Tập đoàn Tài chính

Các công ty của Công ty Venezuela hoạt động trong một ngành: tập đoàn tài chính

Danh sách sau có Công ty Venezuela hoạt động trong cùng ngành, tập đoàn tài chính. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A. hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ARCA INMUEBLES Y VALORES, C.A. CLASE 'B', do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AALZ.BALALZA INVERSIONES, C.A.
32.35 VES−0.06%100.44Tài chính
MMTC.BMONTESCO FONDO AGROINDUSTRIAL C.A., CLASE B
21.00 VES0.00%50.00Tài chính
AARC.BARCA INMUEBLES Y VALORES, C.A. CLASE 'B'
35.00 VES+16.67%120.01Tài chính
PPIV.BPIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.
685.00 VES+3.79%30.00Tài chính
VVNA.BVENEALTERNATIVE, S.A. CLASE 'B'
120.00 VES0.00%20.61Tài chính
IIMP.BIMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A. CLASE 'B'
240.00 VES0.00%10.06Tài chính