Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: dịch vụ quảng cáo/ tiếp thị

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ quảng cáo/ tiếp thị. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như NEXT 15 GROUP PLC ORD GBP0.025 hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như OMNICOM GROUP INC COM STK USD0.15, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0KBKOMNICOM GROUP INC COM STK USD0.1514.05 B GBP91.02 USD+2.93%1.421 K2.0712.305.87 GBP+11.20%3.07%Dịch vụ Thương mại
Mua
0JCKINTERPUBLIC GROUP COS INC COM STK USD0.108.787 B GBP29.585 USD0.00%3.787 K2.0810.512.23 GBP+22.36%4.26%Dịch vụ Thương mại
Mua
WPPWPP PLC ORD GBP0.107.947 B GBP735.8 GBX−0.67%1.294 M0.6372.710.10 GBP−81.29%5.32%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0I4TCRITEO S.A ADS EACH REPR 1 ORD SPONS EUR0.025
Chứng chỉ lưu ký
1.522 B GBP36.0 USD−3.14%10.0129.680.96 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
NFGNEXT 15 GROUP PLC ORD GBP0.025915.545 M GBP910 GBX+0.11%43.843 K0.3318.100.50 GBP1.63%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TIGTEAM INTERNET GROUP PLC ORD GBP0.001493.573 M GBP190.2 GBX−0.11%579.533 K1.6524.170.08 GBP1.05%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NEXNNEXXEN INTERNATIONAL LTD ORD ILS0.01 (DI)347.75 M GBP248.0 GBX−1.20%200.944 K1.85−0.06 GBP−55.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
SFORS4 CAPITAL PLC ORD GBP0.25291.53 M GBP46.00 GBX−4.88%1.249 M0.72−0.01 GBP+92.02%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
SAAM&C SAATCHI PLC ORD GBP0.01239.625 M GBP198.0 GBX+1.02%23.722 K0.26−0.03 GBP−130.81%0.82%Dịch vụ Thương mại
Mua
PPEBBTHE PEBBLE GROUP PLC ORD GBP0.0195.619 M GBP58.0 GBX+0.87%2.545 K0.0116.760.03 GBP−21.00%2.09%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0LP5VERITONE INC USD0.00174.636 M GBP2.542 USD−0.24%1000.02−1.82 GBP−115.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
0O9YHIGH CO EUR0.5044.396 M GBP2.90 EUR−3.01%00.005.210.48 GBP+3.11%7.17%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
BBBSNBRAVE BISON GROUP PLC ORD GBP0.00133.814 M GBP2.65 GBX+0.95%414.672 K0.2510.600.00 GBP+316.67%0.00%Dịch vụ Thương mại
XLMXLMEDIA PLC ORD USD0.00000127.248 M GBP10.25 GBX−3.53%1.623 M3.06−0.14 GBP−998.74%0.00%Dịch vụ Thương mại
TTMGTHE MISSION GROUP PLC ORD GBP0.1020.095 M GBP22.0 GBX0.00%60.203 K0.60−0.13 GBP−326.69%11.36%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DDNMDIANOMI PLC ORD GBP0.00214.263 M GBP47.0 GBX−1.05%33.502 K7.01−0.10 GBP−471.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MIRIMIRRIAD ADVERTISING PLC ORD GBP0.0000110.068 M GBP0.940 GBX−3.59%7.854 M3.60−0.03 GBP+21.37%0.00%Dịch vụ Thương mại
SSALSPACEANDPEOPLE ORD GBP0.11.708 M GBP87.5 GBX0.00%3 K2.0012.320.07 GBP−19.95%0.00%Dịch vụ Thương mại
JJWNGJAYWING PLC ORD GBP0.051.68 M GBP1.80 GBX0.00%00.00−0.15 GBP−12675.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
GGVMHGRAND VISION MEDIA HOLDINGS PLC ORD GBP0.11.444 M GBP1.500 GBX0.00%00.00−0.00 GBP+29.82%0.00%Dịch vụ Thương mại