Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

52
Cổ phiếu
975.230B
Giá trị vốn hóa thị trường
24.935M
Khối lượng
−0.60%
Thay đổi
+0.44%
Hiệu suất Tháng
+78.38%
Hiệu suất Năm
+37.77%
Hiệu suất YTD
          
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.720.00%0.00Mua297.700K1.632B49.730.05
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.720.00%0.00Mua297.700K1.632B49.730.05
AGE ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.94-1.34%-0.04Bán7.636M2.881B9.760.31
AGE.R ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.94-1.34%-0.04Bán7.636M2.881B9.760.31
BAFS BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
30.500.00%0.00Mua5.082M19.444B-1.04
BAFS.R BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES NON-VOTING
30.500.00%0.00Mua5.082M19.444B-1.04
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
2.042.00%0.04Mua10.747M2.351B28.250.07
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
2.042.00%0.04Mua10.747M2.351B28.250.07
DITTO DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
17.001.80%0.30Sức mua mạnh13.285M7.348B49.820.34
DITTO.R DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.001.80%0.30Sức mua mạnh13.285M
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
24.10-0.82%-0.20Bán8.080M57.007B36.840.66
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.10-0.82%-0.20Bán8.080M57.007B36.840.66
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
1.44-0.69%-0.01Mua33.385M1.579B14.410.10
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
1.44-0.69%-0.01Mua33.385M1.579B14.410.10
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
2.660.76%0.02Mua1.150M873.343M-0.08
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.660.76%0.02Mua1.150M873.343M-0.08
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
30.250.83%0.25Mua1.000K8.719B157.650.19
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.250.83%0.25Mua1.000K8.719B157.650.19
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.74-0.72%-0.02Bán7.736M6.251B43.530.06
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.74-0.72%-0.02Bán7.736M6.251B43.530.06
MOONG MOONG PATTANA INTERNATIONAL
5.00-0.99%-0.05Bán129.600K851.630M12.580.40
MOONG.R MOONG PATTANA INTERNATIONAL NON-VOTING
5.00-0.99%-0.05Bán129.600K851.630M12.580.40
NDR N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.040.66%0.02Bán393.500K1.019B16.180.19
NDR.R N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.040.66%0.02Bán393.500K1.019B16.180.19
OR PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY
28.25-0.88%-0.25Sức bán mạnh32.107M330.885B25.151.13
OR.R PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.25-0.88%-0.25Sức bán mạnh32.107M330.885B25.151.13
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.26-1.39%-0.06Bán1.480M874.801M12.440.35
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.26-1.39%-0.06Bán1.480M874.801M12.440.35
RSP RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.220.91%0.02Mua295.600K1.694B36.010.06
RSP.R RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.220.91%0.02Mua295.600K1.694B36.010.06
S11 S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.850.00%0.00Sức bán mạnh159.700K4.199B10.250.67
S11.R S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.850.00%0.00Sức bán mạnh159.700K4.199B10.250.67
SABUY SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.80-0.84%-0.10Mua6.170M11.959B86.800.14
SABUY.R SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.80-0.84%-0.10Mua6.170M11.959B86.800.14
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
1.54-1.91%-0.03Sức mua mạnh94.835M979.677M21.660.07
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.54-1.91%-0.03Sức mua mạnh94.835M979.677M21.660.07
SMIT SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.520.44%0.02Theo dõi118.400K2.385B11.750.38
SMIT.R SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.520.44%0.02Theo dõi118.400K2.385B11.750.38
SR SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED
1.393.73%0.05Mua476.200K906.778M-0.19
SR.R SIAMRAJ PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.393.73%0.05Mua476.200K906.778M-0.19
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.94-0.68%-0.02Bán3.793M3.262B4.530.65
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.94-0.68%-0.02Bán3.793M3.262B4.530.65
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.514.86%0.07Sức mua mạnh4.115M489.600M-0.04
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.514.86%0.07Sức mua mạnh4.115M489.600M-0.04
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.13-7.14%-0.01Mua125.487M1.387B155.560.00
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.13-7.14%-0.01Mua125.487M1.387B175.000.00
UAC UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00-0.99%-0.05Bán138.400K3.371B12.320.41
UAC.R UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.00-0.99%-0.05Bán138.400K3.371B12.320.41
UKEM UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY
2.92-4.58%-0.14Bán45.176M3.581B29.450.10
UKEM.R UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.92-4.58%-0.14Bán45.176M3.581B29.450.10
VNG VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.254.52%0.40Mua16.639M15.357B158.600.06
VNG.R VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.254.52%0.40Mua16.639M15.357B158.600.06
Tải thêm