Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

21
Cổ phiếu
267.507B
Giá trị vốn hóa thị trường
16.615M
Khối lượng
+1.18%
Thay đổi
+38.08%
Hiệu suất Tháng
+108.16%
Hiệu suất Năm
+91.76%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
        
17.579B2.05%991.321K3
53.120B0.21%4.926M4
48.394B-0.51%78.745M7
950.000M-1.05%23.742M1
146.578B2.00%2.265M4
184.800M-2.69%32.813K1
701.663M1.68%344.793K1
Tải thêm