Phát triển Bất động sản

Các công ty của Công ty Venezuela hoạt động trong một ngành: phát triển bất động sản

Danh sách sau có Công ty Venezuela hoạt động trong cùng ngành, phát triển bất động sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A' hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như INVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A., do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FFVI.BFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS CLASE 'B'
6.159 B VES12.90 VES−0.77%2330.00Tài chính
FFVI.AFONDO DE VALORES INMOBILIARIOS S.A.C.A CLASE 'A'
6.159 B VES230.00 VES+4.55%171.95Tài chính
IIVCINVACA, INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A.
2.109 B VES22.00 VES+15.79%180.02Tài chính