Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: Pharmaceuticals: Other

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, Pharmaceuticals: Other. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0D1WBIOPHYTIS EUR0.0020.0040 EUR−4.76%194.739K3.803.412M GBP−0.07 GBP+59.87%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0DTFBOIRON EUR135.70 EUR−1.05%50.04540.621M GBP13.042.35 GBP+171.61%3.05%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
0HRTCV SCIENCES INC COM USD0.00010.0325 USD−4.40%1.571K0.264.022M GBP2.960.01 GBP0.00%Công nghệ Sức khỏe
0Q77AB SCIENCE EUR0.011.620 EUR−31.50%1.303K0.3194.737M GBP−0.31 GBP−51.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
0R9GNATURHOUSE HEALTH SA EUR0.051.570 EUR−0.32%230.9780.715M GBP7.71%Công nghệ Sức khỏe
0RA9ABIVAX EUR0.0113.42 EUR+1.36%280.02725.852M GBP−2.61 GBP−13.50%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AGYALLERGY THERAPEUTICS ORD GBP0.0012.44 GBX−2.80%264.068K0.58119.161M GBP−0.03 GBP−236.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ANCRANIMALCARE GROUP PLC ORD GBP0.20224 GBX+16.36%52.309K3.22115.708M GBP117.890.02 GBP+1087.50%2.29%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CHLLCHILL BRANDS GROUP PLC ORD GBP0.012.20 GBX+4.76%1.306M0.4810.632M GBP−0.01 GBP+66.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CLAICEL AI PLC ORD GBP0.0010.450 GBX−5.26%184.189K0.022.861M GBP−0.01 GBP+7.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
FUMFUTURA MEDICAL ORD GBP0.00242.8 GBX−2.73%322.769K0.33132.638M GBP−0.02 GBP−51.28%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
GUNGUNSYND PLC ORD GBP0.000850.145 GBX0.00%00.00804.455K GBP−0.00 GBP−193.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMMIMMUPHARMA ORD GBP0.011.055 GBX−4.52%62.94K0.054.602M GBP−0.01 GBP+69.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MXCMGC PHARMACEUTICALS LTD ORD NPV (DI)19.0 GBX−7.32%5.068K0.06856.529K GBP−3.71 GBP+18.05%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PXSPROVEXIS ORD GBP0.0010.660 GBX−5.71%7.416K0.0115.525M GBP−0.00 GBP−100.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SBTXSKINBIOTHERAPEUTICS PLC ORD GBP0.019.00 GBX−1.21%69.204K0.1717.367M GBP−0.02 GBP−75.51%0.00%Công nghệ Sức khỏe