Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: Food: Specialty/Candy

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, Food: Specialty/Candy. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A5IJDE PEETS N.V. EUR0.0121.14 EUR−2.53%12.987K0.169.261B GBP28.190.65 GBP−50.31%3.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
0F4OLOTUS BAKERIES NPV8700 EUR+0.23%340.226.063B GBP54.68137.96 GBP+42.44%0.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
0I2PCONAGRA BRANDS INC COM USD527.90 USD+0.07%6.595K1.4410.62B GBP13.591.63 GBP+45.13%4.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
0J4XHERSHEY COMPANY COM STK USD1186.05 USD+0.69%2420.0329.996B GBP20.547.11 GBP+13.77%2.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
0JZ8GREENYARD NPV5.45 EUR−2.15%360.17227.788M GBP34.850.14 GBP−2.68%1.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0JZSMCCORMICK & COMPANY INC COM NON.V NPV67.92 USD+0.35%100.0514.353B GBP26.922.00 GBP−0.05%2.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
0KJZPOST HOLDINGS INC COM USD0.01105 USD+0.30%290.475.035B GBP23.573.49 GBP−67.98%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0L7FSMUCKER(J.M.)CO COM NPV120.70 USD−0.04%10.0010.217B GBP−0.68 GBP−112.93%3.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
0NZNROBERTET SA EUR2.50791 EUR−1.37%40.151.488B GBP24.3227.95 GBP+28.34%1.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
0QKNCHOCOLADEFABRIKEN LINDT SPRUNGLI AG CHF100 (REGD)106200 CHF−0.67%271.7122.813B GBP1.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
0QQJEVOLVA HOLDING SA CHF12.50.630 CHF0.00%50.104.083M GBP−18.34 GBP−64.61%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
0QTJFERMENTALG EUR0.040.546 EUR−2.33%740.0119.732M GBP−0.21 GBP+10.12%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
0R0GMONDELEZ INTL INC COM USD0.0173.62 USD+0.73%2.254K0.3677.836B GBP20.342.84 GBP+84.71%2.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
0R1RKELLANOVA COM STK USD0.2555.38 USD−1.02%3.155K0.9015.098B GBP20.092.17 GBP−1.60%4.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
0RP4ITALMOBILIARE SPA NPV(POST SPLIT)28.40 EUR+1.97%961.111.008B GBP70.450.35 GBP−90.72%2.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BAKKBAKKAVOR GROUP PLC ORD GBP0.0295.0 GBX−0.21%46.587K0.56551.613M GBP46.800.02 GBP−77.69%7.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CARRCARR'S GROUP PLC ORD GBP0.025119.0 GBX−4.80%22.911K0.24117.891M GBP−0.00 GBP−102.95%4.16%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CBOXCAKE BOX HOLDINGS PLC ORD GBP0.01180.0 GBX+2.86%89.078K0.7670M GBP15.900.11 GBP−8.86%4.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DKLDEKEL AGRI-VISION PLC ORD EUR0.0003367 (DI)1.250 GBX0.00%17.314K0.026.993M GBP−0.00 GBP−114.29%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GRGGREGGS ORD GBP0.022696 GBX+0.82%157.936K1.082.724B GBP20.471.32 GBP+57.57%2.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PFDPREMIER FOODS ORD GBP0.10137.8 GBX−0.72%706.12K0.751.204B GBP12.380.11 GBP+16.18%1.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TATETATE & LYLE ORD GBP0.2916666667600.5 GBX+0.59%2.275M1.642.374B GBP14.190.42 GBP−23.24%3.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VLEVOLVERE ORD GBP0.00000011060 GBX0.00%90.0224.676M GBP26.250.40 GBP0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền