Quỹ Đầu tư Bất động sản (Công nghiệp)

110
Cổ phiếu
783.226B
Giá trị vốn hóa thị trường
102.617K
Khối lượng
+1.35%
Thay đổi
+8.14%
Hiệu suất Tháng
−14.65%
Hiệu suất Năm
+8.18%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
0A26ELLINGTON FINANCIAL INC COM NPV
REIT
13.7USD−0.01%−0.0USD
Theo dõi
2002.75K712.397MGBP−1.05GBP170
0A7BCHIMERA INVESTMENT CORPORATION COM USD0.01
REIT
7.137USD3.40%0.235USD
Sức mua mạnh
2011.435K1.338BGBP−2.54GBP38
0H6EAGNC INVESTMENT CORP COM USD0.01
REIT
11.690USD2.77%0.316USD
Mua
4605.377K5.382BGBP−3.20GBP50
0HCHALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES COM STK USD0.01
REIT
157USD−1.50%−2USD
Mua
1.831K286.826K21.252BGBP48.272.95GBP559
0HEJAMERICAN HOMES 4 RENT COM USD0.01 'A'
REIT
33.0USD2.07%0.6USD
Mua
206599.61BGBP52.920.55GBP1.538K
0HEUAMERICAN TOWER CORP COM NEW USD0.01
REIT
220.95USD0.71%1.55USD
Theo dõi
30467.172K82.864BGBP34.825.66GBP6.378K
0HHTARLINGTON ASSET INVESTMENT CORP CLASS'A'COM USD0.01
REIT
3.00USD−0.36%−0.02USD
Bán
5015069.51MGBP46.810.06GBP11
0HHUARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM USD0.0001
REIT
6.210USD2.14%0.130USD
Mua
1.248K7.75K661.446MGBP−2.47GBP
0HJOAVALONBAY COMMUNITIES INC COM USD0.01
REIT
174.82USD1.38%2.38USD
Mua
213.671K20.018BGBP19.627.88GBP2.927K
0HOXBOSTON PROPERTIES INC COM STK USD0.01
REIT
73.04USD3.06%2.17USD
Mua
128769.312BGBP12.225.21GBP743
0HQKCBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC COM USD0.01
REIT
26.2USD−13.51%−4.0USD
Bán
1002.62K657.674MGBP−26.43GBP460
0I4WCROWN CASTLE INC COM USD0.01
REIT
147.76USD0.86%1.26USD
Mua
142.069K50.988BGBP38.003.21GBP
0I9FDIGITAL REALTY TRUST INC COM STK USD0.01
REIT
111.24USD2.90%3.14USD
Mua
18120.133K25.797BGBP22.184.41GBP3.03K
0IIBEQUITY RESIDENTIAL SHS OF BENEFICIAL INTEREST USD0.01
REIT
63.0USD0.86%0.5USD
Mua
352.21K19.301BGBP20.632.73GBP2.4K
0IIRESSEX PROPERTY TRUST INC COM STK USD0.0001
REIT
218USD0.09%0USD
Mua
61.313K11.662BGBP39.634.95GBP1.757K
0IJVEXTRA SPACE STORAGE INC COM USD0.01
REIT
156.16USD2.47%3.76USD
Mua
0017.012BGBP22.156.17GBP4.309K
0IL1FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST COM USD0.01
REIT
110USD0.11%0USD
Sức mua mạnh
14015.47K7.322BGBP23.494.24GBP315
0IS8COVIVIO HOTELS EUR4
REIT
15.65EUR−1.26%−0.20EUR
Mua
253912.055BGBP5.392.53GBP21
0IUETOUR EIFFEL EUR5.00
REIT
21.5EUR−0.92%−0.2EUR
Mua
10215306.146MGBP215.710.09GBP54
0IVQGLADSTONE COMMERCIAL CORP COM USD0.001
REIT
16.500USD−1.19%−0.200USD
Bán Mạnh
1201.98K540.866MGBP−0.04GBP69
0IW3GLOBAL NET LEASE INC COM USD0.01
REIT
14.220USD0.00%0.000USD
Mua
001.222BGBP2331.150.01GBP1
0J2ZHANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFL COM USD0.01
REIT
32.67USD0.00%0.00USD
Mua
002.564BGBP23.111.29GBP99
0J66HOST HOTELS & RESORTS INC COM STK USD0.01
REIT
18.6USD2.78%0.5USD
Sức mua mạnh
4328.055K10.738BGBP16.131.01GBP160
0JBDINNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES INC COM USD0.001
REIT
86.92USD0.99%0.86USD
Bán
32611.971BGBP16.544.73GBP18
0JD3INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM USD0.01 (POST REV SPLIT)
REIT
14.49USD1.15%0.17USD
Mua
801.159K421.502MGBP−14.14GBP
0JDPIRON MOUNTAIN INC COM NPV
REIT
54.67USD3.18%1.69USD
Sức mua mạnh
1789.731K12.905BGBP31.221.53GBP25K
0JR1KIMCO REALTY CORP COM STK USD0.01
REIT
21.8USD0.46%0.2USD
Mua
49210.733K11.292BGBP58.260.34GBP606
0JSPLTC PROPERTIES INC COM USD0.01
REIT
37.78USD2.98%1.09USD
Mua
1585.969K1.242BGBP15.452.14GBP25
0JSZLADDER CAPITAL CORP COM USD0.001 CL A
REIT
11.0USD1.85%0.2USD
Mua
5551.13BGBP12.320.79GBP65
0JX5MACERICH CO COM STK USD0.01
REIT
13.490USD6.18%0.786USD
Sức mua mạnh
4275.76K2.367BGBP−0.31GBP640
0JZZMEDICAL PROPERTIES TRUST INC COM STK USD0.001
REIT
12.760USD0.38%0.048USD
Theo dõi
3.433K43.805K6.295BGBP6.101.87GBP112
0K1EMID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES USD0.01
REIT
164USD0.40%1USD
Mua
0015.354BGBP30.194.86GBP2.429K
0K76RITHM CAPITAL CORP COM NPV (POST REV SPLIT)
REIT
9.340USD0.54%0.050USD
Mua
4984.651K3.563BGBP4.771.81GBP12.296K
0KBLOMEGA HEALTHCARE INVESTORS COM STK USD0.10
REIT
28.735USD0.74%0.210USD
Mua
1.669K47.959K5.486BGBP16.891.56GBP70
0KFUPARK HOTELS & RESORTS INC COM USD0.01
REIT
14.350USD3.75%0.518USD
Mua
253592.615BGBP48.080.26GBP80
0KODPROLOGIS INC COM USD0.01
REIT
129.58USD2.48%3.14USD
Mua
33443.276K98.842BGBP29.423.59GBP
0KS3PUBLIC STORAGE COM STK USD0.10
REIT
299.35USD1.41%4.15USD
Mua
3510.477K42.376BGBP12.0022.18GBP5.8K
0KUEREALTY INCOME CORP COM STK USD1
REIT
68.44USD0.96%0.65USD
Mua
1.852K126.749K34.527BGBP63.380.96GBP371
0KUTREGENCY CENTERS CORP COM STK USD0.01
REIT
65.0USD1.54%1.0USD
Sức mua mạnh
1.103K71.712K9.302BGBP24.162.38GBP432
0KYZSBA COMMUNICATIONS CORP COM USD0.01 CL A
REIT
290.40USD0.99%2.85USD
Bán
693201.244K25.153BGBP77.433.37GBP1.596K
0KZ6SL GREEN RLTY CORP COM USD0.01 (POST REV SPLIT)
REIT
39.4USD6.95%2.6USD
Mua
249462.134BGBP−1.23GBP
0L6PSIMON PROPERTY GROUP INC COM USD0.0001
REIT
128.34USD2.59%3.24USD
Sức mua mạnh
25833.112K33.894BGBP20.305.52GBP3.3K
0L98STAG INDUSTRIAL INC COM USD0.01
REIT
35.730USD0.42%0.150USD
Mua
31511.254K5.285BGBP26.821.19GBP86
0L9FSTARWOOD PROPERTY TRUST INC COM USD0.01
REIT
20.785USD3.01%0.605USD
Mua
2966.152K5.163BGBP7.722.38GBP277
0LA6STORE CAPITAL CORPORATION COM USD0.01
REIT
32.185USD0.08%0.025USD
Mua
391.255K7.337BGBP27.831.04GBP117
0LD4TANGER FACTORY OUTLET CENTERS COM STK USD0.01
REIT
18.826USD1.47%0.274USD
Sức mua mạnh
831.562K1.62BGBP25.610.66GBP573
0LHSUDR INC COM USD0.01
REIT
41.4USD2.37%1.0USD
Mua
1255.172K11.013BGBP82.560.45GBP1.229K
0LJBUNITI GROUP INC COM USD0.0001
REIT
6.395USD3.73%0.230USD
Mua
603841.243BGBP−0.05GBP754
0LO4VENTAS INC COM STK USD0.25
REIT
50.41USD−0.70%−0.36USD
Mua
1K50.411K17.106BGBP−0.10GBP434
0LR2VORNADO REALTY TRUST USD0.04
REIT
22.870USD3.38%0.745USD
Mua
80018.298K3.633BGBP44.470.45GBP3.224K
0LS8WP CAREY INC COM USD0.001
REIT
85.44USD0.59%0.50USD
Sức mua mạnh
262.221K14.346BGBP33.782.26GBP183
0LUSWELLTOWER INC COM USD1
REIT
74.40USD0.61%0.45USD
Mua
1279.449K28.638BGBP194.360.34GBP464
0LWGWEYERHAEUSER COMPANY COM STK USD1.25
REIT
33.575USD0.68%0.225USD
Mua
55518.634K20.358BGBP13.232.10GBP
0MCGHAMBORNER REIT AG NPV (REG)
REIT
7.270EUR1.11%0.080EUR
Mua
6945.045K521.335MGBP55.520.11GBP45
0N2CWERELDHAVE BELGIUM NPV
REIT
51.9EUR0.19%0.1EUR
Mua
1005.19K407.238MGBP7.625.86GBP54
0NGPHOME INVEST BELGIUM NPV (POST SPLIT)
REIT
20.0EUR0.02%0.0EUR
Bán
3096.182K314.48MGBP1.889.16GBP39
0NUTNEXTENSA NPV
REIT
49.55EUR−1.88%−0.95EUR
Bán
6297435.557MGBP9.014.83GBP40
0P2JASCENCIO SCA NPV
REIT
54.4EUR−0.37%−0.2EUR
Theo dõi
35319.203K315.029MGBP3.9712.07GBP
0R6HCARE PROPERTY INVESTMENT NPV
REIT
14.56EUR0.13%0.02EUR
Theo dõi
5.486K79.876K474.755MGBP3.943.13GBP24
0YY7DIGITALBRIDGE GROUP INC COM USD0.01 CLASS A (POST REV SPLT)13.55USD2.32%0.30USD
Bán
1001.356K1.877BGBP−2.36GBP250
AGRASSURA PLC ORD GBP0.10
REIT
56.50GBX1.62%0.90GBX
Mua
5.713M322.808M1.673BGBP13.690.04GBP87
AIREALTERNATIVE INCOME REIT PLC ORD GBP0.01
REIT
71.6GBX0.28%0.2GBX
Mua
40.282K2.888M57.719MGBP4.370.16GBP
ALNAALINA HOLDINGS PLC ORD GBP0.01
REIT
15.0GBX0.00%0.0GBX
Bán
002.03MGBP−0.02GBP1
APIABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED ORD GBP0.01
REIT
69.6GBX−0.57%−0.4GBX
Mua
582.974K40.575M265.328MGBP0
ASLIABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC ORD GBP0.0174.7GBX1.36%1.0GBX
Mua
316.382K23.634M307.894MGBP6.260.12GBP
BCPTBALANCED COMM PROPERTY TRUST ORD GBP0.01
REIT
83.6GBX1.46%1.2GBX
Bán
799.241K66.817M586.496MGBP3.280.25GBP0
BLNDBRITISH LAND CO ORD GBP0.25
REIT
441.5GBX0.55%2.4GBX
Sức mua mạnh
1.351M596.577M4.093BGBP7.370.60GBP853
BYGBIG YELLOW GROUP ORD GBP0.10
REIT
1223GBX1.75%21GBX
Mua
129.053K157.832M2.24BGBP4.892.46GBP495
CALCAPITAL & REGIONAL ORD GBP0.1
REIT
60.0GBX0.00%0.0GBX
Sức mua mạnh
9.87K592.2K101.481MGBP2.400.25GBP395
CAPCCAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC ORD GBP0.25
REIT
115.0GBX2.13%2.4GBX
Mua
449.511K51.694M979.168MGBP7.850.14GBP90
CRCCIRCLE PROPERTY PLC ORD NPV206GBX0.00%0GBX
Bán
18.43K3.797M60.118MGBP37.520.06GBP
CREICUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC ORD GBP0.01
REIT
93.5GBX0.65%0.6GBX
Mua
215.187K20.12M412.195MGBP6.680.14GBP0
CSHCIVITAS SOCIAL HOUSING PLC ORD GBP0.01
REIT
54.3GBX1.12%0.6GBX
Bán
1.181M64.136M329.268MGBP4.720.11GBP0
CTPTCT PROPERTY TRUST LIMITED ORD GBP0.01
REIT
72.4GBX−0.55%−0.4GBX
Mua
381.782K27.641M168.991MGBP2.100.35GBP0
DLNDERWENT LONDON ORD GBP0.05
REIT
2608GBX2.11%54GBX
Mua
162.134K422.845M2.929BGBP10.742.38GBP163
EPICEDISTON PROPERTY INVESTMENT CO PLC ORD GBP0.01
REIT
64.8GBX0.31%0.2GBX
Mua
143.22K9.281M136.944MGBP6.350.10GBP0
ESPEMPIRIC STUDENT PROP PLC GBP0.01
REIT
87.8GBX0.46%0.4GBX
Mua
712.342K62.544M529.743MGBP5.700.15GBP295
GPEGREAT PORTLAND ESTATES ORD GBP0.15263157894
REIT
570.5GBX3.16%17.5GBX
Sức mua mạnh
180.861K103.181M1.443BGBP76.170.07GBP162
GWIGLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST LTD ORD NPV3.09EUR−0.16%−0.01EUR
Bán
8202.534K601.144MGBP10.140.26GBP248
HMSOHAMMERSON ORD GBP0.05
REIT
27.72GBX−0.93%−0.26GBX
Mua
8.49M235.334M1.384BGBP−0.00GBP426
IHRIMPACT HEALTHCARE REIT PLC ORD GBP0.01
REIT
105.6GBX−0.19%−0.2GBX
Mua
240.864K25.435M437.573MGBP8.650.12GBP0
KCRKCR RESIDENTIAL REIT PLC ORD GBP0.10
REIT
12.0GBX0.00%0.0GBX
Bán
005MGBP−0.01GBP
LABSLIFE SCIENCE REIT PLC ORD GBP0.01
REIT
68.4GBX0.59%0.4GBX
Bán
217.974K14.909M238MGBP0
LANDLAND SECURITIES GROUP ORD GBP0.106666666
REIT
707.4GBX0.86%6.0GBX
Mua
1.038M734.343M5.189BGBP12.860.55GBP532
LASLONDON & ASSOCIATED PROPERTIES ORD GBP0.1016.0GBX0.00%0.0GBX
Bán
0013.652MGBP2.840.06GBP
LMPLONDONMETRIC PROPERTY PLC ORD GBP0.10
REIT
192.9GBX1.90%3.6GBX
Mua
1.038M200.192M1.891BGBP7.370.26GBP35
LXILXI REIT PLC ORD GBP0.01
REIT
117.2GBX0.51%0.6GBX
Mua
2.265M265.472M2.009BGBP12.560.09GBP
MLIINDUSTRIALS REIT LIMITED ORD EUR0.000001258
REIT
126.0GBX−1.56%−2.0GBX
Bán Mạnh
293.878K37.029M361.025MGBP7.930.16GBP52
NRRNEWRIVER REIT PLC ORD GBP0.01
REIT
90.8GBX0.00%0.0GBX
Mua
367.58K33.376M283.213MGBP10.110.09GBP51
PHPPRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC ORD GBP0.125
REIT
114.1GBX1.60%1.8GBX
Mua
1.907M217.604M1.525BGBP9.770.13GBP75
PNSPANTHER SECURITIES ORD GBP0.25316GBX0.00%0GBX
Mua
0055.037MGBP3.810.83GBP
PRSRPRS REIT PLC (THE) ORD GBP0.01
REIT
88.9GBX0.57%0.5GBX
Mua
258.05K22.941M488.285MGBP4.120.21GBP
PSDLPHOENIX SPREE DEUTSCHLAND LTD ORD NPV245GBX2.08%5GBX
Theo dõi
23.118K5.664M224.977MGBP7.560.32GBP
RESIRESIDENTIAL SECURE INCOME PLC ORD GBP0.01
REIT
77.4GBX−0.77%−0.6GBX
Bán
125.974K9.75M143.316MGBP10.540.07GBP
RGLREGIONAL REIT LTD ORD NPV
REIT
59.3GBX2.24%1.3GBX
Theo dõi
652.15K38.672M305.832MGBP7.670.08GBP
RLEREAL ESTATE INVESTORS ORD GBP0.10
REIT
28.5GBX0.00%0.0GBX
Bán
199.364K5.682M49.206MGBP3.910.07GBP
SAFESAFESTORE HOLDINGS PLC ORD GBP0.01
REIT
1013GBX0.90%9GBX
Mua
227.972K230.936M2.203BGBP4.732.19GBP
SECSTRATEGIC EQUITY CAPITAL ORD GBP0.10
Quỹ ETF
301GBX0.33%1GBX
Mua
43.283K13.028M153.178MGBP−0.38GBP
SERESCHRODER EURPN REAL EST INV TST PLC ORD GBP0.1
REIT
80.6GBX−2.66%−2.2GBX
Bán
193.911K15.629M110.733MGBP9.370.09GBP1
SGROSEGRO PLC ORD GBP0.10
REIT
843.8GBX1.96%16.2GBX
Mua
1.812M1.529B10.2BGBP2.453.39GBP