Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: quản lý bệnh viện

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, quản lý bệnh viện. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như Chemed Corp hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như Regional Health Properties, Inc., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HCAHCA Healthcare, Inc.
83.827 B USD320.06 USD−1.54%244.597 K0.2515.9520.07 USD+0.59%0.76%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
THCTenet Healthcare Corporation
12.787 B USD130.90 USD−0.05%172.068 K0.135.0625.87 USD+571.92%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
UHSUniversal Health Services, Inc.
10.703 B USD179.34 USD−1.14%88.569 K0.1315.2111.79 USD+25.27%0.44%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
CHEChemed Corp
8.511 B USD562.18 USD−0.38%7.794 K0.0930.2718.57 USD+16.91%0.28%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
SEMSelect Medical Holdings Corporation
4.424 B USD34.02 USD+0.62%73.472 K0.1316.152.11 USD+49.84%1.48%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
SGRYSurgery Partners, Inc.
3.209 B USD25.25 USD−0.86%129.201 K0.118416.670.00 USD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
PINCPremier, Inc.
2.036 B USD19.42 USD−0.61%245.99 K0.1230.240.64 USD−58.07%4.30%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
NHCNational HealthCare Corporation
1.506 B USD97.80 USD−1.34%6.159 K0.1518.575.27 USD+329.26%2.38%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BKDTBrookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity
UIT
1.324 B USD95.24 USD−1.13%1120.04−0.77 USD+16.93%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BKDBrookdale Senior Living Inc.
1.316 B USD6.82 USD−0.58%547.94 K0.27−0.77 USD+16.93%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
CYHCommunity Health Systems, Inc.
510.701 M USD3.68 USD+0.96%297.876 K0.23−0.95 USD−1508.97%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
BTMDBiote Corp.
350.506 M USD5.65 USD+0.18%31.454 K0.22100.000.06 USD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
VMDViemed Healthcare, Inc.
276.404 M USD7.12 USD+0.28%173.027 K0.84Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
RHERegional Health Properties, Inc.
REIT
5.085 M USD2.82 USD+1.81%2.72 K1.060.1321.51 USD0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SSYSunLink Health Systems, Inc.
4.183 M USD0.5941 USD−0.98%1.046 K0.19−1.03 USD−161.04%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe