Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: sản phẩm giải trí

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, sản phẩm giải trí. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như GAMES WORKSHOP GROUP ORD GBP0.05 hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như FRONTIER DEVELOPMENTS PLC GBP0.005, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0K85NINTENDO CO LTD ADR(8 CNV INTO 1 ORD)NPV
Chứng chỉ lưu ký
49.071 B GBP13.2 USD−0.45%1450.1518.010.58 GBP+7.21%1.84%Khách hàng Lâu năm
Mua
0R1ENINTENDO CO LTD NPV49.069 B GBP8482 JPY−0.07%35.1 K0.2020.132.21 GBP+13.47%2.49%Khách hàng Lâu năm
Mua
0J3KHASBRO INC COM STK USD0.506.848 B GBP60.46 USD−0.38%7150.55−8.04 GBP−1277.86%4.50%Khách hàng Lâu năm
Mua
0JZHMATTEL INC COM STK USD14.844 B GBP17.020 USD−0.67%3.371 K11.5820.740.65 GBP+11.77%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
0LF8THOR INDUSTRIES COM STK USD0.103.82 B GBP90.26 USD−0.63%00.0018.283.95 GBP−52.63%2.08%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
0KJQPOLARIS INC COM STK USD0.013.515 B GBP77.0 USD−0.29%120.0711.315.40 GBP−36.12%3.31%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
GAWGAMES WORKSHOP GROUP ORD GBP0.053.499 B GBP10620 GBX−0.65%122.045 K2.4425.084.23 GBP+16.51%5.18%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
0QVEFENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER'B'CHF1712.112 M GBP712 SEK+0.85%20.0228.831.83 GBP−47.42%2.11%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
0DI7AFC AJAX NV EUR0.45162.776 M GBP10.50 EUR+0.48%10.12−0.47 GBP+77.66%0.86%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
CCPCELTIC PLC ORD GBP0.01134.979 M GBP143 GBX0.00%15.583 K1.800.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
FDEVFRONTIER DEVELOPMENTS PLC GBP0.005100.356 M GBP260.0 GBX+5.05%157.07 K0.71−1.57 GBP−553.47%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
NNXQNEXTEQ PLC ORD GBP0.00187.709 M GBP132.0 GBX−2.58%30.235 K1.4310.260.13 GBP+230.00%2.27%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
0NB2GUILLEMOT CORPORATION EUR0.7777.176 M GBP6.20 EUR−2.52%10.02103.330.05 GBP−93.24%4.13%Khách hàng Lâu năm
Mua
CCCTTHE CHARACTER GROUP PLC ORD GBP0.0555.599 M GBP298 GBX+1.71%20.301 K0.9310.600.28 GBP−46.76%6.38%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
0EN5HANSEYACHTS AG NPV (BR)38.996 M GBP2.50 EUR0.00%0−0.08 GBP+79.84%0.00%Khách hàng Lâu năm
HHRNHORNBY PLC ORD GBP0.0134.82 M GBP20.5 GBX−2.38%8.702 K0.81−0.05 GBP−1609.38%0.00%Khách hàng Lâu năm
TTNDTANDEM GROUP ORD GBP0.259.685 M GBP177 GBX0.00%80.00−0.23 GBP−132.24%0.00%Khách hàng Lâu năm