Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

1122
Cổ phiếu
787.632B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.832M
Khối lượng
+0.23%
Thay đổi
−0.46%
Hiệu suất Tháng
+23.86%
Hiệu suất Năm
+11.70%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
AAC Ares Acquisition Corporation
9.760.00%0.00Bán38.595K1.220B
AAC.U Ares Acquisition Corporation
10.010.08%0.01Mua22.981K1.220B
AACQ Artius Acquisition Inc.
9.39-1.16%-0.11Sức bán mạnh2.237M850.382M53.550.182.00
AACQU Artius Acquisition Inc.
10.17-1.17%-0.12Sức bán mạnh18.967K860.344M2.00
AAQC Accelerate Acquisition Corp.
9.69-0.31%-0.03Bán5.111K484.500M3.00
AAQC.U Accelerate Acquisition Corp.
10.07-0.25%-0.03Mua6.058K486.000M3.00
ABGI ABG Acquisition Corp. I
9.89-0.70%-0.07Bán33.604K191.199M
ACAH Atlantic Coastal Acquisition Corp.
9.690.00%0.00Mua9.252K417.881M5.00
ACAHU Atlantic Coastal Acquisition Corp.
9.970.00%0.00Mua605417.881M5.00
ACBA Ace Global Business Acquisition Limited
10.050.50%0.05Mua4.318K60.843M
ACBAU Ace Global Business Acquisition Limited
10.41-0.67%-0.07Mua65260.540M
ACEV ACE Convergence Acquisition Corp.
9.980.10%0.01Bán201.887K286.925M-0.784.00
ACEVU ACE Convergence Acquisition Corp.
10.91-1.71%-0.19Sức bán mạnh557286.638M4.00
ACIC Atlas Crest Investment Corp.
9.93-0.10%-0.01Bán1.047M620.625M3.00
ACIC.U Atlas Crest Investment Corp.
10.42-0.19%-0.02Bán405621.250M3.00
ACII Atlas Crest Investment Corp. II
9.790.10%0.01Mua82.873K422.194M2.00
ACII.U Atlas Crest Investment Corp. II
10.050.30%0.03Mua66.419K421.762M2.00
ACKIT Ackrell SPAC Partners I Co. - Subunits
9.990.01%0.00Mua1.652K141.119M
ACKIU Ackrell SPAC Partners I Co.
10.230.05%0.01Mua968141.105M
ACND Ascendant Digital Acquisition Corp.
9.950.00%0.00Bán87.384K514.913M-0.15
ACND.U Ascendant Digital Acquisition Corp.
10.972.62%0.28Sức mua mạnh110514.913M
ACQR Independence Holdings Corp.
9.940.00%0.00Theo dõi4.991K616.161M
ACQRU Independence Holdings Corp.
9.92-0.70%-0.07Sức bán mạnh122609.968M
ACTD ArcLight Clean Transition Corp. II
9.880.13%0.01Mua3.381K340.242M
ACTDU ArcLight Clean Transition Corp. II
10.120.56%0.06Sức mua mạnh1.368K339.795M
ADER 26 Capital Acquisition Corp.
9.710.00%0.00Mua1.380K333.781M2.00
ADERU 26 Capital Acquisition Corp.
10.12-0.30%-0.03Sức bán mạnh833333.781M2.00
ADEX Adit EdTech Acquisition Corp.
9.66-0.10%-0.01Bán26.211K399.924M
ADEX.U Adit EdTech Acquisition Corp.
9.970.00%0.00Mua31.835K399.924M
ADF Aldel Financial Inc.
9.800.00%0.00Theo dõi28.703K146.486M
ADF.U Aldel Financial Inc.
10.110.00%0.00Mua750146.486M
ADOC Edoc Acquisition Corp.
10.080.30%0.03Mua1.494K118.984M2.00
ADRA Adara Acquisition Corp.
9.710.05%0.00Bán1.963K139.653M
ADRA.U Adara Acquisition Corp.
9.95-0.40%-0.04Sức bán mạnh427139.581M
AEAC Authentic Equity Acquisition Corp.
9.700.10%0.01Mua22.412K291.000M3.00
AEACU Authentic Equity Acquisition Corp.
10.060.06%0.01Mua3.225K290.700M3.00
AFAQ AF Acquisition Corp.
9.700.00%0.00270271.600M
AFAQU AF Acquisition Corp.
9.990.50%0.05Sức mua mạnh1.500K271.880M
AGAC African Gold Acquisition Corporation
9.65-0.62%-0.06Bán24.975K499.388M3.00
AGAC.U African Gold Acquisition Corporation
10.07-0.20%-0.02Mua2.716K502.493M3.00
AGBA AGBA Acquisition Limited
10.700.00%0.00Mua10357.118M438.520.022.00
AGC Altimeter Growth Corp.
11.67-1.10%-0.13Bán349.618K729.375M2.00
AGCB Altimeter Growth Corp. 2
10.190.10%0.01Bán70.076K584.397M
AGCUU Altimeter Growth Corp.
12.28-1.52%-0.19Bán112.970K737.500M2.00
AGGR Agile Growth Corp.
9.74-0.10%-0.01Bán9.200K385.947M
AGGRU Agile Growth Corp.
10.000.00%0.00Mua4.601K386.146M
AGMH AGM Group Holdings Inc.
11.086.64%0.69Bán128.638K315.296M11.00
AHAC Alpha Healthcare Acquisition Corp.
10.160.30%0.03Bán147.813K130.607M
AHACU Alpha Healthcare Acquisition Corp.
11.25-6.25%-0.75Sức bán mạnh150130.221M
AJAX Ajax I
9.980.30%0.03Mua146.850K892.645M3.00
AJAX.U Ajax I
10.480.38%0.04Mua214889.962M3.00
AKIC Sports Ventures Acquisition Corp.
9.70-0.82%-0.08Sức bán mạnh35.264K285.277M3.00
AKICU Sports Ventures Acquisition Corp.
9.95-0.50%-0.05Bán10.080K285.277M3.00
ALAC Alberton Acquisition Corporation
11.190.13%0.02Mua1.394K51.621M3490.622.00
ALTU Altitude Acquisition Corp.
9.79-0.10%-0.01Bán50.748K367.125M4.00
ALTUU Altitude Acquisition Corp.
10.150.10%0.01Bán799367.500M4.00
ALUS Alussa Energy Acquisition Corp.
10.050.00%0.00Bán2.318M361.172M-0.98
ALUS.U Alussa Energy Acquisition Corp.
11.11-0.09%-0.01Mua10.300K361.172M
AMAO American Acquisition Opportunity Inc.
9.91-0.10%-0.01Mua466163.079M
AMAOU American Acquisition Opportunity Inc.
10.190.99%0.10Sức mua mạnh537163.244M
AMHC Amplitude Healthcare Acquisition Corporation
9.930.10%0.01Bán840124.125M-0.083.00
AMHCU Amplitude Healthcare Acquisition Corporation
10.500.10%0.01Mua100124.063M3.00
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc.
26.48-0.68%-0.18Mua47.453K1.919B-0.28732.00
AMPI Advanced Merger Partners, Inc.
9.74-0.43%-0.04Sức bán mạnh2.103K349.959M
AMPI.U Advanced Merger Partners, Inc.
10.000.00%0.00Mua2.500K351.469M
ANAC Arctos NorthStar Acquisition Corp.
9.74-0.36%-0.04Bán26.882K385.232M1.00
ANAC.U Arctos NorthStar Acquisition Corp.
9.95-0.30%-0.03Bán1.031K385.825M1.00
ANDA Andina Acquisition Corp. III
10.491.35%0.14Mua13.843K46.335M
ANZU Anzu Special Acquisition Corp I
9.750.31%0.03Mua2.861K517.969M
ANZUU Anzu Special Acquisition Corp I
9.970.40%0.04Mua2.790K516.375M
AONE one
10.050.70%0.07Bán108.312K270.094M-0.352.00
AONE.U one
10.520.96%0.10Bán937268.212M2.00
APGB Apollo Strategic Growth Capital II
9.78-0.41%-0.04Sức bán mạnh80.634K843.525M2.00
APGB.U Apollo Strategic Growth Capital II
10.02-0.69%-0.07Bán77.275K846.975M2.00
APXT Apex Technology Acquisition Corporation
11.230.72%0.08Mua451.472K500.409M-0.752.00
APXTU Apex Technology Acquisition Corporation
12.50-5.30%-0.70Bán6.824K496.844M2.00
ARBG Aequi Acquisition Corp.
9.790.20%0.02Mua113.567K281.463M2.00
ARBGU Aequi Acquisition Corp.
9.94-0.55%-0.05Bán102280.888M2.00
ARRW Arrowroot Acquisition Corp.
9.670.21%0.02Mua6.615K347.516M
ARRWU Arrowroot Acquisition Corp.
9.95-0.40%-0.04Bán2.056K346.797M
ARTAU Artisan Acquisition Corp.
9.94-0.10%-0.01Bán2.021K298.500M
ARYD ARYA Sciences Acquisition Corp IV
10.42-3.16%-0.34Bán1.139K199.925M
ASAQ Atlantic Street Acquisition Corp
9.730.00%0.00Theo dõi5.137K304.062M
ASAQ.U Atlantic Street Acquisition Corp
10.190.39%0.04Mua3.360K304.062M
ASAX Astrea Acquisition Corp.
9.700.21%0.02Mua565186.046M
ASAXU Astrea Acquisition Corp.
9.980.00%0.00Mua268186.046M
ASPC Alpha Capital Acquisition Company - One
9.750.52%0.05Sức mua mạnh325280.312M
ASPCU Alpha Capital Acquisition Company
10.01-0.40%-0.04Mua6.700K278.875M
ASPL Aspirational Consumer Lifestyle Corp.
10.010.00%0.00Mua369.605K299.983M3.00
ASPL.U Aspirational Consumer Lifestyle Corp.
10.540.00%0.00Mua4.050K299.983M3.00
ASZ Austerlitz Acquisition Corporation II
9.82-0.20%-0.02Mua529.763K1.936B5.00
ASZ.U Austerlitz Acquisition Corporation II
10.150.30%0.03Sức mua mạnh62.072K1.940B5.00
ATA Americas Technology Acquisition Corp.
9.98-0.60%-0.06Sức bán mạnh7.165K144.710M
ATA.U Americas Technology Acquisition Corp.
10.220.00%0.00Bán6.016K145.580M
ATAQ Altimar Acquisition Corp. III
9.900.00%0.00Mua30.202K192.122M
ATAQ.U Altimar Acquisition Corp. III
10.04-0.50%-0.05Theo dõi2.115K191.152M
ATCX Atlas Technical Consultants, Inc.
10.000.30%0.03Bán199.333K373.178M-1.123200.00
ATHN Athena Technology Acquisition Corp.
9.67-0.10%-0.01Sức bán mạnh320324.590M3.00
ATHN.U Athena Technology Acquisition Corp.
9.990.10%0.01Mua16.917K324.925M3.00
ATIP ATI Physical Therapy, Inc.
9.261.87%0.17Bán919.207K319.470M63.080.14
ATMR Altimar Acquisition Corp. II
9.76-0.16%-0.02Bán9.253K420.900M
ATMR.U Altimar Acquisition Corp. II
10.03-0.40%-0.04Bán6.460K421.590M
ATSPT Archimedes Tech SPAC Partners Co. - Subunit
9.79-0.10%-0.01Mua3.989K136.079M
ATSPU Archimedes Tech SPAC Partners Co.
9.94-0.30%-0.03Bán12.354K136.079M
ATVC Tribe Capital Growth Corp I
10.011.07%0.11Sức mua mạnh3.058K345.190M
ATVCU Tribe Capital Growth Corp I
10.190.10%0.01Mua3.269K341.550M
AURC Aurora Acquisition Corp.
9.930.40%0.04Mua12.403K347.553M
AURCU Aurora Acquisition Corp.
10.35-0.10%-0.01Mua17.719K346.153M
AUS Austerlitz Acquisition Corporation I
9.93-0.10%-0.01Bán103.156K978.814M
AUS.U Austerlitz Acquisition Corporation I
10.35-0.19%-0.02Mua25.523K979.800M
AVAN Avanti Acquisition Corp.
9.730.00%0.00Sức bán mạnh316.745K729.750M2.00
AVAN.U Avanti Acquisition Corp.
10.21-0.20%-0.02Bán1.010K729.750M2.00
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc.
8.260.24%0.02Mua171.285K468.326M-0.461300.00
BCAC Brookline Capital Acquisition Corp.
9.89-0.19%-0.02Sức bán mạnh29.216K73.535M
BCACU Brookline Capital Acquisition Corp.
10.73-0.19%-0.02Bán1.722K73.676M
BCTG BCTG Acquisition Corp.
11.03-1.27%-0.14Bán1.862K235.744M-0.024.00
BCYP Big Cypress Acquisition Corp.
9.980.41%0.04Sức mua mạnh229.657K147.626M
BCYPU Big Cypress Acquisition Corp.
10.401.53%0.16Sức mua mạnh45.520K147.026M
BENE Benessere Capital Acquisition Corp.
10.050.20%0.02Mua2.236K149.682M
BENEU Benessere Capital Acquisition Corp.
10.74-0.05%-0.00Mua334149.384M
BFIN BankFinancial Corporation
10.74-0.46%-0.05Bán147.151K156.624M19.500.55210.00
BGSX Build Acquisition Corp.
9.690.41%0.04Sức mua mạnh100249.517M
BGSX.U Build Acquisition Corp.
9.93-0.10%-0.01Bán104.002K248.487M
BHSE Bull Horn Holdings Corp.
9.900.00%0.00Mua14.495K92.812M2.00
BHSEU Bull Horn Holdings Corp.
10.35-0.19%-0.02Bán10092.812M2.00
BIOT Biotech Acquisition Company
9.68-0.21%-0.02Bán67.816K278.300M
BIOTU Biotech Acquisition Company
10.00-0.38%-0.04Bán44.021K278.875M
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp.
13.17-2.01%-0.27Bán66.850K531.415M-0.18
BITE Bite Acquisition Corp.
9.660.00%0.00Bán7.594K247.682M
BITE.U Bite Acquisition Corp.
9.99-0.10%-0.01Mua922247.682M
BLDE Blade Air Mobility, Inc.
10.81-4.08%-0.46Mua1.405M748.195M-0.642.00
BLSA BCLS Acquisition Corp.
10.35-0.48%-0.05Bán691191.022M
BLTS Bright Lights Acquisition Corp.
9.700.41%0.04Bán5.168K278.875M2.00
BLTSU Bright Lights Acquisition Corp.
10.060.00%0.00Mua3.885K277.725M2.00
BLUA BlueRiver Acquisition Corp.
9.740.00%0.00Bán10.381K357.823M
BLUA.U BlueRiver Acquisition Corp.
10.030.32%0.03Mua15.100K356.721M
BLUW Blue Water Acquisition Corp.
10.080.00%0.00Mua17273.030M12.320.82
BLUWU Blue Water Acquisition Corp.
10.760.28%0.03Mua40073.030M
BMTX BM Technologies, Inc.
12.25-0.08%-0.01Mua62.415K149.455M12.441.362.00
BOAC Bluescape Opportunities Acquisition Corp.
9.820.41%0.04Bán14.064K745.706M3.00
BOAC.U Bluescape Opportunities Acquisition Corp.
10.440.19%0.02Bán12.425K742.669M3.00
BOAS BOA Acquisition Corp.
9.680.10%0.01Bán214.868K278.300M4.00
BOAS.U BOA Acquisition Corp.
9.90-0.10%-0.01Bán2.450K278.013M4.00
BOWX BowX Acquisition Corp.
11.40-2.06%-0.24Bán540.976K688.275M-0.17
BOWXU BowX Acquisition Corp.
12.53-0.40%-0.05Bán2.245K702.765M
BREZ Breeze Holdings Acquisition Corp.
10.110.50%0.05Mua7.458K147.859M
BRIVU B. Riley Principal 250 Merger Corp.
9.960.00%0.00Sức mua mạnh1.200K177.338M
BRLI Brilliant Acquisition Corporation
10.000.00%0.00Mua2.510K61.110M1.00
BRLIU Brilliant Acquisition Corporation
10.43-0.10%-0.01Bán4.000K61.110M1.00
BROG Brooge Energy Limited
9.134.34%0.38Bán2991.001B44.890.1970.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter