Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

9
Cổ phiếu
171.648B
Giá trị vốn hóa thị trường
350
Khối lượng
−8.31%
Thay đổi
−33.73%
Hiệu suất Tháng
+65.04%
Hiệu suất Năm
−31.36%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Lợi suất cổ tức dự phóng
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Kỹ sư & Xây dựng171.648B TRY2.39%−8.31%3509