Công ty Điện lực (Công nghiệp)

91
Cổ phiếu
1593.864B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.281M
Khối lượng
+0.91%
Thay đổi
+3.93%
Hiệu suất Tháng
+3.08%
Hiệu suất Năm
−5.02%
Hiệu suất YTD
           
AEE AMEREN CORP
74.37-0.48%-0.36Mua1.038M18.361B23.633.189323.00
AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
86.141.04%0.89Mua1.711M42.690B22.923.7317408.00
AES AES CORP
12.550.48%0.06Bán6.524M8.345B28.590.44
AGR AVANGRID INC
44.920.99%0.44Mua741.022K13.881B19.042.346597.00
ALE ALLETE INC
59.200.80%0.47Mua682.384K3.066B16.763.511339.00
AQN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP
14.221.57%0.22Mua677.359K7.499B20.380.692469.00
AT ATLANTIC POWER CORP
2.08-0.95%-0.02Mua382.489K196.419M-0.18266.00
AVA AVISTA CORP
38.92-0.64%-0.25Bán459.650K2.619B20.231.941920.00
BEP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L P
48.27-1.19%-0.58Mua747.910K14.900B-0.25
BKH BLACK HILLS CORP
60.59-1.81%-1.12Bán374.634K3.802B20.133.072944.00
BWXT BWX TECHNOLOGIES INC
61.94-1.01%-0.63Mua620.751K5.898B22.152.846450.00
CEPU CENTRAL PUERTO SA ADS EACH REPR 10 ORD SHS
2.771.84%0.05Mua291.210K411.813M2.810.97
CIG CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG SPON ADR REPR 1 N-VTG PRF SHS(LEVEL 2)
2.042.51%0.05Mua2.564M1.931B5.710.355596.00
CIG.C CIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG ADR EACH REPR 1 COM BRL5.00
2.102.44%0.05Mua1.766K999.609M5.880.355596.00
CMS CMS ENERGY CORP
59.010.73%0.43Mua1.504M16.890B23.472.518789.00
CMSA CMS ENERGY CORP 5.625%JUNIOR SUBORD NTS 15/03/2078 USD25
26.440.11%0.03Mua5.214K16.767B10.582.518789.00
CMSC CMS ENERGY CORP 5.875% JUNIOR SUBORDINATED NTS DUE 2078
27.050.11%0.03Sức mua mạnh8.331K16.767B10.832.518789.00
CNP CENTERPOINT ENERGY INC
18.051.52%0.27Mua7.149M9.073B-1.3814262.00
CWEN CLEARWAY ENERGY INC
22.060.68%0.15Mua892.069K2.513B-0.17307.00
CWEN.A CLEARWAY ENERGY INC
20.440.74%0.15Mua284.071K2.329B-0.17307.00
D DOMINION ENERGY INC
85.891.04%0.88Mua3.800M72.083B40.742.1419100.00
DCUE DOMINION ENERGY INC CORP UNIT SER A
105.670.85%0.89Mua117.656K71.345B50.222.1419100.00
DRUA DOMINION ENERGY INC 5.25% BDS 30/07/76 USD25
26.350.50%0.13Mua19.238K71.345B12.572.1419100.00
DTE DTE ENERGY CO
108.420.79%0.85Mua915.553K20.883B18.285.9010700.00
DTJ DTE ENERGY CO 5.375% SUBORD DEB 01/06/76 USD25 B
26.100.81%0.21Sức mua mạnh8.504K20.719B4.405.9010700.00
DTP DTE ENERGY CO 6.25% CORPORATE UNITS
42.590.24%0.10Mua11.040K20.719B7.225.9010700.00
DTW DTE ENERGY CO 5.25% JR SUB DEBNTRS SR E 01/12/77 USD25
26.240.92%0.24Mua10.717K20.719B4.425.9010700.00
DTY DTE ENERGY CO 6% JUNIOR SUB DB 15/12/2076 SER F USD25
26.710.00%0.00Mua6.445K20.719B4.545.9010700.00
DUK DUKE ENERGY CORP
87.442.11%1.81Mua2.439M64.256B16.895.0828793.00
DUKB DUKE ENERGY CORP 5.625%JNR SUBORD DEB DUE15/09/2078 USD25
27.941.05%0.29Mua19.021K62.925B5.455.0828793.00
DUKH DUKE ENERGY CORP 5.125% 15/01/73 USD25
25.580.39%0.10Mua18.688K62.925B5.025.0828793.00
EAI ENTERGY ARKANSAS LLC 4.875% NTS 01/09/66 USD25
25.68-0.16%-0.04Bán42.133K
EBR CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 COM SHS NPV
5.472.05%0.11Mua460.014K6.908B3.122.0013089.00
EBR.B CENTRAIS ELETR BRAS SA - ELETROBRAS ADR-EACH REPR 1 PRF B SHS NPV
5.75-3.36%-0.20Mua25.539K1.666B3.462.0013089.00
ED CONSOLIDATED EDISON INC
75.070.01%0.01Bán1.612M25.081B19.313.9014890.00
EDN EMPRESA DISTR Y COMERC NORTE EDENOR ADR EACH REP 20 CLASS B ARS1
3.5314.98%0.46Mua42.837K67.879M0.437.094777.00
EE EL PASO ELECTRIC CO
67.95-0.03%-0.02Bán421.236K2.772B34.022.001100.00
EIX EDISON INTERNATIONAL
59.251.96%1.14Mua2.601M22.393B16.863.4612937.00
ELC ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875% BDS 01/09/66 USD25
26.080.19%0.05Mua9.211K
ELP CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR EACH REPR 1 PREF B SHS LEVEL 2
11.66-2.10%-0.25Mua705.042K1.528B6.701.787266.00
ELU ENTERGY LOUISIANA LLC 1ST MTG BD 01/06/63 USD25
25.41-1.01%-0.26Mua3.503K
EMP ENTERGY MISSISSIPPI LLC 4.9% SER FIRST MRTG BDS 01/10/2066 USD25
26.59-0.08%-0.02Mua7.163K
ENIA ENEL AMERICAS SA ADS EACH REPR 50 COM NPV (SPON)
7.541.62%0.12Bán1.791M11.291B6.541.1317295.00
ENIC ENEL CHILE SA SPON ADR EACH REPR 50 ORD
3.812.70%0.10Mua321.326K5.132B0.182148.00
ENJ ENTERGY NEW ORLEANS LLC 5% SR DUE 1ST MTG BD 01/12/2052 USD25
25.32-0.22%-0.06Theo dõi209
ENO ENTERGY NEW ORLEANS LLC 5.5% 1ST MTG BDS 01/04/2066 USD25
26.660.19%0.05Sức mua mạnh7.075K
ES EVERSOURCE ENERGY
85.582.25%1.88Mua1.932M28.793B29.412.868234.00
ETR ENTERGY CORP
102.680.84%0.86Mua943.241K20.553B18.365.5913635.00
EVRG EVERGY INC
62.962.06%1.27Mua1.970M14.276B22.682.734617.00
EVSI ENVISION SOLAR INTERNATIONAL INC
8.212.88%0.23Mua20.201K43.119M-0.7835.00
EXC EXELON CORP
38.841.38%0.53Mua3.820M37.846B14.302.6832713.00
EZT ENTERGY TEXAS INC 5.625% NTS 01/06/64 USD25
26.44-0.41%-0.11Mua4.219K
FE FIRSTENERGY CORP
42.761.18%0.50Mua2.427M23.165B42.661.0012316.00
FTS FORTIS INC
39.182.14%0.82Mua421.947K18.191B14.612.639000.00
GNE GENIE ENERGY LTD
8.51-1.16%-0.10Sức mua mạnh101.049K224.131M102.380.10163.00
GPJA GEORGIA POWER CO 5% JR SUB NTS DUE SR 2017A 1/10/77 USD25
26.250.88%0.23Sức mua mạnh9.964K
HE Hawaiian Electric Industries
38.99-1.19%-0.47Bán520.950K4.256B20.991.893841.00
HNP HUANENG POWER INTERNATIONAL INC ADR EACH REP 40 H SHS CNY1
15.272.55%0.38Mua24.019K1.750B22.270.6758263.00
IDA IDACORP INC
93.570.36%0.34Mua230.534K4.721B20.704.511985.00
JE JUST ENERGY GROUP INC
0.403.57%0.01Sức bán mạnh507.535K60.622M-1.571581.00
KEN KENON HLDGS LTD
21.756.15%1.26Mua8031.172B-0.3096.00
KEP KOREA ELECTRIC POWER CORP SPON ADR EACH REPR 0.5 KRW5000
8.931.59%0.14Mua71.224K11.286B-1.02
LNT ALLIANT ENERGY CORP
49.460.20%0.10Mua989.308K12.340B19.772.503597.00
MGEE MGE ENERGY INC
67.74-0.22%-0.15Mua173.006K2.450B26.472.56731.00
NEE NEXTERA ENERGY INC
255.650.04%0.09Mua1.664M125.128B35.447.2613900.00
NGG NATIONAL GRID SPON ADR EACH REP 5 ORD SHS(POST SPLT)
58.211.91%1.09Mua348.636K40.096B20.662.7722576.00
NRG NRG ENERGY INC
36.090.11%0.04Mua1.693M8.809B2.2116.474577.00
NWE NORTHWESTERN CORPORATION
60.450.55%0.33Mua446.438K3.052B16.963.571533.00
OGE OGE ENERGY CORP
32.142.62%0.82Mua1.829M6.433B-0.532425.00
OTTR OTTER TAIL CORP
42.00-2.12%-0.91Bán156.535K1.698B20.302.132208.00
PAM PAMPA ENERGIA S.A. SPON ADS EA REPR 25 ORD SHS
10.733.57%0.37Bán188.146K659.643M0.9910.45
PCG PG&E CORP
11.870.08%0.01Mua5.682M6.289B-14.0223000.00
PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
52.222.31%1.18Mua2.331M26.378B17.972.867130.00
PNM PNM RESOURCES INC
40.44-0.93%-0.38Mua548.995K3.221B75.190.541668.00
PNW PINNACLE WEST CAPITAL CORP
77.58-0.41%-0.32Bán1.245M8.727B15.964.8997.00
POR PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO
46.52-1.25%-0.59Mua726.725K4.163B19.002.482949.00
PPL PPL CORP
28.512.04%0.57Mua5.800M21.917B11.392.4812280.00
RUN SUNRUN INC
17.675.81%0.97Mua1.887M2.126B193.510.114800.00
SO SOUTHERN CO.
57.701.10%0.63Mua3.119M60.929B17.193.3527943.00
SOJA SOUTHERN CO. 6.25% NTS 15/10/75 USD25
25.720.55%0.14Mua41.279K60.264B7.713.3527943.00
SOJB SOUTHERN CO. 5.25% BDS 01/10/76 USD25 16A
25.930.78%0.20Mua21.544K60.264B7.753.3527943.00
SOJC SOUTHERN CO. 5.25% JR SUB NTS SR 2017B 01/12/77 USD25
26.491.15%0.30Mua23.540K60.264B7.893.3527943.00
SOLN SOUTHERN CO. CORPORATE UNITS 2019 SERIES A 01/08/2022
48.210.58%0.28Mua82.331K60.264B14.443.3527943.00
SPKE SPARK ENERGY INC
8.04-2.19%-0.18Mua168.840K116.656M39.750.31164.00
TAC TRANSALTA CORP MTN
5.951.88%0.11Mua237.616K1.641B16.170.361543.00
UTL UNITIL CORP
48.08-0.19%-0.09Bán64.957K719.282M21.862.20513.00
VSLR VIVINT SOLAR INC
8.219.18%0.69Mua2.161M1.024B-0.952998.00
VST VISTRA ENERGY CORP
20.942.45%0.50Mua3.143M10.231B13.411.545475.00
VVPR VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
0.950.86%0.01Bán26.224K12.881M179.00
WEC WEC ENERGY GROUP INC
93.131.53%1.40Mua1.667M29.376B24.943.707509.00
XEL XCEL ENERGY INC
65.751.11%0.72Mua1.898M34.521B25.142.5911273.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất