Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: Packaged Software

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, Packaged Software. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A1OZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC COM USD0.001 CL A61.50 USD+0.88%3.958K1.1614.755B GBP82.510.61 GBP−67.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A23PHREESIA INC COM USD0.0125.0 USD−0.62%500.721.106B GBP−2.21 GBP+24.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0A3HPEXIP HOLDING ASA NOK0.01526.06 NOK−6.01%1.144K0.10207.903M GBP−0.06 GBP+68.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0A3LVERTEX INC COM USD0.001 CLASS A25.0 USD+2.01%2003.422.961B GBP−0.18 GBP−338.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A3NCROWDSTRIKE HOLDINGS INC COM USD0.0005 CL A310.90 USD+6.34%11.913K1.6555.469B GBP−0.05 GBP+92.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0A3ODATADOG INC COM USD0.00001 CL A130.98 USD+4.81%2.173K0.3632.663B GBP1010.660.10 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A4HSTONECO LTD COM USD0.000079365 CLASS A16.48 USD+1.52%7.571K0.173.846B GBP26.600.51 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A4RREMARK HOLDINGS INC COM USD0.001 (POST REV SPLIT)0.210 USD+10.48%1K0.016.083M GBP−1.80 GBP+72.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0A6ADIGITAL TURBINE INC COM USD0.00013.188 USD−6.98%10.167K0.35276.452M GBP−1.54 GBP−500.75%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A6CEVERBRIDGE INC COM USD0.00128.35 USD+0.50%4511.35926.437M GBP−0.50 GBP+72.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A6DHENRY JACK & ASSOCIATES INC COM USD0.01171.15 USD−0.77%10.019.909B GBP33.514.01 GBP+5.93%1.21%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A75BILL HOLDINGS INC COM USD0.0000161.84 USD+1.80%8790.245.095B GBP−0.85 GBP+67.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A7RPALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A23.49 USD+4.03%458.733K0.8039.775B GBP260.130.07 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0A8NCOMMVAULT SYSTEMS INC COM STK USD0.0193.0 USD+2.57%60.083.187B GBP−0.02 GBP−107.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A8VLIGHTSPEED COMMERCE INC COM NPV SUB VTG SHS17.8 CAD−6.33%4000.311.6B GBP−1.08 GBP+81.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A95CORSAIR GAMING INC COM USD0.000113.230 USD−1.71%6670.221.09B GBP462.590.02 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0A99MAGNITE INC COM USD0.000019.350 USD−2.71%1.684K0.841.035B GBP−1.37 GBP−137.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0AA7TRUECALLER AB SER'B'NPV28.36 SEK+1.57%62.807K2.42811.754M GBP19.140.11 GBP+3.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0AACBYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO AB NPV46.10 SEK−0.22%1260.00778.502M GBP119.760.03 GBP−34.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0AAWBROCKHAUS TECHNOLOGIES AG NPV22.0 EUR0.00%20.00204.949M GBP5.483.48 GBP+14719.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0ACEPTC INC COM USD0.01180.5 USD+3.27%2150.6916.681B GBP91.171.55 GBP−31.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0CXREFECTE OYJ NPV14.95 EUR+0.68%170.1482.26M GBP−0.18 GBP−408.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
0DWVCBRAIN A/S DKK0.25296.5 DKK+10.23%4.297K7.79603.438M GBP104.440.33 GBP+181.84%0.08%Dịch vụ Công nghệ
Bán
0DYQCEGEDIM EUR0.952816.38 EUR−0.38%720.71193.201M GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0EWOINVISION AG NPV (BR)6.00 EUR+0.83%00.0011.751M GBP−1.16 GBP+10.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0F2SLINEDATA SERVICES EUR166.2 EUR+5.40%00.00274.765M GBP2.64%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0FBMMICRO SYSTEMATIONS SER'B'NPV54.5 SEK+6.65%32124.3279.127M GBP33.520.13 GBP+74.62%2.67%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0FGLNEXUS AG NPV58.0 EUR−0.18%50.00863.746M GBP42.801.17 GBP+8.52%0.36%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0G3TFORTNOX AB NPV73.76 SEK+1.31%21.258K0.053.382B GBP78.900.07 GBP+64.39%0.16%Dịch vụ Công nghệ
Bán
0GFEEMBRACER GROUP AB SER'B'NPV17.740 SEK+4.77%964.324K1.761.716B GBP19.240.07 GBP−25.01%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HC2ALARM.COM HOLDINGS INC COM USD0.0169.5 USD+1.79%280.172.723B GBP54.491.05 GBP+41.01%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HDDALTERYX INC COM USD0.0001 CL A48.05 USD+0.01%200.002.742B GBP−2.07 GBP+43.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0HG3ANSYS INC COM STK USD0.01345.0 USD+6.47%7760.0822.554B GBP60.294.50 GBP−4.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0HGMAPPIAN CORPORATION COM USD0.0001 CL A32.75 USD−2.11%3310.271.892B GBP−1.20 GBP+26.73%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HJFAUTODESK INC COM USD0.01256.45 USD+2.57%5.216K6.8342.675B GBP60.423.49 GBP+49.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0HS2CADENCE DESIGN SYSTEMS INC COM STK USD0.01306.6 USD+6.31%0.998K0.6462.535B GBP80.333.00 GBP+23.66%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0IFS8X8 INC NEW COM STK USD0.0012.520 USD−0.28%5890.23247.662M GBP−0.35 GBP+52.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0IFXELECTRONIC ARTS INC COM USD0.01143.44 USD+2.01%1.419K0.5829.817B GBP36.223.11 GBP+6.83%0.54%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0IL6F5 INC COM STK NPV183.55 USD+2.09%50.028.413B GBP23.886.04 GBP+54.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0ILWFIDELITY NATL INFORMATION SERVICES COM STK USD0.0164.40 USD+1.90%6090.5629.699B GBP−33.57 GBP−2771.08%3.28%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0J0HKEYWARE TECHNOLOGIES NPV0.940 EUR−3.59%242.4517.421M GBP20.090.04 GBP+368.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0JCTINTUIT INC COM USD0.01653.9 USD+2.83%51.394K3.47141.156B GBP71.577.52 GBP+39.20%0.53%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0K9ONUTANIX INC COM USD0.000025 CL A58.14 USD+6.86%2.189K0.5410.436B GBP−0.60 GBP+65.79%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0KB7OKTA INC COM USD0.0001 CL A82.33 USD+2.02%5120.2010.604B GBP−2.36 GBP+50.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0KF5PALO ALTO NETWORKS INC COM USD0.0001274.15 USD+2.15%27.437K2.8565.254B GBP42.865.04 GBP+8305.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0KGHPAYCOM SOFTWARE INC COM USD0.01185.15 USD+1.17%100.038.276B GBP31.414.63 GBP+21.72%0.62%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0KKZMONGODB INC COM USD0.001 CL A443.8 USD+3.51%6030.4824.376B GBP−2.17 GBP+50.88%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0KURPSI SOFTWARE SE NPV (REGD)21.05 EUR−0.64%2.215K3.12282.747M GBP−0.30 GBP−142.99%1.90%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0KUVATARI EUR0.010.1394 EUR+0.29%2.683K1.1852.568M GBP−0.02 GBP+43.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0KXMROPER TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.01557.8 USD+2.71%1130.2846.332B GBP43.939.97 GBP+14.08%0.51%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0L5NSERVICENOW INC COM USD0.001772.0 USD+4.13%2.853K4.05121.131B GBP91.726.61 GBP+425.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0L8ZCONTEXTVISION AB SEK0.02696.78 NOK−6.29%1.194K0.7140.343M GBP14.580.04 GBP+125.64%4.40%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0LBPSYNOPSYS INC COM STK USD0.01599.0 USD+11.18%1.21K1.3965.506B GBP65.967.16 GBP+49.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0LCXTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC COM STK USD0.01152.58 USD+0.95%1.506K0.7720.364B GBP−6.73 GBP−278.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0LEETERADATA CORPORATION COM STK USD0.0138.2 USD+0.68%1.118K0.472.912B GBP64.020.47 GBP+98.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0LF5THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A82.65 USD+1.28%2.617K0.1831.705B GBP231.010.28 GBP+242.07%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0LHLTWILIO INC COM USD0.001 CL A56.73 USD+1.39%4.353K0.548.045B GBP−4.34 GBP+19.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0LHP2U INC COM USD0.0010.4115 USD−7.59%5.808K0.0328.21M GBP−3.09 GBP+5.89%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0LO3VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL 'A'219.9 USD+1.93%280.1127.523B GBP63.162.87 GBP+42.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0M2AADEIA INC COM USD0.00111.970 USD+8.42%3050.651.004B GBP20.190.47 GBP1.69%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0N8RDIGITAL BROS SPA EUR0.409.840 EUR−5.66%5080.15109.484M GBP37.220.23 GBP−85.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0N9WNETGEM NPV0.964 EUR−0.41%10.6727.1M GBP5.22%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0NAUGK SOFTWARE SE NPV (BR)203 EUR−1.46%880.29388.655M GBP−4.25 GBP−187.67%0.02%Dịch vụ Công nghệ
0NCAIVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG NPV14.00 EUR−1.13%1.71K2.14209.488M GBP26.900.45 GBP−18.72%1.71%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0NEYUSU SOFTWARE AG NPV16.25 EUR−1.22%1252.02146.203M GBP33.470.42 GBP−20.07%3.38%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0NLDTXT E-SOLUTIONS SPA EUR0.5020.35 EUR−0.73%20.01202.637M GBP14.801.19 GBP+78.47%0.89%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0NN5YOC AG NPV(BR)15.25 EUR+42.52%15K4838.7145.422M GBP30.550.43 GBP−24.88%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0OPMDATALEX ORD USD0.100.510 EUR−7.11%7.17K0.0962.112M GBP−0.09 GBP−88.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0OPYPARROT EUR0.15242.62 EUR0.00%350.6568.253M GBP−0.79 GBP−44.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0P5LAXWAY SOFTWARE EUR227.1 EUR−8.45%580.34548.369M GBP1.35%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0QTVIAR SYSTEMS GROUP SER'B'NPV138.0 SEK+0.72%30.01143.089M GBP−1.30 GBP−497.17%1.09%Dịch vụ Công nghệ
0QUSG5 ENTERTAINMENT AB NPV128.1 SEK+0.33%1910.1979.682M GBP8.141.22 GBP+96.25%6.26%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0QY2NORCOM INFO.TECH. GMBH&CO.KGAA NPV (POST SPLT)5.40 EUR−0.50%951.769.301M GBP−0.51 GBP−13108.89%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0R09SPLUNK INC COM USD0.001155.72 USD+0.21%800.2320.697B GBP350.900.37 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0R0PBLACKBERRY LTD NPV3.680 CAD−4.79%40.001.244B GBP−0.78 GBP−82.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0R2YADOBE INC COM STK USD0.0001540.2 USD+1.75%4.649K0.06192.298B GBP45.709.36 GBP+17.01%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0R9TEQUASENS EUR0.2048.35 EUR+2.33%9471.27605.475M GBP2.44%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0RDIVITEC SOFTWARE GP SER'B'NPV561.0 SEK+1.39%8460.151.573B GBP0.40%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0RG5QT GROUP OYJ NPV78.82 EUR−0.53%17.32K4.701.706B GBP56.671.21 GBP+2.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0RP6ENEA AB NPV52.6 SEK−2.95%3751.0286.2M GBP−2.07 GBP−587.12%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0RSLESKER EUR2158.1 EUR+2.68%9591.70778.931M GBP0.48%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0RUUSTARBREEZE AB SER'B'NPV0.3125 SEK+4.34%28.578K3.9733.775M GBP2.170.01 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
0TIQFAIR ISAAC CORP COM USD0.011280 USD+3.77%330.5624.474B GBP71.6014.05 GBP+19.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0TMVFIVE9 INC COM USD0.00162.00 USD−11.11%2.349K6.094.08B GBP−0.89 GBP+16.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0TZZHUBSPOT INC COM USD0.001605.2 USD+3.92%770.2123.589B GBP−2.79 GBP−51.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0U3QINTERDIGITAL INC COM STK USD0.01109 USD+0.42%1.6K4.472.192B GBP14.585.90 GBP+143.58%1.38%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
0V50RINGCENTRAL INC COM USD0.0001 CL'A'30.10 USD−7.13%1.646K2.022.343B GBP−1.37 GBP+81.11%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0VC5XTRACT ONE TECHNOLOGIES INC COM NPV0.730 CAD+1.39%472.7684.814M GBP−0.05 GBP+71.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
0XL5ZUORA INC COM USD0.0001 CLASS A8.105 USD+1.57%5100.43895.458M GBP−0.48 GBP+39.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
0XNHDOCUSIGN INC COM USD0.000149.685 USD−1.10%4.397K1.678.068B GBP198.980.21 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
0ZC0TENABLE HOLDINGS INC COM USD0.0147.02 USD+2.49%3330.604.31B GBP−0.53 GBP+18.12%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ACCACCESS INTELLIGENCE ORD GBP0.0555.5 GBX0.00%00.0070.873M GBP−0.02 GBP+75.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ACRMACUITYRM GROUP PLC ORD GBP0.0014.00 GBX0.00%50.446K0.284.862M GBP−0.01 GBP+44.24%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ACSOACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC ORD GBP0.01532 GBX−0.37%412.787K7.31222.614M GBP37.410.14 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AFRNAFERIAN PLC ORD GBP0.0110.00 GBX0.00%31.946K0.2111.121M GBP−0.24 GBP−843.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AIQAIQ LTD ORDS GBP0.01 (DI)4.00 GBX0.00%00.002.59M GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALFAALFA FINANCIAL SOFTWARE HLDGS PLC ORD GBP0.001181.5 GBX+1.11%27.507K0.23518.909M GBP20.840.09 GBP+22.68%0.67%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALTALTITUDE GROUP ORD GBP0.00428.2 GBX+1.07%14.057K0.2219.918M GBP39.310.01 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
AOMACTIVEOPS PLC ORD GBP0.001113 GBX+11.39%140.238K0.2072.078M GBP703.130.00 GBP0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
APTDAPTITUDE SOFTWARE GROUP PLC ORD GBP0.07333333305 GBX0.00%195.854K2.12174.88M GBP76.060.04 GBP−69.58%1.77%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh