Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

71
Cổ phiếu
466.048B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.805M
Khối lượng
−0.59%
Thay đổi
−0.09%
Hiệu suất Tháng
+16.42%
Hiệu suất Năm
+4.85%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0AA6AZELIS GROUP NV NPV18.05 EUR−1.81%38.779K0.863.887B GBP23.860.65 GBP97.62%1.06%Dịch vụ Phân phối
Mua
0ACLHYDROGENPRO ASA NOK0.0217.46 NOK−5.72%1.155K1.6387.697M GBP−0.06 GBP32.32%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0AH7BAYWA AG NPV(VINK)32.35 EUR−1.67%1.302K0.631.038B GBP26.121.06 GBP−71.30%3.34%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0DLIACOMO N.V EUR0.4519.30 EUR−1.53%1.797K1.68501.416M GBP12.511.33 GBP10.95%6.13%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0E6RS.T. DUPONT EUR0.050.0894 EUR−35.76%32741.798M GBP−0.00 GBP79.32%0.00%Dịch vụ Phân phối
0ERMIBERPAPEL GESTION SA EUR0.616.30 EUR−2.69%00.00152.265M GBP2.01%Dịch vụ Phân phối
Mua
0GLYS.A.M.S.E. EUR1159.5 EUR−5.06%51.09492.731M GBP6.6320.68 GBP−1.08%9.70%Dịch vụ Phân phối
Mua
0HF3CENCORA INC COM USD0.01181.30 USD0.33%2390.3829.983B GBP22.106.46 GBP−5.82%1.08%Dịch vụ Phân phối
Mua
0HGRAPPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC COM STK NPV156 USD1.15%00.004.949B GBP17.626.97 GBP34.29%0.90%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0HI1ARROW ELECTRONICS INC COM STK USD1122 USD−2.08%50.025.658B GBP6.2215.49 GBP−2.23%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
0HOYBOSTON SCIENTIFIC CORP COM USD0.0151.14 USD−0.91%4.722K0.2762.493B GBP85.970.47 GBP3.23%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0HTGCARDINAL HEALTH INC COM STK NPV88.22 USD1.67%4.021K5.2017.714B GBP89.090.78 GBP2.29%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
0IKWFASTENAL COM STK USD0.0154.38 USD0.17%5800.0625.638B GBP27.751.54 GBP9.71%2.51%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
0IUXGENUINE PARTS CO COM STK USD1141.05 USD−1.30%380.0116.348B GBP16.496.74 GBP10.83%2.66%Dịch vụ Phân phối
Mua
0IVBINNELEC MULTIMEDIA EUR1.538.64 EUR−1.96%3250.7220.763M GBP6.11%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0IVWGLENCORE PLC UNSPON ADR EA REPR 2 ORD
Chứng chỉ lưu ký
11.4 USD−0.89%1310.0155.75B GBP7.391.21 GBP423.10%8.62%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0IY1ATRIA OYJ EUR1.7010.76 EUR1.89%3171.90257.834M GBP−0.34 GBP−127.81%6.63%Dịch vụ Phân phối
Mua
0IZIGRAINGER W W INC COM STK USD0.50690.8 USD0.31%1960.2328.447B GBP19.8127.48 GBP36.84%1.04%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
0J8SASPO OYJ NPV5.95 EUR−1.12%420.47161.17M GBP33.940.15 GBP−80.17%7.56%Dịch vụ Phân phối
Bán
0JZUMCKESSON CORPORATION USD0.01441 USD0.41%140.0148.984B GBP16.4521.11 GBP185.11%0.51%Dịch vụ Phân phối
Mua
0K9JNOW INC COM USD0.0111.4 USD−2.97%90.071.016B GBP9.310.96 GBP85.72%0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
0KGBPATTERSON COMPANIES INC COM STK USD0.0130.2 USD2.20%1760.862.363B GBP13.731.71 GBP11.57%3.49%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
0L3CHENRY SCHEIN INC COM USD0.0173.40 USD−0.63%8.952K30.727.897B GBP21.522.69 GBP−25.84%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
0LP2VERITIV CORP USD1169 USD0.03%00.001.893B GBP7.6117.50 GBP27.28%1.49%Dịch vụ Phân phối
0NESORIOLA OYJ SER'B'NPV0.910 EUR0.56%7.096K0.44150.607M GBP−0.10 GBP−163.84%6.64%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
0NFSESPRINET EUR0.154.702 EUR−2.11%3880.03203.527M GBP114.960.04 GBP−94.89%11.24%Dịch vụ Phân phối
Mua
0O34HERIGE EUR1.5025.0 EUR−39.90%20061.944M GBP7.17%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0QB4MEDIOS AG NPV13.92 EUR−5.80%2.085K0.74297.887M GBP18.800.64 GBP54.16%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0QHKSESA S.P.A NPV97.95 EUR−1.06%1360.141.331B GBP1.01%Dịch vụ Phân phối
Mua
0QLWALSO HOLDING AG CHF1 (REGD)222.5 CHF−2.63%2.577K1.862.587B GBP20.269.66 GBP2.05%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0QQEDKSH HOLDING AG CHF0.10 (REGD)61.70 CHF−1.21%12.64K1.203.645B GBP19.922.72 GBP10.18%3.44%Dịch vụ Phân phối
Mua
0QQKMEIER TOBLER GROUP AG CHF0.10 (REGD)39.25 CHF−0.38%9640.89410.404M GBP12.942.67 GBP257.25%3.05%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
0QRABUFAB AB NPV269.0 SEK−0.85%2.116K0.12747.419M GBP14.291.37 GBP36.89%2.32%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0QTYOEM INTL AB SER'B'NPV70.1 SEK−2.23%320.07744.339M GBP16.000.32 GBP14.64%2.08%Dịch vụ Phân phối
0RGKBE GROUP AB NPV88.80 SEK2.49%170.0985.636M GBP−0.33 GBP−108.38%20.29%Dịch vụ Phân phối
0ROGGALENICA AG CHF0.166.65 CHF−1.04%118.599K8.652.982B GBP12.354.75 GBP44.24%3.28%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
0RRBDOCMORRIS AG CHF30.0047.40 CHF−1.59%15.423K1.37552.546M GBP−10.77 GBP26.85%0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
0RTKALLIGO AB SER'B'NPV99.8 SEK−1.96%210.04384.395M GBP10.060.72 GBP24.01%2.93%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0YCGORSERO NPV13.94 EUR−3.99%900.33210.907M GBP5.362.23 GBP52.43%2.52%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
AGLANGLE ORD GBP0.1013.76 GBX−3.51%870.852K1.3537.117M GBP−0.09 GBP−17.87%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ARTARTISANAL SPIRITS COMPANY PLC(THE) ORD GBP0.002571.5 GBX0.00%30.068K1.5450.45M GBP−0.06 GBP0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BNZLBUNZL ORD GBP0.321428572909 GBX−0.51%529.912K0.789.829B GBP20.021.45 GBP6.93%2.14%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
BRCKBRICKABILITY GROUP PLC ORD GBP0.0148.0 GBX−0.52%98.136K0.75144.893M GBP5.270.09 GBP117.18%6.55%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CURYCURRYS PLC ORD GBP0.00147.44 GBX−1.25%2.039M0.81532.027M GBP−0.44 GBP−4424.75%6.56%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
DPLMDIPLOMA PLC ORD GBP0.052904 GBX−0.55%250.459K0.763.911B GBP30.750.94 GBP127.79%1.89%Dịch vụ Phân phối
Mua
EISBEAST IMPERIAL PLC ORD GBP0.012.30 GBX−2.13%534.639K0.327.947M GBP−0.01 GBP61.76%0.00%Dịch vụ Phân phối
ESKNESKEN LIMITED ORD GBP0.102.80 GBX0.72%302.162K0.1828.399M GBP−0.02 GBP0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
FERGFERGUSON PLC ORD GBP0.1013190 GBX−0.68%284.634K1.9827.103B GBP18.587.10 GBP−10.85%2.59%Dịch vụ Phân phối
Mua
FLOFLOWTECH FLUIDPOWER PLC ORD GBP0.586.0 GBX−1.04%73.117K2.6452.19M GBP−0.12 GBP−1544.05%2.42%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GLENGLENCORE PLC ORD USD0.01443.30 GBX−2.20%47.843M2.2755.75B GBP6.970.64 GBP482.25%7.69%Dịch vụ Phân phối
Mua
HDTHOLDERS TECHNOLOGY ORD GBP0.1062.5 GBX0.00%00.002.64M GBP−0.13 GBP−669.88%1.20%Dịch vụ Phân phối
HEADHEADLAM GROUP ORD GBP0.05219 GBX−0.45%130.276K4.82176.212M GBP9.100.24 GBP−9.82%7.91%Dịch vụ Phân phối
Mua
HLNHALEON PLC ORD GBP0.01339.15 GBX−0.56%15.288M1.1731.495B GBP28.360.12 GBP0.70%Dịch vụ Phân phối
Mua
KITWKITWAVE GROUP PLC ORD GBP0.01263 GBX1.54%382.893K2.80181.3M GBP11.490.23 GBP4.05%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LDSGLEEDS GROUP ORD GBP0.1213.0 GBX4.00%46.688K93.263.415M GBP0.00%Dịch vụ Phân phối
LIKELIKEWISE GROUP PLC ORD GBP0.0119.3 GBX0.00%60.103K0.2546.963M GBP−0.01 GBP1.04%Dịch vụ Phân phối
LORDLORDS GROUP TRADING PLC ORD GBP0.00559.5 GBX−3.25%00.00101.803M GBP11.780.05 GBP3.25%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LTHMLATHAM(JAMES) ORD GBP0.251120 GBX−0.44%1.332K0.22223.769M GBP6.251.79 GBP138.00%3.20%Dịch vụ Phân phối
MIDWMIDWICH GROUP PLC ORD GBP0.01410 GBX−1.91%256.189K5.99428.731M GBP19.710.21 GBP469.86%3.83%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
NARNORTHAMBER ORD GBP0.0145.6 GBX0.00%00.0012.39M GBP1.32%Dịch vụ Phân phối
NWFN.W.F GROUP ORD GBP0.25218 GBX0.00%12.198K0.21107.462M GBP7.230.30 GBP138.46%3.45%Dịch vụ Phân phối
Mua
QTXQUARTIX TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.01200 GBX0.00%25.35K2.8096.784M GBP19.320.10 GBP72.79%3.90%Dịch vụ Phân phối
RGORIVERFORT GLOBAL OPPORTUNITIES PLC ORD GBP0.00010.565 GBX0.00%280.336K0.584.381M GBP−0.00 GBP−139.39%0.00%Dịch vụ Phân phối
RS1RS GROUP PLC ORD GBP0.10714.4 GBX0.14%1.072M0.643.376B GBP11.870.60 GBP118.67%2.93%Dịch vụ Phân phối
Mua
SHISIG ORD GBP0.1035.20 GBX0.57%725.249K1.05413.545M GBP97.780.00 GBP0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
SNWSSMITHS NEWS PLC ORD GBP0.0540.7 GBX−0.25%637.487K4.2197.731M GBP4.050.10 GBP59.43%10.17%Dịch vụ Phân phối
SOLISOLID STATE ORD GBP0.051180 GBX−0.42%27.602K2.58134.195M GBP18.700.63 GBP38.58%1.69%Dịch vụ Phân phối
UPGSUP GLOBAL SOURCING HOLDINGS PLC ORDS GBP0.0025121.0 GBX0.63%66.801K0.53102.312M GBP8.780.14 GBP43.33%6.04%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
W7LWARPAINT LONDON PLC ORD GBP0.25313 GBX−2.95%67.478K0.14248.352M GBP28.960.11 GBP1898.15%2.20%Dịch vụ Phân phối
YCAYELLOW CAKE PLC ORD GBP0.01517.0 GBX−3.63%1.948M1.221.163B GBP−0.47 GBP−281.74%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ZAMZAMBEEF PRODUCTS ZMW0.016.40 GBX0.00%10.592K0.4319.162M GBP0.00%Dịch vụ Phân phối