Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: thực phẩm: đa dạng hóa

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, thực phẩm: đa dạng hóa. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như General Mills, Inc. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như The Real Good Food Company, Inc., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KHCThe Kraft Heinz Company
38,943 B USD32,07 USD−0,34%6,25 M0,9514,002,29 USD+16,68%4,99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GISGeneral Mills, Inc.
35,174 B USD63,02 USD−0,24%3,368 M0,7614,634,31 USD−0,12%3,74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CAGConAgra Brands, Inc.
13,557 B USD28,35 USD−0,11%5,286 M0,9339,330,72 USD−49,37%4,94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SMPLThe Simply Good Foods Company
3,671 B USD36,66 USD0,00%684,558 K0,7225,281,45 USD+15,31%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
COCOThe Vita Coco Company, Inc.
1,568 B USD27,66 USD−9,07%1 M1,6030,140,92 USD+326,00%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HAINThe Hain Celestial Group, Inc.
640,588 M USD7,13 USD+1,13%916,513 K0,94−1,01 USD+4,56%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BGSB&G Foods, Inc.
622,923 M USD7,88 USD+0,13%878,14 K0,92−1,44 USD−226,36%9,64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
OTLYOatly Group AB
Chứng chỉ lưu ký
600,759 M USD1,01 USD+5,76%1,533 M1,16−0,80 USD−25,37%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BYNDBeyond Meat, Inc.
449,002 M USD6,92 USD+1,17%1,476 M0,73−5,17 USD−1,47%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
AABVEAbove Food Ingredients Inc.
63,951 M USD2,30 USD+2,06%2,13 M17,75−0,02 USD−141,88%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
RGFThe Real Good Food Company, Inc.
18,264 M USD0,5380 USD+6,51%27,426 K0,220,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh