Sản phẩm Giải trí (Công nghiệp)

16
Cổ phiếu
105.832B
Giá trị vốn hóa thị trường
26.958K
Khối lượng
+0.73%
Thay đổi
+5.54%
Hiệu suất Tháng
−0.25%
Hiệu suất Năm
+6.48%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
0DI7AFC AJAX NV EUR0.4511.10 EUR−3.48%−0.40 EUR
Bán Mạnh
31344 EUR173.144M GBP4.132.38 GBP448
0J3KHASBRO INC COM STK USD0.5060.64 USD−0.45%−0.28 USD
Mua
43226.192K USD6.743B GBP70.380.70 GBP6.49K
0JZHMATTEL INC COM STK USD118.44 USD−0.79%−0.15 USD
Mua
1.304K24.048K USD5.263B GBP25.120.61 GBP33.9K
0K85NINTENDO CO LTD ADR(8 CNV INTO 1 ORD)NPV
Chứng chỉ lưu ký
10.8 USD0.00%0.0 USD
Mua
00 USD39.923B GBP15.710.56 GBP
0KJQPOLARIS INC COM STK USD0.01118 USD−0.03%−0 USD
Mua
263.061K USD5.338B GBP11.028.76 GBP16.2K
0LF8THOR INDUSTRIES COM STK USD0.1094.48 USD1.18%1.10 USD
Mua
10945 USD3.998B GBP9.078.39 GBP32K
0NB2GUILLEMOT CORPORATION EUR0.777.53 EUR0.40%0.03 EUR
Mua
7005.271K EUR95.687M GBP5.721.18 GBP
0QVEFENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER'B'CHF1816 SEK1.87%15 SEK
Mua
6553.04K SEK782.636M GBP17.023.79 GBP
0R1ENINTENDO CO LTD NPV6098 JPY1.92%116 JPY
Mua
67.5K411.615M JPY39.92B GBP16.422.27 GBP
CCPCELTIC ORD GBP0.01128 GBX0.00%0 GBX
Mua
1.417K180.668K GBX120.553M GBP12.570.10 GBP841
CCTCHARACTER GROUP ORD GBP0.05306 GBX0.00%0 GBX
Bán
12.496K3.811M GBX59.066M GBP15.360.20 GBP
FDEVFRONTIER DEVELOPMENTS PLC GBP0.005539 GBX1.70%9 GBX
Mua
38.22K20.601M GBX207.673M GBP12.120.46 GBP792
GAWGAMES WORKSHOP GROUP ORD GBP0.059315 GBX0.65%60 GBX
Bán
45.44K423.274M GBX3.046B GBP24.753.77 GBP2.643K
HRNHORNBY PLC ORD GBP0.0122.6 GBX−7.79%−2.0 GBX
Bán Mạnh
6.009K135.203K GBX41.444M GBP−0.00 GBP
NXQNEXTEQ PLC ORD GBP0.001162.5 GBX0.00%0.0 GBX
Bán Mạnh
7.641K1.242M GBX108.085M GBP12.040.14 GBP230
TNDTANDEM GROUP ORD GBP0.25240 GBX0.00%0 GBX
Bán
307.2K GBX13.133M GBP19.500.13 GBP