Bán Lẻ (Khu vực)

58
Cổ phiếu
3201.988B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.360M
Khối lượng
+1.34%
Thay đổi
+5.03%
Hiệu suất Tháng
+5.91%
Hiệu suất Năm
−1.18%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
3.166B-6.59%4.893M6
473.433B0.760.64%11.679M2
4.200B0.18-0.95%645.100K2
226.242B1.220.75%13.467M8
1808.149B1.211.83%27.326M8
554.542B1.940.99%25.112M4
14.252B3.36-0.35%909.778K6
118.003B1.90-0.10%24.189M22
Tải thêm