Chứng khoán Thái Lan bao gồm lĩnh vực công nghệ điện tử

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực công nghệ điện tử. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Bán dẫn13.364 T THB0.30%+5.33%322.491 K7
Thiết bị Viễn thông4.163 T THB0.49%−4.12%3.383 M5
Sản xuất Thiết bị ĐIện1.86 T THB0.61%+3.36%20.8 M4
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng345.531 B THB+2.75%12.085 K1
Linh kiện Điện tử150.128 B THB2.74%−0.85%6.366 M8
Phần cứng xử lý máy tính111.801 B THB−1.04%18.409 K1
Thiết bị ngoại vi máy tính68.551 B THB3.51%+14.63%128.755 M2
Thiết bị/ Công cụ điện37.491 B THB3.00%−2.56%2.048 M4