Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: thiết bị/ công cụ điện

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, thiết bị/ công cụ điện. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như KLA Corporation hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như Nextracker Inc., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KLACKLA Corporation
104.893 B USD779.06 USD+1.82%548.554 K0.7740.8219.08 USD−22.19%0.71%Công nghệ Điện tử
Mua
PHParker-Hannifin Corporation
68.105 B USD529.83 USD+0.62%644.009 K0.9024.9621.23 USD+83.75%1.12%Công nghệ Điện tử
Mua
EMREmerson Electric Company
64.888 B USD113.42 USD+0.83%1.345 M0.67535.510.21 USD−93.77%1.84%Công nghệ Điện tử
Mua
FTVFortive Corporation
26.715 B USD75.89 USD+0.41%1.19 M0.9729.992.53 USD+18.52%0.40%Công nghệ Điện tử
Mua
KEYSKeysight Technologies Inc.
25.145 B USD144.05 USD+0.15%794.977 K0.5431.434.58 USD−30.07%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ONTOOnto Innovation Inc.
11.488 B USD233.14 USD+2.47%261.678 K0.5483.042.81 USD−30.01%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
COHRCoherent Corp.
9.097 B USD59.67 USD+1.03%1.22 M0.75−2.86 USD−147.56%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
NXTNextracker Inc.
8.214 B USD56.77 USD+10.62%5.365 M0.9934.311.65 USD−19.88%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CGNXCognex Corporation
8.183 B USD47.67 USD−0.08%900.69 K0.8982.920.57 USD−42.46%0.61%Công nghệ Điện tử
Mua
STSensata Technologies Holding plc
6.308 B USD41.85 USD−0.07%1.135 M0.63−0.10 USD−104.19%1.15%Công nghệ Điện tử
Mua
NVMINova Ltd.
6.204 B USD213.61 USD+1.35%181.677 K1.1249.384.33 USD−2.10%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
NOVTNovanta Inc.
5.903 B USD164.46 USD+1.29%112.673 K0.9585.581.92 USD−5.97%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ITRIItron, Inc.
5.025 B USD109.54 USD+2.28%329.534 K1.0831.423.49 USD0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ESEESCO Technologies Inc.
2.828 B USD109.82 USD+0.57%119.921 K1.0028.873.80 USD+13.72%0.29%Công nghệ Điện tử
Mua
MTRNMaterion Corporation
2.387 B USD115.13 USD+3.29%96.623 K1.1328.843.99 USD−14.82%0.45%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SXIStandex International Corporation
2.006 B USD169.21 USD+0.86%41.213 K0.7427.386.18 USD−44.22%0.69%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
VYXNCR Voyix Corporation
1.95 B USD13.45 USD+1.89%1.717 M0.69−3.36 USD−645.27%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
DBDDiebold Nixdorf Incorporated
1.675 B USD44.60 USD+0.47%298.671 K1.630.9248.30 USD0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
PARPAR Technology Corporation
1.643 B USD48.34 USD+0.83%188.287 K0.40−2.57 USD−0.24%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TRNSTranscat, Inc.
1.188 B USD134.51 USD+0.03%34.111 K0.5484.581.59 USD+13.96%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
EVLVEvolv Technologies Holdings, Inc.
441.725 M USD2.83 USD+5.60%618.389 K0.18−0.60 USD+13.70%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
FCELFuelCell Energy, Inc.
395.295 M USD0.8747 USD+2.89%41.738 M0.73−0.26 USD+17.19%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
FAROFARO Technologies, Inc.
358.382 M USD18.66 USD−1.53%82.007 K0.86−2.26 USD−10.14%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
WBXWallbox N.V.
319.658 M USD1.51 USD+2.03%68.173 K0.26−0.65 USD0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
NVXNOVONIX Limited - American Depository Shares
Chứng chỉ lưu ký
261.585 M USD2.14 USD−2.73%39.429 K1.00−0.38 USD−158.92%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
INTTinTest Corporation
124.522 M USD9.97 USD+0.20%68.46 K0.6516.640.60 USD−38.78%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BWBabcock & Wilcox Enterprises, Inc.
107.394 M USD1.18 USD+4.42%963.099 K1.08−2.43 USD−410.91%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
LUNALuna Innovations Incorporated
103.574 M USD3.05 USD+2.01%213.457 K0.64−0.03 USD−4.67%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
VUZIVuzix Corporation
100.973 M USD1.56 USD+0.65%423.241 K0.33−0.78 USD−22.14%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
PFIEProfire Energy, Inc.
71.594 M USD1.52 USD−0.65%194.024 K0.597.650.20 USD+61.89%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
KNWKnow Labs, Inc.
53.445 M USD0.6250 USD−1.91%65.995 K0.53−0.34 USD+9.12%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
FEMYFemasys Inc.
28.443 M USD1.28 USD+3.23%320.569 K2.18−0.85 USD+11.80%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
WETHWetouch Technology Inc.
20.164 M USD1.69 USD−5.06%30.853 K0.161.870.90 USD−82.80%0.00%Công nghệ Điện tử
LASELaser Photonics Corporation
18.448 M USD1.99 USD−5.69%85.339 K0.85−0.33 USD−4.28%0.00%Công nghệ Điện tử
UUMACUnusual Machines, Inc.
15.027 M USD1.61 USD+5.23%126.052 K1.88−0.32 USD−52.49%0.00%Công nghệ Điện tử
CLWTEuro Tech Holdings Company Limited
14.275 M USD1.85 USD+4.52%59.336 K8.207.810.24 USD+71.84%0.00%Công nghệ Điện tử
ELSEElectro-Sensors, Inc.
13.883 M USD4.05 USD−1.70%4.985 K0.8642.140.10 USD+446.02%0.00%Công nghệ Điện tử
SLNHSoluna Holdings, Inc.
9.328 M USD2.46 USD−1.33%69.409 K0.61−17.94 USD+88.54%0.00%Công nghệ Điện tử
POLAPolar Power, Inc.
8.414 M USD0.4791 USD−3.69%39.266 K0.32−0.54 USD−23.71%0.00%Công nghệ Điện tử
PRZOParaZero Technologies Ltd.
7.431 M USD0.6876 USD+0.76%70.879 K0.41−0.12 USD0.00%Công nghệ Điện tử
WLDSWearable Devices Ltd.
5.692 M USD0.3570 USD+8.18%1.048 M2.15−0.48 USD−105.50%0.00%Công nghệ Điện tử
SPECSpectaire Holdings, Inc.
5.34 M USD0.2900 USD−20.33%380.954 K3.561.240.23 USD0.00%Công nghệ Điện tử
SOBRSOBR Safe, Inc.
4.502 M USD0.2250 USD+1.81%93.48 K0.90−0.62 USD+56.63%0.00%Công nghệ Điện tử
CETXCemtrex Inc.
3.84 M USD0.3605 USD+2.59%2.551 M0.45−4.95 USD+54.29%0.00%Công nghệ Điện tử