Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

1256
Cổ phiếu
677.822B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.834M
Khối lượng
+0.30%
Thay đổi
−2.43%
Hiệu suất Tháng
+8.94%
Hiệu suất Năm
−0.02%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
AAC Ares Acquisition Corporation
9.77-0.10%-0.01Bán3.711K36256.471.221B
AAC.U Ares Acquisition Corporation
9.97-0.30%-0.03Sức bán mạnh8017985.971.222B
AACI Armada Acquisition Corp. I
9.78-0.00%-0.00Sức mua mạnh29.987K293266.86
AACIU Armada Acquisition Corp. I
10.030.00%0.00Mua2042046.12
AAQC Accelerate Acquisition Corp.
9.72-0.10%-0.01Bán30.053K292115.16486.000M742.750.013.00
AAQC.U Accelerate Acquisition Corp.
10.000.18%0.02Bán7.410K74100.00486.000M3.00
ABGI ABG Acquisition Corp. I
9.830.00%0.00Mua15.280K150202.40190.039M-0.03
ACAH Atlantic Coastal Acquisition Corp.
9.88-0.10%-0.01Mua592.271K5851637.48426.075M-0.015.00
ACAHU Atlantic Coastal Acquisition Corp.
10.170.69%0.07Sức mua mạnh2.505K25475.85426.506M5.00
ACAQ.U Athena Consumer Acquisition Corp.
10.150.00%0.00Bán5.000K50750.00244.209M
ACDI.U Ascendant Digital Acquisition Corp. III
10.110.10%0.01Mua5.026K50812.86303.300M
ACEV ACE Convergence Acquisition Corp.
9.940.00%0.00Bán18.259K181494.46279.054M-0.044.00
ACEVU ACE Convergence Acquisition Corp.
10.51-0.66%-0.07Bán4.135K43458.85279.054M4.00
ACHR Archer Aviation Inc.
6.161.23%0.07Mua1.215M7479617.551.483B-0.733.00
ACII Atlas Crest Investment Corp. II
9.760.00%0.00Bán6.913K67470.88420.900M49.320.202.00
ACII.U Atlas Crest Investment Corp. II
10.00-0.79%-0.08Mua2.969K29690.00420.900M2.00
ACKIT Ackrell SPAC Partners I Co. - Subunits
10.09-0.39%-0.04Mua4014046.09143.382M
ACKIU Ackrell SPAC Partners I Co.
10.39-0.19%-0.02Mua1.534K15938.26143.382M
ACQR Independence Holdings Corp.
9.78-0.10%-0.01Mua1.176K11501.28434.339M-0.00
ACQRU Independence Holdings Corp.
9.95-0.40%-0.04Bán624.779K6216551.05434.783M
ACRO Acropolis Infrastructure Acquisition Corp.
9.730.00%0.00Sức mua mạnh101982.73419.606M
ACRO.U Acropolis Infrastructure Acquisition Corp.
10.010.30%0.03Mua3843843.84419.175M
ACTD ArcLight Clean Transition Corp. II
9.991.73%0.17Sức mua mạnh4.854M48493358.10388.565M
ACTDU ArcLight Clean Transition Corp. II
10.301.03%0.10Sức mua mạnh262.095K2699578.50381.953M
ADALU Anthemis Digital Acquisitions I Corp
10.08-0.10%-0.01Sức bán mạnh7.707K77687.33231.842M
ADER 26 Capital Acquisition Corp.
9.830.10%0.01Bán12.345K121351.35337.906M2.00
ADERU 26 Capital Acquisition Corp.
10.200.00%0.00Bán8648812.80337.562M2.00
ADEX Adit EdTech Acquisition Corp.
9.950.00%0.00Mua323.294K3216775.30343.275M-0.02
ADEX.U Adit EdTech Acquisition Corp.
10.49-0.29%-0.03Mua35.503K372426.47343.275M
ADF Aldel Financial Inc.
10.543.28%0.34Sức mua mạnh5.400K56889.00157.472M-0.71
ADF.U Aldel Financial Inc.
11.212.42%0.27Mua13.161K147469.01152.464M
ADOC Edoc Acquisition Corp.
10.200.05%0.01Mua78.704K802387.28120.342M-0.092.00
ADRA Adara Acquisition Corp.
9.840.10%0.01Mua6.051K59541.84141.450M
ADRA.U Adara Acquisition Corp.
10.110.23%0.02Sức mua mạnh1261274.30141.019M
AEAC Authentic Equity Acquisition Corp.
9.790.20%0.02Sức mua mạnh21.448K209975.92293.700M3.00
AEACU Authentic Equity Acquisition Corp.
10.080.30%0.03Mua1.200K12096.00293.100M3.00
AEAEU AltEnergy Acquisition Corp.
10.06-0.40%-0.04Sức bán mạnh14.075K141594.50231.380M
AEHA Aesther Healthcare Acquisition Corp
9.99-0.10%-0.0115.102K150868.98
AEHAU Aesther Healthcare Acquisition Corp
10.624.07%0.41Sức mua mạnh3.222K34201.53
AFACU Arena Fortify Acquisition Corp.
10.14-0.39%-0.04Theo dõi200.000K2028000.00175.605M
AFAQ AF Acquisition Corp.
9.750.10%0.01Mua27.148K264693.00273.000M
AFAQU AF Acquisition Corp.
9.950.20%0.02Sức mua mạnh2.900K28855.00273.000M
AFTR AfterNext HealthTech Acquisition Corp.
9.70-0.21%-0.02Sức bán mạnh5745567.80312.219M
AFTR.U AfterNext HealthTech Acquisition Corp.
10.080.20%0.02Mua2.447K24665.76312.863M
AGAC African Gold Acquisition Corporation
9.760.21%0.02Mua5.928K57857.28505.080M55.120.183.00
AGAC.U African Gold Acquisition Corporation
10.13-0.13%-0.01Mua1.888K19125.44504.045M3.00
AGBA AGBA Acquisition Limited
11.020.00%0.00Mua6.165K67938.3058.826M-0.132.00
AGBAU AGBA Acquisition Limited
11.50-3.28%-0.39Mua1181357.0058.826M2.00
AGCB Altimeter Growth Corp. 2
10.151.10%0.11Mua90.959K923233.85582.102M-0.01
AGGR Agile Growth Corp.
9.77-0.10%-0.01Mua7.213K70471.01378.588M
AGGRU Agile Growth Corp.
9.990.10%0.01Mua1701698.30378.588M
AGIL AgileThought, Inc.
9.69-0.92%-0.09Bán5.652K54767.88406.698M-0.692282.00
AGMH AGM Group Holdings Inc.
9.270.00%0.00Bán20.726K192130.02263.790M11.00
AGRI AgriFORCE Growing Systems Ltd.
2.00-5.90%-0.12Sức bán mạnh1.017M2028948.9230.040M
AHPA Avista Public Acquisition Corp. II
10.000.10%0.01Mua16.002K160020.00280.000M
AHPAU Avista Public Acquisition Corp. II
10.200.54%0.06Mua2963017.72279.440M
AKIC Sports Ventures Acquisition Corp.
9.75-0.10%-0.01Bán6876698.66286.765M3.00
AKICU Sports Ventures Acquisition Corp.
9.980.20%0.02Mua2362355.28287.042M3.00
ALAC Alberton Acquisition Corporation
11.620.09%0.01Mua2.314K26888.6852.059M-0.132.00
ALCC AltC Acquisition Corp.
9.940.61%0.06Sức mua mạnh7.612K75663.28635.663M
ALORU ALSP Orchid Acquisition Corporation I
10.07-0.49%-0.056.350K63944.50
ALPA Alpha Healthcare Acquisition Corp. III
9.71-0.10%-0.01Bán6316127.01196.341M
ALPAU Alpha Healthcare Acquisition Corp. III
9.940.00%0.00Mua1011003.94196.745M
ALPP Alpine 4 Holdings, Inc.
2.350.43%0.01Bán360.324K846761.40420.813M-0.08275.00
ALTU Altitude Acquisition Corp.
9.87-0.10%-0.01Bán12.251K120918.60370.129M75.130.134.00
ALTUU Altitude Acquisition Corp.
10.17-1.21%-0.12Bán2002034.00370.500M4.00
AMAO American Acquisition Opportunity Inc.
9.980.00%0.00Mua6.975K69610.50164.231M
AMAOU American Acquisition Opportunity Inc.
10.552.93%0.30Sức mua mạnh5045317.20164.889M
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A.
9.150.83%0.07Bán109.483K1002316.865.523B-0.443.00
AMCI AMCI Acquisition Corp. II
9.710.00%0.00Mua12.831K124589.01182.063M
AMCIU AMCI Acquisition Corp. II
9.970.10%0.01Mua1.492K14875.24182.063M
AMK AssetMark Financial Holdings, Inc.
25.321.16%0.29Bán9.115K230791.801.862B763.110.03732.00
AMPI Advanced Merger Partners, Inc.
9.780.00%0.00Mua100978.00351.469M209.870.05
AMPI.U Advanced Merger Partners, Inc.
9.93-0.40%-0.04Mua2.512K24944.16351.469M
ANAC Arctos NorthStar Acquisition Corp.
9.800.00%0.00Mua14.690K143962.00387.406M52.520.191.00
ANAC.U Arctos NorthStar Acquisition Corp.
9.96-0.40%-0.04Mua3.402K33883.92387.406M1.00
ANZU Anzu Special Acquisition Corp I
9.770.00%0.00Mua10.889K106385.53519.031M
ANZUU Anzu Special Acquisition Corp I
9.95-0.15%-0.01Bán4.087K40666.47519.031M
APAC StoneBridge Acquisition Corporation
9.950.35%0.03Sức mua mạnh4594567.00256.210M
APACU StoneBridge Acquisition Corporation
10.191.29%0.13Sức mua mạnh4544626.26255.182M
APGB Apollo Strategic Growth Capital II
9.820.00%0.00Mua111.221K1092190.22846.975M2.00
APGB.U Apollo Strategic Growth Capital II
9.99-0.01%-0.00Bán8858841.15846.975M2.00
APMI AxonPrime Infrastructure Acquisition Corporation
9.841.44%0.14Sức mua mạnh2.201K21657.84190.035M
APMIU AxonPrime Infrastructure Acquisition Corporation
9.960.10%0.01Mua6.157K61323.72188.683M
APN.U Apeiron Capital Investment Corp.
10.08-0.10%-0.01Sức bán mạnh31.727K319808.16173.880M
APTM Alpha Partners Technology Merger Corp.
9.69-0.51%-0.05Sức bán mạnh1.701K16483.71342.708M
APTMU Alpha Partners Technology Merger Corp.
9.90-0.15%-0.01Bán7.844K77655.60343.394M
ARBG Aequi Acquisition Corp.
9.79-0.30%-0.03Bán5.878K57546.21281.465M159.000.062.00
ARBGU Aequi Acquisition Corp.
9.980.00%0.00Bán1021017.96282.325M2.00
ARCKU Arbor Rapha Capital Bioholdings Corp. I
10.10-0.49%-0.05Bán2.206K22280.60175.088M
ARGU Argus Capital Corp.
9.92-0.40%-0.04Sức bán mạnh2152132.80377.890M
ARGUU Argus Capital Corp.
10.20-0.29%-0.03Bán8518680.20379.414M
ARIZU Arisz Acquisition Corp.
10.120.20%0.029.206K93164.7272.625M2.00
ARQQ Arqit Quantum Inc.
36.914.90%1.73Mua230.816K8518264.484.431B
ARRW Arrowroot Acquisition Corp.
9.710.00%0.00Bán4.302K41772.42348.953M73.060.13
ARRWU Arrowroot Acquisition Corp.
10.000.10%0.01Mua6.747K67470.00348.953M
ARTA Artisan Acquisition Corp.
9.900.10%0.01Mua102.663K1016363.70434.786M
ARTAU Artisan Acquisition Corp.
10.250.69%0.07Sức mua mạnh1.500K15375.00434.347M
ARTE Artemis Strategic Investment Corporation
9.900.20%0.02556.872K5513032.80249.047M
ARTEU Artemis Strategic Investment Corporation
10.150.20%0.02Sức mua mạnh9.127K92639.05248.921M
ARYD ARYA Sciences Acquisition Corp IV
9.90-1.00%-0.10Sức bán mạnh3.186K31541.72189.948M
ARYE ARYA Sciences Acquisition Corp V
9.820.77%0.07Theo dõi14.763K145046.48188.507M
ASAQ Atlantic Street Acquisition Corp
9.860.00%0.00Mua1.308K12896.88308.125M63.610.15
ASAQ.U Atlantic Street Acquisition Corp
10.655.26%0.53Sức mua mạnh8008521.60308.122M
ASAX Astrea Acquisition Corp.
9.910.10%0.01Mua4.601K45595.91218.392M
ASAXU Astrea Acquisition Corp.
10.200.10%0.01Bán1.852K18890.40218.171M
ASPA Abri SPAC I, Inc.
9.860.10%0.01Mua7086980.8873.575M
ASPAU Abri SPAC I, Inc.
10.26-1.21%-0.13Mua4004104.0073.351M
ASPC Alpha Capital Acquisition Company - One
9.87-0.05%-0.01Mua1.331K13143.09283.895M66.980.15
ASPCU Alpha Capital Acquisition Company
10.19-0.29%-0.03Mua1.100K11209.11284.050M
ASZ Austerlitz Acquisition Corporation II
9.780.10%0.01Bán27.149K265517.221.928B5.00
ASZ.U Austerlitz Acquisition Corporation II
10.04-0.10%-0.01Bán2.436K24457.441.926B5.00
ATA Americas Technology Acquisition Corp.
10.09-0.10%-0.01Mua32.550K328429.50146.305M163.170.06
ATA.U Americas Technology Acquisition Corp.
10.38-0.38%-0.04Mua50.000K519000.00146.305M
ATAQ Altimar Acquisition Corp. III
9.76-0.61%-0.06Bán2.068K20183.68189.405M
ATAQ.U Altimar Acquisition Corp. III
10.040.20%0.02Mua11.546K115921.84190.569M
ATHN Athena Technology Acquisition Corp.
9.97-0.20%-0.02Bán44.090K439577.30341.639M-0.163.00
ATHN.U Athena Technology Acquisition Corp.
10.61-0.84%-0.09Mua4.691K49771.51342.324M3.00
ATMR Altimar Acquisition Corp. II
9.940.05%0.01Mua6666616.71428.447M570.690.02
ATMR.U Altimar Acquisition Corp. II
10.210.10%0.01Bán7017157.21428.231M
ATSPT Archimedes Tech SPAC Partners Co. - Subunit
9.880.08%0.01Mua7.173K70857.05141.691M
ATSPU Archimedes Tech SPAC Partners Co.
10.12-2.22%-0.23Bán8.108K82052.96141.691M
ATVC Tribe Capital Growth Corp I
9.76-0.61%-0.06Bán11.963K116758.88336.720M72.470.13
ATVCU Tribe Capital Growth Corp I
9.970.10%0.01Bán10.504K104724.88338.790M
AURC Aurora Acquisition Corp.
9.97-0.20%-0.02Mua13.812K137705.64346.461M
AURCU Aurora Acquisition Corp.
10.35-0.10%-0.01Bán1.475K15266.25347.156M
AUS Austerlitz Acquisition Corporation I
9.840.00%0.00Bán56.547K556422.48969.943M-0.10
AUS.U Austerlitz Acquisition Corporation I
10.08-0.30%-0.03Bán6006048.00969.943M
AVACU Avalon Acquisition Inc.
10.10-0.39%-0.04Bán5.000K50500.00210.105M4.00
AVAN Avanti Acquisition Corp.
9.84-0.10%-0.01Bán2.439K24000.00738.008M1790.910.012.00
AVAN.U Avanti Acquisition Corp.
10.22-0.29%-0.03Mua5405518.80738.750M2.00
AVHI Achari Ventures Holdings Corp. I
9.850.00%0.00Bán3603546.00123.125M
AVHIU Achari Ventures Holdings Corp. I
10.330.00%0.00Sức mua mạnh1.605K16579.65123.125M
AXH.U Industrial Human Capital, Inc.
10.240.05%0.01Mua2.476K25354.24117.358M
BACA Berenson Acquisition Corp. I
9.740.41%0.04Sức mua mạnh4.703K45807.22328.822M
BACA.U Berenson Acquisition Corp. I
10.010.40%0.04Sức mua mạnh3963963.96327.472M
BAMR Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd.
57.701.89%1.07Bán3.241K187005.701.606B
BBLN Babylon Holdings Limited
7.40-1.46%-0.11Bán48.685K360269.003.033B2.00
BCAC Brookline Capital Acquisition Corp.
9.970.10%0.01Mua4.242K42292.7474.122M
BCACU Brookline Capital Acquisition Corp.
10.380.59%0.06Mua1.370K14213.7574.048M
BCSAU Blockchain Coinvestors Acquisition Corp. I
10.200.49%0.05Sức mua mạnh1161183.20277.542M
BENE Benessere Capital Acquisition Corp.
10.15-0.78%-0.08Sức bán mạnh1.106M11228366.45151.172M
BENEU Benessere Capital Acquisition Corp.
11.79-2.00%-0.24Bán1201414.80152.363M
BFIN BankFinancial Corporation
10.641.14%0.12Bán1.059K11267.76141.307M20.290.52230.00
BGSX Build Acquisition Corp.
9.770.10%0.01Mua2.300K22471.00244.250M
BGSX.U Build Acquisition Corp.
10.01-0.06%-0.01Mua5405407.34244.250M
BHAC Crixus BH3 Acquisition Company
9.72-0.61%-0.06Sức bán mạnh4.494K43681.68272.160M
BHACU Crixus BH3 Acquisition Company
10.000.00%0.00Mua3.774K37740.00272.160M
BHSE Bull Horn Holdings Corp.
9.99-0.20%-0.02Mua1.174K11728.3893.657M5.731.752.00
BIOT Biotech Acquisition Company
9.88-0.15%-0.01Mua1.077K10646.15284.194M678.080.01
Tải thêm