Sản xuất Năng lượng Thay thế (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
11.719B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.442M
Khối lượng
−3.83%
Thay đổi
+0.46%
Hiệu suất Tháng
+45.98%
Hiệu suất Năm
+42.32%
Hiệu suất YTD
           
AYDEM AYDEM ENERJI
8.95-4.79%-0.45Theo dõi4.190M37504446.956.627B537.00
GWIND GALATA WIND ENERJI
7.90-0.25%-0.02Mua5.322M42040616.30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
2.65-1.85%-0.05Bán7.917M20979029.75
KARYE KARTAL YEN. ENERJI
12.15-3.03%-0.38Bán Mạnh579.939K7046258.85
MAGEN MARGUN ENERJI
12.10-2.58%-0.32Bán2.467M29851910.005.092B9.461.31
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI
58.85-0.68%-0.40Bán280.627K16514898.95
Tải thêm