Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: chăm sóc cá nhân/gia đình

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, chăm sóc cá nhân/gia đình. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như COTY INC COM USD0.01 CL 'A', do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ULVRUNILEVER PLC ORD GBP0.031111110,539 B GBP4.434 GBX+0,64%2,884 M0,8019,892,23 GBP+11,85%3,35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0P59COLGATE-PALMOLIVE CO COM STK USD162,319 B GBP98,55 USD+0,85%8,694 K2,0231,222,50 GBP+65,45%1,98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0JQZKIMBERLY CLARK CORP COM STK USD1.2536,91 B GBP141,82 USD+0,47%3,717 K0,7726,034,32 GBP−6,75%3,39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
RKTRECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD GBP0.1030,454 B GBP4.363 GBX+0,93%621,524 K0,3619,182,27 GBP4,41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0JTMESTEE LAUDER COMPANIES INC CLASS'A'COM STK USD0.0128,705 B GBP103,4 USD−0,64%1,89 K0,4858,161,41 GBP−41,16%2,55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0R13CHURCH & DWIGHT COM USD119,729 B GBP104,50 USD−0,99%6,948 K1,9533,132,50 GBP+89,16%1,07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
0RQCESSITY AB SER'A'NPV14,541 B GBP281,5 SEK+1,08%761,3510,751,94 GBP+132,01%2,74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0I0JCLOROX CO COM USD113,12 B GBP136 USD+1,15%5,236 K4,9370,621,53 GBP+225,41%3,52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
0I4ACOTY INC COM USD0.01 CL 'A'7,017 B GBP10,480 USD+4,70%10,056 K7,6746,520,18 GBP+19,33%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
0IIOGR.SARANTIS EUR0.78615,756 M GBP11,42 EUR+0,10%3611,0919,370,51 GBP−1,93%2,02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PZCPZ CUSSONS ORD GBP0.01436,008 M GBP104,2 GBX−1,88%421,049 K1,10−0,08 GBP5,02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MCBMCBRIDE ORD GBP0.10241,065 M GBP139,0 GBX−1,42%160,106 K0,8313,790,10 GBP0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
REVBREVOLUTION BEAUTY GROUP PLC ORD GBP0.0172,55 M GBP22,75 GBX+0,78%138,395 K0,437,110,03 GBP0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SSISSCIENCE IN SPORT PLC ORD GBP0.143,743 M GBP19,0 GBX−2,56%255,302 K0,09−0,07 GBP−27,98%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
0RAEAMOEBA EUR0.0219,183 M GBP0,4575 EUR−7,01%140,64−0,25 GBP+34,37%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CCRLCREIGHTONS ORD GBP0.0112,659 M GBP18,5 GBX0,00%22,665 K0,290,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBARBRAND ARCHITEKTS GROUP PLC ORD GBP0.058,104 M GBP29,0 GBX0,00%4,2 K0,51−0,20 GBP+13,12%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền