Crypt0rus

Aggregated Volume

BITSTAMP:BTCUSD

This indicator aggregates trading volume data of assets which are traded on multiple exchanges (like cryptocurrencies, commodities , forex and derivatives) to give you better insights on the markets.

You can change the markets from which the indicator gathers data in the settings under inputs.

By default, data is aggregated from the following markets:
Binance, BTC /USDT
Binance, BTC /BUSD
Bitfinex, BTC /USD
Coinbase, BTC /USD
Bingbon, BTC /USD
Bitstamp , BTC /USD
Kraken, XBT/USD
Gemini, BTC /USD
OkeX, BTC /USDT
Huobi, BTC /USDT
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?