Vận tải biển (Công nghiệp)

49
Cổ phiếu
41.868B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.034M
Khối lượng
+0.20%
Thay đổi
+7.39%
Hiệu suất Tháng
+205.12%
Hiệu suất Năm
+64.92%
Hiệu suất YTD
          
ASC Ardmore Shipping Corporation
3.745.35%0.19Mua377.588K128.521M-1.291046.00
CMRE Costamare Inc.
15.76-0.06%-0.01Mua464.121K1.931B10.711.471804.00
CPLP Capital Product Partners L.P.
13.120.23%0.03Mua41.890K244.298M3.943.33
CTRM Castor Maritime Inc.
2.55-1.16%-0.03Mua3.530M229.387M-0.011.00
DAC Danaos Corporation
78.67-1.51%-1.21Bán161.648K1.621B2.1936.801296.00
DHT DHT Holdings, Inc.
6.073.06%0.18Sức mua mạnh2.846M1.019B13.940.4418.00
DLNG Dynagas LNG Partners LP
3.00-0.99%-0.03Bán31.891K110.513M2.391.27
DSX Diana Shipping inc.
5.240.19%0.01Mua898.728K479.643M-0.29918.00
EDRY EuroDry Ltd.
31.04-0.83%-0.26Mua15.184K81.708M41.920.77
EGLE Eagle Bulk Shipping Inc.
49.913.33%1.61Sức mua mạnh130.741K671.782M95.060.5292.00
ESEA Euroseas Ltd.
35.45-7.22%-2.76Mua327.884K248.366M22.341.72319.00
EURN Euronav NV
9.220.99%0.09Mua3.343M1.859B-0.843720.00
FRO Frontline Ltd.
8.454.32%0.35Sức mua mạnh2.167M1.671B31.940.2584.00
GASS StealthGas, Inc.
2.54-0.39%-0.01Bán72.928K96.160M40.220.06633.00
GLBS Globus Maritime Limited
3.140.96%0.03Mua484.966K33.196M-40.5114.00
GLNG Golar LNG Limited
11.631.04%0.12Mua848.814K1.279B-0.86
GLOP GasLog Partners LP
4.232.92%0.12Sức mua mạnh228.518K205.558M3.841.112036.00
GNK Genco Shipping & Trading Limited
19.002.87%0.53Mua698.000K796.421M-1.27960.00
GOGL Golden Ocean Group Limited
10.562.03%0.21Bán1.155M2.116B9.301.1138.00
GRIN Grindrod Shipping Holdings Ltd.
15.40-4.82%-0.78Mua213.901K295.454M-0.34571.00
GSL Global Ship Lease Inc New
24.291.21%0.29Mua543.108K881.326M14.872.317.00
INSW International Seaways, Inc.
17.550.69%0.12Mua302.032K889.336M-4.83764.00
KEX Kirby Corporation
50.22-1.34%-0.68Bán523.847K3.019B54.110.945400.00
KNOP KNOT Offshore Partners LP
18.340.11%0.02Mua68.542K614.839M2.00640.00
LPG Dorian LPG Ltd.
12.330.74%0.09Bán289.039K496.632M6.821.80602.00
MATX Matson, Inc.
81.06-1.01%-0.83Mua208.689K3.523B8.829.384149.00
NAT Nordic American Tankers Limited
2.313.12%0.07Bán3.107M366.054M-0.6120.00
NETI Eneti Inc.
16.67-0.12%-0.02Bán37.755K303.954M-38.867.00
NM Navios Maritime Holdings Inc.
4.16-5.24%-0.23Bán688.589K66.132M-6.56396.00
NM/PG Navios Maritime Holdings Inc. Sponsored
13.956.81%0.89Mua1.301K-6.56396.00
NM/PH Navios Maritime Holdings Inc. Sponsored
13.89-3.88%-0.56Mua2.815K-6.56396.00
NMM Navios Maritime Partners LP
29.780.61%0.18Mua276.724K798.368M2.3612.65
NNA Navios Maritime Acquisition Corporation
3.781.07%0.04Mua118.292K267.160M-0.59
NVGS Navigator Holdings Ltd.
8.590.23%0.02Bán31.860K662.923M61.430.1483.00
OSG Overseas Shipholding Group, Inc.
2.141.90%0.04Bán341.307K186.494M-0.31931.00
PXS Pyxis Tankers Inc.
0.74-0.78%-0.01Bán522.808K28.416M-0.32
SB Safe Bulkers, Inc
4.871.46%0.07Sức mua mạnh1.720M581.908M9.700.49
SBLK Star Bulk Carriers Corp.
22.745.18%1.12Mua2.069M2.325B10.262.11180.00
SFL SFL Corporation Ltd
7.930.63%0.05Mua661.294K1.016B-0.9014.00
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp
1.421.43%0.02Mua9.103M239.253M237.290.0435.00
SINO Sino-Global Shipping America, Ltd.
2.44-0.81%-0.02Bán354.118K36.507M-3.5920.00
STNG Scorpio Tankers Inc.
16.514.56%0.72Mua696.337K963.681M-3.8725.00
TGP Teekay LNG Partners L.P.
15.69-1.13%-0.18Mua188.589K1.364B7.382.15
TK Teekay Corporation
3.501.74%0.06Sức mua mạnh455.731K354.477M-0.265350.00
TNK Teekay Tankers Ltd.
12.795.18%0.63Mua539.037K431.344M-7.952100.00
TNP Tsakos Energy Navigation Ltd
8.70-0.34%-0.03Mua55.842K158.304M-2.39
TOPS TOP Ships Inc.
1.401.45%0.02Mua880.509K55.765M-27.40136.00
TRMD TORM plc
7.64-0.91%-0.07Bán10.989K615.893M-0.78457.00
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
56.70-3.80%-2.24Mua1.364M6.521B3.5217.31
Tải thêm