Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: quản lý đầu tư

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, quản lý đầu tư. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như BlackRock, Inc. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như Hennessy Advisors, Inc., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BXBlackstone Inc.
168,522 B USD138,59 USD+1,60%7,354 M1,8652,882,62 USD+57,72%2,46%Tài chính
Mua
MSMorgan Stanley
165,913 B USD102,09 USD−2,60%12,556 M1,5216,826,07 USD3,24%Tài chính
Mua
BLKBlackRock, Inc.
123,442 B USD830,70 USD+0,21%1,036 M1,6320,6240,28 USD+17,60%2,44%Tài chính
Sức mua mạnh
UBSUBS Group AG Registered
97,503 B USD30,42 USD−0,56%890,736 K0,823,468,80 USD2,33%Tài chính
Theo dõi
BNBrookfield Corporation
75,679 B USD46,06 USD−0,28%1,026 M0,4476,570,60 USD+58,78%0,64%Tài chính
Mua
APOApollo Global Management, Inc. (New)
68,571 B USD120,51 USD+0,15%1,747 M1,0113,458,96 USD1,46%Tài chính
Mua
ARESAres Management Corporation
28,826 B USD147,30 USD−0,06%708,509 K0,6564,662,28 USD+110,78%2,31%Tài chính
Mua
OWLBlue Owl Capital Inc.
27,912 B USD19,27 USD+1,29%4,927 M1,03130,470,15 USD+523,21%3,15%Tài chính
Mua
TROWT. Rowe Price Group, Inc.
25,633 B USD114,79 USD−1,60%820,77 K0,9413,638,42 USD+38,17%4,22%Tài chính
Bán
RJFRaymond James Financial, Inc.
22,514 B USD108,62 USD−2,23%3,377 M1,8513,148,27 USD+8,99%1,57%Tài chính
Mua
PFGPrincipal Financial Group Inc
19,855 B USD84,71 USD−0,74%1,2 M0,9316,225,22 USD−68,96%3,19%Tài chính
Theo dõi
CRBGCorebridge Financial Inc.
17,809 B USD29,27 USD−1,35%2,017 M0,647,713,80 USD−42,12%3,10%Tài chính
Mua
NTRSNorthern Trust Corporation
17,491 B USD85,49 USD−0,86%1,461 M0,8411,717,30 USD3,48%Tài chính
Theo dõi
TPGTPG Inc.
17,264 B USD47,33 USD−1,31%871,122 K0,83−0,14 USD+56,41%3,23%Tài chính
Mua
BAMBrookfield Asset Management Inc
17,241 B USD41,10 USD−0,87%573,148 K0,6737,931,08 USD3,34%Tài chính
Mua
CGThe Carlyle Group Inc.
16,533 B USD45,94 USD−1,12%1,237 M0,56−1,79 USD−186,93%3,01%Tài chính
Mua
MORNMorningstar, Inc.
13,058 B USD305,48 USD−1,07%95,341 K0,9861,624,96 USD+1.176,64%0,51%Tài chính
Sức mua mạnh
ARCCAres Capital Corporation
12,727 B USD20,71 USD−0,67%2,128 M0,807,132,91 USD+131,32%9,21%Tài chính
Mua
BENFranklin Resources, Inc.
12,358 B USD23,49 USD−0,47%2,99 M0,8613,471,74 USD+4,97%5,21%Tài chính
Bán
SEICSEI Investments Company
8,586 B USD65,35 USD−2,56%1,288 M2,2317,873,66 USD+27,12%1,37%Tài chính
Theo dõi
SFStifel Financial Corporation
8,526 B USD83,22 USD+0,31%835,741 K1,2218,934,40 USD−15,66%1,88%Tài chính
Mua
HLNEHamilton Lane Incorporated
7,581 B USD139,89 USD−0,79%261,204 K0,7738,573,63 USD+20,44%1,29%Tài chính
Theo dõi
IVZInvesco Ltd
7,292 B USD16,21 USD−0,49%3,667 M0,94−0,75 USD−154,80%4,94%Tài chính
Theo dõi
CIGIColliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares
6,566 B USD130,72 USD+0,55%59,438 K0,4563,842,05 USD+133,92%0,23%Tài chính
Mua
HQYHealthEquity, Inc.
6,385 B USD73,38 USD−5,68%1,076 M1,5179,870,92 USD0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
JHGJanus Henderson Group plc
5,679 B USD35,39 USD−0,08%766,592 K0,7813,372,65 USD+24,27%4,40%Tài chính
Theo dõi
FSKFS KKR Capital Corp.
5,649 B USD20,17 USD+0,05%883,2 K0,918,432,39 USD+897,62%13,59%Tài chính
Mua
STEPStepStone Group Inc.
5,483 B USD48,54 USD−0,41%661,889 K0,9352,900,92 USD1,72%Tài chính
Mua
AMGAffiliated Managers Group, Inc.
5,351 B USD167,94 USD−0,91%181,731 K0,649,3218,01 USD−31,65%0,02%Tài chính
Mua
MAINMain Street Capital Corporation
4,299 B USD50,15 USD−0,46%181,021 K0,439,175,47 USD+65,44%5,57%Tài chính
Theo dõi
CNSCohen & Steers Inc
4,136 B USD81,84 USD−0,27%269,316 K1,4331,972,56 USD−12,33%2,83%Tài chính
Theo dõi
GBDCGolub Capital BDC, Inc.
4,078 B USD15,47 USD−0,32%708,681 K0,547,652,02 USD+221,35%9,79%Tài chính
Mua
ABAllianceBernstein Holding L.P.
3,895 B USD33,82 USD+0,65%251,956 K0,8413,972,42 USD−0,49%8,21%Tài chính
Mua
HTGCHercules Capital, Inc.
3,435 B USD21,18 USD−0,05%651,948 K0,709,762,17 USD+47,58%7,55%Tài chính
Mua
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.
3,383 B USD42,09 USD−2,12%414,695 K0,7713,093,21 USD+17,01%5,93%Tài chính
Theo dõi
VCTRVictory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock
3,342 B USD51,58 USD−0,64%176,747 K0,4915,803,26 USD−7,92%2,59%Tài chính
Mua
FHIFederated Hermes, Inc.
2,906 B USD34,53 USD−0,40%468,014 K0,859,833,51 USD+24,10%3,32%Tài chính
Mua
IFSIntercorp Financial Services Inc.
2,636 B USD22,83 USD+0,18%33,826 K0,4210,352,21 USD4,40%Tài chính
Mua
DBRGDigitalBridge Group, Inc.
REIT
2,612 B USD14,01 USD−0,21%1,039 M0,538,361,68 USD0,28%Tài chính
Sức mua mạnh
PSECProspect Capital Corporation
2,293 B USD5,49 USD−1,79%1,934 M1,1125,380,22 USD12,88%Tài chính
Bán Mạnh
BRDGBridge Investment Group Holdings Inc.
2,164 B USD8,34 USD−1,77%81,444 K0,71−0,53 USD−218,48%6,24%Tài chính
Mua
GCMGGCM Grosvenor Inc.
2,028 B USD10,76 USD−0,19%82,656 K0,38−0,31 USD−375,46%4,08%Tài chính
Mua
TSLXSixth Street Specialty Lending, Inc.
1,971 B USD21,26 USD−1,02%208,543 K0,798,542,49 USD+68,80%8,57%Tài chính
Sức mua mạnh
PAXPatria Investments Limited
1,905 B USD12,55 USD−1,72%363,929 K0,6515,750,80 USD+26,23%8,02%Tài chính
Mua
OBDEBlue Owl Capital Corporation III
1,816 B USD14,75 USD−0,34%99,457 K0,346,502,27 USD+29,66%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
KYNKayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.
CEF
1,774 B USD10,45 USD−0,38%1,502 M3,0312,790,82 USD−72,79%7,91%Tài chính
CODID/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest
1,741 B USD23,10 USD−1,41%136,416 K0,56−2,37 USD−413,38%4,27%Tài chính
Mua
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.
1,713 B USD240,30 USD−1,27%25,384 K0,5914,4816,60 USD+0,48%3,02%Tài chính
Theo dõi
GSBDGoldman Sachs BDC, Inc.
1,697 B USD15,12 USD−0,33%343,416 K0,687,881,92 USD+363,40%11,87%Tài chính
Bán
HPHHighest Performances Holdings Inc. - American Depository Shares
Chứng chỉ lưu ký
1,537 B USD5,84 USD+2,28%9,234 K0,35−0,10 USD+45,08%0,00%Tài chính
OCSLOaktree Specialty Lending Corporation
1,438 B USD17,67 USD−0,34%824,315 K0,9713,341,32 USD+1.143,29%12,41%Tài chính
Mua
NMFCNew Mountain Finance Corporation
1,32 B USD12,24 USD−0,81%253,72 K0,8011,111,10 USD+41,37%10,37%Tài chính
Mua
CSWCCapital Southwest Corporation
1,193 B USD26,01 USD−0,34%121,074 K0,6512,582,07 USD+99,97%8,70%Tài chính
Mua
SIISprott Inc.
1,145 B USD45,10 USD−0,64%146,188 K1,4025,921,74 USD+144,46%2,18%Tài chính
Mua
KKBDCKayne Anderson BDC, Inc.
CEF
1,135 B USD16,15 USD+1,19%41,239 K1,437,922,04 USD0,00%Tài chính
Mua
PXP10, Inc.
1,102 B USD9,74 USD−0,81%547,669 K0,82−0,03 USD−114,74%1,35%Tài chính
Mua
BBDCBarings BDC, Inc.
1,06 B USD10,00 USD−0,70%255,068 K0,688,051,24 USD+462,36%10,33%Tài chính
Mua
MFICMidCap Financial Investment Corporation
1,001 B USD15,34 USD−0,71%139,939 K0,978,781,75 USD+114,20%9,84%Tài chính
Mua
BSIGBrightSphere Investment Group Inc.
934,651 M USD24,75 USD+0,41%139,091 K0,6615,131,64 USD−21,73%0,16%Tài chính
Mua
CGBDCarlyle Secured Lending, Inc.
910,753 M USD17,93 USD−0,61%84,045 K0,5010,831,66 USD+16,43%10,14%Tài chính
Theo dõi
SLRCSLR Investment Corp.
865,236 M USD15,86 USD−0,56%90,183 K0,918,881,79 USD+310,95%10,28%Tài chính
Theo dõi
PFLTPennantPark Floating Rate Capital Ltd.
820,779 M USD11,40 USD0,00%438,199 K0,557,711,48 USD10,79%Tài chính
Mua
ABLAbacus Life, Inc.
760,885 M USD10,08 USD+20,29%439,633 K6,23358,720,03 USD−91,60%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
ACAssociated Capital Group, Inc.
703,818 M USD32,87 USD+0,06%4,131 K0,2021,161,55 USD0,61%Tài chính
CCAPCrescent Capital BDC, Inc.
695,645 M USD18,77 USD−0,64%99,744 K0,606,692,81 USD+1.186,79%8,73%Tài chính
Mua
FDUSFidus Investment Corporation
606,146 M USD19,21 USD−0,88%116,422 K0,716,692,87 USD+78,22%8,77%Tài chính
Mua
VINPVinci Partners Investments Ltd.
600,392 M USD11,15 USD0,00%7,527 K0,170,01%Tài chính
Sức mua mạnh
ALTIAlTi Global, Inc.
566,436 M USD4,72 USD−1,05%155,657 K1,23−1,52 USD−24,47%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
NOAHNoah Holdings Limited
Chứng chỉ lưu ký
535,267 M USD7,22 USD−2,17%281,241 K1,041,734,16 USD+111,89%4,92%Tài chính
Sức mua mạnh
GLADGladstone Capital Corporation
516,451 M USD23,74 USD−0,96%79,581 K0,677,193,30 USD+248,29%8,26%Tài chính
Theo dõi
GAINGladstone Investment Corporation - Business Development Company
513,641 M USD14,00 USD−0,71%58,013 K0,655,652,48 USD+132,18%6,81%Tài chính
Theo dõi
PNNTPennantPark Investment Corporation
CEF
470,269 M USD7,15 USD−0,83%325,768 K0,367,780,92 USD11,79%Tài chính
Theo dõi
HRZNHorizon Technology Finance Corporation
460,119 M USD12,15 USD−0,41%116,139 K0,42−0,43 USD−148,22%10,82%Tài chính
Bán
DHILDiamond Hill Investment Group, Inc.
412,689 M USD148,83 USD−1,35%10,344 K0,6610,1214,71 USD+1,93%3,98%Tài chính
SCMStellus Capital Investment Corporation
339,689 M USD14,08 USD−0,28%71,156 K0,4612,911,09 USD+52,95%11,33%Tài chính
Theo dõi
TPVGTriplePoint Venture Growth BDC Corp.
330,395 M USD8,73 USD−0,34%226,957 K0,46−1,11 USD−94,88%18,26%Tài chính
Theo dõi
SARSaratoga Investment Corp New
316,977 M USD23,06 USD−0,65%23,568 K0,3119,041,21 USD−44,50%12,49%Tài chính
Mua
WHFWhiteHorse Finance, Inc.
280,079 M USD12,05 USD−0,90%30,948 K0,5614,840,81 USD+7,96%12,54%Tài chính
Theo dõi
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.
230,629 M USD16,58 USD−2,24%39,098 K1,1417,640,94 USD−36,45%4,48%Tài chính
Sức mua mạnh
OXSQOxford Square Capital Corp.
189,371 M USD3,02 USD+0,33%118,562 K0,2815,550,19 USD13,95%Tài chính
MYFWFirst Western Financial, Inc.
189,347 M USD19,68 USD+1,18%11,533 K0,2125,870,76 USD0,00%Tài chính
Mua
MFINMedallion Financial Corp.
184,908 M USD7,91 USD−3,65%59,913 K0,663,722,12 USD+0,95%4,63%Tài chính
Mua
AGBAAGBA Group Holding Limited
183,916 M USD2,25 USD+3,69%439,486 K0,68−0,67 USD−229,15%0,00%Tài chính
PTMNPortman Ridge Finance Corporation
181,469 M USD19,50 USD−0,86%13,118 K0,3811,591,68 USD14,03%Tài chính
Mua
MRCCMonroe Capital Corporation
161,414 M USD7,45 USD−0,27%44,001 K0,98776,040,01 USD13,39%Tài chính
Theo dõi
WHGWestwood Holdings Group Inc
120,886 M USD12,98 USD+1,09%1,287 K0,238,751,48 USD4,67%Tài chính
OFSOFS Capital Corporation
118,573 M USD8,85 USD+0,11%22,305 K0,51−0,99 USD−10,09%15,38%Tài chính
Theo dõi
GECCGreat Elm Capital Corp.
111,5 M USD10,67 USD−0,19%5,123 K0,284,842,21 USD13,10%Tài chính
Theo dõi
SSSSSuRo Capital Corp.
93,88 M USD4,02 USD+0,50%9,884 K0,25−0,84 USD+82,93%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
BBCGBinah Capital Group, Inc.
87,171 M USD5,30 USD−3,46%7400,08−0,31 USD+56,27%0,00%Tài chính
HNNAHennessy Advisors, Inc.
60,277 M USD7,85 USD−2,00%12,59 K1,0911,560,68 USD+3,32%6,87%Tài chính
LRFCLogan Ridge Finance Corporation
59,656 M USD22,29 USD−0,03%5980,23−0,18 USD+95,91%5,43%Tài chính
Sức mua mạnh
GEGGreat Elm Group, Inc.
56,419 M USD1,77 USD−0,56%1,766 K0,21−0,21 USD−131,58%0,00%Tài chính
ICMBInvestcorp Credit Management BDC, Inc.
48,098 M USD3,34 USD+0,91%8,408 K0,35−0,01 USD+97,39%14,50%Tài chính
Theo dõi
RANDRand Capital Corporation
42,251 M USD16,37 USD+0,12%1,056 K0,517,342,23 USD+238,75%6,36%Tài chính
TURN180 Degree Capital Corp.
CEF
36,001 M USD3,57 USD−0,83%2,767 K0,17−1,37 USD−199,47%0,00%Tài chính
EQSEquus Total Return, Inc.
17,458 M USD1,29 USD−0,39%4,353 K1,741,490,86 USD0,00%Tài chính
BBENFBeneficient
16,982 M USD4,00 USD−1,72%43,27 K0,01−731,50 USD−2.998,82%0,00%Tài chính
CWDCaliberCos Inc.
15,593 M USD0,7144 USD−3,46%5,441 K0,30−0,71 USD−2.051,20%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
MEGLMagic Empire Global Limited
12,453 M USD0,6148 USD+17,42%1,098 M32,30−0,00 USD0,00%Tài chính