Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
39.775B
Giá trị vốn hóa thị trường
468.394K
Khối lượng
+1.94%
Thay đổi
+1.32%
Hiệu suất Tháng
+13.01%
Hiệu suất Năm
+9.08%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
0A8QZW DATA ACTION TECHNOLOGIES INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)1.32 USD−4.31%−0.06 USD
Bán
1K1.32K USD7.595M GBP−1.16 GBP64
0I4TCRITEO S.A ADS EACH REPR 1 ORD SPONS EUR0.025
Chứng chỉ lưu ký
33.0 USD2.99%1.0 USD
Mua
21691 USD1.453B GBP−0.32 GBP3.716K
0JCKINTERPUBLIC GROUP COS INC COM STK USD0.1038.6 USD1.94%0.8 USD
Sức mua mạnh
1.07K41.318K USD11.638B GBP16.781.88 GBP58.4K
0KBKOMNICOM GROUP INC COM STK USD0.1591.26 USD2.12%1.90 USD
Mua
35832.671K USD14.228B GBP13.715.44 GBP74.2K
0LP5VERITONE INC USD0.0013.110 USD−0.10%−0.005 USD
Bán Mạnh
1.293K4.019K USD88.224M GBP−0.58 GBP661
0QN0APG SGA SA CHF2.60187.0 CHF1.90%3.5 CHF
Mua
9818.325K CHF484.286M GBP23.946.99 GBP481
CNICCENTRALNIC GROUP PLC ORD GBP0.001113.6 GBX0.89%1.0 GBX
Bán
523.199K59.435M GBX320.553M GBP−0.01 GBP823
DNMDIANOMI PLC ORD GBP0.00277.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
6.5K503.75K GBX23.272M GBP56.990.02 GBP
ICONICONIC LABS PLC ORD GBP0.000010.0030 GBX−7.69%−0.0005 GBX
Bán
629.621M1.889M GBX1.489M GBP
JWNGJAYWING PLC ORD GBP0.054.40 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
21K92.4K GBX4.107M GBP−0.07 GBP
MIRIMIRRIAD ADVERTISING PLC ORD GBP0.000012.95 GBX0.00%0.00 GBX
Bán
396.243K1.169M GBX8.236M GBP130
NFGNEXT 15 GROUP PLC ORD GBP0.025765 GBX1.06%8 GBX
Bán
78.262K59.87M GBX750.867M GBP520.410.01 GBP4.079K
PEBBTHE PEBBLE GROUP PLC ORD GBP0.0194.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
3.987K376.772K GBX158.241M GBP20.810.05 GBP
SAAM&C SAATCHI PLC ORD GBP0.01170.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
59.212K10.066M GBX207.838M GBP2428.570.00 GBP2.734K
SALSPACEANDPEOPLE ORD GBP0.180.0 GBX−3.03%−2.5 GBX
Bán Mạnh
25020K GBX1.61M GBP
SFORS4 CAPITAL PLC ORD GBP0.25128.5 GBX3.30%4.1 GBX
Theo dõi
956.147K122.865M GBX696.438M GBP−0.28 GBP8.308K
TMGTHE MISSION GROUP PLC ORD GBP0.1050.0 GBX0.00%0.0 GBX
Bán
33.021K1.651M GBX45.059M GBP0.00 GBP1.1K
TRMRTREMOR INTL LTD ORD ILS0.01 (DI)278.4 GBX0.36%1.0 GBX
Mua
248.843K69.278M GBX396.226M GBP−0.04 GBP
WPPWPP PLC ORD GBP0.10879.0 GBX1.69%14.6 GBX
Theo dõi
1.802M1.584B GBX9.239B GBP14.370.63 GBP115.473K
XLMXLMEDIA PLC ORD USD0.0000018.80 GBX−0.56%−0.06 GBX
Bán
985.98K8.677M GBX22.696M GBP−0.03 GBP