Bảo hiểm nhân thọ / Y tế

Các công ty của Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong một ngành: bảo hiểm nhân thọ / y tế

Danh sách sau có Các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm nhân thọ / y tế. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như National Western Life Group, Inc. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như Brighthouse Financial, Inc., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PRUPrudential Financial, Inc.
39.709 B USD110.61 USD+1.76%1.471 M1.0616.446.73 USD4.57%Tài chính
Theo dõi
EQHEquitable Holdings, Inc.
11.978 B USD36.56 USD+0.88%1.88 M0.7310.833.38 USD−22.84%2.41%Tài chính
Mua
PRIPrimerica, Inc.
7.494 B USD215.04 USD+2.36%381.146 K1.0313.5515.87 USD+62.27%1.26%Tài chính
Theo dõi
VOYAVoya Financial, Inc.
7.004 B USD68.93 USD+1.22%681.53 K0.8612.715.42 USD+23.30%2.03%Tài chính
Sức mua mạnh
GLGlobe Life Inc.
6.276 B USD66.74 USD+2.68%3.217 M0.356.6210.08 USD+34.85%1.35%Tài chính
Mua
JXNJackson Financial Inc.
4.996 B USD65.20 USD+1.26%775.444 K1.176.659.80 USD−84.54%3.93%Tài chính
Theo dõi
LNCLincoln National Corporation
4.691 B USD27.65 USD+1.54%1.833 M1.17−4.97 USD+62.29%6.51%Tài chính
Theo dõi
AELAmerican Equity Investment Life Holding Company
4.399 B USD55.40 USD+0.47%880.707 K1.0625.902.14 USD−82.85%0.00%Tài chính
Theo dõi
BHFBrighthouse Financial, Inc.
3.076 B USD48.91 USD+2.80%379.32 K1.04−18.54 USD−461.61%0.00%Tài chính
Bán
GNWGenworth Financial Inc
2.632 B USD5.99 USD+1.87%2.308 M0.705990.000.00 USD−99.92%0.00%Tài chính
Theo dõi
PRVAPrivia Health Group, Inc.
2.144 B USD18.08 USD+1.46%990.334 K1.2297.620.19 USD0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
NWLINational Western Life Group, Inc.
1.724 B USD487.51 USD+0.06%7.352 K0.2418.2626.70 USD−6.64%0.07%Tài chính
ABLAbacus Life, Inc.
754.146 M USD11.84 USD0.00%12.987 K0.260.00%Tài chính
CLOVClover Health Investments, Corp.
313.675 M USD0.6356 USD+0.71%3.131 M0.44−0.44 USD+37.55%0.00%Tài chính
Mua
VERYVericity, Inc.
169.278 M USD11.38 USD+0.18%1.969 K0.92−0.67 USD+51.65%0.00%Tài chính
EHTHeHealth, Inc.
129.934 M USD4.49 USD−2.60%235.934 K0.76−2.46 USD+43.85%0.00%Tài chính
Theo dõi
CIACitizens, Inc.
100.632 M USD2.03 USD+1.00%53.605 K1.304.160.49 USD0.00%Tài chính