Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: Personnel Services

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, Personnel Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0DZJGROUPE CRIT EUR0.3674.4 EUR−0.27%00.00705.152M GBP4.72%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0HDQSYNERGIE EUR533.40 EUR−0.74%42.00679.622M GBP2.42%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
0KX9ROBERT HALF INC COM STK USD0.00179.0 USD−0.77%2691.256.661B GBP20.433.04 GBP−35.71%2.40%Dịch vụ Thương mại
Bán
0QNMADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)37.10 CHF+1.22%173.718K1.015.469B GBP19.751.68 GBP−33.99%6.82%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
EMREMPRESARIA GROUP ORD GBP0.0536.6 GBX0.00%20.554K1.0617.688M GBP18.810.02 GBP3.84%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GATCGATTACA PLC ORD GBP0.01111 GBX0.00%16.113K0.4734.984M GBP28.980.04 GBP+112.78%2.25%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
HASHAYS PLC ORD GBP0.0194.70 GBX−0.94%3.213M1.781.515B GBP11.120.09 GBP+134.71%5.48%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IPELIMPELLAM GROUP PLC ORD GBP0.01835 GBX0.00%81.875K14.71371.428M GBP19.610.43 GBP+138.01%6.69%Dịch vụ Thương mại
NBBNORMAN BROADBENT PLC ORD GBP0.017.75 GBX0.00%00.004.95M GBP−0.00 GBP+20.75%0.00%Dịch vụ Thương mại
PAGEPAGEGROUP PLC ORD GBP0.01446.0 GBX+0.36%200.486K0.351.404B GBP14.130.32 GBP+192.04%7.15%Dịch vụ Thương mại
Mua
RTCRTC GROUP PLC ORD GBP0.0167.5 GBX0.00%2.425K0.659.889M GBP13.080.05 GBP+35.43%1.48%Dịch vụ Thương mại
RWAROBERT WALTERS ORD GBP0.20440 GBX+2.33%67.435K0.84294.411M GBP12.660.35 GBP+47.85%5.47%Dịch vụ Thương mại
Mua
STAFSTAFFLINE GROUP ORD GBP0.1031.5 GBX−0.16%2.698M5.8746.489M GBP0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
STEMSTHREE PLC ORD GBP0.01419.0 GBX+0.12%75.126K0.48559.844M GBP11.350.37 GBP+77.89%3.82%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh