Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

211
Cổ phiếu
425.387B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.925M
Khối lượng
+0.36%
Thay đổi
+3.21%
Hiệu suất Tháng
+21.83%
Hiệu suất Năm
+2.31%
Hiệu suất YTD
          
ACAM ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP
10.04-0.10%-0.01Mua5.597K383.491M145.090.07
ACAMU ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/12/2025)
10.320.68%0.07Sức mua mạnh310
ACEL ACCEL ENTERTAINMENT INC
12.03-0.50%-0.06Mua123.019K637.626M-0.013.00
ACTT ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP
10.15-0.05%-0.01Mua230.927K
ACTTU ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1/2 RED WT EXP)30/04/2026
10.611.05%0.11Mua100
AGMH AGM GROUP HOLDINGS INC
15.464.17%0.62Bán2.865K513.584M-0.3526.00
ALAC ALBERTON ACQUISITION CORPORATION
10.36-0.05%-0.01Mua20.086K152.256M106.900.102.00
ALACU ALBERTON ACQUISITION CORPORATION UNIT(1 ORD & 1 WT & 1 RT)22/04/2020
10.520.00%0.00Bán203
ALGR ALLEGRO MERGER CORP
10.28-0.02%-0.00Sức mua mạnh301328.336M51.760.203.00
ALGRU ALLEGRO MERGER CORP UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WTS)
10.570.00%0.00Bán1.000K
ALTM ALTUS MIDSTREAM COMPANY
2.65-7.02%-0.20Bán282.139K198.563M-0.07
ALUS ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP
9.940.40%0.04596
ALUS.U ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 RED WT EXP(31/10/2026)
10.320.19%0.02Sức mua mạnh20.100K
AMCI AMCI ACQUISITION CORP
10.180.00%0.00Mua1.354K280.612M101.700.104.00
AMCIU AMCI ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT EXP)07/01/2019
10.57-0.28%-0.03Mua185.439K291.914M105.790.104.00
AMHC AMPLITUDE HEALTHCARE ACQUIS CORP
9.820.00%0.00400.000K
AMHCU AMPLITUDE HEALTHCARE ACQUIS CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (01/12/2026)
10.441.61%0.17Mua100
AMK ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS INC
30.431.26%0.38Mua91.720K2.203B58.87600.00
ANDA ANDINA ACQUISITION CORP III
10.13-0.20%-0.02Mua300140.756M-0.02
ANDAU ANDINA ACQUISITION CORP III UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT) 24/09/2020
10.460.00%0.00Bán9.200K
APXT APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
10.01-0.02%-0.00Mua8.864K
APXTU APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A AND 1/2 WT EXP 11/06/26
10.600.00%0.00Mua237.300K
ARYA ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP
10.600.00%0.00Sức mua mạnh4.825K190.469M39.770.27
ARYAU ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT) 04/10/2023
11.600.00%0.00Mua4.200K
AXP AMERICAN EXPRESS CO
131.520.74%0.97Mua3.660M107.619B15.908.2959000.00
BBCP CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC
4.84-5.37%-0.28Bán122.891K282.265M-1.221400.00
BIOX BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP
5.300.00%0.00Bán3.871K191.439M0.00409.00
BRBS BLUE RIDGE BANKSHARES INC (VA)
21.19-1.42%-0.31Mua1.050K119.957M15.451.37
BROG BROOGE HOLDINGS LIMITED
8.793.11%0.27Bán88.415K963.279M72.640.12
BRPA BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION CORP
11.639.20%0.98Sức mua mạnh26070.582M195.790.06
BRPM B RILEY PRINCIPAL MERGER CORP
10.320.00%0.00Mua1.031M189.823M2.00
BRPM.U B RILEY PRINCIPAL MERGER CORP UNITS(1COM & 1/2 WT EXP)
10.900.46%0.05Mua47.184K200.492M2.00
BWMC BOXWOOD MERGER CORP
10.180.11%0.01Mua7.258K257.085M124.470.084.00
BWMCU BOXWOOD MERGER CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)26/11/2025
10.540.33%0.04Bán1.475K257.085M124.470.084.00
C CITIGROUP INC
81.120.15%0.12Mua12.413M177.100B10.098.07
CCH COLLIER CREEK HOLDINGS
10.660.08%0.01Mua217.608K595.628M71.260.153.00
CCH.U COLLIER CREEK HOLDINGS UNITS (1 CL A & 1/3 WT EXP)
11.221.08%0.12Mua22.200K
CCX CHURCHILL CAPITAL CORP II
10.60-0.56%-0.06Mua57.640K
CCX.U CHURCHILL CAPITAL CORP II UNIT 1 COM CL A & 1 WT EXP 2021
11.23-0.27%-0.03Mua3.441K
CFFA CF FINANCE ACQUISITION CORP
10.380.48%0.05Sức mua mạnh867.991K372.877M97.010.114.00
CFFAU CF FINANCE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 3/4 RED WT EXP) 30/04/2025
10.971.00%0.11Mua1.100K
CHPM CHP MERGER CORP
9.920.20%0.0225.000K
CHPMU CHP MERGER CORP UNIT (1 CL A & 1 WT) EXP (22/11/2024)
10.450.58%0.06Mua403.220K
CIFS CHINA INTRNT NATNWIDE FINL SVCS INC
1.03-5.50%-0.06Bán242.423K22.777M-3.0120.00
CNNE CANNAE HOLDINGS INC
39.04-0.48%-0.19Mua159.830K3.082B23.801.6526413.00
COHN COHEN & COMPANY INC
3.61-8.38%-0.33Sức bán mạnh50.281K4.310M-2.8688.00
CPAA CONYERS PARK II ACQUISITION CORP
10.60-3.64%-0.40Mua130.300K
CPAAU CONYERS PARK II ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A COM & 1/4 WT EXP 18/07/2024
11.130.72%0.08Mua33.145K
CRSA CRESCENT ACQUISITION CORP
10.070.30%0.03Mua13.450K
CRSAU CRESCENT ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (08/03/2024)
10.450.67%0.07Sức mua mạnh25.960K
CTAC CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
11.151.09%0.12Sức mua mạnh7.175K313.761M130.560.09
CTACU CHASERG TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT) 30/09/2023
12.151.50%0.18Mua128
DDMX DD3 ACQUISITION CORP
10.210.00%0.00Mua30.095K73.747M-0.023.00
DEAC DIAMOND EAGLE ACQUISITION CORP
13.574.46%0.58Mua3.488M
DEACU DIAMOND EAGLE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/06/2026)
14.802.99%0.43Mua83.842K
DFNSU LGL SYSTEMS ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP (24/10/2024)
10.320.00%0.00Mua100.203K
DPHC DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP
10.040.00%0.00Mua90.321K351.400M149.410.07
DPHCU DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP UNIT 1 COM CLA & 1/3 RED WT EX(22/02/24)
10.26-0.39%-0.04Mua1.400K362.425M
EDTX EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP
10.25-0.39%-0.04Theo dõi2.822K81.037M168.560.06
EDTXU EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 31/12/2025
10.952.29%0.24Mua2.000K
ENOB ENOCHIAN BIOSCIENCES INC
5.19-0.57%-0.03Bán48.657K240.162M-0.568.00
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC
26.080.04%0.01Mua5.665M12.136B12.892.037800.00
EXPC EXPERIENCE INVESTMENTS CORP
10.000.00%0.00Mua727
EXPCU EXPERIENCE INVESTMENTS CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP 01/09/2026
10.150.89%0.09Sức mua mạnh7.805K
FBIZ FIRST BUSINESS FINL SERVICES INC
26.13-0.53%-0.14Mua14.603K224.431M10.582.47289.00
FLLC FELLAZO INC
9.980.05%0.01Mua2.717K
FLLCU FELLAZO INC UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WT)
10.12-0.39%-0.04Mua40060.513M
FMAO FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC
29.50-2.41%-0.73Mua12.456K328.541M18.771.57288.00
FMCI FORUM MERGER II CORPORATION
10.300.00%0.00Sức mua mạnh2.144M264.247M92.460.11
FMCIU FORUM MERGER II CORPORATION UNITS(1 CL A & 1 WT EXP)
10.982.33%0.25Sức mua mạnh4.300K
FPAC FAR POINT ACQUISITION CORP
11.24-0.53%-0.06Sức mua mạnh1.563M888.663M87.540.133.00
FPAC.U FAR POINT ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP)
12.270.98%0.12Mua19.373K
FSRV FINSERV ACQUISITION CORP
9.940.91%0.09Sức mua mạnh1.502K
FSRVU FINSERV ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (31/12/2026)
10.460.69%0.07Mua12.900K
FTAC FINTECH ACQUISITION CORP III
10.20-0.49%-0.05Mua21.054K451.733M110.390.09
FTACU FINTECH ACQUISITION CORP III UNIT (CL A & 1/2 WT EXP) 01/12/2023
10.900.34%0.04Sức mua mạnh700
GIX GIGCAPITAL2 INC
10.00-0.20%-0.02Mua6.295K
GIX.U GIGCAPITAL2 INC UNIT (1 COM & 1 WT & 1 RT) 28/02/2026
10.46-0.38%-0.04Mua500
GLEO GALILEO ACQUISITION CORP
9.870.10%0.01Mua78.300K
GLEO.U GALILEO ACQUISITION CORP UNITS (1 ORD & 1 RED WTS)
10.34-1.38%-0.14Mua100
GMHI GORES METROPOULOS INC
10.550.48%0.05Mua70.780K
GMHIU GORES METROPOULOS INC UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP
11.100.91%0.10Sức mua mạnh2.500K555.000M
GPAQ GORDON POINTE ACQUISITION CORP
10.590.28%0.03Sức mua mạnh1.310K150.150M-0.03
GPAQU GORDON POINTE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1 WT EXP)18/01/2023
10.68-2.38%-0.26Bán1.000K
GRAF GRAF INDUSTRIAL CORP
10.11-0.79%-0.08Bán4.541K369.673M-0.312.00
GRAF.U GRAF INDUSTRIAL CORP UNIT (1 COM & 1 RED WT EXP) 31/12/2025
10.510.10%0.01Mua4.671K
GRNV GREENVISION ACQUISITION CORP
9.87-0.13%-0.01Mua3.900K
GRNVU GREENVISION ACQUISITION CORP UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WT)EXP 28/10/24
10.120.00%0.00Mua18.500K
GRSH GORES HOLDINGS III INC
10.80-0.46%-0.05Mua314.583K115.630.093.00
GRSHU GORES HOLDINGS III INC UNIT(1 CL A & 1/3 WT) EXP 07/09/2024
11.452.23%0.25Sức mua mạnh91.090K3.00
GSAH GS ACQUISITION HOLDINGS CORP
11.40-2.31%-0.27Mua1.551M983.250M99.130.121.00
GSAH.U GS ACQUISITION HOLDINGS CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP RED)
12.48-1.32%-0.17Mua975
GXGX GX ACQUISITION CORP
10.040.40%0.04Mua100.000K
GXGXU GX ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 24/05/2026
10.450.29%0.03Sức mua mạnh3.000K375.547M
HCAC HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV
10.23-0.20%-0.02Mua5.643K383.817M
HCACU HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV UNIT 1 CL A COM & 3/4 WT EX (01/10/2025)
10.900.32%0.04Sức mua mạnh1.010K408.392M
HCCH HL ACQUISITIONS CORP
10.38-0.67%-0.07Mua1.002K72.276M84.230.122.00
HCCHU HL ACQUISITIONS CORP UNITS (1 COM & 1 WT & 1 RT)
10.952.05%0.22Sức mua mạnh1.000K
HCCOU HEALTHCARE MERGER CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP(30/11/2026)
10.460.10%0.01Mua28.286K
HHHH WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED
10.260.06%0.01Mua70176.489M305.240.033.00
HHHHU WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED UNIT 1 ORD SHS & 1 RED WT & 1 RIGHT
10.620.66%0.07Mua401
HYAC HAYMAKER ACQUISITION CORP II
10.19-0.59%-0.06Mua16.659K
HYACU HAYMAKER ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (31/10/2026)
10.650.00%0.00Mua19.352K
IMVT IMMUNOVANT INC
17.00-0.76%-0.13Mua52.168K244.375M
IMVTU IMMUNOVANT INC UNIT 1 COM & 1 WT EXP(18/12/2024)
20.500.00%0.00Mua2.211K244.375M
IMXI INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC
12.26-0.33%-0.04Bán639.156K465.978M23.860.52690.00
ING ING GROEP N.V. SPONS ADR-EACH REPR 1 ORD EUR0.24(MGT)
11.81-0.34%-0.04Bán3.870M46.011B7.881.5054804.00
INSU INSURANCE ACQUISITION CORP
10.05-0.30%-0.03Mua200.327K
JFK 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP
10.14-0.07%-0.01Sức mua mạnh40075.336M-0.062.00
JFKKU 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP & 1 RT
10.72-0.28%-0.03Mua1.035K
JIH JUNIPER INDL HLDGS INC
9.90-0.20%-0.02Mua1.023K
JIH.U JUNIPER INDL HLDGS INC UNIT 1 CL A & 1/2 WT (13/11/2026)
10.32-0.10%-0.01Mua111.200K
KBLM KBL MERGER CORP IV
10.55-1.34%-0.14Mua20086.175M296.240.042.00
KINS KINGSTONE COMPANIES INC
8.223.01%0.24Mua23.421K88.653M-0.77101.00
LACQ LEISURE ACQUISITION CORP
10.420.00%0.00Mua13.007K248.788M108.090.10
LACQU LEISURE ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT EXP)
10.75-0.46%-0.05Mua1.800K
LATN UNION ACQUISITION CORP II
9.94-0.10%-0.01Mua103.125K
LATNU UNION ACQUISITION CORP II UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT)
10.270.00%0.00Sức mua mạnh8.425K179.725M-0.00
LCA LANDCADIA HOLDINGS II INC
9.88-2.18%-0.22Bán520390.569M
LCAHU LANDCADIA HOLDINGS II INC UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP(09/05/2026)
10.220.17%0.02Mua900403.911M
LFAC LF CAPITAL ACQUISITION CORP
10.400.00%0.00Mua408.727K201.825M104.840.102.00
LGC LEGACY ACQUISITION CORP
10.11-2.13%-0.22Sức bán mạnh6.601K372.099M190.040.05
LGC.U LEGACY ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A COM & 1 WT EXP)31/05/2024
10.800.14%0.01Sức mua mạnh4.200K
LHC LEO HOLDINGS CORP
10.35-0.01%-0.00Mua1.625K258.712M-0.01
LOAC LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION
10.500.67%0.07Sức mua mạnh1.024K55.335M-0.04
LOACU LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION UNITS(1 ORD & 1 RT & 1 WT) 29/08/2024
10.652.80%0.29Mua924
MCMJ MERIDA MERGER CORP I
9.900.00%0.00Mua636
MFAC MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.340.39%0.04Mua100.725K218.806M97.360.113.00
MFAC.U MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.700.75%0.08Sức mua mạnh400
MNCL MONOCLE ACQUISITION CORPORATION
10.180.00%0.00Mua12.613K226.810M196.530.053.00
MNCLU MONOCLE ACQUISITION CORPORATION UNIT 1 COM & 1 WT EXP
10.850.00%0.00Mua2.100K
MOSC MOSAIC ACQUISITION CORP
9.90-2.85%-0.29Sức bán mạnh176.921K426.938M83.400.122.00
MOSC.U MOSAIC ACQUISITION CORP UNIT(1 SHS CL A & 1/3 WT)
10.28-3.29%-0.35Sức bán mạnh1.100K426.938M83.400.122.00
MUDS MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP
10.37-0.10%-0.01Sức mua mạnh12.913K269.620M91.930.115.00
MUDSU MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A COM & 1 WT EXP)01/02/2023
10.95-1.35%-0.15Sức mua mạnh807286.910M5.00
MYFW FIRST WESTERN FINANCIAL INC
16.642.72%0.44Mua3.229K132.887M18.340.91245.00
NEBU NEBULA ACQUISITION CORPORATION
10.500.29%0.03Mua791.379K334.688M104.580.103.00
NEBUU NEBULA ACQUISITION CORPORATION UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP) 12/03/2025
11.091.28%0.14Mua115354.928M3.00
NFH NEW FRONTIER HEALTH CORPORATION
9.35-1.79%-0.17Bán298.604K1.340B-0.097.00
NFIN NETFIN ACQUISITION CORP
10.000.00%0.00Mua4.676K
NFINU NETFIN ACQUISITION CORP UNIT 1 SHS CL A & 1 WT EXP (01/08/2024)
10.360.31%0.03Mua200
NPA NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP
9.950.00%0.00Mua50.100K
NPAUU NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 01/09/2024
10.38-0.14%-0.01Mua100.000K
OAC OAKTREE ACQUISITION CORP
10.050.56%0.06Sức mua mạnh25.997K
OAC.U OAKTREE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A ORD SHS & 1/3 WT EXP
10.360.00%0.00Mua100
OPES OPES ACQUISITION CORP
10.52-0.11%-0.01Mua1.242K129.491M-0.192.00
OPRT OPORTUN FINANCIAL CORPORATION
21.38-7.25%-1.67Bán163.235K577.281M-6.133050.00
ORGO ORGANOGENESIS HOLDINGS INC
5.29-0.38%-0.02Bán61.064K548.800M-0.52700.00
ORSN ORISUN ACQUISITION CORP
9.950.30%0.03Mua2.000K
ORSNU ORISUN ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP & 1 RT
10.180.29%0.03Mua2.000K54.640M1.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất