Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

63
Cổ phiếu
255.856B
Giá trị vốn hóa thị trường
99.663K
Khối lượng
−1.26%
Thay đổi
−7.60%
Hiệu suất Tháng
+11.04%
Hiệu suất Năm
−1.52%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
9.819B1.58-3.95%2.981K8
31.803B2.55-1.77%755
94.860B1.21-0.60%26811
119.278B2.02-0.81%55.332K40
Tải thêm