Dược phẩm: Chính (Công nghiệp)

47
Cổ phiếu
938.722B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.079M
Khối lượng
+1.56%
Thay đổi
−3.82%
Hiệu suất Tháng
+13.71%
Hiệu suất Năm
+19.37%
Hiệu suất YTD
          
0A4J ASTRAZENECA PLC ASTRAZENECA ADR REPRESENTING 0.5 ORD SHS
58.992.24%1.29Sức mua mạnh2.821K132.590B40.481.0476100.00
0A4P NOVAN INC NOVAN ORD SHS
8.444.52%0.36Bán10112.904M-1.5023.00
0A4X ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP ADAMIS PHARMACEUTICALS ORD SHS
1.032.27%0.02Bán220111.556M-0.46116.00
0A5R CALLIDITAS THERAPEUTICS AB CALLIDITAS THERAPEUTICS ORD SHS
99.00-1.20%-1.20Bán6.516K439.268M-1.0134.00
0A87 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD TAKEDA PHARMACEUTICAL ADR REP 0.5 ORD SH
17.221.12%0.19Sức mua mạnh5739.663B13.350.9347099.00
0A8E XERIS PHARMACEUTICALS INC XERIS PHARMACEUTICALS ORD SHS
2.38-1.04%-0.03Sức bán mạnh166114.642M-1.06180.00
0A8I GENPREX INC GENPREX ORD SHS
2.730.44%0.01Bán23494.039M-0.3012.00
0A8M AYTU BIOPHARMA INC AYTU BIOPHARMA ORD SHS
3.02-1.38%-0.04Bán1.000K54.930M-2.0075.00
0G99 THROMBOGENICS NV THROMBOGENICS NV ORD SHS
1.883.07%0.06Bán20061.267M-0.6966.00
0GP7 MEDIVIR AB MEDIVIR B ORD SHS
9.99-9.18%-1.01Bán89546.297M-0.06
0IGA EMERGENT BIOSOLUTIONS INC EMERGENT BIOSOLUTIONS ORD SHS
54.25-5.90%-3.40Sức bán mạnh152.202B11.704.082200.00
0IMT PHOTOCURE ASA PHOTOCURE ORD SHS
103.30-1.62%-1.70Sức bán mạnh1.528K236.077M329.980.0389.00
0J7G HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD HUTCHISON CHINA MEDITECH ADR REPRESENTIN
38.19-1.75%-0.68Bán04.930B1280.00
0JQ2 KALA PHARMACEUTICALS INC KALA PHARMACEUTICALS ORD SHS
3.052.01%0.06Bán1.300K142.259M-1.52188.00
0K9E NOVARTIS AG NOVARTIS ADR REPRESENTING 1 ORD SHS
83.481.30%1.07Bán4134.144B20.942.88105794.00
0KCS OPKO HEALTH INC OPKO HEALTH ORD SHS
3.810.00%0.00Mua1.807K1.878B34.520.085269.00
0M2N ORION OYJ ORION CORPORATION A ORD SHS
34.550.29%0.10Bán924.138B25.011.183311.00
0QAV NANOBIOTIX SA NANOBIOTIX ORD SHS
9.73-3.56%-0.36Sức bán mạnh9.551K297.210M-1.1690.00
0QNA BASILEA PHARMACEUTICA AG BASILEA PHARMACEUTICA ORD SHS
44.40-2.84%-1.30Sức bán mạnh2.771K421.230M-3.22150.00
0QND BACHEM HOLDING AG BACHEM ORD SHS
777.283.09%23.28Mua1.249K8.244B107.035.501529.00
0QQ6 ROCHE HOLDING AG ROCHE HOLDING ORD SHS
385.540.86%3.28Bán32.491K233.292B23.4712.85101465.00
0QQJ EVOLVA HOLDING SA EVOLVA HOLDING ORD SHS
0.161.02%0.00Bán14.408K105.885M-0.0465.00
0RCQ NICOX SA NICOX ORD SHS
3.44-3.38%-0.12Bán200110.696M-0.4834.00
0RD1 CAMURUS AB CAMURUS ORD SHS
167.430.14%0.23Bán7.124K764.172M-0.24134.00
0RGI COSMO PHARMACEUTICALS NV COSMO PHARMACEUTICALS ORD SHS
82.011.88%1.52Bán1.277K906.794M-0.63265.00
0RU5 BERGENBIO ASA BERGENBIO ORD SHS
20.74-1.80%-0.38Sức bán mạnh4.891K156.093M-0.30
0TDD NOVO NORDISK A/S NOVO-NORDISK ADR REPSG 1 B ORD SHS
102.052.58%2.57Mua104165.497B32.572.2345323.00
0UNL NEKTAR THERAPEUTICS NEKTAR THERAPEUTICS ORD SHS
17.204.12%0.68Mua1432.185B-1.90718.00
AMYT AMRYT PHARMA PLC ORD 6P
173.50-0.86%-1.50Mua25.518K553.868M-0.34
AREC ARECOR THERAPEUTICS PLC ORD GBP0.01
300.00-6.83%-22.00Mua36.438K
AZN ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25
8710.001.76%151.00Sức mua mạnh3.289M132.590B40.332.1376100.00
BMK BENCHMARK HOLDINGS PLC ORD 0.1P
63.00-0.79%-0.50Mua58.415K425.684M-0.04815.00
BVX BIVICTRIX THERAPEUTICS PLC ORD 1P
18.000.00%0.00Bán34.797K
C4XD C4X DISCOVERY HOLDINGS PLC ORD 1P
32.500.00%0.00Mua5.000K74.039M-0.05
DDDD 4D PHARMA PLC ORD 0.25P
69.005.34%3.50Bán2.422M118.097M-0.23
DEST DESTINY PHARMA PLC ORD GBP0.01
114.50-0.87%-1.00Sức bán mạnh21.790K69.141M-0.1117.00
DNL DIURNAL GROUP PLC ORD GBP0.05
57.000.00%0.00Bán28.596K96.275M-0.07
EAH ECO ANIMAL HEALTH GROUP PLC ORD 5P
312.500.00%0.00Bán18.674K211.606M26.170.12
FARN FARON PHARMACEUTICALS OY ORD NPV (DI)
397.50-4.79%-20.00Bán35.339K210.662M-0.37
GSK GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 25P
1419.001.07%15.00Theo dõi8.690M65.282B16.140.8894066.00
HCM HUTCHMED (CHINA) LIMITED ORD USD0.10
567.000.53%3.00Mua27.397K4.930B1280.00
OCTP OXFORD CANNABINOID TECHNOLOGIES HOLDINGS PLC ORD GBP0.01
2.800.00%0.00Bán2.166M
POLB POOLBEG PHARMA PLC ORD 0.02P
11.251.12%0.12Bán997.189K
RENE RENEURON GROUP PLC ORD 1P
96.000.00%0.00Bán88.608K54.659M-0.29
STX SHIELD THERAPEUTICS PLC ORD 1.5P
40.201.77%0.70Bán455.520K85.275M-0.0915.00
VEC VECTURA GROUP PLC ORD 0.0271P
165.00-0.60%-1.00Mua531.254K1.004B8.250.21502.00
VLG VENTURE LIFE GROUP PLC ORD 0.3P
65.804.11%2.60Bán222.489K79.526M24.980.03
Tải thêm