Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

235
Cổ phiếu
262.849B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.051M
Khối lượng
−4.37%
Thay đổi
−25.88%
Hiệu suất Tháng
−26.10%
Hiệu suất Năm
−35.35%
Hiệu suất YTD
          
ACAM ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP
9.940.91%0.09Mua33.059K379.672M142.340.07
ACAMU ACAMAR PARTNERS ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/12/2025)
9.902.48%0.24Bán776
ACTT ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP
9.870.20%0.02Bán253.290K
ACTTU ACT II GLOBAL ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 1/2 RED WT EXP)30/04/2026
10.59-3.73%-0.41Bán4.360K
AGBA AGBA ACQUISITION LIMITED
10.100.00%0.00Mua85.934K
AGMH AGM GROUP HOLDINGS INC
15.101.62%0.24Bán3.534K501.713M26.00
ALAC ALBERTON ACQUISITION CORPORATION
10.40-0.38%-0.04Mua200152.776M100.770.102.00
ALACU ALBERTON ACQUISITION CORPORATION UNIT(1 ORD & 1 WT & 1 RT)22/04/2020
10.01-6.01%-0.64Bán200
ALGR ALLEGRO MERGER CORP
10.239.76%0.91Mua1.603K156.285M92.190.103.00
ALGRU ALLEGRO MERGER CORP UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WTS)
10.00-5.39%-0.57Sức bán mạnh1.000K
ALTG ALTA EQUIPMENT GROUP INC
4.32-1.82%-0.08Bán80.482K127.489M2.00
ALTM ALTUS MIDSTREAM COMPANY
0.57-27.13%-0.21Bán534.279K42.492M-4.93
ALUS ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP
9.510.63%0.06Bán27.201K
ALUS.U ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 RED WT EXP(31/10/2026)
9.71-0.51%-0.05Bán113.249K
AMCI AMCI ACQUISITION CORP
10.13-0.20%-0.02Mua263.534K279.234M101.400.104.00
AMCIU AMCI ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/2 RED WT EXP)07/01/2019
10.301.22%0.12Bán3.754K283.920M101.660.104.00
AMHC AMPLITUDE HEALTHCARE ACQUIS CORP
9.550.51%0.05Bán575
AMHCU AMPLITUDE HEALTHCARE ACQUIS CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (01/12/2026)
9.50-2.06%-0.20Bán250.000K
AMK ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS INC
20.38-3.04%-0.64Bán83.632K1.475B-0.01
ANDA ANDINA ACQUISITION CORP III
10.070.40%0.04Mua851139.923M-0.023.00
ANDAU ANDINA ACQUISITION CORP III UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT) 24/09/2020
10.22-0.35%-0.04Bán1.200K
APXT APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP
9.680.00%0.00Bán2.325M
APXTU APEX TECHNOLOGY ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A AND 1/2 WT EXP 11/06/26
10.000.00%0.00Bán5.000K
ARYA ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP
10.250.20%0.02Bán15.498K184.180M71.290.14
ARYAU ARYA SCIENCES ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1/2 WT) 04/10/2023
10.45-4.57%-0.50Bán1.157K
ATCX ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS INC
9.204.55%0.40Mua3.868K53.612M-0.12
AXP AMERICAN EXPRESS CO
88.73-4.89%-4.56Bán7.000M71.497B11.688.01
BBCP CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC
3.08-12.00%-0.42Sức bán mạnh73.131K179.323M-0.361400.00
BFIN BANKFINANCIAL CORPORATION
8.83-6.16%-0.58Bán32.814K134.276M12.590.75198.00
BIOX BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP
4.976.99%0.33Bán263179.699M-0.64409.00
BRBS BLUE RIDGE BANKSHARES INC (VA)
15.953.17%0.49Bán5.847K90.255M1.18
BROG BROOGE HOLDINGS LIMITED
11.701.74%0.20Mua7.631K1.282B95.040.12
BRPA BIG ROCK PARTNERS ACQUISITION CORP
10.770.47%0.05Mua11055.463M180.470.06
C CITIGROUP INC
43.80-4.82%-2.22Bán25.485M91.902B5.728.07200000.00
CCAC.U CITIC CAPITAL ACQ CORP UNIT (1 CL A SHS & 1/2 RED WT EXP)
9.871.91%0.18Mua194.380K334.132M
CCH COLLIER CREEK HOLDINGS
10.230.29%0.03Bán2.822K571.590M71.480.143.00
CCH.U COLLIER CREEK HOLDINGS UNITS (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.380.84%0.09Bán786
CCX CHURCHILL CAPITAL CORP II
9.950.39%0.04Bán3.732M858.188M
CCX.U CHURCHILL CAPITAL CORP II UNIT 1 COM CL A & 1 WT EXP 2021
10.20-0.39%-0.04Bán1.233K
CCXX.U CHURCHILL CAPITAL CORP III UNIT 1 CL A & 1/4 WT EXP(01/03/2027)
10.15-0.29%-0.03Mua5.206K1.400B
CFFA CF FINANCE ACQUISITION CORP
10.270.10%0.01Mua1.522K368.925M86.070.124.00
CFFAU CF FINANCE ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A & 3/4 RED WT EXP) 30/04/2025
10.940.92%0.10Mua4.000K
CHPM CHP MERGER CORP
9.772.84%0.27Mua5.416K
CHPMU CHP MERGER CORP UNIT (1 CL A & 1 WT) EXP (22/11/2024)
9.851.55%0.15Bán2.220K369.375M3.00
CIFS CHINA INTRNT NATNWIDE FINL SVCS INC
0.443.74%0.02Bán40.478K9.631M-3.0120.00
CIIC CIIG MERGER CORP
9.700.31%0.03Bán610
CIICU CIIG MERGER CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP(31/12/2026)
9.751.04%0.10Bán56.852K
CIZN CITIZENS HLDG CO(MISS)
19.903.65%0.70Mua2.368K111.005M15.651.16290.00
CNNE CANNAE HOLDINGS INC
32.44-4.98%-1.70Bán740.996K2.580B28.051.2222482.00
COHN COHEN & COMPANY INC
3.26-9.94%-0.36Sức bán mạnh16.984K4.065M-1.7994.00
CPAA CONYERS PARK II ACQUISITION CORP
10.00-3.98%-0.41Bán242.247K
CPAAU CONYERS PARK II ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A COM & 1/4 WT EXP 18/07/2024
10.675.62%0.57Bán7.865K
CRSA CRESCENT ACQUISITION CORP
9.900.92%0.09Bán101.000K556.875M120.810.086.00
CRSAU CRESCENT ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (08/03/2024)
9.88-1.69%-0.17Sức bán mạnh43.000K560.531M200.416.00
CZWI CITIZENS COMMUNITY BANCORP INC MD
6.77-3.01%-0.21Bán24.278K75.492M8.210.85288.00
DEAC DIAMOND EAGLE ACQUISITION CORP
12.69-3.94%-0.52Bán2.603M634.500M285.930.05
DEACU DIAMOND EAGLE ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (30/06/2026)
13.52-6.78%-0.98Bán23.175K660.500M313.850.05
DFNS.U LGL SYSTEMS ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP (24/10/2024)
10.071.21%0.12Bán81.178K
DFPHU DFP HEALTHCARE ACQUISITIONS CORP UNITS (1 COM & 1/4 WT) 31/03/2025
9.85-1.20%-0.12Sức mua mạnh59.921K229.310M
DMYT.U DMY TECHNOLOGY GROUP INC UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP
9.900.51%0.05Mua2.709K275.800M
DPHC DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP
9.83-1.40%-0.14Bán40.895K344.050M115.260.092.00
DPHCU DIAMONDPEAK HOLDINGS CORP UNIT 1 COM CLA & 1/3 RED WT EX(22/02/24)
9.850.00%0.00Sức bán mạnh270.000K344.750M2.00
EDTX EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP
17.0049.78%5.65Mua30.161K134.406M234.020.05
EDTXU EDTECHX HLDGS ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT EXP) 31/12/2025
18.2563.09%7.06Sức mua mạnh7.824K
EFC ELLINGTON FINANCIAL INC
6.818.10%0.51Bán1.454M277.629M3.541.78150.00
ENOB ENOCHIAN BIOSCIENCES INC
2.66-8.28%-0.24Bán21.631K123.182M-0.108.00
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC
14.87-5.89%-0.93Bán4.292M6.902B-3.517900.00
ESSC EAST STONE ACQUISITION CORP
9.702.11%0.205.068K
ESSCU EAST STONE ACQUISITION CORP UNIT(1 ORD & 1 WT & 1 RT)31/12/2026
9.702.11%0.20Bán12.710K174.650M
EXPC EXPERIENCE INVESTMENTS CORP
9.96-0.20%-0.02Mua61.931K
EXPCU EXPERIENCE INVESTMENTS CORP UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP 01/09/2026
9.801.03%0.10Bán18.517K
EXPI EXP WORLD HOLDINGS INC
8.15-5.67%-0.49Bán165.485K534.802M-0.16634.00
FBC FLAGSTAR BANCORP
19.95-1.72%-0.35Bán405.738K1.130B5.333.854453.00
FBIZ FIRST BUSINESS FINL SERVICES INC
15.69-10.14%-1.77Bán31.812K134.737M6.542.67301.00
FEAC.U FLYING EAGLE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/4 WT EXP
10.02-0.69%-0.07Sức mua mạnh28.372K
FMAO FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC
24.03-13.87%-3.87Bán19.163K267.574M16.851.66357.00
FMCI FORUM MERGER II CORPORATION
10.27-0.29%-0.03Mua104.693K263.477M112.450.092.00
FMCIU FORUM MERGER II CORPORATION UNITS(1 CL A & 1 WT EXP)
10.350.00%0.00Bán350.068K
FPAC FAR POINT ACQUISITION CORP
10.060.20%0.02Bán84.928K795.369M87.760.113.00
FPAC.U FAR POINT ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1/3 WT EXP)
10.151.10%0.11Bán9.353K
FSBW FS BANCORP INC
34.28-6.64%-2.44Bán10.108K152.923M7.305.16452.00
FSRV FINSERV ACQUISITION CORP
9.55-2.08%-0.20Bán1.126K
FSRVU FINSERV ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP (31/12/2026)
10.050.00%0.00Bán136
FTAC FINTECH ACQUISITION CORP III
10.01-0.01%-0.00Bán179.219K443.318M101.940.102.00
FTACU FINTECH ACQUISITION CORP III UNIT (CL A & 1/2 WT EXP) 01/12/2023
10.19-2.02%-0.21Bán466.683K
GDYN GRID DYNAMICS HOLDINGS INC
7.380.68%0.05Theo dõi69.422K207.673M-0.122.00
GFED GUARANTY FEDERAL BANCSHARES INC
14.761.72%0.25Bán5.141K64.014M6.882.14229.00
GHIV GORES HOLDINGS IV INC
9.30—%2.400M
GHIVU GORES HOLDINGS IV INC UNIT 1 CL A AND 1/4 WT EXP 01/02/2023
10.000.00%0.00Theo dõi121.235K
GIX GIGCAPITAL2 INC
9.910.00%0.00Bán74.389K
GIX.U GIGCAPITAL2 INC UNIT (1 COM & 1 WT & 1 RT) 28/02/2026
10.34-0.61%-0.06Bán3.400K
GLEO GALILEO ACQUISITION CORP
9.630.21%0.02Bán7.521K
GLEO.U GALILEO ACQUISITION CORP UNITS (1 ORD & 1 RED WTS)
9.60-2.04%-0.20Bán100.000K
GMHI GORES METROPOULOS INC
9.90-0.80%-0.08Bán175.402K
GMHIU GORES METROPOULOS INC UNIT 1 COM CL A & 1/3 WT EXP
10.06-5.00%-0.53Bán157531.250M90.900.123.00
GNRSU GREENROSE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1/2 WT EXP
9.751.56%0.15Mua49.351K
GPAQ GORDON POINTE ACQUISITION CORP
10.15-4.23%-0.45Sức bán mạnh100113.356M-0.062.00
GRAF GRAF INDUSTRIAL CORP
10.200.00%0.00Mua201.389K372.964M-0.462.00
GRAF.U GRAF INDUSTRIAL CORP UNIT (1 COM & 1 RED WT EXP) 31/12/2025
10.462.55%0.26Mua8.200K
GRNV GREENVISION ACQUISITION CORP
9.561.16%0.11Sức bán mạnh8.675K
GRNVU GREENVISION ACQUISITION CORP UNITS(1 COM & 1 RT & 1 WT)EXP 28/10/24
9.95-3.40%-0.35Bán6.245K70.078M
GSBC GREAT SOUTHERN BANCORPORATION INC
36.46-5.15%-1.98Bán77.770K518.206M7.485.181191.00
GSMG GLORY STAR NEW MEDIA GRP HLDGS LTD
4.27-0.93%-0.04Bán12.747K134.292M31.90
GXGX GX ACQUISITION CORP
9.72-2.31%-0.23Bán153.820K349.312M140.930.074.00
GXGXU GX ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP 24/05/2026
10.101.00%0.10Bán302.500K
HBCP HOME BANCORP INC
22.95-6.56%-1.61Bán34.341K210.474M8.053.08
HCAC HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV
10.08-0.69%-0.07Bán24.142K378.189M328.483.00
HCACU HENNESSY CAPITAL ACQUISTION CORP IV UNIT 1 CL A COM & 3/4 WT EX (01/10/2025)
10.253.33%0.33Bán116.800K384.004M3.00
HCCH HL ACQUISITIONS CORP
10.401.46%0.15Mua201.065K66.425M125.610.082.00
HCCO HEALTHCARE MERGER CORP
9.852.60%0.25Mua287
HCCOU HEALTHCARE MERGER CORP UNIT 1 CL A & 1/2 WT EXP(30/11/2026)
9.90-1.30%-0.13Bán258.953K
HHHH WEALTHBRIDGE ACQUISITION LIMITED
10.05-1.47%-0.15Bán118.481K74.953M303.570.033.00
HYAC HAYMAKER ACQUISITION CORP II
9.901.03%0.10Bán2.137M495.000M162.500.064.00
HYACU HAYMAKER ACQUISITION CORP II UNIT 1 CL A & 1/3 WT EXP (31/10/2026)
10.060.65%0.07Bán6.500K
IGIC INTERNATIONAL GENERAL INS HLDGS LTD
6.750.30%0.02Bán26.189K145.547M74.860.093.00
IMVT IMMUNOVANT INC
13.444.43%0.57Mua115.149K193.200M
IMXI INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC
8.99-6.16%-0.59Bán170.834K341.926M18.410.52247.00
ING ING GROEP N.V. SPONS ADR-EACH REPR 1 ORD EUR0.24(MGT)
6.04-7.22%-0.47Bán7.176M25.363B1.38
INSU INSURANCE ACQUISITION CORP
10.040.40%0.04Sức mua mạnh96.381K207.359M155.760.06
INSUU INSURANCE ACQUISITION CORP UNIT 1 COM CL A & 1/2 WT EXP(31/03/2024)
10.390.00%0.00Sức bán mạnh197.701K
IPV INTERPRIVATE ACQUISITION CORP
9.37-0.85%-0.08Bán8.615K
IPV.U INTERPRIVATE ACQUISITION CORP UNITS(1 SHS & 1/2 WTS) 29/10/2024
9.760.10%0.01Bán4.140K
JFK 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP
10.220.59%0.06Mua10.105K75.909M-0.062.00
JFKKU 8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 WT EXP & 1 RT
9.72-12.67%-1.41Bán274
JIH JUNIPER INDL HLDGS INC
9.56-0.31%-0.03Bán2.028K
JIH.U JUNIPER INDL HLDGS INC UNIT 1 CL A & 1/2 WT (13/11/2026)
10.16-0.20%-0.02Bán4.361K
KBLM KBL MERGER CORP IV
10.00-5.21%-0.55Sức bán mạnh30081.682M293.870.042.00
KBLMU KBL MERGER CORP IV UNIT (1COM & 1 WT)15/01/2024
11.205.96%0.63Sức mua mạnh200
LACQ LEISURE ACQUISITION CORP
10.210.00%0.00Bán1.123K243.774M836.890.01
LATN UNION ACQUISITION CORP II
9.55-0.52%-0.05Bán630.000K
LATNU UNION ACQUISITION CORP II UNIT (1 ORD SHS & 1 RED WT)
9.76-1.31%-0.13Bán76.471K
LCA LANDCADIA HOLDINGS II INC
9.781.77%0.17Bán279.190K386.616M
LCAHU LANDCADIA HOLDINGS II INC UNIT 1 COM & 1/3 WT EXP(09/05/2026)
9.700.52%0.05Bán160383.453M
LFAC LF CAPITAL ACQUISITION CORP
10.350.49%0.05Mua1.710K200.855M112.810.092.00
LFACU LF CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A & 1 WT EXP)
10.27-1.24%-0.13Sức bán mạnh2.000K
LGC LEGACY ACQUISITION CORP
10.34-0.58%-0.06Mua3.012M380.564M281.840.04
LGC.U LEGACY ACQUISITION CORP UNIT(1 CL A COM & 1 WT EXP)31/05/2024
10.591.83%0.19Bán7.600K
LHC LEO HOLDINGS CORP
10.240.39%0.04Theo dõi354.269K256.000M-0.05
LHC.U LEO HOLDINGS CORP UNIT (1 CL A & 1/3 RED WT EXP)
11.14-8.25%-1.00Mua1.827K
LIVK LIV CAPITAL ACQUISITION CORP
9.350.00%0.00Bán246
LIVKU LIV CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A SHS & 1 RED WT EXP 2024
9.80-1.11%-0.11Bán400
LOAC LONGEVITY ACQUISITION CORPORATION
10.45-0.95%-0.10Mua39.500K55.072M-0.04
LSACU LIFESCI ACQUISITION CORP UNIT (1 COM & 1 WT) 31/03/2025
9.85-0.51%-0.05Bán18859.400M
MCMJ MERIDA MERGER CORP I
9.701.55%0.15Mua7.317K
MFAC MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.300.49%0.05Mua6.640K217.960M91.760.11
MFAC.U MEGALITH FINANCIAL ACQUISITION CORP
10.20-1.92%-0.20Sức bán mạnh2.490K
MNCL MONOCLE ACQUISITION CORPORATION
10.010.00%0.00Bán1.191K223.023M230.110.043.00
MNCLU MONOCLE ACQUISITION CORPORATION UNIT 1 COM & 1 WT EXP
10.200.00%0.00Bán501.100K
MUDS MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP
10.29-0.10%-0.01Mua34.713K124.605M102.590.104.00
MUDSU MUDRICK CAPITAL ACQUISITION CORP UNIT (1 CL A COM & 1 WT EXP)01/02/2023
10.35-0.96%-0.10Bán621126.603M4.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất