Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: Miscellaneous Commercial Services

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, Miscellaneous Commercial Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A39KARNOV GROUP AB NPV65.9 SEK+0.72%4300.01535.741M GBP192.910.03 GBP−38.32%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0A4ZCHEGG INC COM USD0.0018.621 USD−4.95%6.333K0.69711.206M GBP−0.29 GBP−120.34%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0A7GGAOTU TECHEDU INC SPON ADS EACH REP 0.666 ORD SHS CL A
Chứng chỉ lưu ký
5.06 USD+7.20%27.278K1.121.014B GBP50.960.08 GBP−28.10%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
0A8LOPGEN INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT)0.430 USD+1.42%1000.033.486M GBP−5.35 GBP+64.39%0.00%Dịch vụ Thương mại
0F29LASSILA & TIKANOJA OYJ NPV9.08 EUR−0.66%1180.22298.221M GBP11.600.68 GBP−5.24%5.14%Dịch vụ Thương mại
Mua
0G1TWAVESTONE EUR0.02553.9 EUR−1.04%1.414K1.011.145B GBP19.452.40 GBP+41.41%0.70%Dịch vụ Thương mại
Mua
0GX2NEURONES EUR0.4044.30 EUR−0.14%610.08918.7M GBP2.49%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0HOTBOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORP COM USD0.01 CLASS 'A'145.00 USD−0.98%5121.6114.899B GBP46.782.43 GBP−3.71%1.30%Dịch vụ Thương mại
Mua
0HQICBIZ INC COM STK USD0.0172.5 USD+2.45%00.002.852B GBP30.421.88 GBP+19.90%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
0II3EQUIFAX INC COM STK USD1.25254.4 USD−0.82%1550.3625.144B GBP57.863.45 GBP−22.11%0.61%Dịch vụ Thương mại
Mua
0IPNFLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.001274 USD+0.47%180.2515.595B GBP20.7110.37 GBP+6.20%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
0IPYAUBAY EUR0.5040.15 EUR+0.45%2070.16447.534M GBP3.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0IW7GLOBAL PAYMENTS INC COM NPV132.4 USD+0.98%3070.6426.705B GBP35.072.97 GBP+761.07%0.76%Dịch vụ Thương mại
Mua
0IX0GL EVENTS EUR422.70 EUR+0.76%1.685K1.19564.397M GBP1.55%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0J0NGREEN DOT CORP COM CL A USD0.0018.35 USD−3.36%670.84345.78M GBP11.970.57 GBP−18.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0JCOALL FOR ONE GROUP SE NPV55.4 EUR+5.95%381.52236.287M GBP23.502.04 GBP−0.04%2.62%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0JH0REJLERS AB SER'B'NPV140.5 SEK+0.31%550.73235.381M GBP16.510.66 GBP−10.89%3.21%Dịch vụ Thương mại
Mua
0K05MEDIFAST INC COM STK USD0.00140.88 USD−16.62%9854.76421.791M GBP4.497.16 GBP−28.26%13.47%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
0KGYBTS GROUP AB SER'B'NPV304.5 SEK+0.32%1K3.08427.804M GBP34.170.67 GBP−8.91%1.86%Dịch vụ Thương mại
0MCBEWORK GROUP AB NPV141.8 SEK−7.33%3581.44188.803M GBP19.000.58 GBP−7.40%4.51%Dịch vụ Thương mại
0N5IADESSO SE NPV94.0 EUR−2.59%2.079K3.14538.004M GBP134.960.60 GBP−90.87%0.67%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0N5XDEKUPLE NPV30.3 EUR+3.06%00.00102.564M GBP13.471.93 GBP+24.98%2.90%Dịch vụ Thương mại
0O2BGRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. NPV31.65 EUR+0.96%60.001.01B GBP0.39%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0RQITALENOM OYJ NPV5.37 EUR−0.10%1740.09209.074M GBP3.35%Dịch vụ Thương mại
Bán
0T6NNANO ONE MATLS CORP COM NPV1.610 CAD−5.85%2.118K3.83103.705M GBP−0.17 GBP−100.51%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0UMGUNIVERSAL MUSIC GROUP N.V EUR10.0026.90 EUR−0.28%126.184K0.1642.076B GBP41.950.55 GBP+59.86%1.89%Dịch vụ Thương mại
Mua
0W3XTHE NAGA GROUP AG NPV (REG)0.731 EUR−2.27%10.0134.245M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
0YB1HUYA INC ADS EACH REP 1 ORD SHS A
Chứng chỉ lưu ký
3.22 USD+0.78%2.514K0.63595.018M GBP−0.21 GBP−41.03%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
AEOAEOREMA COMMUNICATIONS PLC ORD GBP0.12592.5 GBX0.00%00.008.823M GBP13.540.07 GBP3.24%Dịch vụ Thương mại
AFMALPHA FINANCIAL MKTS CONSULTING PLC ORD GBP0.00075358 GBX−2.72%191.926K0.47448.996M GBP29.390.12 GBP+246.02%3.86%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALGWALPHA GROWTH PLC ORD GBP0.0011.250 GBX0.00%4.033K0.025.847M GBP2.910.00 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
ANXANEXO GROUP PLC ORD GBP0.000564.0 GBX−1.54%147.678K0.4176.694M GBP4.030.16 GBP+29.66%2.31%Dịch vụ Thương mại
AQSGAQUILA SERVICES GROUP PLC ORD GBP0.0515.5 GBX−16.22%126.005K7.393M GBP18.670.01 GBP+31.75%4.05%Dịch vụ Thương mại
ASCLASCENTIAL PLC ORD GBP0.01299.6 GBX−0.60%604.724K0.581.337B GBP−0.17 GBP+15.19%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
AVCTAVACTA GROUP PLC ORD GBP0.1087.5 GBX−4.37%2.123M1.89259.814M GBP−0.16 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BEGBEGBIES TRAYNOR GROUP ORD GBP0.05110.0 GBX−1.79%243.404K1.01178.117M GBP458.330.00 GBP+60.00%3.39%Dịch vụ Thương mại
Mua
BIDSBIDSTACK GROUP PLC ORD GBP0.0050.2000 GBX0.00%270.105K0.072.602M GBP−0.01 GBP+52.20%0.00%Dịch vụ Thương mại
BMSBRAEMAR PLC ORD GBP0.10267 GBX−2.91%17.891K0.7688.926M GBP−0.09 GBP−134.32%4.36%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BVXPBIOVENTIX PLC ORD GBP0.055060 GBX+2.74%6.491K1.81257.068M GBP31.971.58 GBP+23.71%3.09%Dịch vụ Thương mại
CMXCATALYST MEDIA GROUP PLC ORD GBP0.1095.0 GBX0.00%00.0019.98M GBP7.640.12 GBP31.89%Dịch vụ Thương mại
CODENORTHCODERS GROUP PLC ORD GBP0.01158 GBX0.00%00.0012.618M GBP−0.01 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
CPICAPITA PLC ORD GBP0.0206666618.40 GBX+3.25%2.33M0.82299.532M GBP−0.02 GBP−110.97%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
CTGCHRISTIE GROUP PLC ORD GBP0.0285.0 GBX0.00%27.5K5.0222.26M GBP57.430.01 GBP−37.29%3.53%Dịch vụ Thương mại
DATAGLOBALDATA PLC ORD GBP0.0001195.0 GBX−0.76%126.6K0.771.434B GBP42.120.05 GBP−57.29%2.02%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EBQEBIQUITY PLC ORD GBP0.2531.0 GBX0.00%9590.0141.615M GBP−0.03 GBP+28.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ECKECKOH PLC ORD GBP0.002540.0 GBX0.00%150.158K0.27115.545M GBP32.790.01 GBP+18.45%1.85%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ELIXELIXIRR INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.00005560 GBX0.00%1.528K0.17264.071M GBP20.820.27 GBP+62.73%2.88%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ESTEAST STAR RESOURCES PLC ORD GBP0.011.550 GBX0.00%209.856K0.183.389M GBP−0.01 GBP−11.48%0.00%Dịch vụ Thương mại
EXPNEXPERIAN PLC ORD USD0.103378 GBX−0.35%728.353K0.7430.945B GBP36.980.91 GBP+16.65%1.29%Dịch vụ Thương mại
Mua
FIPPFRONTIER IP GROUP PLC ORD GBP0.144.0 GBX0.00%5.15K0.2724.713M GBP−0.06 GBP−135.14%0.00%Dịch vụ Thương mại
FNTLFINTEL PLC ORD GBP0.01252 GBX0.00%18.262K0.29261.146M GBP31.240.08 GBP−7.68%1.33%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FRANFRANCHISE BRANDS PLC ORD GBP0.005170 GBX+1.19%113.154K0.52325.557M GBP58.220.03 GBP−25.51%1.25%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FRPFRP ADVISORY GROUP PLC ORD GBP0.001126.0 GBX0.00%41.798K0.17292.55M GBP19.270.07 GBP+20.89%3.65%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GRCGRC INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP0.0017.25 GBX0.00%6280.027.817M GBP−0.01 GBP+3.95%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GTLYGATELEY HLDGS PLC ORD GBP0.1135.5 GBX0.00%71.512K0.82178.372M GBP14.740.09 GBP−23.73%7.01%Dịch vụ Thương mại
Mua
HSPHARGREAVES SERVICES ORD GBP0.10514 GBX−0.39%26.775K0.51168.835M GBP13.480.38 GBP−49.99%4.07%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
HVOHVIVO PLC ORD GBP0.00125.0 GBX−1.96%4.486M0.49173.495M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
INSEINSPIRED PLC ORD GBP0.012571.0 GBX+2.90%131.346K0.7569.61M GBP−0.06 GBP+7.85%4.06%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IPOIP GROUP ORD GBP0.0250.1 GBX−0.79%646.782K0.72522.246M GBP−0.08 GBP−131.38%2.51%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ITRKINTERTEK GROUP ORD GBP0.014478 GBX−0.29%147.176K0.537.234B GBP24.451.83 GBP+11.20%2.43%Dịch vụ Thương mại
Mua
IWGIWG PLC ORD GBP0.01197.1 GBX−0.30%326.887K0.121.99B GBP−0.10 GBP+82.83%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IXIIXICO PLC ORD GBP0.019.25 GBX0.00%00.004.473M GBP−0.02 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
JSGJOHNSON SERVICE GROUP PLC ORD GBP0.10142.4 GBX+0.28%292.46K1.15588.457M GBP18.300.08 GBP1.76%Dịch vụ Thương mại
Mua
KCTKIN AND CARTA PLC ORD GBP0.10127.8 GBX−0.16%357.269K0.11227.752M GBP−0.11 GBP−797.40%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KEYSKEYSTONE LAW GROUP PLC ORD GBP0.002546 GBX+1.11%57.641K2.41169.999M GBP23.850.23 GBP+16.79%3.09%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KGHKNIGHTS GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.002134.5 GBX+0.37%58.751K0.31114.99M GBP12.290.11 GBP+339.36%3.01%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KLSOKELSO GROUP HOLDINGS PLC ORD GBP0.012.96 GBX+1.72%371.423K1.03Dịch vụ Thương mại
KWSKEYWORDS STUDIOS PLC ORD GBP0.011618 GBX+0.37%136.883K0.851.28B GBP45.270.36 GBP+2.38%0.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
LITLITIGATION CAPITAL MGMT LTD ORD NPV (DI)97.6 GBX+0.41%73.006K0.52114.717M GBP6.350.15 GBP+247.51%2.31%Dịch vụ Thương mại
MBTMOBILE TORNADO GRP ORD GBP0.020.750 GBX0.00%00.003.133M GBP−0.00 GBP−76.47%0.00%Dịch vụ Thương mại
MINDMIND GYM PLC ORD GBP0.0000141.0 GBX0.00%27.095K1.6941.032M GBP−0.09 GBP−802.26%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MRITMERIT GROUP PLC ORD GBP0.2867.5 GBX0.00%00.0016.17M GBP−0.11 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
MRLMARLOWE PLC ORD GBP0.5425 GBX+16.12%815.735K6.12354.196M GBP−0.15 GBP−1124.17%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MTOMITIE GROUP ORD GBP0.025105.8 GBX+1.73%3.276M2.811.385B GBP15.470.07 GBP+227.27%3.08%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MTWMATTIOLI WOODS ORD GBP0.01570 GBX0.00%25.448K0.51290.344M GBP29.610.19 GBP4.70%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NTQENTEQ TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.019.75 GBX0.00%2.549K0.106.988M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
PHSCPHSC ORD GBP0.1021.6 GBX0.00%120.002.372M GBP9.770.02 GBP+300.00%8.14%Dịch vụ Thương mại
PPHCPUBLIC POL HLDG CO INC COM SHS USD0.001 (DI)111 GBX−1.77%21.5K8.15122.068M GBP10.30%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PYCPHYSIOMICS ORD GBP0.0041.50 GBX0.00%187.517K0.472.032M GBP−0.00 GBP−122.73%0.00%Dịch vụ Thương mại
RAIRA INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP0.109.75 GBX0.00%00.0016.924M GBP−0.06 GBP−640.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
RBGPRBG HOLDINGS PLC ORD GBP0.0029.26 GBX0.00%47.021K0.468.818M GBP−0.08 GBP−185.71%27.03%Dịch vụ Thương mại
RCDORICARDO ORD GBP0.25417 GBX−0.36%53.373K0.80260.307M GBP−0.09 GBP−454.29%2.86%Dịch vụ Thương mại
Mua
RELRELX PLC GBP0.14443434 GBX−0.06%3.749M1.0464.515B GBP36.690.94 GBP+23.01%1.63%Dịch vụ Thương mại
Mua
RSTRESTORE GBP GBP0.05230 GBX−0.43%164.41K0.84316.295M GBP−0.16 GBP−383.12%2.88%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
RTORENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01422.1 GBX−0.75%5.281M0.6610.676B GBP34.660.12 GBP−12.06%1.86%Dịch vụ Thương mại
Mua
RWSRWS HOLDINGS PLC ORD GBP0.01226.4 GBX−0.44%2.799M2.58839.303M GBP−0.07 GBP−165.99%5.37%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SAGSCIENCE GROUP PLC ORD GBP0.01380 GBX0.00%138.394K8.67172.744M GBP15.700.24 GBP+4.17%1.32%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SBDSSILVER BULLET DATA SERVICES GROUP P ORD GBP0.01155 GBX0.00%11.604K0.3524.702M GBP−0.33 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
SCGLSEALAND CAPITAL GALAXY LTD ORD GBP0.0001 (DI)0.105 GBX0.00%00.00761.151K GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
SKLSKILLCAST GROUP PLC ORD GBP0.00129.6 GBX0.00%00.0026.391M GBP−0.01 GBP−219.59%1.52%Dịch vụ Thương mại
SRPSERCO GROUP PLC GBP0.02182.0 GBX+1.22%1.904M0.821.963B GBP9.950.18 GBP−23.60%1.70%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SYS1SYSTEM1 GROUP PLC ORD GBP0.01426 GBX−1.16%20.476K0.7754.519M GBP43.500.10 GBP−53.45%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TIMETIME FINANCE PLC ORD GBP0.141.8 GBX+8.31%385.086K2.6835.617M GBP9.460.04 GBP+146.37%0.00%Dịch vụ Thương mại
TRDTRIAD GROUP PLC ORD GBP0.01185 GBX0.00%9K0.7630.756M GBP−0.04 GBP−141.93%3.24%Dịch vụ Thương mại
WG.JOHN WOOD GROUP PLC ORD GBP0.0428571149.2 GBX+2.40%987.413K1.22986.145M GBP−1.00 GBP−288.44%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
WISEWISE PLC CLS A ORD GBP0.01841.0 GBX+0.33%587.427K0.6211.933B GBP40.610.21 GBP+621.60%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
WPSW.A.G PAYMENT SOLUTIONS PLC ORD GBP0.0186.4 GBX+0.47%45.976K0.91592.946M GBP54.000.02 GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
YOUYOUGOV ORD GBP0.0021175 GBX−2.08%93.087K0.541.405B GBP39.060.30 GBP+192.61%0.73%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh