Điện tử/Gia dụng (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
218.163B
Giá trị vốn hóa thị trường
394.575K
Khối lượng
+1.54%
Thay đổi
+5.99%
Hiệu suất Tháng
+49.08%
Hiệu suất Năm
+9.55%
Hiệu suất YTD
          
ARLO Arlo Technologies, Inc.
6.29-0.32%-0.02Mua531.361K521.827M-0.83359.00
BNSO Bonso Electronics International, Inc.
6.12-0.33%-0.02Bán9.361K29.726M17.840.36210.00
BTN Ballantyne Strong, Inc.
3.062.68%0.08Bán33.426K56.003M4.740.63232.00
COOK Traeger, Inc.
21.17-3.55%-0.78Sức bán mạnh844.740K2.488B41.210.53
GNSS Genasys Inc.
5.08-0.78%-0.04Bán28.235K183.602M18.930.28105.00
GPRO GoPro, Inc.
9.440.32%0.03Bán1.488M1.453B27.550.36758.00
HBB Hamilton Beach Brands Holding Company
15.69-0.25%-0.04Bán5.489K217.886M10.941.45700.00
HEAR Turtle Beach Corporation
29.69-0.44%-0.13Mua345.995K476.977M11.702.94300.00
HELE Helen of Troy Limited
230.000.21%0.48Bán105.052K5.543B22.9710.071769.00
IMAX Imax Corporation
16.44-0.42%-0.07Mua465.452K976.469M-1.57622.00
IRBT iRobot Corporation
79.17-1.10%-0.88Sức bán mạnh235.227K2.221B20.583.971209.00
KOSS Koss Corporation
17.020.41%0.07Bán82.457K147.626M283.920.0735.00
MITQ Moving iMage Technologies, Inc.
2.8910.31%0.27Bán665.493K30.335M-0.16
MSN Emerson Radio Corporation
1.11-6.72%-0.08Sức bán mạnh81.560K23.357M-0.1824.00
NPK National Presto Industries, Inc.
81.24-0.09%-0.07Bán12.463K571.762M12.916.30955.00
ROKU Roku, Inc.
319.000.95%2.99Bán3.672M42.571B192.641.771925.00
SONY Sony Group Corporation
112.413.55%3.85Sức mua mạnh962.464K138.772B12.538.79109700.00
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc.
91.65-0.35%-0.32Mua444.648K3.898B20.874.4312100.00
UEIC Universal Electronics Inc.
48.32-1.75%-0.86Sức bán mạnh37.549K651.525M22.452.243839.00
VIOT Viomi Technology Co., Ltd
4.80-0.62%-0.03Bán99.775K338.848M9.700.521182.00
WEBR Weber Inc.
14.842.70%0.39Bán683.887K4.262B2156.00
WHR Whirlpool Corporation
205.65-1.63%-3.40Bán473.074K12.895B6.9730.3578000.00
Tải thêm