Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: phân phối điện tử

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, phân phối điện tử. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như Arrow Electronics, Inc. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như Recon Technology, Ltd., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SNXTD SYNNEX Corporation
9.861 B USD113.15 USD−1.26%874.934 K0.3616.426.89 USD−3.71%1.28%Dịch vụ Phân phối
Mua
ARWArrow Electronics, Inc.
6.686 B USD124.25 USD−2.72%624.64 K1.607.8715.79 USD−27.47%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
AVTAvnet, Inc.
4.268 B USD47.23 USD−2.62%336.193 K0.826.537.23 USD−18.80%2.58%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
REZIResideo Technologies, Inc.
3.063 B USD21.08 USD−2.45%507.921 K0.9514.871.42 USD−25.40%0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
SCSCScanSource, Inc.
1.027 B USD40.79 USD−0.49%197.375 K1.2311.933.42 USD−6.16%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
CLMBClimb Global Solutions, Inc.
309.133 M USD67.68 USD−0.98%5.966 K0.7325.642.64 USD+4.58%1.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
AENTAlliance Entertainment Holding Corporation
110.52 M USD2.17 USD+0.93%5.617 K0.49−0.15 USD−513.73%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
RCONRecon Technology, Ltd.
23.689 M USD0.1592 USD+9.79%13.085 M15.930.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
STIXSemantix, Inc.
23.533 M USD0.3000 USD−19.14%106.656 K0.52−0.38 USD−87.78%0.00%Dịch vụ Phân phối
TAITTaitron Components Incorporated
19.068 M USD3.18 USD+0.95%1.867 K0.1710.400.31 USD−42.55%6.29%Dịch vụ Phân phối
VISLVislink Technologies, Inc.
8.136 M USD3.32 USD−5.06%7.73 K0.87−3.83 USD+33.82%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh