Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp (Công nghiệp)

16
Cổ phiếu
243.178B
Giá trị vốn hóa thị trường
51.157K
Khối lượng
−0.24%
Thay đổi
+9.89%
Hiệu suất Tháng
+16.00%
Hiệu suất Năm
+11.09%
Hiệu suất YTD
           
0A0C STADLER RAIL AG CHF0.20 (REGD)
32.05-0.69%-0.22Theo dõi134.546K4311845.582.815B29.620.94
0A7Y WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP COM USD0.01
98.33-1.01%-1.00Mua1.026K100886.5815.021B27.543.2425000.00
0FNZ PONSSE OYJ NPV
26.302.06%0.53Bán25657.50620.736M17.691.282072.00
0GXK VBG GROUP AB SER'B'NPV
140.50-1.06%-1.50Mua41658448.00276.636M10.581.081714.00
0HOU BORG WARNER INC COM STK USD0.01
41.65-1.11%-0.47Mua1.365K56854.988.216B12.243.1049300.00
0I58 CUMMINS INC COM STK USD2.50
245.590.05%0.12Mua12229961.3729.080B18.3012.1059900.00
0KET PACCAR INC COM STK USD1
104.360.35%0.36Mua17718472.6030.342B13.946.6928500.00
0LSO WABASH NATIONAL CORP COM STK USD0.01
25.50-1.64%-0.42Mua1002549.501.011B28.120.856200.00
0MVJ TESMEC NPV
0.151.72%0.00Mua10.000K1542.0080.406M10.830.01934.00
0OGG CATANA GROUP EUR0.50
5.201.37%0.07Mua1.932K10051.62138.780M9.380.46582.00
0QQN BUCHER INDUSTRIES AG CHF0.20 (REGD)
373.07-3.49%-13.49Mua8.985K3352034.043.455B14.0423.6613562.00
0R2P DEERE & CO COM STK USD1
435.43-0.50%-2.17Mua462201168.66111.375B18.7620.46
0YSU EPIROC AB SER'A'NPV
199.911.20%2.38Sức mua mạnh188.325K37647504.6117.912B29.610.5415529.00
0YSV EPIROC AB SER'B'NPV
172.710.86%1.47Sức mua mạnh21.095K3643343.4017.912B25.670.5415529.00
SOM SOMERO ENTERPRISES INC COM STK USD0.001 (DI)
375.00-1.32%-5.00Bán18.936K7101000.00212.089M8.360.46140.00
WEIR WEIR GROUP ORD GBP0.125
1771.50-2.53%-46.00Mua1.738M3078712879.504.711B28.040.6511994.00
Tải thêm