Giới thiệu

Thật khó để bỏ qua thực tế là ranh giới giữa các thị trường toàn cầu ngày càng mờ nhạt, điều này khiến các nhà giao dịch ngày càng quan trọng hơn trong việc phát triển quan điểm toàn cầu khi phân tích xu hướng thị trường. Thật vậy, chúng tôi hy vọng chính sự thật đó đã đưa bạn đến trang này. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng từ các ý tưởng thịnh hành từ các tác giả xuất sắc nhất của chúng tôi cũng như các trích dẫn mới nhất, các sự kiện quan trọng sắp tới và các chỉ số khác của thị trường toàn cầu - hãy sử dụng thông tin một cách hợp lý.

Những Nền kinh tế Hàng đầu

Tổng sản phẩm quốc nội GDP
GDP thực
Lãi suất
Tỷ lệ lạm phát
Tỷ lệ thất nghiệp
Tài khoản vãng lai
 
   
United States GDP
 
   
 
   
 
   
Germany GDP
 
   
 
   
 
   
 
   
Italy GDP
 
   
 
   
South Korea GDP
 
   
Russia GDP
 
   
 
   
Australia GDP
 
   
United States Real GDP
 
   
 
   
 
   
Germany Real GDP
 
   
 
   
France Real GDP
 
   
 
   
Italy Real GDP
 
   
 
   
South Korea Real GDP
 
   
Russia Real GDP
 
   
 
   
Australia Real GDP
 
   
United States Interest Rate
 
   
China Interest Rate
 
   
Japan Interest Rate
 
   
Germany Interest Rate
 
   
United Kingdom Interest Rate
 
   
France Interest Rate
 
   
India Interest Rate
 
   
Italy Interest Rate
 
   
Canada Interest Rate
 
   
South Korea Interest Rate
 
   
Russia Interest Rate
 
   
Brazil Interest Rate
 
   
Australia Interest Rate
 
   
United States Inflation Rate YoY
 
   
 
   
 
   
Germany Inflation Rate YoY
 
   
United Kingdom Inflation Rate YoY
 
   
France Inflation Rate YoY
 
   
 
   
Italy Inflation Rate YoY
 
   
Canada Inflation Rate YoY
 
   
South Korea Inflation Rate YoY
 
   
Russia Inflation Rate YoY
 
   
Brazil Inflation Rate YoY
 
   
Australia Inflation Rate YoY
 
   
United States Unemployment Rate
 
   
 
   
 
   
Germany Unemployment Rate
 
   
 
   
France Unemployment Rate
 
   
 
   
Italy Unemployment Rate
 
   
 
   
South Korea Unemployment Rate
 
   
Russia Unemployment Rate
 
   
 
   
Australia Unemployment Rate
 
   
United States Current Account
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Italy Current Account
 
   
 
   
South Korea Current Account
 
   
Russia Current Account
 
   
 
   
Australia Current Account