Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

349
Cổ phiếu
324.781B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.766M
Khối lượng
−0.78%
Thay đổi
−7.70%
Hiệu suất Tháng
−13.10%
Hiệu suất Năm
−16.58%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
AACQ ARTIUS ACQUISITION INC
9.950.00%0.00Mua66.498K
AACQU ARTIUS ACQUISITION INC UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP(13/07/2025)
10.44-0.40%-0.04Sức mua mạnh9.169K
ACAM ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP
10.300.00%0.00Mua100.079K393.422M191.090.054.00
ACAMU ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/12/2025)
10.520.00%0.00Bán1.600K411.374M
ACEV ACE CONVERGENCE ACQUISITION CORP
9.76-0.71%-0.071.258K
ACEVU ACE CONVERGENCE ACQUISITION CORP UNITS(1 ORD SHS & 1/2 WT)
10.130.05%0.01Mua3.610K
ACND ASCENDANT DIGITAL ACQUISITION CORP
9.95-0.10%-0.01Mua25.709K
ACND.U ASCENDANT DIGITAL ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.602.42%0.25Mua24.127K
ACTCU ARCLIGHT CLEAN TRANSITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.07-0.07%-0.01329.249K
AGBA AGBA ACQUISITION LIMITED
10.340.19%0.02Mua1.588K61.782M152.890.07
AGBAU AGBA ACQUISITION LIMITED UNIT 1 SHS & 1 WT EXP & 1 RT
10.840.37%0.04Mua100
AGMH AGM GROUP HOLDINGS INC
15.70-2.06%-0.33Mua2.608K453.590M-0.0748.00
AHACU ALPHA HEALTHCARE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP(21/09/2027)
9.92-0.20%-0.02244.409K
ALAC ALBERTON ACQUISITION CORPORATION
10.720.37%0.04Mua1.966K49.486M2.00
ALACU ALBERTON ACQUISITION CORPORATION UNIT(1 ORD & 1 WT & 1 RT)22/04/2020
11.001.85%0.20Mua4.495K50.779M71.622.00
ALUS ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP
10.00-0.25%-0.03Mua256.911K64.688M335.280.03
ALUS.U ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 RED WT EXP(31/10/2026)
10.280.00%0.00Sức mua mạnh30.000K
AMCI AMCI ACQUISITION CORP
10.420.17%0.02Mua164.741K
AMCIU AMCI ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT EXP)07/01/2019
11.50-2.13%-0.25Mua382309.142M312.500.044.00
AMHC AMPLITUDE HEALTHCARE ACQUIS CORP
9.950.51%0.05Mua26.949K
AMHCU AMPLITUDE HEALTHCARE ACQUIS CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (01/12/2026)
10.300.98%0.10Mua867
AMK ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS INC
22.711.88%0.42Bán81.362K1.645B-0.19729.00
ANDA ANDINA ACQUISITION CORP III
10.19-0.58%-0.06Bán82.242K97.741M3.00
ANDAU ANDINA ACQUISITION CORP III UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT) 24/09/2020
10.950.92%0.10Mua1.010K108.868M3.00
AONE.U ONE UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP (17/08/2025)
11.010.09%0.01Mua10.801K
APXT APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
10.65-0.93%-0.10Mua164.413K474.564M306.270.042.00
APXTU APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A AND 1/2 WT EXP 11/06/26
11.42-1.55%-0.18Mua250
ARYA ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP III
10.73-0.23%-0.03Bán5.196K
ARYB ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP II
10.450.48%0.05Bán17.022K
ARYBU ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (09/06/2027)
10.760.47%0.05Bán2.636K
ASPL.U ASPIRATIONAL CONSUMER LIFESTYL CORP UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP (19/09/25)
10.000.20%0.02187.600K
ATCX ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS INC
9.003.81%0.33Sức mua mạnh23.559K51.906M-4.056.00
AVCT AMERICAN VIRTUAL CLOUD TECH INC
3.99-0.50%-0.02Bán17.411K78.347M-0.617.00
AXP AMERICAN EXPRESS CO
98.28-0.55%-0.54Bán1.588M79.131B20.474.8464500.00
BBCP CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC
3.64-2.93%-0.11Bán24.272K211.848M-1.141400.00
BCTG BCTG ACQUISITION CORP
10.140.26%0.03Bán1.048K
BEPC BROOKFIELD RENEWABLE CORP
56.171.21%0.67Sức mua mạnh107.120K6.453B
BFIN BANKFINANCIAL CORPORATION
7.31-0.27%-0.02Bán5.449K108.532M9.250.79242.00
BFT.U FOLEY TRASIMENE ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A COM & 1/3) WT 11/08/2025
10.240.05%0.01Bán49.260K
BIOX BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP
5.25-1.87%-0.10Sức bán mạnh14.953K203.175M0.06
BOWXU BOWX ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP
10.420.19%0.02Mua3.501K
BRLI BRILLIANT ACQUISITION CORP
9.770.24%0.02Bán1.620K59.727M1.00
BRLIU BRILLIANT ACQUISITION CORP UNITS(1 ORD SHS & 1 RT & 1 WT)
10.150.67%0.07Mua1.001K62.027M1.00
BROG BROOGE ENERGY LIMITED
9.411.14%0.11Mua1.640K1.031B9.00
BRPA BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION CORP
10.73-0.20%-0.02Mua10028.845M
BSN.U BROADSTONE ACQUISITION CORP UNIT 1 ORD SHS CL A & 1/2 WT EXP
9.970.00%0.00Sức mua mạnh400
BTAQU BURGUNDY TECHNOLOGY ACQUISITION COR UNIT 1 CL A & 1/2 RED WT
9.96-0.20%-0.02Bán60.989K
C CITIGROUP INC
42.44-2.08%-0.90Bán14.695M88.354B7.515.81200000.00
CAPAU HIGHCAPE CAP ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP 30/09/27
10.140.06%0.01Mua1.370K
CCAC CITIC CAPITAL ACQ CORP
9.83-0.20%-0.02Bán95.468K339.135M
CCAC.U CITIC CAPITAL ACQ CORP UNIT (1 CL A SHS & 1/2 RED WT EXP)
10.451.16%0.12Mua500
CCIV CHURCHILL CAPITAL CORP IV
9.830.00%0.00105.666K
CCIV.U CHURCHILL CAPITAL CORP IV UNIT 1 CL A & 1/5 WT EXP (31/07/2020)
10.110.80%0.08Mua20.076K
CCX CHURCHILL CAPITAL CORP II
10.851.02%0.11Mua56.501K935.812M152.120.07
CCX.U CHURCHILL CAPITAL CORP II UNIT 1 COM CL A & 1 WT EXP 2021
10.80-4.09%-0.46Sức bán mạnh1.500K975.487M
CCXX CHURCHILL CAPITAL CORP III
10.71-1.72%-0.19Bán955.926K
CCXX.U CHURCHILL CAPITAL CORP III UNIT 1 CL A & 1/4 WT EXP(01/03/2027)
11.19-2.72%-0.31Bán29.025K1.581B
CFFA CF FINANCE ACQUISITION CORP
10.43-0.19%-0.02Mua4.389K368.485M167.200.064.00
CFFAU CF FINANCE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 3/4 RED WT EXP) 30/04/2025
11.354.51%0.49Bán6.863K401.518M
CFIIU CF FINANCE ACQUISITION CORP II UNIT(1 CL A & 1/3 RED WT EXP)01/08/2027
10.000.10%0.01Bán201.389K654.095M
CGRO COLLECTIVE GROWTH CORP
9.860.25%0.03Mua500.498K187.368M
CGROU COLLECTIVE GROWTH CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.060.00%0.00Theo dõi9.646K191.266M
CHAQ CHARDAN HEALTHCARE ACQ 2 CORP
9.78-1.11%-0.11Bán2.200K105.412M2.00
CHAQ.U CHARDAN HEALTHCARE ACQ 2 CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP (05/03/2025)
10.550.00%0.00Mua4.800K117.753M2.00
CHPM CHP MERGER CORP
10.090.00%0.00Bán311378.375M282.630.043.00
CHPMU CHP MERGER CORP UNIT (1 CL A & 1 WT) EXP (22/11/2024)
10.40-1.42%-0.15Bán10.000K
CIIC CIIG MERGER CORP
10.03-0.10%-0.01Bán66.137K389.289M
CIICU CIIG MERGER CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP(31/12/2026)
10.21-4.13%-0.44Bán1.345K406.367M
CIZN CITIZENS HLDG CO(MISS)
20.320.00%0.00Bán1.283K113.515M18.411.10290.00
CLA.U COLONNADE ACQUISITION CORP UNITS 1 CL A ORD SHS & 1/2 RED WT
9.95-0.07%-0.01Mua54.459K
CMLFU CM LIFE SCIENCES INC UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP
10.460.19%0.02Mua112.051K
CNNE CANNAE HOLDINGS INC
35.75-0.42%-0.15Bán174.486K3.277B2.4114.9522482.00
COHN COHEN & COMPANY INC
19.77-4.63%-0.96Mua146.308K24.647M-2.3094.00
CPAA CONYERS PARK II ACQUISITION CORP
10.22-0.17%-0.02Bán303.727K575.016M169.820.062.00
CPAAU CONYERS PARK II ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A COM & 1/4 WT EXP 18/07/2024
10.701.90%0.20Bán2.075K590.625M2.00
CPSR CAPSTAR SPECIAL PURPOSE ACQ CORP
9.850.15%0.01Sức mua mạnh351
CPSR.U CAPSTAR SPECIAL PURPOSE ACQ CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP (09/07/2027)
10.200.49%0.05Mua8.920K
CRHC.U COHN ROBBINS HOLDINGS CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (28/08/2025)
10.100.10%0.01Bán102.838K
CRSA CRESCENT ACQUISITION CORP
10.04-0.30%-0.03Bán522.655K564.756M187.870.056.00
CRSAU CRESCENT ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (08/03/2024)
10.60-9.01%-1.05Mua222598.781M217.350.096.00
CZWI CITIZENS COMMUNITY BANCORP INC MD
6.901.17%0.08Mua1.131K76.940M7.580.90
DEH D8 HLDGS CORP
9.77-0.10%-0.01Sức bán mạnh2.132K
DEH.U D8 HLDGS CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
10.08-0.59%-0.06Bán5.220K
DFHT DEERFIELD HEALTHCARE TECH ACQ CORP
10.132.32%0.232.500K
DFHTU DEERFIELD HEALTHCARE TECH ACQ CORP UNIT 1 CL A & 1/4 WT EXP
10.650.00%0.00Sức mua mạnh225
DFNS LGL SYSTEMS ACQUISITION CORP
10.080.40%0.04Sức mua mạnh19.756K
DFNS.U LGL SYSTEMS ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP (24/10/2024)
10.440.38%0.04Bán2.374K
DFPH DFP HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP
10.46-0.19%-0.02Mua120300.725M
DFPHU DFP HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP UNITS (1 COM & 1/4 WT) 31/03/2025
10.93-0.18%-0.02Mua308305.469M
DGNR.U DRAGONEER GROWTH OPPORTUNITIES CORP UNIT 1 ORD SHS CL A & 1/4 WT EXP
12.19-0.11%-0.01Mua51.172K
DMYD.U DMY TECHNOLOGY GROUP INC II UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP (29/07/2027)
10.30-0.19%-0.02Mua154.851K
DMYT DMY TECHNOLOGY GROUP INC
12.80-0.93%-0.12Mua153.348K73.600M
DMYT.U DMY TECHNOLOGY GROUP INC UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
14.400.70%0.10Mua25074.290M
DPHC DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP
26.83-0.45%-0.12Mua1.875M187.810M512.360.052.00
DPHCU DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP UNIT 1 COM CLA & 1/3 RED WT EX(22/02/24)
30.75-3.85%-1.23Mua8.952K223.860M2.00
EFC ELLINGTON FINANCIAL INC
12.34-3.84%-0.49Bán113.322K561.672M-1.36150.00
ENPC.U EXECUTIVE NETWORK PARTNERING CORP UNIT 1 CL A & 1/4 RED WT EXP
25.100.00%0.00Sức bán mạnh3.568K
EQD.U EQUITY DISTR ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (09/09/2025)
10.35-0.48%-0.05Sức bán mạnh6.516K
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC
18.37-1.29%-0.24Bán848.927K8.256B-0.017900.00
ERES EAST RESOURCES ACQUISITION COMPANY
9.75-0.81%-0.08Theo dõi31.288K
ERESU EAST RESOURCES ACQUISITION COMPANY UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (01/07/2027)
10.070.00%0.00Mua10.060K
ESSC EAST STONE ACQUISITION CORP
9.82-0.40%-0.04Bán4.574K173.857M
ESSCU EAST STONE ACQUISITION CORP UNIT(1 ORD & 1 WT & 1 RT)31/12/2026
10.200.20%0.02Mua8.315K180.222M
ETAC E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
9.80-0.61%-0.063.311K
ETACU E MERGE TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP
10.14-0.05%-0.01Mua600
EXPC EXPERIENCE INVESTMENTS CORP
10.110.10%0.01Sức mua mạnh703.225K347.531M255.700.04
EXPCU EXPERIENCE INVESTMENTS CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP 01/09/2026
10.391.58%0.16Mua300363.859M
EXPI EXP WORLD HOLDINGS INC
41.76-0.27%-0.12Mua335.018K2.862B420.800.11634.00
FAII.U FORTRESS VALUE ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A & 1/5 WT EXP (10/08/2027)
10.39-0.29%-0.03Sức mua mạnh2.900K
FBC FLAGSTAR BANCORP
29.73-0.97%-0.29Bán96.101K1.693B6.065.004453.00
FBIZ FIRST BUSINESS FINL SERVICES INC
14.30-1.52%-0.22Sức bán mạnh4.021K121.965M7.202.02301.00
FCACU FALCON CAP ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/3 RED WT EXP(20/08/2027)
10.27-0.29%-0.034.590K
FEAC FLYING EAGLE ACQUISITION CORP
11.940.84%0.10Mua529.105K
FEAC.U FLYING EAGLE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/4 WT EXP
12.55-4.56%-0.60Bán10.462K
FIII FORUM MERGER III CORP
9.930.76%0.0712.359K
FIIIU FORUM MERGER III CORP UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP 24/08/2027
10.49-0.10%-0.01Mua54.027K
FMAO FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC
20.350.69%0.14Sức bán mạnh1.016K226.475M12.591.60357.00
FMCI FORUM MERGER II CORPORATION
25.522.24%0.56Mua842.666K654.601M1862.690.012.00
FMCIU FORUM MERGER II CORPORATION UNITS(1 CL A & 1 WT EXP)
36.002.86%1.00Mua861897.764M2.00
FSBW FS BANCORP INC
40.451.10%0.44Mua1.289K171.752M6.326.46452.00
FSDC FS DEV CORP
11.20-4.51%-0.53Mua841
FSRV FINSERV ACQUISITION CORP
10.03-0.69%-0.07Bán51.888K320.107M410.570.022.00
FST.U FAST ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP
9.93-0.20%-0.02Bán120.167K
FTAC FINTECH ACQUISITION CORP III
10.250.29%0.03Bán107.531K453.947M179.610.062.00
FTACU FINTECH ACQUISITION CORP III UNIT (CL A & 1/2 WT EXP) 01/12/2023
10.963.89%0.41Bán111.440K485.391M2.00
FTIVU FINTECH ACQUISITION CORP IV UNT 1 CL A & 1/3 WT EXP 31/12/25
10.23-0.34%-0.0421.582K522.435M
FTOCU FTAC OLYMPUS ACQUISITION CORP UNIT 1 ORD SHS CL A & 1/3 WT EXP
10.02-0.09%-0.01Mua4.324K
FUSE FUSION ACQUISITION CORP
9.840.51%0.05Mua17.981K
FUSE.U FUSION ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (01/06/2027)
10.200.06%0.01Mua10.248K
FVAC FORTRESS VALUE ACQUISITION CORP
13.96-1.34%-0.19Mua174.735K
FVAC.U FORTRESS VALUE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP
15.00-0.73%-0.11Mua4.993K
GB GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG
7.152.00%0.14Bán8.031K1.313B-0.033.00
GDYN GRID DYNAMICS HOLDINGS INC
7.330.96%0.07Bán44.825K372.665M-0.312.00
GFED GUARANTY FEDERAL BANCSHARES INC
14.09-2.15%-0.31Bán4.749K61.538M7.132.04229.00
GHIV GORES HOLDINGS IV INC
10.480.24%0.03Bán665.689K557.016M1291.360.013.00
GHIVU GORES HOLDINGS IV INC UNIT 1 CL A AND 1/4 WT EXP 01/02/2023
10.790.75%0.08Bán1.620K573.219M3.00
GIK GIGCAPITAL3 INC
9.930.00%0.00Theo dõi97.907K
GIK.U GIGCAPITAL3 INC UNIT 1 COM & 3/4 WT EXP
10.30-1.44%-0.15Mua1.200K
GIX GIGCAPITAL2 INC
10.260.49%0.05Sức mua mạnh3.060K
GIX.U GIGCAPITAL2 INC UNIT (1 COM & 1 WT & 1 RT) 28/02/2026
11.280.71%0.08Mua881249.144M2074.070.012.00
GLEO GALILEO ACQUISITION CORP
9.96-0.50%-0.05Sức mua mạnh22.195K173.304M272.750.042.00
GLEO.U GALILEO ACQUISITION CORP UNITS (1 ORD & 1 RED WTS)
10.551.49%0.15Mua273
GMHI GORES METROPOULOS INC
11.60-0.68%-0.08Theo dõi689.243K580.000M174.850.073.00
GMHIU GORES METROPOULOS INC UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP
12.60-2.17%-0.28Mua11.511K
GNRS GREENROSE ACQUISITION CORP
9.800.00%0.00Bán1.501K214.547M455.810.02
GNRSU GREENROSE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP
10.000.35%0.04Sức mua mạnh10.000K218.159M
GOAC GO ACQUISITION CORP
9.850.41%0.0413.237K
GOAC.U GO ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP (31/08/2027)
10.120.10%0.01Mua43.676K
GRAF GRAF INDUSTRIAL CORP
23.73-2.83%-0.69Mua1.971M416.419M-0.522.00
GRAF.U GRAF INDUSTRIAL CORP UNIT (1 COM & 1 RED WT EXP) 31/12/2025
32.054.35%1.34Mua715546.890M
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất