Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: phần mềm / dịch vụ internet

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, phần mềm / dịch vụ internet. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.06918604 hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như JUMIA TECHNOLOGIES AG SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0Q89THOMSON-REUTERS CORP COM NPV( POST REV SPLIT)60.873 B GBP234.7 CAD0.00%5961.2933.164.14 GBP+117.10%1.16%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
LSEGLONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GBP0.0691860448.599 B GBP9046 GBX−1.33%1.276 M0.8165.501.38 GBP1.25%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0SPTSPOTIFY TECHNOLOGY S.A. COM EUR0.00062547.476 B GBP283.50 EUR−0.51%00.00−0.53 GBP+84.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0ITVGARTNER INC COMMON STOCK USD0.000526.443 B GBP431.9 USD−1.06%1475.1042.977.96 GBP−13.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A7OMICROSTRATEGY COM USD0.001 CLASS A23.285 B GBP1642.0 USD−1.14%2.262 K0.51−5.30 GBP+92.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0LOZVERISIGN COM STK USD0.00113.349 B GBP170.80 USD−0.30%110.0521.006.44 GBP+24.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0Y9SCHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES ORD ILS0.0113.245 B GBP149.15 USD−1.01%2161.3520.755.70 GBP+9.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
INFINFORMA PLC ORD GBP0.00111.268 B GBP827.0 GBX−0.89%2.189 M0.6827.690.30 GBP+478.88%1.51%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AUTOAUTO TRADER GROUP PLC ORD GBP0.016.574 B GBP730.6 GBX−0.22%2.004 M0.8328.850.25 GBP+24.91%1.20%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0J7QIAC INC USD0.00013.356 B GBP48.38 USD−4.33%5671.71−1.25 GBP+74.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BCGBALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC ORD GBP0.011.232 B GBP252.5 GBX−0.59%185.244 K0.1853.160.05 GBP0.91%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A9LAUTO1 GRP NPV1.217 B GBP6.835 EUR+1.07%21.057 K0.24−0.30 GBP+66.14%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MONYMONY GROUP PLC ORD GBP0.00021.209 B GBP218.6 GBX−2.93%1.381 M1.1316.200.13 GBP+37.37%5.37%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A8FSHUTTERSTOCK INC COM USD0.011.027 B GBP38.46 USD+3.34%3233.1514.912.04 GBP+14.18%3.04%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HTZCARS COM INC COM USD0.011.001 B GBP19.1 USD−1.23%1.9 K7.9712.161.25 GBP+343.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TRSTTRUSTPILOT GROUP PLC ORD GBP0.01892.548 M GBP205.5 GBX−4.42%1.646 M0.95160.550.01 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ATGAUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.0001725.533 M GBP572 GBX−4.03%139.224 K0.4069.420.08 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MOONMOONPIG GROUP PLC ORD GBP0.1556.667 M GBP154.0 GBX−4.94%796.008 K1.0715.430.10 GBP+321.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0A44JUMIA TECHNOLOGIES AG SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
494.519 M GBP6.54 USD+3.80%36.476 K0.63−0.89 GBP+43.93%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0LECCARDLYTICS INC COM USD0.0001374.607 M GBP9.514 USD−2.01%9.265 K1.11−3.50 GBP+69.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0EIEWITHSECURE OYJ NPV160.433 M GBP1.094 EUR−1.08%3400.19−0.15 GBP+2.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0IFMEGAIN CORPORATION COM USD0.001141.865 M GBP5.95 USD−3.84%20.0121.470.22 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SSPA1SPATIAL PLC ORD GBP0.1080.916 M GBP73.0 GBX0.00%1190.0069.520.01 GBP+600.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TTENGTEN LIFESTYLE GROUP PLC ORD GBP0.00161.191 M GBP71.5 GBX+0.71%1050.0013.070.05 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0JUZEDGIO INC COM USD0.001 (POST SPLIT)43.725 M GBP9.50 USD−5.38%1000.26−22.60 GBP−37.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NNWORNATIONAL WORLD PLC ORD GBP0.00137.473 M GBP14.0 GBX0.00%2220.0013.860.01 GBP−38.04%3.57%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CCHSSWORLD CHESS PLC ORD GBP0.000124.21 M GBP3.50 GBX0.00%00.00−0.01 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
BIRDBLACKBIRD PLC ORD GBP0.00818.967 M GBP4.90 GBX0.00%62.474 K0.14−0.01 GBP−7.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMBOMOBILITYONE LTD ORD GBP0.0255.315 M GBP4.76 GBX−5.00%121.5 K4.320.00%Dịch vụ Công nghệ
TTRLSTRELLUS HEALTH PLC ORD GBP0.00062.665 M GBP1.65 GBX0.00%106.386 K0.45−0.03 GBP−18.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GGFINGFINITY PLC ORD GBP0.00011.139 M GBP0.0336 GBX0.00%2.939 M0.140.00%Dịch vụ Công nghệ