Các công ty của Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong một ngành: ngân hàng khu vực

Danh sách sau có Các công ty ở Vương quốc Anh hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng khu vực. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.002 hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như PCI-PAL PLC ORD GBP0.01, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0A7MICICI BANK LIMITED ADR EACH REPR 2 SHS SPONS
Chứng chỉ lưu ký
74.348 B GBP26.8 USD−0.59%830.1517.941.19 GBP0.64%Tài chính
Sức mua mạnh
0IP9FISERV INC COM STK USD0.0170.327 B GBP152.32 USD+0.16%5670.3428.514.23 GBP+41.29%0.00%Tài chính
Mua
0UNICANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COM NPV36.213 B GBP67.53 CAD−0.18%3770.3910.343.83 GBP5.28%Tài chính
Theo dõi
0IM1FIFTH THIRD BANCORP COM NPV20.473 B GBP37.670 USD−0.71%2110.0212.012.48 GBP3.63%Tài chính
Mua
0JW2M & T BANK CORP COM STK USD0.5020.137 B GBP153.40 USD+0.50%80.0610.3711.72 GBP3.39%Tài chính
Mua
0HD0ALLY FINANCIAL INC COM USD0.019.414 B GBP39.350 USD−0.28%1.331 K0.2916.091.94 GBP3.05%Tài chính
Mua
0ACPBANQUE CANTONALE VAUDOISE CHF1 (REGD)6.968 B GBP93.25 CHF−0.90%5240.2417.075.10 GBP4.57%Tài chính
Bán
0LVJWESTERN UNION COMPANY (THE) COM STK USD0.013.447 B GBP12.930 USD−0.06%1.742 K0.207.651.34 GBP−15.65%7.26%Tài chính
Theo dõi
0QNULUZERNER KANTONALBANK AG CHF3.70 (REGD)2.966 B GBP69.2 CHF+0.29%1.26 K2.325.6910.69 GBP3.60%Tài chính
Mua
VMUKVIRGIN MONEY UK PLC ORD GBP0.102.751 B GBP213.2 GBX+0.47%7.892 M2.1015.330.14 GBP2.50%Tài chính
Mua
0QQZST GALLER KANTONALBANK AG CHF80 (REGD)2.315 B GBP442.5 CHF−0.90%4722.9212.7832.31 GBP3.79%Tài chính
Theo dõi
NETWNETWORK INTL HLDGS PLC ORD GBP0.102.092 B GBP392.6 GBX−0.00%413.33 K0.9739.580.10 GBP+30.70%0.00%Tài chính
Theo dõi
0QM2BERNER KANTONALBANK AG CHF20 (REGD)2.016 B GBP252 CHF+0.40%00.003.79%Tài chính
0QPJCEMBRA MONEY BANK AG CHF1 (REGD)1.827 B GBP71.50 CHF−0.87%3.362 K0.1113.285.02 GBP5.55%Tài chính
Theo dõi
0HCRBREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM USD0.011.659 B GBP42.41 USD+0.68%00.005.356.28 GBP1.98%Tài chính
Theo dõi
PAGPARAGON BANKING GROUP PLC ORD GBP11.58 B GBP748.0 GBX−1.58%402.755 K1.2911.280.66 GBP4.92%Tài chính
Mua
0RE6WALLISER KANTONALBANK CHF10 (REG)1.573 B GBP115.5 CHF0.00%80.2120.045.38 GBP3.32%Tài chính
0QPUVALIANT HOLDING AG CHF0.501.512 B GBP110.2 CHF0.00%6290.4511.908.14 GBP4.50%Tài chính
Mua
0I5ZCUSTOMERS BANCORP INC COM USD11.18 B GBP47.4 USD−0.40%2458.396.615.67 GBP0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
0QLTGRAUBUNDNER KANTONALBANK CHF100 (PTG)1.158 B GBP1775 CHF−1.39%020.2681.75 GBP2.65%Tài chính
Theo dõi
AALPHALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC ORD GBP0.002956.198 M GBP2250 GBX+0.45%212.839 K1.1711.062.03 GBP+269.12%0.71%Tài chính
Sức mua mạnh
0QF8AKTIA BANK PLC NPV591.233 M GBP9.53 EUR+0.11%1.618 K1.637.391.10 GBP7.34%Tài chính
Mua
0QS4THURGAUER KANTONALBANK CHF20 (PTG CERT)(BR)434.638 M GBP127.0 CHF0.00%00.003.2037.08 GBP2.46%Tài chính
Theo dõi
PAYPAYPOINT ORD GBP0.0033412.187 M GBP545 GBX−3.88%212.533 K1.8412.810.43 GBP+15.72%6.63%Tài chính
Mua
0RD0SPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S DKK10411.687 M GBP215.5 DKK−0.23%250.156.733.66 GBP3.74%Tài chính
CABPCAB PAYMENTS HOLDINGS PLC ORD GBP0.000333333408.662 M GBP158.2 GBX−1.62%473.26 K0.8916.280.10 GBP0.00%Tài chính
Mua
0RI3PARETO BANK ASA NOK12.00328.249 M GBP58.3 NOK−1.19%20.006.720.63 GBP6.71%Tài chính
Sức mua mạnh
0QLUBASLER KANTONALBANK PTG CHF8.50287.61 M GBP65.4 CHF−1.51%00.0015.773.87 GBP4.97%Tài chính
MTROMETRO BANK HOLDINGS PLC ORD GBP0.000001245.547 M GBP36.65 GBX+0.41%572.02 K0.612.740.13 GBP0.00%Tài chính
Bán
EEQLSEQUALS GROUP PLC ORD GBP0.01229.375 M GBP123.5 GBX+1.02%995.878 K2.0230.880.04 GBP0.41%Tài chính
Theo dõi
PPEELPEEL HUNT LIMITED ORD NPV165.176 M GBP135 GBX0.00%51.768 K0.90−0.02 GBP0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
0R9HBANCA SISTEMA SPA EUR0.12107.827 M GBP1.676 EUR+4.36%6.456 K2.827.940.18 GBP4.14%Tài chính
Sức mua mạnh
00O3QCSE REG CRED AGRI SUD-RHONE-ALPES EUR15.25 (INVESTMENT CERTIFICATE)73.982 M GBP134.50 EUR0.00%04.66%Tài chính
RRFXRAMSDENS HOLDINGS PLC ORD GBP0.0163.793 M GBP200 GBX0.00%123.505 K0.458.330.24 GBP+1969.83%5.20%Tài chính
Sức mua mạnh
PPCIPPCI-PAL PLC ORD GBP0.0142.49 M GBP66.0 GBX+11.86%253.546 K6.28−0.06 GBP−19.54%0.00%Tài chính
0RA7HIPAY GROUP EUR434.656 M GBP8.08 EUR+4.66%201.2118.510.38 GBP0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MMFXMANX FINANCIAL GROUP PLC ORD NPV23.308 M GBP20.0 GBX0.00%8.185 K0.235.880.03 GBP1.88%Tài chính
0A96SILVERGATE CAPITAL CORPORATION COM USD0.01 CLASS A12.504 M GBP0.500 USD0.00%00.000.00%Tài chính