Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: dược phẩm: chính

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, dược phẩm: chính. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ASTRAZENECA PLC ORD USD0.25 hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A. EUR0.20, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0TDDNOVO NORDISK A/S ADR-EACH CNV INTO 1 CLASS'B'DKK1
Chứng chỉ lưu ký
466.373 B GBP136.5 USD+1.85%14.748 K1.0447.052.29 GBP+52.96%0.73%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0A4JASTRAZENECA PLC SPON ADR EACH REP 0.50 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
191.896 B GBP79.0 USD−0.11%3.175 K0.8938.851.61 GBP+34.44%1.80%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AZNASTRAZENECA PLC ORD USD0.25191.609 B GBP12404 GBX+0.36%1.437 M0.6238.473.22 GBP+27.72%1.84%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0QQ6ROCHE HOLDINGS AG CHF1 (BR)161.801 B GBP254.8 CHF−0.27%7970.1817.8213.34 GBP−11.70%3.76%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0TDFROCHE HOLDINGS AG SPN ADR EACH REP 0.125 GENUS
Chứng chỉ lưu ký
161.672 B GBP31.8 USD+0.13%2000.2416.031.56 GBP−10.56%2.67%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0K9ENOVARTIS AG ADR-EACH REPR 1 CHF0.5(REGD)
Chứng chỉ lưu ký
158.581 B GBP101.5 USD−0.40%3040.2913.775.84 GBP+126.63%3.14%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0QZUVERTEX PHARMACEUTICAL COM STK USD0.0190.942 B GBP449.85 USD+0.33%1.305 K2.5329.1912.21 GBP+22.79%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0R2MREGENERON PHARMACEUTICALS INC COM STK USD0.00185.347 B GBP984.2 USD−0.81%760.2529.0826.82 GBP−8.04%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GSKGSK PLC ORD GBP0.312572.935 B GBP1778.0 GBX−0.59%6.821 M1.0316.281.09 GBP−68.43%3.24%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0M3QZOETIS INC COM USD0.01 CL 'A'61.82 B GBP171.60 USD−0.68%3.295 K1.2633.084.11 GBP+17.23%0.94%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0QNOLONZA GROUP AG CHF1 (REGD)32.622 B GBP512.0 CHF+0.08%79.553 K0.8457.688.28 GBP−77.54%0.69%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0A87TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
32.392 B GBP13.0 USD−0.44%7461.1240.730.25 GBP−56.96%4.30%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0R1BBIOGEN INC COM STK USD0.000525.821 B GBP219.4 USD−2.90%2.028 K1.5427.416.34 GBP−62.82%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0HD2ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0115.031 B GBP150.10 USD−1.09%370.16−2.13 GBP+69.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0NIQSARTORIUS AG NPV13.951 B GBP209.5 EUR−0.24%310.2596.391.86 GBP−73.70%0.35%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0SANSANDOZ GROUP AG CHF0.0511.892 B GBP32.32 CHF+0.75%16.334 K0.140.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0K6RNEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM STK USD0.00111.05 B GBP140.20 USD−0.83%3362.3638.552.88 GBP+497.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0J9PINCYTE CORPORATION COM USD0.00110.305 B GBP57.92 USD+0.00%7.059 K1.3417.582.61 GBP+127.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0L35SAREPTA THERAPEUTICS INC COM USD0.00019.55 B GBP126.60 USD−2.64%2291.241903.520.05 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0QNDBACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD)5.728 B GBP87.15 CHF−2.06%50.201 K1.3458.401.39 GBP−7.80%0.90%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0VQAVIKING THERAPEUTICS INC COM USD0.000015.471 B GBP62.72 USD+0.05%7.173 K0.87−0.74 GBP+0.82%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0IJOEXELIXIS INC COM STK USD0.0014.817 B GBP20.30 USD−4.65%3320.1531.390.51 GBP+36.