RicardoSantos

[RS]ZigZag (MA, Pattern Recognition) V2

EXPERIMENTAL:
Best method so far to draw the zigzag .
Multi time frame options
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
study("[RS]ZigZag (MA, Pattern Recognition) V2", overlay=true)
length = input(4)
ExtremeDetection = input(4)
useAltTF = input(true)
AlternativeTF = input('15')
showChannel = input(true)

f_zz(_length, _detection)=>
  _hls = ema(ema(ema(hl2, _length), round(_length*0.66)), round(_length*0.33))
  _isRising = _hls >= _hls[1]
  _zigzag = _isRising and not _isRising[1] ? lowest(_detection) : not _isRising and _isRising[1] ? highest(_detection) : na

zigzag = useAltTF ? (change(time(AlternativeTF)) != 0 ? security(tickerid, AlternativeTF, f_zz(length, ExtremeDetection)) : na) : f_zz(length, ExtremeDetection)
tops = valuewhen(zigzag, zigzag, 0) >= valuewhen(zigzag, highest(ExtremeDetection), 0) and zigzag ? valuewhen(zigzag, zigzag, 0) : na
bottoms = valuewhen(zigzag, zigzag, 0) <= valuewhen(zigzag, lowest(ExtremeDetection), 0) and zigzag ? valuewhen(zigzag, zigzag, 0) : na

plot(not showChannel ? na : tops, color=black)
plot(not showChannel ? na : bottoms, color=black)
plot(zigzag, color=black, linewidth=2)
// ||---  Pattern Recognition:


//istop() => zigzag == filteredtopf
//isbot() => zigzag == filteredbotf

x = valuewhen(zigzag, zigzag, 4) 
a = valuewhen(zigzag, zigzag, 3) 
b = valuewhen(zigzag, zigzag, 2) 
c = valuewhen(zigzag, zigzag, 1) 
d = valuewhen(zigzag, zigzag, 0)

xab = (abs(b-a)/abs(x-a))
xad = (abs(a-d)/abs(x-a))
abc = (abs(b-c)/abs(a-b))
bcd = (abs(c-d)/abs(b-c))

// ||-->  Functions:
isBat(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.382 and xab <= 0.5
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad <= 0.886
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isAltBat(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.382
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isButterfly(_mode)=>
  _xab = xab <= 0.786
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.618 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 1.27 and xad <= 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isABCD(_mode)=>
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _abc and _bcd and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isGartley(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.618 // 0.618
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 1.13 and bcd <= 2.618
  _xad = xad >= 0.75 and xad <= 0.875 // 0.786
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isCrab(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.75 and xab <= 0.875 // 0.886
  _abc = abc >= 0.382 and abc <= 0.886
  _bcd = bcd >= 2.0 and bcd <= 3.618
  _xad = xad >= 1.5 and xad <= 1.625 // 1.618
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isShark(_mode)=>
  _xab = xab >= 0.5 and xab <= 0.875 // 0.886
  _abc = abc >= 1.13 and abc <= 1.618
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 2.24
  _xad = xad >= 0.88 and xad <= 1.13
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

is5o(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.13 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 1.618 and abc <= 2.24
  _bcd = bcd >= 0.5 and bcd <= 0.625 // 0.5
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 0.236 // negative?
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

isWolf(_mode)=>
  _xab = xab >= 1.27 and xab <= 1.618
  _abc = abc >= 0 and abc <= 5
  _bcd = bcd >= 1.27 and bcd <= 1.618
  _xad = xad >= 0.0 and xad <= 5
  _xab and _abc and _bcd and _xad and (_mode == 1 ? d < c : d > c)

plotshape(isABCD(-1) and not isABCD(-1)[1], text="\nAB=CD", style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(isBat(-1) and not isBat(-1)[1], text="Bat", style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0, offset=-2)
plotshape(isAltBat(-1) and not isAltBat(-1)[1], text="Alt Bat", style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(isButterfly(-1) and not isButterfly(-1)[1], text="Butterfly", style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(isGartley(-1) and not isGartley(-1)[1], text="Gartley", style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(isCrab(-1) and not isCrab(-1)[1], text="Crab", style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(isShark(-1) and not isShark(-1)[1], text="Shark", style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(is5o(-1) and not is5o(-1)[1], text="5-O", style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)
plotshape(isWolf(-1) and not isWolf(-1)[1], text="Wolf Wave", style=shape.labeldown, color=maroon, textcolor=white, location=location.top, transp=0)

plotshape(isABCD(1) and not isABCD(1)[1], text="AB=CD\n", style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(isBat(1) and not isBat(1)[1], text="Bat", style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(isAltBat(1) and not isAltBat(1)[1], text="Alt Bat", style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(isButterfly(1) and not isButterfly(1)[1], text="Butterfly", style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(isGartley(1) and not isGartley(1)[1], text="Gartley", style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(isCrab(1) and not isCrab(1)[1], text="Crab", style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(isShark(1) and not isShark(1)[1], text="Shark", style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(is5o(1) and not is5o(1)[1], text="5-O", style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)
plotshape(isWolf(1) and not isWolf(1)[1], text="Wolf Wave", style=shape.labelup, color=green, textcolor=white, location=location.bottom, transp=0)

Bình luận

How can i plot ray between point a-c and b-c?
Phản hồi
Sir very godd script and i have a question. How can i plot rays in formations for example in wolfe i want to plot a ray automaticly for point a to c.
Phản hồi
Hello, do you realize that your script is automatically drawing harmonics?
Phản hồi
nagihatoum nagihatoum
@nagihatoum, yes sorry, I didnt see the labels ))). God job!
Phản hồi
Hi, Excellent script! Thank you so much.
Question, AlternativeTF means print a zigzag using a different timeframe (minutes) ?
Why looks like the zigzag is displaced? I mean the lines are a little bit to right from the pivots. Parameters fix that?
Thank you again
+2 Phản hồi
Hi, seems like a very useful script - does it repaint though?
+7 Phản hồi
I can't seem to get the top or bottom line appear, only the middle, any help?
Phản hồi
Awesome! Powerful! Thank’s
+1 Phản hồi
OMG..
Phản hồi
How do I get this to actually touch the candles not just being pushed to the right of them??
+2 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất