Vận tải biển (Công nghiệp)

54
Cổ phiếu
55.071B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.153M
Khối lượng
+2.02%
Thay đổi
+2.96%
Hiệu suất Tháng
+23.56%
Hiệu suất Năm
+27.87%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASCArdmore Shipping Corporation
14.28 USD+5.00%1.029M1.65589.701M USD4.243.37 USD+81.85%8.05%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CACOCaravelle International Group
0.5702 USD−1.69%2.652K0.3630.092M USD0.00%Vận chuyển
CISSC3is Inc.
0.5281 USD−2.19%260.107K0.151.681M USD0.00%Vận chuyển
CMRECostamare Inc.
10.61 USD+4.95%725.55K2.371.273B USD2.903.66 USD−7.80%4.34%Vận chuyển
Mua
CPLPCapital Product Partners L.P.
13.64 USD+2.25%34.103K0.80276.892M USD5.022.72 USD−62.50%4.40%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CTRMCastor Maritime Inc.
0.3739 USD+10.82%1.071M2.2136.128M USD0.750.50 USD−54.12%0.00%Vận chuyển
DACDanaos Corporation
71.48 USD+1.59%130.668K1.261.394B USD2.4828.79 USD+3.95%4.27%Vận chuyển
Mua
DHTDHT Holdings, Inc.
10.24 USD+2.81%2.046M0.981.666B USD8.871.15 USD11.23%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DLNGDynagas LNG Partners LP
2.72 USD+4.21%45.63K3.17100.102M USD2.331.17 USD−31.98%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DSXDiana Shipping inc.
3.45 USD+1.02%710.177K0.90367.208M USD5.470.63 USD−59.95%17.39%Vận chuyển
Theo dõi
EDRYEuroDry Ltd.
20.00 USD+0.98%39.022K2.3955.719M USD19.501.03 USD−93.01%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
EGLEEagle Bulk Shipping Inc.
47.87 USD+5.32%296.572K2.40475.449M USD21.422.23 USD−88.36%2.88%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ESEAEuroseas Ltd.
30.02 USD+1.94%75.599K2.40210.012M USD1.9015.76 USD+5.14%6.66%Vận chuyển
Sức mua mạnh
EURNEuronav NV
18.00 USD+0.06%1.388M0.843.63B USD5.313.39 USD12.15%Vận chuyển
Mua
FLNGFLEX LNG Ltd.
29.32 USD+1.03%227.254K0.561.545B USD11.102.64 USD−34.71%10.23%Vận chuyển
Theo dõi
FROFrontline Plc
20.11 USD+1.16%3.412M1.224.477B USD12.78%Vận chuyển
Mua
GASSStealthGas, Inc.
6.81 USD+2.10%221.419K0.59240.456M USD5.121.33 USD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GLBSGlobus Maritime Limited
2.44 USD+15.64%718.944K5.3750.221M USD28.840.08 USD−95.37%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GLNGGolar LNG Limited
21.59 USD+0.28%876.248K0.692.315B USD3.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GNKGenco Shipping & Trading Limited
16.13 USD+3.93%1.082M1.31686.149M USD64.550.25 USD−95.15%5.89%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GOGLGolden Ocean Group Limited
9.69 USD+2.54%2.644M1.351.933B USD15.780.61 USD−79.37%7.74%Vận chuyển
Sức mua mạnh
GRINGrindrod Shipping Holdings Ltd.
10.43 USD+3.06%33.831K1.28203.093M USD−0.61 USD−116.08%8.63%Vận chuyển
Theo dõi
GSLGlobal Ship Lease Inc New
18.96 USD+2.88%521.03K1.03667.241M USD2.248.46 USD+10.18%7.91%Vận chuyển
Mua
HSHPHimalaya Shipping Ltd.
6.09 USD+1.50%143.857K1.08248.368M USD0.00%Vận chuyển
Mua
IMPPImperial Petroleum Inc.
1.72 USD+3.61%496.688K1.1829.39M USD0.0537.53 USD0.00%Vận chuyển
INSWInternational Seaways, Inc.
46.76 USD+2.45%627.959K1.442.287B USD3.6012.98 USD+376.06%1.03%Vận chuyển
Sức mua mạnh
KEXKirby Corporation
77.22 USD+0.61%552.106K1.714.564B USD23.383.30 USD+107.75%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
KNOPKNOT Offshore Partners LP
5.39 USD+0.37%135.974K2.07186.954M USD−0.57 USD1.93%Vận chuyển
Sức mua mạnh
LPGDorian LPG Ltd.
43.74 USD+3.26%766.384K0.791.776B USD6.906.34 USD+161.98%0.00%Vận chuyển
Mua
MATXMatson, Inc.
98.07 USD+2.40%216.282K1.193.426B USD11.288.69 USD−74.44%1.28%Vận chuyển
Mua
NATNordic American Tankers Limited
4.06 USD+4.64%3.897M1.07847.714M USD7.260.56 USD11.82%Vận chuyển
Sức mua mạnh
NMNavios Maritime Holdings Inc.
2.25 USD+0.45%152.446K0.7451.36M USD−5.75 USD−195.52%0.00%Vận chuyển
NM/PGNavios Maritime Holdings Inc. Sponsored
Chứng chỉ lưu ký
18.60 USD+0.49%1000.2451.36M USD−5.75 USD−195.52%0.00%Vận chuyển
NM/PHNavios Maritime Holdings Inc. Sponsored
Chứng chỉ lưu ký
17.50 USD−6.67%3390.3351.36M USD−5.75 USD−195.52%0.00%Vận chuyển
NMMNavios Maritime Partners LP
26.09 USD+1.24%163.833K1.52787.511M USD1.9213.62 USD−28.00%0.77%Vận chuyển
Mua
NVGSNavigator Holdings Ltd.
14.94 USD+2.33%137.289K1.341.095B USD15.080.99 USD0.33%Vận chuyển
Sức mua mạnh
OPOceanPal Inc.
2.40 USD+4.35%46.217K2.0717.876M USD−12.03 USD+86.02%0.00%Vận chuyển
OSGOverseas Shipholding Group, Inc.
4.90 USD+1.03%223.064K0.72354.62M USD7.870.62 USD+341.87%0.00%Vận chuyển
PSHGPerformance Shipping Inc.
2.27 USD+2.25%229.007K0.9726.638M USD1.171.95 USD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
PXSPyxis Tankers Inc.
4.21 USD+2.18%65.278K0.8445.678M USD2.491.69 USD0.00%Vận chuyển
SBSafe Bulkers, Inc
3.98 USD+2.58%1.744M2.84444.153M USD6.050.66 USD−58.67%5.03%Vận chuyển
Theo dõi
SBLKStar Bulk Carriers Corp.
21.90 USD+3.01%2.031M1.992.056B USD10.122.16 USD−71.62%11.64%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SFLSFL Corporation Ltd
11.53 USD+1.50%783.811K0.981.592B USD8.24%Vận chuyển
Theo dõi
SHIPSeanergy Maritime Holdings Corp.
7.34 USD+0.69%268.265K1.05144.223M USD−0.46 USD−123.90%4.43%Vận chuyển
Sức mua mạnh
STNGScorpio Tankers Inc.
55.71 USD+1.49%805.185K1.063.064B USD4.6711.92 USD+145.93%1.88%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TDWTidewater Inc.
61.75 USD+2.78%882.647K1.143.263B USD46.081.34 USD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TKTeekay Corporation
7.05 USD+2.17%559.058K1.22641.193M USD4.541.55 USD+652.06%0.00%Vận chuyển
TNKTeekay Tankers Ltd.
50.79 USD+2.21%412.506K1.241.73B USD3.2015.88 USD+1195.42%1.48%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TNPTsakos Energy Navigation Ltd
20.51 USD+1.69%252.866K0.75619.069M USD1.8111.34 USD2.19%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TOPSTOP Ships Inc.
12.64 USD+4.90%88.133K0.5821.431M USD2.345.41 USD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TOROToro Corp.
4.72 USD+7.76%56.976K1.4990.629M USD0.00%Vận chuyển
TRMDTORM plc
28.41 USD+0.74%588.596K0.672.397B USDVận chuyển
Sức mua mạnh
USEAUnited Maritime Corporation
2.63 USD+3.95%63.288K1.1823.386M USD0.783.37 USD8.56%Vận chuyển
ZIMZIM Integrated Shipping Services Ltd.
7.62 USD+8.86%5.333M1.28915.803M USD0.7010.81 USD−79.04%222.44%Vận chuyển
Theo dõi