Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

14
Cổ phiếu
113.178B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.100M
Khối lượng
+1.66%
Thay đổi
−4.64%
Hiệu suất Tháng
−6.10%
Hiệu suất Năm
−7.54%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
22.181B0.48-1.54%1.160M8
86.813B3.721.70%3.116M6
Tải thêm