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0JDIIONIS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0014.368 B GBP38.10 USD+2.70%1.539 K2.37−2.11 GBP−15.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0ILLLABORATORIOS FARMACEUTOCOS ROVI SA EUR0.064.036 B GBP90.25 EUR+2.04%1390.1628.022.79 GBP−14.01%1.18%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0JXIMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC USD0.00013.945 B GBP231.1 USD−3.44%1190.60−18.29 GBP−27.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0ABRH.LUNDBECK A/S SER'A'DKK13.355 B GBP32.45 DKK−0.61%1.387 K0.4513.330.28 GBP+1.46%2.16%Công nghệ Sức khỏe
0QQOSIEGFRIED HOLDING AG CHF11 (REGD)3.267 B GBP897 CHF+1.93%2850.3534.2024.47 GBP+19.06%0.38%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0Y5EPERRIGO COMPANY PLC COM EUR0.0013.149 B GBP28.39 USD−3.47%4802.63−0.02 GBP+97.04%3.73%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0JAVINSMED INC COM STK USD0.012.827 B GBP23.8 USD−1.69%8331.03−4.15 GBP−22.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0J7GHUTCHISON CHINA MEDITECH LTD HUTCHISON CHINA MEDITECH ADR REPRESENTIN
Chứng chỉ lưu ký
2.754 B GBP18.7 USD−6.27%1301.2532.510.45 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HCMHUTCHMED (CHINA) LIMITED ORD USD0.12.753 B GBP304 GBX−2.88%42.23 K0.3433.010.09 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0LIFULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC COM USD0.0012.689 B GBP39.6 USD−3.06%40.03−6.36 GBP+21.74%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
00RD1CAMURUS AB NPV2.358 B GBP553.5 SEK−1.16%2.222 K0.6571.050.58 GBP+289.26%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0I3QCORCEPT THERAPEUTICS INC COM STK USD0.000012.346 B GBP27.92 USD−2.65%4710.6826.300.84 GBP+30.54%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0HF9AMICUS THERAPEUTICS INC COM STK USD0.012.267 B GBP9.50 USD−4.24%4710.26−0.39 GBP+30.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0VGITG THERAPEUTICS INC COM USD0.0012.154 B GBP17.280 USD−2.70%1.232 K0.2478.370.17 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0A4WACADIA PHARMACEUTICALS INC COM STK USD0.00012.058 B GBP15.690 USD−1.93%4.895 K2.78−0.01 GBP+98.26%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
INDVINDIVIOR PLC ORD USD0.51.788 B GBP1328 GBX+0.23%520.737 K1.15763.220.02 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0HB0AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.0011.495 B GBP33.0 USD−0.87%2644.39−5.00 GBP−58.92%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0LB2SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC USD0.0011.206 B GBP28.2 USD−0.78%4.7 K103.52−0.23 GBP−132.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0RGICOSMO PHARMACEUTICALS N.V. EUR0.26 (REGD)1.062 B GBP72.9 CHF−0.14%20.00881.500.08 GBP−93.91%1.40%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0O1OVETOQUINOL EUR2.51.053 B GBP104.4 EUR+1.16%941.5822.234.07 GBP−11.64%0.76%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0W4NFORMYCON AG NPV (BR)657.023 M GBP41.40 EUR−0.72%460.148.764.10 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0K1RVIRIDIAN THERAPEUTICS INC COM USD0.01638.275 M GBP11.9 USD−8.84%1.639 K1.42−3.57 GBP+3.36%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0K16EVOLUS INC USD0.00001637.987 M GBP12.6 USD−4.76%3790.88−0.83 GBP+18.05%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0SGCARBUTUS BIOPHARMA CORP NPV506.754 M GBP3.300 USD−1.93%2600.06−0.35 GBP+3.41%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0QNABASILEA PHARMACEUTICA AG ALLSCHWIL CHF1 (REGD)447.57 M GBP44.35 CHF+3.49%1.268 K1.4283.960.49 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0A5RCALLIDITAS THERAPEUTICS AB SER'B'NPV447.13 M GBP123.0 SEK+7.79%2.427 K0.83−0.67 GBP−11.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0SZICORBUS PHARMACEUTICALS HOLDINGS IN COM USD0.0001(POST REV SPLIT)378.356 M GBP43.0 USD−2.98%2660.34−5.52 GBP+42.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
00ACHMEDINCELL SA EUR0.01353.883 M GBP14.62 EUR+0.83%10.06−0.88 GBP−25.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BMKBENCHMARK HLDGS PLC ORD GBP0.001347.647 M GBP43.7 GBX−7.02%310.602 K6.36−0.04 GBP+1.56%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BXPBEXIMCO PHARMACEUTICALS SPON GDR REP ONE ORD SH OF TAKA 10 REG S
Chứng chỉ lưu ký
331.826 M GBP40.6 GBX0.00%3.336 K0.064.660.09 GBP+2.11%5.14%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0IIMESPERION THERAPEUTICS INC COM USD0.001319.391 M GBP2.260 USD−6.61%22.263 K1.06−0.80 GBP+70.46%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0UNLNEKTAR THERAPEUTICS COM STK USD0.0001253.046 M GBP1.700 USD+0.59%2.387 K0.16−0.73 GBP+58.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0LKBVANDA PHARMACE INC COM STK USD0.001235.561 M GBP5.00 USD−3.06%25.406 K4.91−0.07 GBP−130.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0M26XOMA CORP COM USD0.0075(POST REV SPLT)230.957 M GBP24.0 USD−4.28%00.00−3.11 GBP−49.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0A43INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001(POST SPLIT)229.542 M GBP11.08 USD−3.15%3.425 K0.71−4.38 GBP+53.05%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0IGAEMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM STK USD0.001207.148 M GBP5.028 USD−2.04%15.71 K0.54−8.73 GBP−36.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
APHALLIANCE PHARMA PLC ORD GBP0.01189.951 M GBP38.60 GBX+9.82%4.416 M1.575.05%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0RB1LABORATORIO REIG JOFRE SA EUR0.50185.868 M GBP2.82 EUR+2.17%1619.7025.160.10 GBP+68.57%1.17%Công nghệ Sức khỏe
00ABWEGETIS THERAPEUTICS AB NPV173.18 M GBP8.00 SEK−0.62%3.578 K0.86−0.09 GBP−11.51%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
FARNFARON PHARMACEUTICALS OY ORD NPV (DI)170.454 M GBP196 GBX−17.65%201.946 K4.82−0.41 GBP−17.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0QOINEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A. EUR0.20159.129 M GBP10.34 CHF+45.46%3900.09−0.82 GBP+2.62%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0KBUOMEROS CORP COM USD0.01156.051 M GBP3.300 USD−5.17%5540.14−1.56 GBP−364.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0RADOSE IMMUNOTHERAPEUTICS EUR0.20154.172 M GBP8.45 EUR−0.12%80.24−1.02 GBP−26.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0H7RABEONA THERAPEUTICS INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT)139.135 M GBP4.16 USD−4.38%5.683 K1.86−2.54 GBP+8.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0HA3ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC USD0.0001129.128 M GBP7.50 USD−6.46%5981.03−8.10 GBP+30.06%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0QW5HEIDELBERG PHARMA AG NPV117.852 M GBP2.97 EUR+0.68%101.20−0.34 GBP+14.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0QAIADOCIA EUR0.10112.651 M GBP9.18 EUR+1.44%2800.60−1.66 GBP+40.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0HX7ADICET BIO INC COM USD0.0001105.475 M GBP1.591 USD−4.76%5.378 K1.37−2.34 GBP−16.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0IL8FIBROGEN INC COM USD0.0196.35 M GBP1.2505 USD+0.81%128.375 K1.63−1.94 GBP+25.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
EEAHECO ANIMAL HEALTH ORD GBP0.0578.584 M GBP118.0 GBX+1.72%101.995 K3.95−0.02 GBP−127.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0L49SCYNEXIS INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)75.268 M GBP2.290 USD−9.13%2.952 K0.481.231.48 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0QN1SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING AG CHF0.1 (POST CONS)70.63 M GBP9.44 CHF+1.51%10.000.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0HIYATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM USD0.000166.357 M GBP0.6650 USD−6.97%2.157 K0.11−1.68 GBP−1.72%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
PPOLBPOOLBEG PHARMA PLC ORD GBP0.000266 M GBP13.20 GBX0.00%1.296 M0.75−0.01 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
0H8TACLARIS THERAPEUTICS INC USD0.0000164.536 M GBP1.1650 USD−2.15%3.75 K0.92−0.86 GBP+24.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0JYLMARINUS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001(POST REV SPLT)55.803 M GBP1.31 USD−4.40%3.86 K0.62−2.09 GBP−335.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VVLGVENTURE LIFE GROUP PLC ORD GBP0.00349.334 M GBP39.0 GBX0.00%59.989 K0.6056.520.01 GBP−61.45%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AARECARECOR THERAPEUTICS PLC ORD GBP0.0148.544 M GBP159 GBX0.00%39.962 K1.09−0.28 GBP−25.74%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0RIMGENSIGHT BIOLOGICS SA EUR0.02533.716 M GBP0.3880 EUR−0.51%1220.30−0.47 GBP+49.87%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
0RAGABIONYX PHARMA EUR0.0532 M GBP1.204 EUR+2.03%80.07−0.10 GBP+48.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0KF3PALATIN TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT)25.922 M GBP2.015 USD−0.29%7250.40−1.97 GBP+15.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0HS8LISATA THERAPEUTICS INC COM USD0.00120.312 M GBP3.10 USD−3.13%4000.91−1.95 GBP+77.76%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0JW9MEI PHARMA INC COM USD0.00000002 (POST REV SPLIT)16.737 M GBP3.14 USD−0.63%1600.970.803.11 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
0A4YAIM IMMUNOTECH INC COM USD0.00116.577 M GBP0.388 USD−2.76%170.01−0.50 GBP−58.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
STXSHIELD THERAPEUTICS PLC ORD GBP0.01516.032 M GBP2.400 GBX+17.07%23.725 M5.70−0.04 GBP+56.84%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0QSSPHAXIAM THERAPEUTICS S A EUR1 (POST CONSOLIDATION)15.874 M GBP3.070 EUR+3.37%110.65−33.82 GBP−89.63%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0RCQNICOX SA EUR0.0115.695 M GBP0.3795 EUR−6.18%150.680.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DDESTDESTINY PHARMA PLC ORD GBP0.0115.488 M GBP16.25 GBX0.00%69.475 K0.39−0.06 GBP+30.04%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0JQ2KALA BIO INC COM USD0.001 (POST REV SPLIT)14.438 M GBP6.625 USD−0.32%2002.41−12.00 GBP+56.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SNGSYNAIRGEN ORD GBP0.0114.358 M GBP6.64 GBX−7.01%635.992 K1.540.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0A8MAYTU BIOPHARMA INC COM USD0.0001 (POST REV SPLIT)13.687 M GBP3.06 USD−1.13%200.03−2.09 GBP+95.63%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0QKQRELIEF THERAPEUTICS HOLDING AG CHF4.00 (REGD)13.136 M GBP1.255 CHF−3.46%792.94−7.86 GBP−377.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0K2HMOLECULIN BIOTECH INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)9.247 M GBP4.58 USD+1.12%80.04−10.29 GBP+17.54%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BBVXBIVICTRIX THERAPEUTICS PLC ORD GBP0.019.078 M GBP11.0 GBX0.00%7.752 K0.690.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0A64ORAGENICS INC COM USD0.001(POST REV SPLT)8.856 M GBP1.97 USD−30.86%6610.66−5.70 GBP−12.87%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ROQROQUEFORT THERAPEUTICS PLC ORD GBP0.015.747 M GBP5.50 GBX+23.60%2.548 M23.88−0.01 GBP+47.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
0A6ISOLIGENIX INC COM USD0.001(POST REV SPLIT)4.89 M GBP0.360 USD−2.73%1000.02−0.59 GBP+79.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
VVALVALIRX ORD GBP0.0014.103 M GBP3.05 GBX−1.61%781.443 K0.11−0.02 GBP+13.73%0.00%Công nghệ Sức khỏe