Sản phẩm Giải trí (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
150.521B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.130K
Khối lượng
−0.31%
Thay đổi
−0.93%
Hiệu suất Tháng
−3.35%
Hiệu suất Năm
−14.14%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
0DI7 AFC AJAX NV AJAX ORD SHS
14.65-2.01%-0.30Bán771128.05227.451M-0.38408.00
0IFX ELECTRONIC ARTS INC ELECTRONIC ARTS ORD SHS
122.52-1.29%-1.60Bán57770694.0425.616B45.722.0311000.00
0J3K HASBRO INC HASBRO ORD SHS
96.88-2.07%-2.05Bán29128192.0810.045B30.242.436822.00
0JZH MATTEL INC MATTEL ORD SHS
21.18-3.71%-0.82Bán2765845.685.630B9.691.7132100.00
0K85 NINTENDO CO LTD NINTENDO ADR REPRESENTING 8 ORD SHS
57.191.01%0.57Mua452573.5539.702B13.123.206574.00
0KJQ POLARIS INDUSTRIES INC POLARIS INDUSTRIES ORD SHS
114.021.44%1.62Bán1114.025.069B11.677.2915000.00
0KUV ATARI SA ATARI ORD SHS
0.41-3.15%-0.01Mua13.392K5557.68109.596M-0.0425.00
0LCX TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD SHS
160.98-3.94%-6.61Sức bán mạnh111770.7813.928B34.633.636495.00
0LF8 THOR INDUSTRIES INC THOR INDUSTRIES ORD SHS
105.73-3.28%-3.58Bán1105.734.407B8.998.5831000.00
0N8R DIGITAL BROS SPA DIGITAL BROS ORD SHS
30.98-0.13%-0.04Bán1604956.80386.926M15.891.70259.00
0NB2 GUILLEMOT CORPORATION SA GUILLEMOT CORPORATION ORD SHS
15.22-1.59%-0.25Mua5598507.98201.954M9.021.47205.00
0R1E NINTENDO CO LTD NINTENDO ORD SHS
51700.001.36%692.83Mua3.741K193409700.0039.702B13.8224.616574.00
0RIB AS COMPANY SA A S COMPANY ORD SHS
2.16%10.785K23295.6023.616M11.980.1673.00
0RUU STARBREEZE AB STARBREEZE B ORD SHS
1.05-2.95%-0.03Sức bán mạnh44.558K46964.1363.893M-0.01124.00
CCP CELTIC PLC ORD 1P
103.50-1.43%-1.50Mua24.909K2578081.5099.180M-0.13667.00
CCT CHARACTER GROUP PLC ORD 5P
550.000.92%5.00Mua8.753K4814150.00116.533M
FDEV FRONTIER DEVELOPMENTS PLC ORD 0.5P
1800.000.67%12.00Bán99.336K178804800.00699.775M33.560.55634.00
GAW GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 5P
9450.00-0.94%-90.00Bán103.277K975967650.003.133B25.733.732283.00
HRN HORNBY PLC ORD 1P
38.500.00%0.00Sức bán mạnh7.693K296180.5064.267M48.120.01
JHD JAMES HALSTEAD PLC ORD 5P
550.000.00%0.00Bán39.788K21883400.001.163B28.740.19
QXT QUIXANT PLC ORD 0.1P
153.500.99%1.50Bán38.159K5857406.50101.004M180.950.01209.00
TND TANDEM GROUP PLC ORD 25P
630.00-0.79%-5.00Bán1.200K756000.0033.300M8.780.77
Tải thêm