Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: hàng nông sản/chế biến

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, hàng nông sản/chế biến. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như Seaboard Corporation hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như Shineco, Inc., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADMArcher-Daniels-Midland Company
31.086 B USD60.97 USD−2.56%3.413 M0.939.526.41 USD−16.84%3.03%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BGBunge Limited
14.883 B USD103.77 USD−2.03%1.536 M1.246.9714.90 USD+41.60%2.52%Công nghiệp Chế biến
Mua
PPCPilgrim's Pride Corporation
8.321 B USD35.14 USD−2.39%522.377 K0.8225.941.35 USD−55.95%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
SEBSeaboard Corporation
3.012 B USD3102.02 USD−0.45%2.738 K0.7415.19204.23 USD−59.13%0.29%Công nghiệp Chế biến
CALMCal-Maine Foods, Inc.
2.965 B USD60.46 USD−0.76%589.633 K0.5810.725.64 USD−63.61%5.09%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MGPIMGP Ingredients, Inc.
1.708 B USD77.60 USD−0.18%145.242 K1.0616.144.81 USD−2.08%0.62%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TLRYTilray Brands, Inc.
1.409 B USD1.82 USD−4.21%36.448 M0.69−0.50 USD+83.41%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
FDPFresh Del Monte Produce, Inc.
1.187 B USD24.93 USD−1.19%133.42 K0.68−0.25 USD−112.12%3.41%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AGROAdecoagro S.A.
1.177 B USD11.10 USD−4.56%845.54 K1.638.141.36 USD−6.65%2.95%Công nghiệp Chế biến
Mua
VITLVital Farms, Inc.
1.048 B USD25.07 USD−2.26%504.8 K0.8342.470.59 USD+2119.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
AVOMission Produce, Inc.
802.696 M USD11.33 USD−1.22%109.158 K0.76134.240.08 USD0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CGCCanopy Growth Corporation
710.694 M USD7.80 USD−4.29%7.495 M0.28−16.37 USD+71.15%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
CRESYCresud S.A.C.I.F. y A.
Chứng chỉ lưu ký
679.7 M USD9.35 USD−3.11%214.034 K1.057.23%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AFRIForafric Global PLC
585.286 M USD10.29 USD−0.96%6.468 K0.640.00%Công nghiệp Chế biến
SNDLSNDL Inc.
526.168 M USD2.00 USD−4.31%4.624 M0.38−0.49 USD+55.32%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LNDBrasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored
Chứng chỉ lưu ký
480.794 M USD4.81 USD−2.83%54.252 K1.318.960.54 USD+94.14%13.19%Công nghiệp Chế biến
CVGWCalavo Growers, Inc.
435.039 M USD24.44 USD−1.21%122.682 K0.91−0.65 USD−117.89%1.64%Công nghiệp Chế biến
Mua
LMNRLimoneira Co
347.495 M USD19.30 USD−0.05%91.685 K2.87−0.59 USD−151.10%1.55%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALCOAlico, Inc.
209.647 M USD27.51 USD−2.93%15.593 K1.024.376.29 USD0.73%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BARKBARK, Inc.
194.897 M USD1.10 USD−5.98%505.189 K1.20−0.26 USD+45.37%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
OGIOrganigram Holdings Inc.
182.55 M USD1.94 USD−5.37%2.064 M0.82−2.53 USD−3075.04%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
ACBAurora Cannabis Inc.
103.797 M USD6.60 USD−3.37%11.771 M0.550.719.26 USD0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
OMEXOdyssey Marine Exploration, Inc.
76.93 M USD3.85 USD+1.85%44.994 K0.770.00%Công nghiệp Chế biến
AAAGRAfrican Agriculture Holdings Inc.
27.14 M USD0.4690 USD+1.43%436.405 K1.48−0.30 USD−40.14%0.00%Công nghiệp Chế biến
SEEDOrigin Agritech Limited
20.905 M USD3.30 USD−3.79%17.032 K0.512.551.30 USD0.00%Công nghiệp Chế biến
SANWS&W Seed Company
18.322 M USD0.4230 USD−2.65%16.143 K0.311.530.28 USD0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
FAMIFarmmi, Inc. Ordinary Shares
5.349 M USD0.8501 USD−0.23%18.858 K0.474.260.20 USD−88.08%0.00%Công nghiệp Chế biến
SISIShineco, Inc.
4.567 M USD0.7121 USD+3.68%320.931 K4.030.00%Công nghiệp Chế biến
IVPInspire Veterinary Partners, Inc.
4.348 M USD0.0509 USD+2.83%7.97 M0.34−1.89 USD−329.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
BBCANBYND Cannasoft Enterprises Inc.
3.166 M USD0.7499 USD−16.68%2.318 M0.76−0.33 USD−740.21%0.00%Công nghiệp Chế biến
AKANAkanda Corp.
1.842 M USD0.1544 USD+2.25%18.276 M1.130.00%Công nghiệp Chế biến
EEDBLEdible Garden AG Incorporated
1.723 M USD5.71 USD−6.39%55.01 K0.35−77.72 USD+91.41%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh