Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: Airlines

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, Airlines. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AALAmerican Airlines Group, Inc.
15.66 USD−0.13%25.752M0.9910.253B USD14.401.09 USD+10161.32%0.00%Vận chuyển
Mua
ALGTAllegiant Travel Company
71.98 USD−1.10%225.635K0.971.325B USD11.396.32 USD+6997.64%2.47%Vận chuyển
Theo dõi
ALKAlaska Air Group, Inc.
37.00 USD−1.04%1.947M0.914.664B USD20.461.81 USD+315.20%0.00%Vận chuyển
Mua
ATSGAir Transport Services Group, Inc
12.12 USD+0.41%1.094M1.08791.107M USD16.170.75 USD−66.97%0.00%Vận chuyển
Mua
AZULAzul S.A.
Chứng chỉ lưu ký
7.42 USD+1.37%955.886K0.82844.255M USD−2.22 USD+42.38%0.00%Vận chuyển
Mua
BAERBridger Aerospace Group Holdings, Inc.
4.95 USD−1.00%17.37K0.72240.741M USD−0.35 USD−385.76%0.00%Vận chuyển
BLDEBlade Air Mobility, Inc.
3.35 USD+5.35%533.074K0.95250.023M USD−0.52 USD−68.49%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CPACopa Holdings, S.A.
97.97 USD+0.51%219.605K0.924.118B USD4.18%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DALDelta Air Lines, Inc.
42.16 USD−0.26%5.332M0.6427.123B USD5.897.16 USD+249.84%0.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
FLYXflyExclusive, Inc.
14.14 USD+1.73%16.629K0.871.091B USD119.320.12 USD−17.02%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
HAHawaiian Holdings, Inc.
14.06 USD−0.35%500.132K0.69728.654M USD−5.05 USD−7.96%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
JBLUJetBlue Airways Corporation
6.47 USD−0.15%7.532M0.682.195B USD−0.94 USD+16.80%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
JTAIJet.AI Inc.
0.9800 USD−1.02%203.036K0.178.981M USD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
LUVSouthwest Airlines Company
33.96 USD−0.90%6.373M0.9720.263B USD46.190.74 USD−6.97%2.10%Vận chuyển
Theo dõi
MESAMesa Air Group, Inc.
0.9458 USD+5.83%671.588K2.8238.721M USD−2.99 USD+40.67%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
RYAAYRyanair Holdings plc
Chứng chỉ lưu ký
136.14 USD−1.53%380.326K1.0124.802B USD14.029.71 USD+60.25%0.51%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SAVESpirit Airlines, Inc.
6.46 USD+0.16%4.608M1.06707.228M USD−4.10 USD+19.55%0.00%Vận chuyển
Bán
SKYWSkyWest, Inc.
64.70 USD+0.75%440.978K0.832.603B USD74.150.87 USD−39.45%0.00%Vận chuyển
Mua
SNCYSun Country Airlines Holdings, Inc.
15.00 USD0.00%850.565K1.25799.365M USD12.311.22 USD+322.82%0.00%Vận chuyển
Mua
SOARVolato Group, Inc.
4.12 USD+3.00%17.239K0.56115.539M USD74.100.06 USD0.00%Vận chuyển
SRFMSurf Air Mobility Inc.
1.10 USD+7.84%585.431K0.5880.836M USD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
UALUnited Airlines Holdings, Inc.
44.84 USD−1.43%7.289M0.9314.708B USD5.697.88 USD+263.30%0.00%Vận chuyển
Mua
ULCCFrontier Group Holdings, Inc.
6.89 USD−0.72%1.253M0.731.539B USD−0.06 USD+67.54%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
UPWheels Up Experience Inc.
2.91 USD+3.93%723.754K1.152.028B USD−19.83 USD−19.36%0.00%Vận chuyển
VLRSControladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V.
Chứng chỉ lưu ký
7.27 USD+0.55%448.419K0.77839.623M USD124.490.06 USD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh