Truyền thông (Khu vực)

16
Cổ phiếu
1733.639B
Giá trị vốn hóa thị trường
280.097M
Khối lượng
+1.76%
Thay đổi
+12.20%
Hiệu suất Tháng
+24.14%
Hiệu suất Năm
+15.91%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
341.361B4.49%1.340B8
1392.277B1.09%20.323M8
Tải thêm