Các công ty của các công ty Tunisia hoạt động trong một ngành: Chemicals: Specialty

Danh sách sau có các công ty Tunisia hoạt động trong cùng ngành, Chemicals: Specialty. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
80.00 TND+0.57%3871.95130.264M TND6.91%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
23.70 TND−0.04%20.0146.15M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
68.50 TND+0.12%1210.43143.682M TND10.96%Công nghiệp Chế biến
Mua