Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: kim loại / khoáng sản khác

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, kim loại / khoáng sản khác. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như RIO TINTO ORD GBP0.10 hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như CLOUDBREAK DISCOVERY PLC ORD GBP0.001, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0KWZRIO TINTO ADR EACH REP 1 ORD
Chứng chỉ lưu ký
91.955 B GBP67.5 USD+1.86%4170.0211.014.82 GBP−52.76%6.58%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
RIORIO TINTO ORD GBP0.1091.955 B GBP5399 GBX+0.45%621.029 K0.2110.884.96 GBP−47.23%6.35%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0L8BSOUTHERN COPPER CORPORATION COM USD0.0171.567 B GBP117.45 USD+1.43%130.0137.442.46 GBP−8.08%3.30%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
AALANGLO AMERICAN USD0.5494529.447 B GBP2178.0 GBX−1.07%760.839 K0.18112.040.19 GBP−96.09%3.45%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ANTOANTOFAGASTA PLC ORD GBP0.0522.34 B GBP2273 GBX+0.31%135.738 K0.1033.410.68 GBP−28.47%2.20%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0R35CAMECO CORP COM NPV17.283 B GBP71.35 CAD+6.65%2.201 K0.1985.950.49 GBP+266.98%0.18%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
S32SOUTH32 LTD NPV (DI)7.716 B GBP177.4 GBX+2.72%162.709 K0.38−0.14 GBP−194.60%1.70%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0S2JIMPALA PLATINUM HLDGS SPON ADR 1 REP 1 ORD ZAR0.025
Chứng chỉ lưu ký
3.992 B GBP5.40 USD+8.22%2.752 K0.32−0.38 GBP−115.84%4.11%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0V9DNEXGEN ENERGY LTD COM NPV3.475 B GBP11.480 CAD+2.23%2000.1280.280.08 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0A2NLYNAS RARE EARTHS LTD NPV2.984 B GBP6.150 AUD+1.14%28.968 K1.0028.490.12 GBP−29.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0LJQURANIUM ENERGY CORP COM USD0.0012.357 B GBP7.299 USD+0.14%84.844 K0.91−0.01 GBP−122.20%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0AHJHUDBAY MINERALS INC COM NPV2.149 B GBP10.815 CAD+7.63%0.998 K1.5043.490.15 GBP−25.49%0.19%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
RHIMRHI MAGNESITA N.V. ORD EUR1.00 (DI)1.607 B GBP3430 GBX+0.59%3150.0311.522.98 GBP−31.30%4.15%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0URYDENISON MINES CORPORATION COM NPV1.518 B GBP3.030 CAD+6.50%1000.0851.440.04 GBP+181.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0QI2VIOHALCO SA/NV NPV1.147 B GBP5.27 EUR−1.74%4.538 K3.8328.310.16 GBP−75.26%1.62%Khoáng sản phi năng lượng
0UU0ENERGY FUELS INC COM NPV809.355 M GBP8.960 CAD+6.79%1000.3810.550.50 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ADT1ADRIATIC METALS PLC ORD GBP0.013355675.601 M GBP218.5 GBX−1.24%118.441 K0.72−0.08 GBP−77.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ATYMATALAYA MINING PLC ORD GBP0.075602.266 M GBP428.0 GBX−0.58%25.763 K0.0618.300.23 GBP+19.70%1.62%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TKOTASEKO MINES COM STK NPV (DI)582.814 M GBP198 GBX+2.59%6.045 K0.4311.740.17 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0UHCALTIUS MINERALS CORP COM NPV580.501 M GBP20.50 CAD−0.87%3000.65105.020.12 GBP−75.71%1.52%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
0UW4FISSION URANIUM CO NPV549.595 M GBP1.150 CAD+5.99%1000.00−0.01 GBP+6.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CAMLCENTRAL ASIA METALS PLC ORD USD0.01395.643 M GBP212.0 GBX−2.53%34.292 K0.0412.890.16 GBP−51.17%8.74%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ECORECORA RESOURCES PLC ORD GBP0.02221.386 M GBP86.5 GBX−0.69%162.61 K0.13393.180.00 GBP−98.33%7.93%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
JLPJUBILEE METALS GROUP PLC ORD GBP0.01220.779 M GBP7.40 GBX0.00%1.408 M0.2315.100.00 GBP−59.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0A61DISCOVERY SILVER CORP COM NPV209.873 M GBP0.970 CAD+3.74%1.002 K0.13−0.02 GBP+65.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
THSTHARISA PLC USD0.001 (DI)200.145 M GBP68.2 GBX+3.26%92.112 K0.306.03%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SLPSYLVANIA PLATINUM LTD CMN SHS USD0.01 (DI)183.121 M GBP71.8 GBX+2.57%352.44 K0.2916.240.04 GBP−79.81%8.57%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
00G3LCOPPERSTONE RESOURCES AB NPV170.805 M GBP25.805 SEK+4.89%570.02−0.01 GBP−27.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0Q4CGESCO SE NPV168.574 M GBP18.45 EUR+3.07%351130.009.571.67 GBP−38.25%5.49%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0GYZNORDIC MINING ASA NOK12159.701 M GBP20.296 NOK+1.48%2970.30−0.10 GBP−113.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GEMGEMFIELDS GROUP LTD ORD USD0.00001139.003 M GBP12.25 GBX+2.08%28.346 K0.14−0.01 GBP−123.10%26.66%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SVMLSOVEREIGN METALS LTD NPV137.364 M GBP24.6 GBX+2.08%7180.02−0.00 GBP+72.68%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0O6IPLATINUM GROUP METALS LTD COM NPV (POST REV SPLIT)103.924 M GBP1.705 CAD−8.93%1 K0.21−0.04 GBP+17.79%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
0V3PLARAMIDE RESOURCES COM NPV101.364 M GBP0.800 CAD+6.39%5000.54−0.01 GBP−540.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0J0VCAMPINE SA NPV85.877 M GBP66.0 EUR−1.49%10.837.257.89 GBP+1.03%2.61%Khoáng sản phi năng lượng
0QUILUCARA DIAMOND CORP COM NPV85.431 M GBP2.650 SEK0.00%150 K1.64−0.04 GBP−154.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PDLPETRA DIAMONDS ORD GBP0.0005 (DI)82.536 M GBP40.3 GBX−5.26%12.12 K0.08−0.38 GBP−157.72%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
KKODKODAL MINERALS PLC ORD GBP0.000312580.964 M GBP0.4270 GBX+6.75%22.191 M0.27−0.00 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ATMANDRADA MINING LIMITED ORD NPV80.593 M GBP5.00 GBX−1.96%579.579 K0.17−0.01 GBP+11.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BKYBERKELEY ENERGIA LIMITED NPV (DI)79.84 M GBP17.1 GBX+0.29%1070.00−0.00 GBP+88.86%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AURAAURA ENERGY LIMITED ORD NPV (DI)71.72 M GBP9.20 GBX−1.32%2.5 K0.02−0.01 GBP−99.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PREPENSANA PLC ORD GBP0.00171.038 M GBP23.0 GBX−6.57%461.415 K1.020.00%Khoáng sản phi năng lượng
BSEBASE RESOURCES LIMITED NPV (DI)66.654 M GBP5.62 GBX−1.58%16.888 K0.10−0.03 GBP−258.02%54.55%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SAVSAVANNAH RESOURCES PLC ORD GBP0.0163.071 M GBP3.35 GBX−2.90%2.146 M0.910.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0UYSGOVIEX URANIUM INC COM NPV CL59.27 M GBP0.1424 CAD+1.79%32 K1.86−0.02 GBP−0.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
RBWRAINBOW RARE EARTHS LTD ORD NPV58.935 M GBP9.50 GBX+1.60%1.184 M2.00−0.02 GBP−206.90%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PREMPREMIER AFRICAN MINERALS LTD ORD NPV (DI)51.461 M GBP0.1850 GBX0.00%80.193 M0.200.00%Khoáng sản phi năng lượng
0HH6AQUA METALS INC COM USD0.00149.871 M GBP0.590 USD+3.58%23.955 K9.64−0.20 GBP−22.93%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0J3IEUROPEAN LITHIUM LTD NPV47.875 M GBP0.0662 AUD+1.38%72.827 K1.10−0.00 GBP+23.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EUAEURASIA MINING PLC ORD GBP0.00143.685 M GBP1.516 GBX−0.66%927.861 K0.150.00%Khoáng sản phi năng lượng
CUSNCORNISH METALS INC COM NPV(DI)38.995 M GBP7.38 GBX−1.49%367.929 K0.5588.960.00 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0VKVTINKA RESOURCES LIMITED COM NPV30.788 M GBP0.130 CAD+4.00%11 K1.00−0.00 GBP−32.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0TK7COBALT BLUE HOLDINGS LTD NPV29.454 M GBP0.1526 AUD+1.69%1.7 K0.07−0.01 GBP−31.40%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0V7XMOUNTAIN PROVINCE DIAMONDS INC COM NPV24.658 M GBP0.194 CAD+8.02%45 K1.12−0.12 GBP−190.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FFARFERRO-ALLOY RESOURCES LTD ORD NPV21.02 M GBP4.32 GBX−0.69%497.136 K1.820.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
KP2KORE POTASH PLC ORD USD0.00120.725 M GBP0.450 GBX−7.96%8.837 M2.89−0.00 GBP+60.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CTLCLEANTECH LITHIUM PLC ORD GBP0.0120.323 M GBP13.80 GBX−1.43%709.773 K0.500.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
EEMLEMMERSON PLC ORD NPV19.508 M GBP2.000 GBX+5.26%203.45 K0.080.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PPOWPOWER METAL RESOURCES PLC ORD GBP0.0217.708 M GBP15.628 GBX−2.32%6.353 K0.02−0.01 GBP+71.66%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PXCPHOENIX COPPER LIMITED (BVI) ORD NPV (DI)17.702 M GBP12.45 GBX+4.84%866.913 K0.830.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARSASIAMET RESOURCES LTD COM SHS USD0.01 (DI)16.862 M GBP0.700 GBX+7.69%2.025 M0.680.00%Khoáng sản phi năng lượng
CLACELSIUS RESOURCES LTD ORD NPV (DI)16.323 M GBP0.725 GBX0.00%93.896 K0.28−0.00 GBP+23.13%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MKAMKANGO RESOURCES LTD COM NPV (DI)(POST REV SPLIT)15.51 M GBP6.56 GBX−2.09%105.092 K0.17−0.01 GBP+66.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GMETGOLDEN METAL RESOURCES PLC ORD GBP0.0113.184 M GBP14.3 GBX+0.28%213.397 K0.56−0.01 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GGLRGALILEO RESOURCES PLC ORD GBP0.00112.213 M GBP1.05 GBX0.00%16.622 K0.01−0.00 GBP−2700.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GEMDGEM DIAMONDS LTD ORD USD0.01 (DI)12.193 M GBP8.74 GBX+0.11%57.575 K0.55−0.01 GBP−116.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
KKRPZKROPZ PLC ORD GBP0.00111.546 M GBP1.250 GBX0.00%00.00−0.00 GBP+72.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTM1TECHNOLOGY MINERALS PLC ORD GBP0.00111.436 M GBP0.750 GBX0.00%8.503 M1.21−0.00 GBP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBRESBLENCOWE RESOURCES PLC ORD GBP0.00510.318 M GBP5.30 GBX+11.58%1.535 M2.60−0.01 GBP−24.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0UWGFORTUNE MINERALS LD COM NPV10.192 M GBP0.0395 CAD−47.20%4.35 K−0.00 GBP+91.87%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AATNATERIAN PLC ORD GBP0.017.262 M GBP0.700 GBX+3.48%14.387 K0.010.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKDNCCADENCE MINERALS PLC ORD GBP0.017.115 M GBP3.70 GBX+2.78%537.785 K0.610.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCRCLCORCEL PLC ORD GBP0.00016.843 M GBP0.320 GBX−12.33%26.212 M1.38−0.00 GBP+62.16%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HZMHORIZONTE MINERALS ORD GBP0.26.407 M GBP0.490 GBX−79.37%40.453 M13.280.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BHLBRADDA HEAD LITHIUM LIMITED ORD NPV (DI)6.054 M GBP1.590 GBX+2.58%1.976 K0.00−0.00 GBP+61.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SSKASHUKA MINERALS PLC ORD GBP0.016.022 M GBP9.75 GBX−2.67%49.899 K0.240.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAYMANGLESEY MINING ORD GBP0.015.881 M GBP1.40 GBX0.00%240.265 K0.55−0.00 GBP−45.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RROCKROCKFIRE RESOURCES PLC ORD GBP0.0015.367 M GBP0.220 GBX+4.76%5.579 K0.000.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKZGKAZERA GLOBAL PLC ORD GBP0.0014.92 M GBP0.525 GBX0.00%2.025 M0.49−0.00 GBP−37.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AACPARMADALE CAPITAL PLC ORD GBP0.0014.7 M GBP0.775 GBX−3.00%1.094 M0.870.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAFPAFRICAN PIONEER PLC ORD NPV4.447 M GBP1.82 GBX−6.67%5.636 K0.040.00%Khoáng sản phi năng lượng
JAYBLUEJAY MINING PLC ORD GBP0.00014.368 M GBP0.300 GBX+3.38%503.58 K0.030.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBODBOTSWANA DIAMONDS PLC ORD GBP0.00253.92 M GBP0.368 GBX+4.91%1.709 M0.36−0.00 GBP−500.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0JVBLITHIUM CORPORATION COM USD0.0013.702 M GBP0.0375 USD+2.18%7 K0.52−0.00 GBP+58.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VVASTVAST RESOURCES PLC ORD GBP0.0013.667 M GBP0.402 GBX+1.77%625.38 K0.03−0.01 GBP+94.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
THRTHOR ENERGY PLC ORD GBP0.0013.622 M GBP1.30 GBX0.00%123.647 K1.68−0.01 GBP+29.94%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
UURAHURA HOLDINGS PLC ORD GBP0.00013.262 M GBP2.22 GBX−3.48%169.518 K0.070.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTYMTERTIARY MINERALS PLC ORD GBP0.00012.768 M GBP0.1020 GBX−4.93%34.689 M0.53−0.00 GBP+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCDLCLOUDBREAK DISCOVERY PLC ORD GBP0.0012.431 M GBP0.450 GBX+12.50%34.257 K0.03−0.00 GBP+78.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SRESSUNRISE RESOURCES ORD GBP0.000012.031 M GBP0.0460 GBX−3.16%3.617 M0.42−0.00 GBP0.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EUZEUROPA METALS LTD ORD NPV (DI)1.514 M GBP1.55 GBX0.00%00.00−0.01 GBP+58.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RREEALTONA RARE EARTHS PLC ORD GBP0.011.41 M GBP1.57 GBX−3.51%126.916 K0.25−0.03 GBP+41.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KKENKENDRICK RESOURCES PLC ORD GBP0.00031.037 M GBP0.400 GBX−5.88%2130.000.00%Khoáng sản phi năng lượng
UURUURU METALS LTD ORD NPV (DI)823.346 K GBP50.0 GBX0.00%3.539 K3.410.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCMRSCRITICAL MINERAL RESOURCES PLC ORD GBP0.01796.352 K GBP1.10 GBX−2.22%599.45 K0.170.00%Khoáng sản phi năng lượng
11SNFIRST TIN PLC ORD GBP0.0015.30 GBX−1.85%15.058 K0.03Khoáng sản phi năng lượng
HHEXHELIX EXPLORATION PLC ORD GBP0.0110.8 GBX−1.59%896.651 KKhoáng sản phi năng lượng
GGSCUGREAT SOUTHERN COPPER PLC ORD GBP0.012.20 GBX0.00%24.26 K0.27Khoáng sản phi năng lượng
FFMETFULCRUM METALS PLC ORD GBP0.0115.2 GBX−0.66%32.97 K0.35Khoáng sản phi năng lượng