối
224CSTWENTY FOUR CON & SUPPLY PCL
1.445 B THB3.36 THB+1.82%2.697 M0.26−0.19 THB−487.15%0.00%Dịch vụ Phân phối
HHARNHARN ENGINEERING SOLUTIONS PCL
1.263 B THB2.16 THB0.00%234.32 K0.8111.710.18 THB+11.89%6.94%Dịch vụ Phân phối
HHARN.RHARN ENGINEERING SOLUTIONS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.263 B THB2.16 THB0.00%234.3 K0.8111.710.18 THB+11.89%6.94%Dịch vụ Phân phối
CSSCOMMUNICATION & SYSTEM SOLUTION PCL
1.058 B THB0.90 THB−1.10%214.001 K0.17−0.01 THB−114.92%10.00%Dịch vụ Phân phối
CSS.RCOMMUNICATION & SYSTEM SOLUTION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.058 B THB0.90 THB−1.10%214 K0.17−0.01 THB−114.92%10.00%Dịch vụ Phân phối
FFTIFUNCTION INTERNATIONAL PCL
972 M THB2.16 THB−0.92%585.5 K1.1022.690.10 THB+20.51%3.24%Dịch vụ Phân phối
UKEM.RUNION PETROCHEMICA NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
924.649 M THB0.85 THB+1.19%7.319 M1.0762.960.01 THB1.18%Dịch vụ Phân phối
UKEMUNION PETROCHEMICA
924.649 M THB0.85 THB+1.19%7.319 M1.0762.960.01 THB1.18%Dịch vụ Phân phối
MGT.RMEGACHEM (THAILAND) PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
920 M THB2.30 THB−0.86%143.1 K0.8411.060.21 THB+8.85%4.78%Dịch vụ Phân phối
MGTMEGACHEM (THAILAND) PCL
920 M THB2.30 THB−0.86%143.1 K0.8411.060.21 THB+8.85%4.78%Dịch vụ Phân phối
CCHICCHIC REPUBLIC PCL
802.4 M THB0.59 THB+1.72%131.8 K0.1140.690.01 THB0.42%Dịch vụ Phân phối
TWZ.RTWZ CO PUB NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
794.388 M THB0.04 THB0.00%5.835 M0.5636.360.00 THB−26.67%0.00%Dịch vụ Phân phối
TWZTWZ CO PUB
794.388 M THB0.04 THB0.00%5.835 M0.5636.360.00 THB−26.67%0.00%Dịch vụ Phân phối
AACG.RAUTOCORP HOLDING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
774 M THB1.29 THB+3.20%1.7 K0.2444.330.03 THB+12.79%1.03%Dịch vụ Phân phối
AACGAUTOCORP HOLDING PCL
774 M THB1.29 THB+3.20%1.7 K0.2444.330.03 THB+12.79%1.03%Dịch vụ Phân phối
MMOONGMOONG PATTANA INTERNATIONAL PCL
749.129 M THB2.22 THB−0.89%8.701 K0.0618.080.12 THB+38.29%4.50%Dịch vụ Phân phối
MMOONG.RMOONG PATTANA INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
749.129 M THB2.22 THB−0.89%8.7 K0.0618.080.12 THB+38.44%4.50%Dịch vụ Phân phối
NNDR.RN.D. RUBBER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
655.625 M THB1.89 THB−5.03%184.2 K0.33−0.15 THB−67.87%1.06%Dịch vụ Phân phối
NNDRN.D. RUBBER PCL
655.625 M THB1.89 THB−5.03%184.329 K0.33−0.15 THB−67.87%1.06%Dịch vụ Phân phối
PPHOL.RPHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
562.951 M THB2.78 THB+0.72%399.8 K2.439.200.30 THB+23.45%7.55%Dịch vụ Phân phối
PPHOLPHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
562.951 M THB2.78 THB+0.72%399.844 K2.439.200.30 THB+23.45%7.55%Dịch vụ Phân phối
TTCJTCJ ASIA PUBLIC CO
348.467 M THB3.30 THB0.00%5.9 K0.16−0.11 THB+58.85%0.00%Dịch vụ Phân phối
TTCJ.RTCJ ASIA PUBLIC CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
348.467 M THB3.30 THB0.00%5.9 K0.16−0.11 THB+58.85%0.00%Dịch vụ Phân phối
BBPSBPS TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMIT
308 M THB0.77 THB+4.05%11.509 M1.450.00%Dịch vụ Phân phối
TTHMUITHAI MUI CORPORATION PCL
204 M THB0.60 THB0.00%21.7 K0.11−0.01 THB−1150.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
TTHMUI.RTHAI MUI CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
204 M THB0.60 THB0.00%21.7 K0.11−0.01 THB−1150.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
CCHIC.RCHIC REPUBLIC PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.59 THB+1.72%131.8 K0.11Dịch vụ Phân phối
LLTS.RLIGHT UP TOTAL SOLUTION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.90 THB−14.59%20.838 MDịch vụ Phân phối
FFTI.RFUNCTION INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.16 THB−0.92%585.5 K1.1022.690.10 THB+20.51%3.24%Dịch vụ Phân phối
SSCL.RS.C.L. MOTOR PART PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.73 THB−3.89%9.231 M0.24Dịch vụ Phân phối
EEURO.REURO CREATIONS PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
7.50 THB+3.45%1.211 M1.300.00%Dịch vụ Phân phối
SSCLS.C.L. MOTOR PART PCL
1.73 THB−3.89%9.231 M0.24Dịch vụ Phân phối
MMOSHI.RMOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
46.25 THB−1.07%860.5 K0.6034.601.34 THB+33.30%0.20%Dịch vụ Phân phối
224CS.RTWENTY FOUR CON & SUPPLY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.36 THB+1.82%2.697 M0.26Dịch vụ Phân phối
BBPS.RBPS TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMIT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.77 THB+4.05%11.509 M1.45Dịch vụ Phân phối