Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: Biotechnology

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, Biotechnology. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AADIAadi Bioscience, Inc.
1.92 USD−2.54%2.732M14.2947.09M USD−2.36 USD+20.84%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ABCLAbCellera Biologics Inc.
5.05 USD0.00%1.406M0.671.479B USD−0.51 USD−201.79%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ACLXArcellx, Inc.
66.82 USD+1.52%709.958K1.713.528B USD−1.51 USD+65.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ADAPAdaptimmune Therapeutics plc
Chứng chỉ lưu ký
1.59 USD+1.27%924.045K0.60360.823M USD−0.49 USD+55.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ADMAADMA Biologics Inc
5.52 USD+2.99%3.588M1.401.26B USD−0.13 USD+62.17%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ADPTAdaptive Biotechnologies Corporation
4.03 USD−1.95%1.152M0.71584.722M USD−1.56 USD−10.98%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ADTXAditxt, Inc.
3.41 USD−2.29%29.288K0.436.689M USD−213.70 USD+92.01%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
AFMDAffimed N.V.
0.6700 USD+11.30%1.348M1.94100.057M USD−0.85 USD−37.65%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AGENAgenus Inc.
0.6601 USD−1.48%12.589M0.71263.542M USD−0.82 USD−2.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AKTXAkari Therapeutics Plc
Chứng chỉ lưu ký
2.28 USD−2.98%9.264K1.9511.539M USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
AKYAAkoya BioSciences, Inc.
6.03 USD+5.05%134.314K0.82295.929M USD−1.76 USD+4.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALBTAvalon GloboCare Corp.
0.4195 USD+5.14%238.218K0.324.614M USD−0.91 USD+29.79%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALDXAldeyra Therapeutics, Inc.
4.22 USD+16.57%1.358M3.26248.229M USD−0.78 USD+30.15%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALECAlector, Inc.
7.41 USD+6.31%1.64M2.55709.502M USD−1.56 USD+3.69%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALLOAllogene Therapeutics, Inc.
4.94 USD+0.61%1.413M0.69831.287M USD−2.24 USD−1.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALPNAlpine Immune Sciences, Inc.
36.00 USD+2.21%995.44K1.082.359B USD−1.20 USD+32.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALTAltimmune, Inc.
12.09 USD−0.08%4.498M0.60649.582M USD−1.54 USD+19.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALVOAlvotech
15.76 USD+2.40%183.824K0.374.212B USD−2.33 USD−5521.50%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALVRAlloVir, Inc.
0.7480 USD+1.55%341.467K0.5283.85M USD−1.72 USD+38.30%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
AMAMAmbrx Biopharma, Inc.
27.98 USD+0.14%2.314M1.081.771B USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ANABAnaptysBio, Inc.
25.45 USD−0.31%193.898K0.77676.338M USD−5.41 USD−12.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ANIPANI Pharmaceuticals, Inc.
67.17 USD−0.74%226.828K1.371.373B USD111.370.60 USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ANIXAnixa Biosciences, Inc.
3.51 USD+0.29%62.808K0.53111.308M USD−0.32 USD+29.28%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ANTXAN2 Therapeutics, Inc.
3.00 USD+0.67%290.928K0.4789.224M USD−2.86 USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
APDNApplied DNA Sciences, Inc.
0.5600 USD−3.66%115.325K0.789.508M USD−0.55 USD+22.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
APGEApogee Therapeutics, Inc.
37.24 USD+6.95%563.737K1.671.887B USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
APVOAptevo Therapeutics Inc.
0.1640 USD−3.53%461.548K0.983.663M USD−2.05 USD−266.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AQBAquaBounty Technologies, Inc.
2.45 USD+2.08%28.028K1.289.425M USD−6.95 USD−11.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ARMPArmata Pharmaceuticals, Inc.
4.07 USD+3.30%13.095K0.61147.117M USD−1.65 USD−60.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ARVNArvinas, Inc.
47.30 USD+2.87%1.02M1.113.22B USD−6.50 USD−22.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc.
36.08 USD+12.40%2.242M1.174.47B USD−2.77 USD−88.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ASLNASLAN Pharmaceuticals Limited
Chứng chỉ lưu ký
0.7142 USD−18.84%345.818K1.1911.907M USD−3.01 USD+8.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ATHAAthira Pharma, Inc.
3.94 USD+2.34%196.568K0.48151.007M USD−3.09 USD−22.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AUPHAurinia Pharmaceuticals Inc
5.78 USD+1.05%1.584M0.31835.891M USD−0.55 USD+28.51%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AURAAura Biosciences, Inc.
9.24 USD+1.87%86.969K0.67454.581M USD−1.95 USD−3.40%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AUTLAutolus Therapeutics plc
Chứng chỉ lưu ký
6.23 USD+3.83%808.13K0.491.084B USD−0.98 USD+45.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AVROAVROBIO, Inc.
1.33 USD+1.53%178.04K0.5959.283M USD−0.10 USD+96.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AVTEAerovate Therapeutics, Inc.
23.83 USD+3.25%108.483K1.02659.35M USD−2.74 USD−49.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AVXLAnavex Life Sciences Corp.
5.28 USD+2.72%990.157K0.79433.554M USD−0.54 USD+17.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AWHAspira Women's Health Inc.
4.00 USD+1.14%41.581K2.2041.296M USD−15.60 USD−278.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AXSMAxsome Therapeutics, Inc.
82.42 USD+1.28%1.031M1.083.905B USD−5.20 USD−13.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BBIOBridgeBio Pharma, Inc.
35.63 USD+4.33%1.33M0.796.265B USD−3.95 USD−21.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BCABBioAtla, Inc.
2.85 USD+5.56%546.53K1.49136.239M USD−2.65 USD+3.20%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BCDABioCardia, Inc.
0.5798 USD+5.42%663.053K2.1315.025M USD−0.63 USD+12.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BCELAtreca, Inc.
0.2710 USD+4.23%442.32K0.6010.738M USD−2.49 USD+9.84%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BCLIBrainstorm Cell Therapeutics Inc.
0.3452 USD−5.94%194.738K0.2516.908M USD−0.44 USD+37.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BCRXBioCryst Pharmaceuticals, Inc.
5.62 USD−0.18%3.034M1.021.159B USD−1.18 USD+11.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BCTXBriaCell Therapeutics Corp.
3.47 USD+0.29%82.616K1.2855.457M USD−1.68 USD+56.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BCYCBicycle Therapeutics plc
Chứng chỉ lưu ký
25.72 USD+2.51%311.647K0.721.091B USD−5.15 USD−36.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BDTXBlack Diamond Therapeutics, Inc.
4.78 USD−7.09%795.319K1.02246.816M USD−2.13 USD+19.56%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BEAMBeam Therapeutics Inc.
39.84 USD+0.89%1.503M0.723.253B USD−1.91 USD+53.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BIVIBioVie Inc.
1.89 USD+52.42%92.685M755.5375.356M USD−1.19 USD+20.39%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BLUEbluebird bio, Inc.
1.57 USD+12.59%11.644M0.92301.641M USD−0.74 USD+87.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc.
87.14 USD+1.00%1.928M1.0716.441B USD100.020.87 USD+19.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BNGOBionano Genomics, Inc.
1.25 USD0.00%1.363M1.0448.55M USD−6.98 USD−70.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BNTCBenitec Biopharma Inc.
5.62 USD+15.88%63.168K1.8314.569M USD−10.90 USD+61.97%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BNTXBioNTech SE
Chứng chỉ lưu ký
90.94 USD+2.23%704.277K1.4221.618B USD7.9011.51 USD−74.30%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BONBon Natural Life Limited
0.4500 USD−3.33%22.938K0.185.282M USD1.010.45 USD−18.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BPMCBlueprint Medicines Corporation
95.12 USD+1.71%791.172K0.645.824B USD−8.37 USD+10.38%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BPTHBio-Path Holdings, Inc.
6.05 USD−0.49%8.5K0.333.738M USD−41.33 USD−5.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BTAIBioXcel Therapeutics, Inc.
3.21 USD+0.94%537.16K0.2997.526M USD−7.36 USD−50.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CABACabaletta Bio, Inc.
23.97 USD+4.76%930.24K1.481.027B USD−1.72 USD+2.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CALCCalciMedica, Inc.
4.47 USD+2.05%35.109K2.3448.008M USD−30.15 USD−25.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CARACara Therapeutics, Inc.
0.9500 USD+11.74%1.01M0.8451.757M USD−2.16 USD−29.97%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CARMCarisma Therapeutics, Inc.
2.59 USD+0.39%234.539K1.22104.524M USD−3.70 USD−944.49%279.13%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CBAYCymaBay Therapeutics Inc.
32.23 USD+0.12%3.498M0.883.7B USD−0.99 USD+17.84%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
CCCCC4 Therapeutics, Inc.
10.99 USD+0.09%2.087M0.52753.921M USD−2.67 USD−1.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CDMOAvid Bioservices, Inc.
8.24 USD+7.29%1.08M1.11521.091M USD−0.18 USD−110.79%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CGENCompugen Ltd.
2.64 USD+2.33%686.18K1.14233.184M USD−0.36 USD+20.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CGTXCognition Therapeutics, Inc.
2.00 USD−3.38%216.667K0.5664.244M USD−0.77 USD+26.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CLDICalidi Biotherapeutics, Inc.
0.6273 USD+5.08%149.32K0.1422.239M USD−1.06 USD−391.69%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CMMBChemomab Therapeutics Ltd.
Chứng chỉ lưu ký
0.6600 USD−3.65%62.422K0.068.187M USD−2.55 USD−20.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CMPSCOMPASS Pathways Plc - American Depository Shares
Chứng chỉ lưu ký
11.48 USD+11.78%1.045M1.37711.111M USD−2.39 USD−11.30%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CODXCo-Diagnostics, Inc.
1.16 USD+2.65%33.383K0.6035.474M USD−1.42 USD−406.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
COEPCoeptis Therapeutics Holdings, Inc.
0.5410 USD−6.71%413.081K0.7418.452M USD−3.79 USD−3313.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
COGTCogent Biosciences, Inc.
7.23 USD+3.29%1.952M0.47751.294M USD−2.40 USD+1.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CRBUCaribou Biosciences, Inc.
7.79 USD−1.52%1.774M1.51688.878M USD−1.50 USD−0.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CRDLCardiol Therapeutics Inc.
1.96 USD−4.85%896.896K0.98127.623M USD−0.32 USD+8.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CRGXCARGO Therapeutics, Inc.
25.07 USD+3.68%290.432K0.99969.521M USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CRISCuris, Inc.
10.07 USD−1.18%20.97K0.7359.353M USD−9.03 USD+25.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CRMDCorMedix Inc.
3.67 USD+3.67%400.552K1.39201.16M USD−0.86 USD−14.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CRSPCRISPR Therapeutics AG
83.75 USD−0.56%1.424M0.497.051B USD−1.97 USD+76.45%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CSBRChampions Oncology, Inc.
5.58 USD−5.42%4.288K1.8575.853M USD−0.71 USD−15931.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CTCXCarmell Corporation
3.31 USD+3.12%3.311K0.3976.4M USD33.170.10 USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
CUECue Biopharma, Inc.
2.11 USD+1.69%202.744K0.6295.21M USD−1.20 USD+13.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CVKDCadrenal Therapeutics, Inc.
0.6924 USD−1.65%100.423K0.459.017M USD−1.04 USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CVMCel-Sci Corporation
2.24 USD+7.69%226.726K0.45120.913M USD−0.68 USD+20.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CYTCyteir Therapeutics, Inc.
3.10 USD−0.32%19.637K0.35111.594M USD−0.93 USD+32.99%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CYTHCyclo Therapeutics, Inc.
1.61 USD+0.63%16.683K0.4436.657M USD−1.67 USD−5.47%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CYTOAltamira Therapeutics Ltd.
2.43 USD+29.26%729.709K22.283.834M USD0.00%Công nghệ Sức khỏe
DCPHDeciphera Pharmaceuticals, Inc.
17.36 USD+4.01%950.66K1.961.403B USD−2.29 USD+10.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DNLIDenali Therapeutics Inc.
20.86 USD+5.46%1.285M0.652.903B USD−1.09 USD+57.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DNTHDianthus Therapeutics, Inc.
25.75 USD+4.04%207.565K1.15754.944M USD−17.66 USD+13.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DOMHDominari Holdings Inc.
2.04 USD−3.32%5.571K0.6810.904M USD−4.61 USD−17.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DRUGBright Minds Biosciences Inc.
1.76 USD−2.22%11.998K0.617.603M USD−1.34 USD+61.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DSGNDesign Therapeutics, Inc.
2.86 USD+2.88%180.822K0.77160.166M USD−1.29 USD−26.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
DTILPrecision BioSciences, Inc.
12.72 USD−31.24%1.824M17.7851.694M USD−21.89 USD+51.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DVAXDynavax Technologies Corporation
12.76 USD+0.71%1.492M0.721.667B USD33.240.38 USD−83.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
DYNDyne Therapeutics, Inc.
29.13 USD+8.29%2.231M1.702.363B USD−3.59 USD−2.54%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
EDITEditas Medicine, Inc.
10.53 USD+4.67%2.7M1.12861.5M USD−2.06 USD+35.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua